Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Joanna Izabela 27 lip 2020, o 22:10

Eldorat, 27 lipca 2020 rokuKorona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Joanne Izabele, AG472


AKT OSKARŻENIA
z oskarżenia publicznego


Oskarżam Filipa I Gryfa paszport: AG866 o czyn z art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s w zb. z art 41. ust. 1 pkt 5 k.s w zw. z art. 25 k.s


UZASADNIENIE


W dniu 26 lipca 2020 roku przez pocztę konną Prefekta Generalnego zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Filipa I Gryfa, polegającego w szczególności na prowadzeniu agitacji wyborczej oraz ujawnieniu osobie niepowołanej niejawnych treści znajdujących się w bazach danych Księstwa Sarmacji .

W materiale dowodowym dostarczonym przez Ramaela (AG972), oskarżony w dniach 25 oraz 26 lipca na kanale #tajny-ogólniak znajdującym się na serwerze Domu von Hippogriff wielokrotnie publikował wyniki trwających wyborów do Sejmu Księstwa Sarmacji równocześnie agitując o oddanie głosu na Olę K. I. Chojnacką von Hippogriff (A3175) oraz Kubę Hogh-Sedrovskego (AF099).

Prefektura w toku postępowania przesłuchała świadków: Eugeniusza Maaat von Hippogriffa (AH043), Grzegorza von Hippogriffa-Czartoryskiego (AH012), Gustawa Fryderyka von Hippogriffa (AG804), Olę K. I. Chojnacką von Hippogriff (A3175), Michaiła von Hippogriffa-Vovkulaka (AG737). Częściowo przesłuchano Taddea von Hippogriffa-Piccolomini (AG864), który jednak w trakcie zadawania pytań samowolnie oddalił się z przesłuchania. Wszystkie osoby poza Michaiłem von Hippogriffem-Vovkulakiem potwierdziły materiał dowodowy zdobyty wcześniej przez prefekturę.

Z uwagi na zeznania Taddea von Hippogriffa-Piccolomini przesłuchano również Wojciecha Hergemona (T0003) jednak wykluczono jego powiązanie z sprawą.

Oskarżony potwierdził fakt prowadzenia agitacji, w tym informował częściowo o bieżących wynikach, jednakże wskazał, że były to jego zdaniem działania legalne i uzasadnione.

Książe Sarmacji powinien być wzorem dla wszystkich jej mieszkańców. Jego bezstronność nie powinna budzić wątpliwości. Wykorzystywanie uprawnień najwyższej osoby w państwie dla korzyści tylko pewnej grupy jej mieszkańców jest godne potępienia, a nadto godzi w fundamentalne zasady Księstwa, na których to właśnie Książę winien być strażnikiem. Wobec tego prefektura wnioskuje wymierzenie oskarżonemu karę banicji.MATERIAŁ DOWODOWY

Materiał dowodowy dostarczony przez Ramaela:
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/ZbWvif58.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/D4OA1nP1.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/7C9gNgGe.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/PS2RK94r.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/873Ly803.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/W42jyPBz.png

Zeznania Eugeniusza Maaat von Hippogriffa
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/RY42w18Y.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/4gmOvdFt.png

Zeznania Michaiła von Hippogriffa-Vovkulaka
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/T64aB617.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/6LM4k150.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/4KDs5hK8.png

Zeznania Oli K. I. Chojnackiej von Hippogriff
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/3Z1g92ST.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/K4hidS0i.png

Zeznania Grzegorza von Hippogriffa-Czartoryskiego
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/r0G6iZGS.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/LDBU3bty.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/s3B5zc4F.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/RxAYeSPi.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/6gRDj8B7.png

Zeznania Gustawa Fryderyka von Hippogriffa
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/a9K2uwo1.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/3hgSK1Ij.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/ngQnzyk5.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/RJT62Xe8.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/r557lDVR.png

Zeznania Taddea von Hippogriffa-Piccolomini
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/7K04UrZe.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/roQULKA9.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/B04u0z84.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/pM711z6Z.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/G7OzYSD2.png

Zeznania Wojciecha Hergemona
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/08GsKEY6.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/iX3J3Y03.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/39ui4apU.png

Zeznania Filipa I Gryfa
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/1EI5Bc83.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/wFr93ka4.png
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Andrzej Fryderyk 28 lip 2020, o 00:03

Ze względu na immunitet przysługujący Jego Książęcej Mości, sprawę zawieszam do momentu podjęcia lub odrzucenia przez Sejm Uchwały o pociągnięciu Księcia Sarmacji do odpowiedzialności karnej.

Do wiadomości @CarmenLaurent

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Joanna Izabela 29 lip 2020, o 12:01

Wysoki Trybunale,

Prefektura chciałaby uzupełnić akt oskarżenia o nowe materiały dowodowe. W dniu dzisiejszym Prefekt Generalny został poinformowany o popełnieniu przez FIlipa I Gryfa czynu zabronionego art 41. ust. 1 pkt 5 k.s już podczas wyborów odbywających się w dniach 25-26 kwietnia 2020, tym razem na kanale #centralka znajdującym się na serwerze Domu von Hippogriff. Nowe dowody wskazują na to, że nie był to jednorazowy proceder, a powtarzał się on przynajmniej dwukrotnie. Na screenie widzimy dwóch świadków zdarzenia, którzy wcześniej nie zostali przesłuchani: Michaś Elżbietę II (A0441) oraz Alberta Jana Maata von Hippogriffa (AG681). Ze względu na bezpieczeństwo osoby zgłaszającej postanowiono nie podawać jej personaliów chyba, że będzie wymagało tego dobro sprawy. Prefektura podtrzymuję wniosek o karę banicji dla oskarżonego.

Materiały dostarczone przez zgłaszającego
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/SLfPLC9A.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/Q654LG4A.png
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Andrzej Fryderyk 1 sie 2020, o 22:33

W związku z utratą immunitetu, sprawa zostaje wznowiona.

Przyjmuję rozszerzenie aktu oskarżenia.

Na podstawie art. 13. § 3. k.p.p.T.K. zobowiązuje wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i wyznaczam na to termin 2-dniowy, tj. do 3.08.

We wniosku zabrakło elementu niezbędnego, wynikającego z art. 13. § 1. p. 2. k.p.p.T.K. tj. wnioskowanego rozstrzygnięcia. Nie można za takowe uznać wniosku z uzasadnienia, jako iż jest to osobny, obowiązkowy element wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy, o którym mówi art. 13. § 1. p. 3. k.p.p.T.K.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Joanna Izabela 1 sie 2020, o 22:51

Wysoki trybunale,

Uzupełniam wniosek. Informuje, że Prefektura wnioskuje o karę banicji.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Andrzej Fryderyk 3 sie 2020, o 22:24

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia publicznego korony, reprezentowanej przez Joannę Izabelę (AG472) przeciwko Filipowi I Gryfowi (AG866). Sprawie przypisuje sygnaturę K 8/20. Powołuję skład orzekający: ATK Daniel January von Tauer-Krak , ławnik Henryk Leszczyński. Wyznaczam Daniela Januarego von Tauer-Kraka przewodniczącym składu orzekającego.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 5 sie 2020, o 21:58

Otwieram rozprawę.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) wzywam oskarżonego Filipa I Gryfa (AG866) do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie w ciągu trzech dni od dnia otwarcia rozprawy, czyli do 8 sierpnia 2020 roku włącznie.

Do wiadomości: @JanuszekvHP

Daniel J. von Tauer-Krak
przewodniczący składu orzekającego
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 11 sie 2020, o 23:22

W związku z brakiem przedstawienia pierwszego stanowiska przez Filipa I Gryfa (AG866) w ustawowym terminie uznaje, iż strona nie zamierza się powoływać na nowe okoliczności faktyczne, dowody lub świadków. Pragnę pouczyć stronę, że zgodnie z art. 19 §2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) może w odpowiednich przypadkach powołać się na nowe okoliczności sprawy.

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) chciałbym zadać świadkowi Ramelowi (AG972) następujące pytanie:
Jak świadek wszedł w pozyskanie materiału dowodowego?

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) chciałbym zadać świadkowi Grzegorzowi von Hippogriffowi-Czartoryskiemu (AG972) następujące pytanie:
Dlaczego świadek pełniący funkcję Prefekta nie poinformował swojej przełożonej o możliwym popełnieniu przestępstwa?

Zgodnie z art. 22 § 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) pouczam uczestników postępowania o możliwości zadawania pytań i wyznaczam wskazanym wyżej świadkom ustawowy termin dwóch dni od zadania pytania na odpowiedź.Do wiadomości: @JanuszekvHP @CarmenLaurent @Ramael @czartoryski
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Ramael 12 sie 2020, o 08:30

Wysoki Trybunale,
Przekazany materiał dowodowy uzyskałem przez przynależność do kanału “Dom von Hippogriff” na Discordzie i posiadanie rangi ("arcyprzyjaciel") pozwalającej mi na wgląd do kanału #tajny-ogólniak.
...
Obrazek

...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez GrzegorzTomaszJakub 12 sie 2020, o 10:10

Wysoki Trybunale,

W momencie, w którym oskarżony - jak się później okazało - ujawnił na discordowym kanale rodu von Hippogriff (do którego wtedy należałem) osoby, które dostały się do Izby Poselskiej, nie byłem w stanie stwierdzić (i nie stwierdziłem), czy to rzeczywiście była agitacja, czy może to był po prostu sposób na ostudzenie emocji, które rodziły się wraz ze zbliżającym się terminem wystawienia oficjalnych wyników. Nie chciałem w ten sposób niepotrzebnie działać naprzeciw swojemu rodowi, który mi wtedy ufał, kiedy jeszcze uważałem, że w rządzeniu ważniejszy jest ród, niż po prostu Sarmacja. Tym samym też nie zamierzałem budzić linczu wśród społeczeństwa, który i tak zrodziłby się później na rodzie, kiedy afera zostałaby ujawniona . Niestety później przypomniano mi, że to Ja jestem Prefektem, i mam również swoje zadania, których nie wykonałem, ponieważ bałem się wtedy zarówno o ród, jak i o swoje v-imię.

Mam nadzieję, że wypowiedziałem to, jak wtedy odebrałem tę konwersację, w której również sam uczestniczyłem.

*Chciałbym jeszcze sprostować jedną kwestię. Mój paszport to AH012, nie AG972.
(-) Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości