Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

[TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

Postprzez Andrzej Fryderyk 5 sty 2019, o 12:48

Wysoki Trybunale,

w związku z usunięciem moich unikalnych wypowiedzi w wątku viewtopic.php?f=334&t=26813 bez informacji o popełnionym przestępstwie, wnoszę o kontrolę działalności Kanclerza Petera Westa, w celu sprawdzenia, czy nie naruszył on art. 7 ust. 2 Ustawy o Prefektach, naruszając przy tym moje konstytucyjne prawo do wyrażania opinii, co jest w oczywisty sposób nieprawidłowością w działaniu Kanclerza.

Mam nadzieję, że zawiadomienie zostanie rozpatrzone pozytywnie, a Wysoki Trybunał przyjrzy się zaistniałej sytuacji.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o nieprawidłowości działań Kanclerza

Postprzez Michał F. Lubomirski 5 sty 2019, o 20:00

Wysoki Trybunale,
Nie wiem, czy powinienem się tutaj dopisywać, ale chciałbym oznajmić, że logi w panelu moderacyjnym wykazują większą liczbę postów usuniętych z tego wątku.

Z poważaniem,
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz,
Prefekt Generalny
(-) płk. Michael Franciscus Lubomirski-Lisewicz, baronet

Ambasador Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Minister Księstwa Urbino
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o nieprawidłowości działań Kanclerza

Postprzez VHS 9 sty 2019, o 12:47

Zielnybor, 09 maja 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Andrzeja Fryderyka, złożony w dniu 05 stycznia 2019 r., wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK KN 19/01/09;
  3. do rozpoznania w/w spraw wyznaczam siebie.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan, prof. WSSSMiZ
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

Postprzez VHS 9 sty 2019, o 13:03

Otwieram rozprawę.


Wyznaczam Peterowi West 3-dniowy termin, tj. do dnia 12 stycznia 2019 r., na zajęcie stanowiska w sprawie, w szczególności udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Czy potwierdza, że działając jako Kanclerz Księstwa Sarmacji, usuwał wypowiedzi wskazane we wniosku inicjalnym Andrzeja Fryderyka?
2) Na jakiej podstawie podjął w/w działania?
3) Czy poinformował o swoich działaniach Prefekta Generalnego, ewentualnie jakiś inny organ oraz autorów usuniętych wypowiedzi?
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan, prof. WSSSMiZ
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

Postprzez VHS 11 sty 2019, o 12:02

W związku z powołaniem Kanclerza, niezależnie od zobowiązania nałożonego na Petera West, wyznaczam również Kanclerzowi Księstwa Sarmacji, Andrzejowi Swarzewskiemu, 3-dniowy termin, tj. do dnia 14 stycznia 2019 r., na zajęcie stanowiska w sprawie.
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan, prof. WSSSMiZ
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

Postprzez Andrzej Swarzewski 11 sty 2019, o 21:57

Wysoki Trybunale,
Uważam działania mojego poprzednika za niewłaściwe. Zapewniam, że proceder ten nie będzie kontynuowany.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

Postprzez Peter West 12 sty 2019, o 11:21

Odpowiadam Więc:
1. Tak, usunąłem.
2. Nie byłem świadomy, iż autor wpisów jest prefektem.
Wypowiedzi ściśle nie dotyczyły złożonego wniosku.
Wniosek i tak został zrealizowany.
3. Nie powiadomilem z wyżej wymiebionego powodu.
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

Postprzez VHS 14 sty 2019, o 11:10

Dziękuję. Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane niezwłocznie po przeanalizowaniu sprawy przez Trybunał.
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan, prof. WSSSMiZ
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

Postprzez Michal_Feliks 13 lut 2019, o 04:27

P O S T A N O W I E N I E


W związku z wygaśnięciem mandatu asesorskiego Vanderleia Boubouliny,w jego miejsce powołuję do składu siebie - wyznaczając się jednocześnie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

Postprzez Michal_Feliks 15 lut 2019, o 03:10

P O S T A N O W I E N I E


Sygn. akt: TK KN 19/01/09

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Postanowienie Trybunału Koronnego”
Trybunał Koronny w składzie:
  • MTK Defloriusz Dyman Wander

Rozpoznawszy w dniu 15 lutego na wniosek JKW Andrzeja Fryderyka sprawę kontrolną o sygnaturze TK KN 19/01/09 w celu zbadania nieprawidłowości w działaniu organu władzy publicznej w osobie Kanclerza Petera Westa, dotyczącej
usunięcia z Forum Centralnego unikalnych wypowiedzi wnioskodawcy z naruszeniem obowiązującego prawa,

rozstrzygniecie


Trybunał stwierdził na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, że Kanclerz dokonał czynów zarzucanych mu we wniosku z naruszeniem art. 7 ust. 2 Ustawy o Prefektach. Usunięcie skutków naruszenia nie jest możliwe, jednak w związku z rozległością udowodnionych zarzutów wobec Petera Westa w czasie jego działalności na urzędzie Kanclerza, mając na uwadze konieczność zapobieżenia przyszłym przekroczeniom przez niego uprawnień, na podstawie 32c ust. 2 pkt.3 Konstytucji nakazuje Peterowi Westowi opracowanie autorskiego tekstu "Uprawnienia Kanclerza Księstwa Sarmacji" i jego publikację w Parku Stołecznym w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego wyroku.


uzasadnienie


W toku prowadzonego postępowania sądowego, w dniu 12 stycznia br. Peter West przyznał się do wszystkich zarzutów. Nie przedstawił uzasadnienia prawnego swoich czynów. Trybunał musiał zatem stwierdzić nieprawidłowość działań Kanclerza. Uznał również za celowe nakazanie obwinionemu dokonania dodatkowych czynności, które dają szansę zapobieżenia kolejnym naruszeniu przez niego prawa w przyszłości.

Postanowienie jest prawomocne, strony mogą w terminie 7 dni złożyć apelację na ręce Marszałka Trybunału.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości