Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Przeznaczenie, organizacja i podstawowe uzbrojenie wojsk

Uczelnia Wojskowa kształcąca kadry Książęcych Sił Zbrojnych

Przeznaczenie, organizacja i podstawowe uzbrojenie wojsk

Postprzez Simon Liberi 20 sty 2013, o 15:38

Wojska pancerne


Jeden z głównych rodzajów wojsk lądowych. Charakteryzuje się dużą siłą ognia, dużą manewrowością i odpornością na ogień. Cechy te czynią je doskonałym rodzajem sił do wtargnięcia w ugrupowanie przeciwnika, rozwijania natarcia, głębokich uderzeń w strefę tyłową przeciwnika i prowadzenie pościgu. Wojska pancerne mogą również powstrzymać atak przeciwnika i wykonywać kontrataki w ramach działań obronnych. Czołgi mogą niszczyć wozy bojowe przeciwnika, pododdziały piechoty, wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych i przy pewnych ograniczeniach angażować się w walkę ze śmigłowcami przeciwnika. Wyposażenie:

  • Leopard 2A6
    Obrazek
  • Bergepanzer 3
    Obrazek
  • ADATS PzH 2000
    Obrazek

Wojska zmechanizowane


Jeden z głównych rodzajów wojsk lądowych. Charakteryzują się taką samą manewrowością, jak wojska pancerne, ale mniejszą ochroną i siłą ognia. Piechota wyposażona w bojowe wozy piechoty, może towarzyszyć czołgom w ataku, ale ich dowódcy muszą rozważnie określić, kiedy i gdzie piechota może się spieszyć, aby wykonać zadanie. W czasie ataku piechota może działać w ugrupowaniu mieszanym. W obronie piechota działa jako punkt centralny dla manewrujących wojsk pancernych. Dodatkowo oddziały (pododdziały) zmechanizowane wyposażone w przeciwpancerne pociski kierowane mogą być użyte do prowadzenia ognia obserwowanego i wsparcia działań opóźniających w kombinowanym ugrupowaniu bojowym. Jednostki zmechanizowane i jednostki pancerne powinny działać jako zgrupowania, w celu zwiększenia możliwości oddziaływania na przeciwnika w różnorodnym terenie. Wojska pancerne i zmechanizowane mogą prowadzić standardowe działania bojowe w celu niszczenia przeciwnika we współdziałaniu z innymi rodzajami wojsk. Z wojsk pancernych i zmechanizowanych można zawczasu lub doraźnie tworzyć zgrupowania ciężkie lub lekkie. Zgrupowania te mogą być użyte w zależności od specyfiki postawionego zadania środowiska. Ich zadania taktyczne mogą obejmować dodatkowo: ubezpieczenie, rozpoznanie, ogień przeciwpancerny w celu wsparcia działań jednostek nieopancerzonych. Wyposażenie: bojowe wozy piechoty, kołowe transportery opancerzone.

Wojska Desantowe


Łączą w sobie dotychczasowe wojska powietrzno-desantowe i lotnictwo wojsk lądowych. Do podstawowych zadań wojsk desantowych należy naziemne wspieranie operacji lądowych i morskich, zmierzających do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizację ruchu odwodów oraz niszczenie sił i środków wsparcia logistycznego. Ten rodzaj wojsk jest przygotowany do prowadzenia działań dywersyjnych, zaczepnych. Kawaleria powietrzna jest przygotowana do prowadzenia walki tak z powietrza jak i na lądzie, do wykonywania rajdów przeciwpancernych oraz niszczenia środków ogniowych przeciwnika. Wyposażenie: Śmigłowce wielozadaniowe, bojowe, szturmowe nowej generacji.

Wojska Rakietowe i Artylerii


Artyleria organizacyjnie występuje na wszystkich szczeblach dowodzenia. Artyleria szczebla operacyjnego zorganizowana jest w cztery brygady artylerii. Na ich wyposażeniu znajdują się działa kalibru 203 mm i 152 mm , artyleria ciągniona kal. 152 mm oraz artyleria rakietowa, wyposażona w wyrzutnie BM-21 i RM-70. W dywizjach zmechanizowanych występują pułki artylerii, wyposażone m.in. w samobieżne haubice kal. 122 mm, artylerie holowane kal. 122 mm i wyrzutnie BM-21. Wyodrębnioną częścią WRiA jest artyleria przeciwpancerna. Na szczeblu związków taktycznych jest ona zorganizowana w pułki artylerii ppanc. Ich podstawowe uzbrojenie stanowią armaty kalibru 85 mm. Na szczeblu brygad występują dywizjony artylerii ppanc. uzbrojone głównie w samobieżne zestawy rakiet ppanc. Na niższych szczeblach występują pododdziały wyposażone w przenośne zestawy ppanc. lub ciężkie granatniki przeciwpancerne. Są jednym z podstawowych rodzajów wojsk. Wykonują one zasadnicze zadania wsparcia ogniowego wojsk w każdych warunkach, w działaniach głębokich i bezpośrednich. Przeznaczone są do rażenia ogniowego przeciwnika i zapewnienia wsparcia walczącym wojskom.

Wojska Obrony Przeciwlotniczej


Przeznaczone są do bezpośredniej osłony wojsk i obiektów przed uderzeniem środków napadu powietrznego. Trzon wojsk OPL Wojsk Lądowych stanowi sześć pułków przeciwlotniczych oraz dywizjony przeciwlotnicze w brygadach zmechanizowanych i pancernych. Wojska wyposażone są w nowoczesne stacje radiolokacyjne , zestawy automatyzacji dowodzenia, zestawy rakietowe, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, zestawy artyleryjsko - rakietowe, zestawy artyleryjskie.

Wojska Inżynieryjne


Wojska inżynieryjne są przygotowywane do wielopłaszczyznowego wsparcia Wojsk Lądowych we wszystkich rodzajach działań bojowych oraz udziału w akcjach ratowniczych i likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych. Realizują swoje zadania w ramach dwóch zasadniczych funkcji: bojowej i humanitarnej. Pierwsza obejmuje rozpoznanie przeciwnika i terenu, budowę zapór inżynieryjnych, wykonywanie przejść i zniszczeń, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzenie i utrzymanie przepraw, rozminowanie terenu i obiektów, maskowanie wojsk, likwidowanie skutków uderzeń przeciwnika. Funkcja druga obejmuje m.in. likwidację skutków klęsk ekologicznych i żywiołowych. Podstawowymi formacjami wojsk inżynieryjnych na szczeblu operacyjno-taktycznym są brygady i pułki. Wojska Lądowe posiadają dwie brygady saperów, pułk inżynieryjny, dwa pułki drogowo-mostowe oraz pułk komunikacyjny. Wyposażenie: pojazdy inżynieryjne, minitrał.

Wojska Chemiczne


Wojska chemiczne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, realizują najbardziej złożone przedsięwzięcia obrony przed bronią masowego rażenia. Do najważniejszych zadań, które realizują należy zaliczyć: wykrywanie skażeń biologicznych, prowadzenie rozpoznania i dokonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i chemicznych, użycie zespołów do pobierania próbek skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych, zapewnienie zbiorowej ochrony przed skażeniami oraz prowadzenie całkowitej likwidacji skażeń. Pododdziały wojsk chemicznych mogą razić przeciwnika miotaczami ognia oraz maskować dymem wojska własne i obiekty. Biorą też udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. W ramach wojsk chemicznych funkcjonuje system wykrywania skażeń, którego wybrane elementy w okresie pokoju monitorują sytuację skażeń na terenie całego kraju. Podstawowymi formacjami wojsk chemicznych na szczeblu operacyjnym są pułki i bataliony chemiczne, na szczeblu związków taktycznych kompanie chemiczne, a na szczeblu oddziałów plutony chemiczne.

Wojska Łączności


Przeznaczone są do zapewnienia dowodzenia wojskami lądowymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Wykorzystują do tego potencjał telekomunikacyjny kraju, istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz jednostki i pododdziały wsparcia dowodzenia Wojsk Lądowych. Nowym zadaniem tych wojsk jest także informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych, m.in. przez cyfrowe przygotowanie danych, w tym analizę potencjału bojowego przeciwnika i symulowanie przebiegu działań bojowych. Proces dowodzenia zabezpieczają pułki dowodzenia, bataliony dowodzenia oraz pododdziały dowodzenia i łączności jednostek rodzajów wojsk.

Logistyka


Ogniwa systemu logistycznego Wojsk Lądowych ukierunkowane są na materiałowe i techniczne zabezpieczenia procesu szkolenia w czasie pokoju, funkcjonowania jednostek wojskowych oraz ich przygotowanie do prowadzenia działań bojowych. System logistyczny Wojsk Lądowych docelowo będą tworzyć cztery regiony logistyczne, logistyka okręgów wojskowych wraz z jednostkami i urządzeniami logistycznymi. Na szczeblu związków taktycznych podstawową strukturą logistyczną są bataliony zaopatrzenia i bataliony remontowe. Do ważnych zadań systemu logistycznego należy także zabezpieczenie medyczne oraz ochrona zdrowia kadry i żołnierzy.

Służba Medyczna


Zajmują się ochroną zdrowia w Książęcych Siłach Zbrojnych, w szczególności żołnierzy służby czynnej; zdrowotnymi warunkami służby i pracy; stanem sanitarnohigienicznym; zabezpieczeniem przeciwepidemicznym i weterynaryjnym wojsk; kształceniem i doskonaleniem kadr medycznych; zaopatrywaniem w sprzęt i materiały medyczne oraz leki, nadzorem nad obrotem lekami i wyrobami medycznymi, orzecznictwem wojskowo-lekarskim, a także przygotowywaniem jednostek służby zdrowia do realizacji zadań na czas stanów nadzwyczajnych i wojny.

Żandarmeria Wojskowa


Specjalne formacje policji wojskowej powoływane do utrzymania porządku wewnętrznego i dyscypliny wojskowej oraz bezpieczeństwa publicznego w wojsku, jak również innych funkcji policyjnych, np. ściganie przestępców, m. in. dezerterów, prowadzenie dochodzeń i śledztw w sprawach karnych.

ppor. Marek Lipa-Chojnacki
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Powrót do Książęca Akademia Wojskowa

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości