Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Mer] Zarządzenia

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 28 lip 2019, o 23:42

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 z dnia 29.07.2019r.


1. Ogłasza się przetarg otwarty w trybie uproszczonym na narracyjne prace budowlane w Angemoncie przy ul. Królewskiej 2.
2. Szczegółowe warunki przetargu dostępne są publicznie pod adresem:
viewtopic.php?f=784&p=314422#p314422
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.07.2019 r.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 7 wrz 2019, o 21:41

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 z dnia 07.09.2019 r.

1. Wobec powtarzających się przypadków samowolnego oddalania się pasażerów, podróżujących komunikacją miejską w Angemoncie bez ważnego biletu lub w inny sposób łamiących przepisy zarządza się:
a) Wyposażyć kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej w paralizatory w terminie do 30.09.2019 r,
b) Zorganizować dla kontrolerów biletów szkolenia przed wyposażeniem ich w sprzęt z pkt. 1.

2. Kontroler ma prawo użyć paralizatora wyłącznie:
a) w samoobronie,
b) wobec pasażera nieposiadającego ważnego biletu na przejazd, który mimo ostrzeżenia usiłuje samowolnie oddalić się z miejsca kontroli.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 24 wrz 2019, o 19:22

ZARZĄDZENIE nr 10/2019


1. Z dniem 01.10.2019r. ustanawia się Angemoncki Układ Gospodarczy (AUG). Organem prowadzącym AUG jest mer miasta Angemontu.
2. Do AUG są włączone z urzędu wszystkie nieruchomości prywatne, leżące na terenie Angemontu, ujęte w rejestrze.
3. Wybrane definicje elementów AUG:
a) próg aktywności - podana do publicznej wiadomości, liczbowo lub wzorem wartość, określająca minimalną liczbę postów lub innych rodzajów aktywności, jakie muszą być spełnione w danym okresie na forum Hasselandu w celu otrzymania bonusu po jego upłynięciu; może on obejmować także aktywności dodatkowe spoza forum Hasselandu;
b) dochód pasywny - określona pieniężnie lub w inny sposób nagroda dla właściciela nieruchomości, położonej w Angemoncie, za spełnienie w danym okresie warunków, składających się na próg aktywności;
c) stan techniczny budynku - określona w skali 0-100 wartość, określająca przydatność budynku do użytku, zmniejszająca się proporcjonalnie w każdym okresie w razie niespełnienia warunków, wynikających z progu aktywności. Bieżący stan techniczny budynku określa rejestr.
4. Okresem rozliczeniowym AUG jest miesiąc kalendarzowy.
5. Progiem aktywności jest 18 postów na forum Hasselandu w danym okresie. Dochodem pasywnym za przekroczenie progu jest 500Ⱡ od każdej posiadanej nieruchomości. Wypłata następuje z kasy Angemontu.
6. W razie nieprzekroczenia progu z pkt. 5 stan techniczny każdej z posiadanych nieruchomości jest obniżany o 5 pkt za dany okres.
7. a) W razie spadku stanu technicznego budynku poniżej 50 pkt mer może przesłać właścicielowi budynku ostrzeżenie.
b) W razie spadku stanu technicznego budynku poniżej 20 pkt mer ma prawo zadecydować o przejęciu nieruchomości przez miasto.
8. Każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości włączonej do AUG może zlecić miastu remont posiadanej nieruchomości. Koszt remontu wynosi 5000Ⱡ. Remont powoduje wzrost jej wskaźnika stanu technicznego o 40 pkt, jednak do nie więcej niż 100 pkt.
9. Organ prowadzący AUG powinien aktualizować rejestr oraz niezwłocznie odpowiadać na pytania związane z działaniem AUG.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują przepisy prawa Sarmacji i Hasselandu.
11. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 30 paź 2019, o 16:22

ZARZĄDZENIE nr 11/2019


1. Stadion w Angemoncie na Placu Kwietniowym otrzymuje nazwę Martin Foskorn Park. Nazwę nadaje się w uznaniu zasług działacza i trenera piłkarskiego, który znacząco przyczynił się do rozwoju futbolu w Hasselandzie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 20 gru 2019, o 23:03

ZARZĄDZENIE nr 12/2019


W porozumieniu z urzędem Lorda Szambelana zarządza się:

1. Wątki zakładane w poddziale Angemontu i okolic na dziale Hasselandu powinny być oznaczane znacznikiem odpowiednio:
a) [LU] - gdy dotyczą Luczeng,
b) [SH] - gdy dotyczą Shimontsen.

2. Oznaczeniu znacznikiem nie podlegają wątki dotyczące:
a) Angemontu,
b) wielu lokalizacji lub bez określonej lokalizacji.
3. Znacznik powinien być umieszczony na początku tytułu wątku.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 15 sty 2020, o 20:44

ZARZĄDZENIE nr 1/2020


1. Zarządza się niezwłoczne przeprowadzenie ankiety odniesień wśród posiadaczy nieruchomości w mieście Angemont. Ankieta zbiera informacje, na jakim obiekcie jest wzorowana dana nieruchomość. Jednocześnie z ankietą mer Angemontu podaje do wiadomości ankietowanych informacje odnośnie planu założenia przestrzennego miasta.
2. W razie braku odpowiedzi w ciągu 7 dni od dnia przesłania lub niemożności wskazania obiektu, ankietowany otrzymuje z urzędu propozycję takiego obiektu. W razie braku odpowiedzi lub jej odrzucenia bez podania własnej propozycji w ciągu dalszych 7 dni, wskaźnik zmniejszania się wartości nieruchomości ankietowanego w rejestrze miejskim zostaje z urzędu podniesiony do 15 pkt miesięcznie, od miesiąca następującego po miesiącu wykonania ankiety. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.
3. Dla nieruchomości miejskich i razuryjskich ankietę wypełnia z urzędu mer Angemontu.
4. Spis budynków, będących punktami odniesienia, jest niejawny i podlega udostępnieniu na wniosek osoby, mającej interes faktyczny lub prawny.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 12 cze 2021, o 16:51

ZARZĄDZENIE nr 1/2021

1. Wprowadza się dewizę "Unitatis vincit omnia" (łac. "Jedność zwycięża wszystko") jako dewizę miasta Angemontu i jeden z jego symboli.
2. Każdy ma prawo do stosowania dewizy miasta w dowolny sposób, niemający na celu uzyskania korzyści materialnej.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 20 paź 2021, o 17:27

ZARZĄDZENIE nr 2/2021

1. W związku z aktualną sytuacją w Sarmacji, wprowadza się w Angemoncie zakaz zgromadzeń publicznych do 24.10.2021 włącznie, z możliwością przedłużenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Angemont i okolice

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości