Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Dla telewidzów ze stolicy Pawłowej

To tutaj dyskutujemy o polityce, gospodarce, sprawach naszego państwa oraz całego mikroświata

Dla telewidzów ze stolicy Pawłowej

Postprzez Mkbewe Czarniecki 27 lut 2021, o 20:55

Wiem, że ich ciekawi co napisałem w zażaleniu, dlatego przedstawiam publicznie jego treść (przybijając do drzwi zgliszczy katedry Diecezji Angemonckiej), jako formę protestu przeciwko działalności antywolnościowej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o Prefektach, składam zażalenie na decyzję Prefekta Generalnego z dnia 27 lutego 2021, wnosząc o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Decyzja Prefektury Generalnej jest decyzją błędną, gdyż została wydana, z rażącymi uchybieniami formalnymi, z pogwałceniem art. 7 w zw. z art. 77 kpa, art. 107 § 1 kpa, art. 24 § 1 kpa. W dodatku została ona wykonana, mimo tego, że nie stała się ona ostateczna, bez nadania jej klauzuli natychmiastowej wykonalności, przy błędnej interpretacji przepisu na podstawie którego odstąpiono od uzasadnienia przedmiotowej decyzji, który to taką możliwość wyklucza w przypadku rozstrzygania spornych interesów stron.

Prefekt Generalny, jako organ administracyjny, obowiązany jest do działania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Na organie spoczywa obowiązek podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia rzeczywistego stanu faktycznego sprawy – obowiązek dążenia do prawdy obiektywnej, organ ustala okoliczności mające znaczenie oraz potrzebne dowody (art. 7 KPA). Organ nie poprzedził swojej decyzji przeprowadzeniem rzetelnego i wyczerpującego zbadania wszystkich dowodów i nie wskazał które fakty uznał za udowodnione, nie opisując w uzasadnieniu dowodów, na których oparł rozstrzygnięcie, co samo w sobie stanowi naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 kpa wraz z art. 107 § 3 kpa.

Co więcej, organ wydał decyzję przy pogwałceniu przepisów Art. 24 kpa, który jasno określa przesłanki ku wyłączeniu pracownika organu od udziału w postępowaniu. Jako uzasadnienie powyższego, należy przytoczyć wcześniejszą wypowiedź ob. rotryjskiego Adalbertusa Pronobisa "Proszę nie bluźnić. Bo inaczej stryj do więzienia wrzuci." - co sugerowałoby nierzetelność pracownika organu w przedmiotowej sprawie.

Decyzja została również wykonana przy istotnych błędach formalnych - nie będąc ostateczną i bez nadania natychmiastowej klauzuli wykonalności.

Na wypadek gdyby organ odwoławczy tych zarzutów nie podzielił, Decyzja Prefektury Generalnej jest również decyzją błędną w zakresie materialnym, gdyż opiera się ona w całości na niewłaściwej interpretacji Art. 44 ust. 2 k.s., który zabrania „pod groźbą kary więzienia do trzech dni jest zachowanie w miejscu publicznym, jakiego wśród konkretnych okoliczności, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy, nie należało się spodziewać, wywołujące lub mogące wywołać oburzenie ze strony otoczenia.”

Strona skarżąca, jako powód domniemanego wypełnienia przesłanek z Art. 44 ust. 2 k.s., wskazała, że „Modyfikacja symboli religijnych może wywołać oburzenie ze strony otoczenia (…)”, tak daleko idąca interpretacja prawna przytoczonego przepisu, prowadzi - Ad Absurdum, do wypełnienia przesłanek rzeczonego przepisu poprzez umieszczanie Krzyża, a więc symbolu religijnego związanego z wiarą rotrokatolicką, pośród lambdy i omegi, w logo organizacji strony skarżącej - a więc Akademii Neksjalistycznej i brandowanie tymże logo wszystkich dokumentów związanych z uczelnią. Należy więc przyjąć, że sam fakt użycia symbolu religijnego w twórczości artystycznej nie jest obarczony przesłanką wywoływania oburzenia ze strony otoczenia. Taka przesłanka mogłaby pojawić się na przykład w przypadku jednoznacznego użycia symbolu religijnego w kontekście obraźliwym - co nie ma w obydwu przypadkach miejsca, gdyż sama tęcza - symbol tolerancji, miłości, a także chrześcijański symbol jedności z Bogiem, nie może być interpretowana, idąc za przesłanką in dubio pro reo, lub po prostu rzetelnej interpretacji dowodów na korzyść oskarżonego - jako mająca charakter obraźliwy dla dowolnej grupy społecznej lub tym bardziej budzący oburzenie.

Strona skarżąca przedstawia ponadto w swoim wniosku o podjęcie czynności, dalszą błędną interpretację rzeczywistej wykładni przepisu, w której to twierdzi, że „nie jest ona zachowaniem, jakiego ze względu na przyjęte zwyczajowo normy należy się spodziewać w dyskusjach na terenie instytucji naukowej.” Art. 6 ust. 1 nr. 2 ustawy o nauce i szkolnictwie jasno określa zakres w którym uczelnia, jaką jest strona skarżąca, ma prawo zarządzać swoją przestrzenią "samodzielnie określać metody i kierunki kształcenia oraz przebieg toku studiów i zasady prowadzenia badań naukowych, z zastrzeżeniem, że zasady te nie mogą naruszać wolności nauczania, twórczości artystycznej, badań naukowych i ogłaszania ich wyników przez naukowców;". Przepis ten można w sposób analogiczny zastosować do całości moderacji przebiegu rozmów na terenie uczelni, co skutkuje także zakazem ograniczania twórczości artystycznej, jaką niewątpliwie jest przedstawienie symbolu religijnego w sposób, jaki umożliwia jego artystyczną interpretację, a zarazem łatwo przypodporządkowywalny jednemu z powszechnie uznanych rodzajów sztuki - grafiki, lub też na potrzeby mikronacyjne - malarstwa.

Ostatecznie przywołanie przez skarżącego mojego zachowania jako mającego "na celu zakłócenie porządku i spokoju publicznego i wypełnia znamiona wykroczenia." Jest interpretacją co najmniej naciąganą, a nawet błędną. Prefektura nie pochyliła się w trakcie zbierania dowodów nad rzeczywistą intencją mojej wypowiedzi, nie zadając mi pytania o nią pytania i za faktycznie prawdziwą uznając interpretację niejakiego Brunona K. Natomiast moja wypowiedź w sposób bezpośredni odnosiła się do toczącej się dyskusji o symbolach, w której, jak mniemam, jako strona zainteresowana, mam prawo się udzielać.

W związku z powyższym, wnoszę jak w petitum.

Z wyrazami zasłużonego szacunku,

Mkbewe.
* * *Mister Roku 2001 Republiki Bialeńskiej* * *
Avatar użytkownika
 

Re: Dla telewidzów ze stolicy Pawłowej

Postprzez Aleksander 27 lut 2021, o 21:09

Mocne 3+. Podoba mi się, że zarzuty procesowe są przed zarzutami prawa materialnego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Aleksander
 

Re: Dla telewidzów ze stolicy Pawłowej

Postprzez Mkbewe Czarniecki 27 lut 2021, o 21:15

Serdecznie dziękuję za uznanie i tą 3+ uznam za wystarczającą do pokonania nieudolnej cenzury, która o dziwo, dała mi glejt na pisanie w świątyni rozpusty.
* * *Mister Roku 2001 Republiki Bialeńskiej* * *
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Państwo i świat

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości