Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zażalenie do sprawy K 8/20

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Zażalenie do sprawy K 8/20

Postprzez Antoni 15 paź 2020, o 00:21

Wasza Książęca Mość,

powołując się na art. 42. § 1. k.p.p.t.k., pragnę w imieniu Prefektury Generalnej złożyć zażalenie do sprawy K 8/20, a dokładnie postanowienia z dnia 13 października 2020 roku wydanego przez MTK Daniela J. von Tauer-Kraka oraz ATK Mateusza Wilhelma.

Zdaniem Prefektury Trybunał Koronny, orzekając w niniejszej sprawie doprowadził do szeregu zaniedbań, którego wynikiem było najpierw należyte niepoinformowanie Prefektury Generalnej o ponownym wszczęciu sprawy, następnie wprowadzenie Prefekta Generalnego oraz Kanclerza w błąd, a w ostateczności umorzenie postępowania w sprawie.

Dnia 29 września br. wyrokiem TK wyrok sprawie o sygnaturze akt K 8/20 został uznany za nieważny i skierowany do ponownego rozpatrzenia. Dnia następnego MTK Daniel J. von Tauer-Krak wznowił postępowanie w sprawie, jednak nie został wypełniony obowiązek Przewodniczącego Składu wynikający z art. 7. § 1. k.p.p.t.k., tj. zawiadomienie stron o otwarciu rozprawy - wezwany został jedynie oskarżony, natomiast nie został wezwany oskarżyciel publiczny. Faktem jest, iż dnia 21 września br. ówczesna Prefekt Generalna Joanna Izabela zrezygnowała z pełnienia funkcji Prefekt Generalnej, jednak ani ówczesny Podprefekt Generalny, ani Kanclerz, który zastępował Prefekta Generalnego, nie zostali poinformowani o wszczęciu sprawy. Niniejszym Kanclerz nie udzielił pełnomocnictwa Czcigodnemu Prefektowi Grzegorzowi T. J. Czartoryskiemu, który dnia 4 października podjął próbę sprzeciwu do umorzenia postępowania, mimo braku udzielonego pełnomocnictwa. Marszałek TK wezwał Kanclerza do udzielenia pełnomocnictwa dopiero dzień przed upłynięciem terminu wniesienia sprzeciwu do wniosku o umorzenie postępowania złożonego przez oskarżonego, co uniemożliwiło złożenie w wyznaczonym czasie zarówno pełnomocnictwa jak i, zdaniem Trybunału Koronnego, skutecznego sprzeciwu.

Ponadto, Marszałek TK dnia 6 października br. jednoznacznie poinformował strony postępowania o tym, że sprzeciw został uznany przez Skład Orzekający za skuteczny słowami "Jednocześnie informuje, iż sprzeciw jest skuteczny", przy tym informując, iż Prefekt, któremu właśnie Kanclerz udzielił pełnomocnictwa, ma trzy dni na sformułowanie uzasadnienia do wniesionego sprzeciwu. Niniejszym Marszałek TK wprowadził w błąd Prefekturę, informując, iż sprzeciw został uznany za skuteczny i w przeciągu następnych trzech dni Prefektura może ustosunkować się do wniosku oskarżonego, jednocześnie uzasadniając swój sprzeciw do ów wniosku, co zostało uczynione przez Prefekta Generalnego dnia 8 października br..

W związku z powyższym Prefektura Generalna wnosi o unieważnienie wspomnianego postanowienia Trybunału Koronnego i rozstrzygnięcie sprawy przez Jego Książęcą Mość (art. 42. § 4. k.p.p.t.k.).


Obrazek
(-) Antoni Kacper Burbon-Conti

Do wiadomości: @AF
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: Zażalenie do sprawy K 8/20

Postprzez Andrzej Fryderyk 15 paź 2020, o 23:50

na podstawie art. 42. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym ze zm. (dalej k.p.p.t.k.), w odpowiedzi na zażalenie uczestnika postępowania w sprawie K 8/20 Prefekta Generalniego Antoniego Kacpra Burbon-Contiego (AG654) postanawiamy:

  1. uchylić Postanowienie Przewodniczącego Składu Orzekającego w sprawie K 8/20 z dnia 13 października 2020 r.
  2. stwierdzić, że sprzeciw wobec umorzenia sprawy z dnia 4 października 2020 r. zamieszczony przez Prefekta Grzegorza Tomasza Jakuba Czartoryskiego był skuteczny.

Skarżone postanowienie w sposób oczywisty nie wypełnia wymogów formalnych postanowienia o którym mowa w art. 44. § 1. k.p.p.t.k. Kodeks wyraźnie odróżnia postanowienia przewodniczącego składu orzekającego od postanowienia składu orzekającego. Jako że postanowienie było wydawane w pełnym składzie orzekającym, a powinno być wyłącznie postanowieniem jego przewodniczącego, należało uznać je za wadliwe. Nie uległo też uwadze, iż skarżone postanowienie było poprzedzone oficjalną informacją o treści zaprzeczającej postanowieniu, na którą nie został wniesiony żaden wniosek formalny o jej błędności. Stawia to w wątpliwości zasadność wydanego postanowienia.

Pozostałe rozważania skarżącego zostały pominięte jako nie mające związku ze skarżonym postanowieniem.

Wobec uchylenia postanowienia Przewodniczącego Składu Orzekającego, na podstawie art. 42. § 4. k.p.p.t.k. należało stwierdzić, czy umorzenie postępowania jest zasadne czy też nie. Na podstawie art. 11 § 1. k.p.p.t.k. w zw. z art. 1. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dn. 11 grudnia 2011 r. ze zm., Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski był uprawniony do złożenia sprzeciwu przeciw umorzeniu sprawy, jako że ówcześnie pełnił funkcję Prefekta. Nie sprawia również żadnej wątpliwości, że Prefekt miał prawo do reprezentowania Korony w sprawie: wypowiedź Kanclerza z dn. 6.10.2020 r., na wezwanie Trybunału, jednoznacznie potwierdziła, iż sprzeciw Prefekta Grzegorza Tomasza Jakuba Czartoryskiego nie wykraczał poza ustalony podział obowiązków.

Wobec czego należało postanowić jak we wstępie.


Do wiadomości @Antoni @DanielKrak
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość