Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Interpelacje i zapytania

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Interpelacje i zapytania

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 12:48

Na podstawie art. 11 Regulaminu Sejmu przeznaczam ten wątek na miejsce właściwe do składania interpelacji i zapytań oraz udzielania na nie odpowiedzi.


Pouczenie


1. Posłom na Sejm Księstwa Sarmacji przysługuje prawo składania interpelacji i zapytań do członków Rady Ministrów.

2. Prowincjom i organom określonym w odrębnych przepisach przysługuje prawo składania zapytań do członków Rady Ministrów.

3. Członkowie Rady Ministrów odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielają w terminie 7 dni od dnia ich złożenia pod rygorem odwołania z funkcji członka Rady Ministrów, chyba że nieudzielenie odpowiedzi spowodowane byłoby siłą wyższą.

Dla celów organizacyjno-porządkowych uprzejmie proszę o oznaczanie w interpelacjach i zapytaniach członka Rady Ministrów, do którego są one kierowane.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Interpelacje i zapytania

Postprzez Krzysztof Hans 28 lis 2020, o 18:30

Panie Marszałku,
Wysoks Izbo


Na podstawie wspomnianego artykułu składam interpelacje do Rady Ministrów. Na jej podstawie kieruj wnioski:
1. Do Rady Ministrów o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) cofnięcia uznania państwowości Królestwa Dreamlandu za przyczynę podając działalność Unii Niepodległych Państw.
b) cofnęcia na zasadzue wygaśnięcia uchwały Rady Ministrów ws. uznania mikronacji z dnia 20 sierpnia 2020 roku zawierającą uznanie dla byłych prowincji Księstwa Sarmacji które uzyskały niepodległość. Jako przyczynę podaje się tutaj działania mające na celu ośmieszenie Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej.
b) udzielenia embarga na produkty i projekty z Baridasu, Sclavinii i Teutonii a także sankcji gospodarczych dla nich i Dreamlandu.
2. Do Ministra Spraw Zagranicznych o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) wydania posranowienia dania dającego miesiąc czasu Konfederacji Sclavińskiej na wyprowadzkę z zajmowanych ziem oraz celem uregulowania własnych spraw przez ten kraj i inne dawne państwa stowarzyszone.
b) zawieszenia stosunków dyplomatycznych z dawnymi państwami stowarzyszonymi i innymi państwami wchodzących w skład Unii Niepodległych Państw
c) potępienia dzialalności Unii Niepodległych Państw
d) uznania niepodległości dawnych państw stowarzyszonych za ruchy separastyczne nie zgodne z Art. 40 p. 1 Kodeksu Sprawiedliwości a same państwa jako rdzenne ziemie Księstwa Sarmacji bez powiązań z nim.
e) wyrzucenia wszelkich negocjacji terytorialnych do kosza i o przekazanie Konfederacji Sclavinii oraz innych dawnych państw stowarzyszonych leżących na terenach dzierżawionych celem znalezienia nowych ziem dla tychże nacji przez Unię Niepodległych Państw z Królestwem Dreamlandu na czele.
3. Do Ministra Spraw Wewnętrznych o o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) zabezpieczenie finansów mieszkańców, firm i instytucji dawnych państw stowarzyszonych celem przekazania ich Bankowi Sarmacji celem rekompensaty Księstwu Sarmacji za poniesione straty terytorialne. Jest to działanie podjęte w celu uniknięcia transferu pieniędzy do obcej gospodarki.
b) zbudowania kolczasty wokół spornych terenów oraz po upływie wspomnianego miesiąca o wyrzucenie separatystów z zajmowanych przez nich ziem należących do Księstwa Sarmacji w celu przejęcia tychże ziem. Nawiązuje się tutaj do tej samej koncepcji jaka była po secesji RSiT - to jest konsekwencja złamania traktatów, zwłaszcza w przypadku Sclavinii
4. Do Marszałka Sejmu o zabranie głosu i podjęcia kroków usuwających dawne państwa stowarzyszonego z krajowego prawodawstwa i anulowania w skutek wygaśnięcia dokumentów, traktatów oraz innych aktów prawnych z tym związanych.
5. Do Hetmana Wielkiego Książęcych Sił Zbrojnych o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) anulowania decyzji o ewakuacji żołnierzy z dawnych baz na terenach obecnych państw stowarzyszonych
b) mobilizacji na terenach dawnych państw stowarzyszonych a zwłaszcza terenów Konfederacji Sclavinii stanowiących wycofaną dzierżawę od Księstwa Sarmacji.

Z góry dziękuje za odpowiedź.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Interpelacje i zapytania

Postprzez Filip I Gryf 29 lis 2020, o 16:19

Wasza Książęca Mość,
Prześwietny Marszałku,
Panowie Posłowie,
Panie Pośle,


Odpowiadając na interpelacje złożoną do MSZ.

a) wydania posranowienia dania dającego miesiąc czasu Konfederacji Sclavińskiej na wyprowadzkę z zajmowanych ziem oraz celem uregulowania własnych spraw przez ten kraj i inne dawne państwa stowarzyszone.


Nie leży to w kompetencjach MSZ. Nie będę ingerował w sprawy byłych samorządów Księstwa, ani również nakazywał "wyprowadzkę" Konfederacji z ziem, których nie znam. Mógłby Pan Poseł podać położenie Konfederacji na mapie mikroświata?

b) zawieszenia stosunków dyplomatycznych z dawnymi państwami stowarzyszonymi i innymi państwami wchodzących w skład Unii Niepodległych Państw


Na chwilę obecną nie ma co zawieszać, gdyż oficjalnie nie utrzymujemy stosunków z żadnym z państw UNP.

c) potępienia dzialalności Unii Niepodległych Państw


Jakiej działalności? MSZ nie widzi potrzeby potępiania "działalności", która nie wpływa na los Księstwa. Swego czasu podawaliśmy do wiadomości publicznej, jak sprawy się mają (szczególnie w sprawie Sclavinii). Obecnie nie mamy podstaw do oficjalnego potępienia działań państw UNP.

d) uznania niepodległości dawnych państw stowarzyszonych za ruchy separastyczne nie zgodne z Art. 40 p. 1 Kodeksu Sprawiedliwości a same państwa jako rdzenne ziemie Księstwa Sarmacji bez powiązań z nim.


Nie leży to w kompetencjach MSZ. Księstwo uznało "wyjście" dawnych samorządów ze wspólnoty sarmackiej i żyjemy dalej, mimo wątpliwości w kwestii możliwości wypowiedzenia traktatów przez te samorządy. Nie będziemy wysuwać roszczeń względem Baridasu i Teutonii, w kwestii Sclavińskiej stoimy na nieodmiennym stanowisku. Jednak fakt, że Sclavinia nie chce pokojowego rozwiązania kwestii spornych stawia to ich w złym świetle. Nie potrzebujemy post factum uznawać byłych sarmackich obywateli za separacjonistów. Oni już są poza Księstwem i za wiele im nie zrobi fakt, że ich potępiamy na naszych serwerach. Zresztą oni pragną, żebyśmy się nimi zajmowali, bez nas ich egzystencja nie ma sensu. W tym miejscu chciałbym prosić, szczególnie Pana Posła, o unikanie niepotrzebnego kontaktu z obywatelami/władzami byłych samorządów. Szczególnie, kiedy jest się osobą publiczną i pragnie prowadzić politykę zagraniczną na własną rękę... Zapraszam zainteresowanych Sarmatów do zadawania pytań i rozmów mojej skromnej osobie lub Kanclerza, którzy są odpowiedzialni za tą strefę (tzn. politykę zagraniczną).

e) wyrzucenia wszelkich negocjacji terytorialnych do kosza i o przekazanie Konfederacji Sclavinii oraz innych dawnych państw stowarzyszonych leżących na terenach dzierżawionych celem znalezienia nowych ziem dla tychże nacji przez Unię Niepodległych Państw z Królestwem Dreamlandu na czele.


Myślę, że jest to niemożliwe. Teutonia i Baridas leżą na "swoich" rdzennych ziemiach i nie będziemy kazać im zmieniać lokacji. Szczególnie MSZ nie ma nic do powiedzenia w kwestii terytorialnej Dreamlandu. Z tego co pamiętam Dreamland nigdy w Księstwie nie był...
Jeśli chodzi o Sclavinię - negocjacje tak czy siak zostały przerwane, jak wspominałem Sclavińczycy nie chcą pokojowego rozwiązania sytuacji, wymyślają sobie konflikty etc. Żeby rozmawiać potrzeba więcej niż 1 rozmówcy, a tak nie jest. Konfederacja Sclavinii musi liczyć się z konsekwencjami wyjścia z Księstwa - i tymi dobrymi, i tymi złymi. Szczególnie, kiedy wypowiedzieli traktat, którego wypowiedzieć nie mogli... Jeśli Sclavinia nie chce (a nie chce) rozwiązania kwestii polubownie to my mamy pełnię praw do Mirii, Nowicji, Sangii. Koniec i kropka. MSZ będzie czekać na przedstawicieli Sclavinii, ale każdy ma swoje granice cierpliwości.


Pozwolę również odpowiedzieć na tą część pytań, jako że leżą w moich kompetencjach.

a) cofnięcia uznania państwowości Królestwa Dreamlandu za przyczynę podając działalność Unii Niepodległych Państw.
b) cofnęcia na zasadzue wygaśnięcia uchwały Rady Ministrów ws. uznania mikronacji z dnia 20 sierpnia 2020 roku zawierającą uznanie dla byłych prowincji Księstwa Sarmacji które uzyskały niepodległość. Jako przyczynę podaje się tutaj działania mające na celu ośmieszenie Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej.
b) udzielenia embarga na produkty i projekty z Baridasu, Sclavinii i Teutonii a także sankcji gospodarczych dla nich i Dreamlandu.


MSZ nie popiera wycofywania uznania państwowości dla ww. państw. Co więcej, z Królestwem Dreamlandu pragniemy nawiązać dobre stosunki. Nie możemy "mścić" się na Dreamlandzie, że przyłączyli się do projektu o nazwie "Unia Niepodległych Państw". Tak chcieli i nic nam do tego. Dlatego również MSZ nie popiera nakładania embarga i jakikolwiek sankcji względem tych państw (szczególnie Dreamlandu).
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Interpelacje i zapytania

Postprzez Arkadiusz Maksymilian 30 lis 2020, o 02:33

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo.


Pozwolę sobie odpowiedzieć na złożone interpelacje mimo, że Rada Ministrów oraz mój sektor mają co robić na co dzień.
„a) zabezpieczenie finansów mieszkańców, firm i instytucji dawnych państw stowarzyszonych celem przekazania ich Bankowi Sarmacji celem rekompensaty Księstwu Sarmacji za poniesione straty terytorialne. Jest to działanie podjęte w celu uniknięcia transferu pieniędzy do obcej gospodarki.”

O zabezpieczeniu finansów, o którym Pan wspomniał – nie mam takiej możliwości, ponieważ nie jest ona umocowania prawnie. Aby móc wykonać taką czynność potrzebna jest specjalna ustawa lub nowelizacja ustawy o finansach publicznych, a to jest zadanie zarezerwowane dla prawnika, którym nie jestem. Co do rekompensaty za straty terytorialne – nie jest to moją kompetencją, aby decydować o tym czy takie rekompensaty się należą czy też nie. Ja osobiście nie widzę takiej potrzeby – odeszli to odeszli, ich suwerenna decyzja. A rząd i Państwo libertów ma pod dostatek. Co do kwestii transferu pieniędzy do obcej gospodarki – coś takiego nie istnieje i jest to wierutna bzdura, której prosiłbym nie powtarzać. Nie ma bowiem systemowo takiej możliwości, aby zgromadzone na koncie liberty zabrać, iść z nimi do obcego państwa i tam je wymienić. Powtórzę: nie ma takiej możliwości.

Ostatnio pewna życzliwa osoba wyjaśniła mi, że w Unii Państw istnieje system „wymiany” liberta na koronę (walutę Unii), który w zasadzie jest drukowaniem pieniędzy na konto mieszkańca. Pozwolę sobie Panu Posłowi to wyjaśnić – w praktyce wygląda to tak, że jeżeli Pan Poseł chciałby przejść, załóżmy do Królestwa Teutoni i wymienić swoje liberty na tamtejszą walutę, wówczas podaje Pan stan swojego rachunku bankowego zgromadzonego w Księstwie Sarmacji i taką samą wartość tyle, że w koronach otrzymuje Pan na swoje konto w Unii. A liberty? Liberty zostają w Sarmacji i wciąż są opodatkowane.

„b) zbudowania kolczasty wokół spornych terenów oraz po upływie wspomnianego miesiąca o wyrzucenie separatystów z zajmowanych przez nich ziem należących do Księstwa Sarmacji w celu przejęcia tychże ziem. Nawiązuje się tutaj do tej samej koncepcji jaka była po secesji RSiT - to jest konsekwencja złamania traktatów, zwłaszcza w przypadku Sclavinii”

Również uważam, że podejmowanie takiej decyzji nie jest moją kompetencją, a całego rządu. Poza tym granic strzegą żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych, od których rząd nie dostał informacji, aby zbudowanie takiego ogrodzenia było konieczne. Trochę więcej zaufania dla sarmackiej armii, Panie Pośle.

Dziękuję.

/—/ Heweliusz Popow-Chojnacki,
Minister Spraw Wewnętrznych.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Książę Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Interpelacje i zapytania

Postprzez Krzysztof Hans 30 lis 2020, o 09:48

Panie Ministrze Spraw Zagranicznych
W kwestii położenia ziem Konfederacji Sclavinii informuje że zgodnie z ustaleniami dzierżawy opisanej w Art. 1 Ustawy Sejmu nr. 138 z dnia 4 listopada 2011 roku mówiącej o utworzeniu Królestwa Sclavinii ziemie obecnej Konfederacji to Miria, Sangia i Nowicja przedstawione na poniższej mapie:

mapa_adm.png

Stąd uważam że nakaz wyprowadzki lub interwencja zbrojna KSZ jest tu konieczns gdyż z tego co wiem obecnymi ziemiami chciałaby się zająć Starosarmacja a w obecnej chwili nie jest to możliwe. Co do uznania to o ile z Baridasem, Teutonią czy Dreamlandem jeszcze mogę zrozumieć sytuacje i stanowisko naszego MSZ o tyle ze Sclavinią te stosunki powinny zostać przerwane ze względu na konflikt terytorialny. Jak bowiem możemy uznawać coś co od momentu zerwania traktatu (tak jak pan mówi nielegalnego) pasożytuje na naszych ziemiach? Moim zdaniem czekanie w tej sytuacji nie ma sensu skoro Sclavinia wsparta przez UNP (w tym przekabacony Dreamland) i tak tych ziem nam nie odda. Co więcej skoro ziemie Nowicji, Mirii i Sangii dalej na podstawie dzierżawy są własnością Sclavinii to ona sama jest w dalszym ciągu jest... naszą prowincją. W Sejmie zgłosiłem projekt wypowiedzenia dzierżawy który od strony prawnej pomoże uregulować tą kwestie - obecnie bowiem dzięki prawnej wpadce Konfederacji Sclavinii niepodległa jest tylko Slawonia zaś Sclavinia leży w naszych granicach czy Ludwik Tomovič tego chce czy nie.

Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych
Dziękuje za wyjaśnienie kwestii gospodarczych i wojskowych - co do tych pierwszych to postaramnsię nimi zająć jako Poseł Księstwa Sarmacji.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 


Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość