Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Pokaż język!

Kulturalne/gospodarcze/sportowe sprawki i nie tylko...

Moderator: Heinz-Werner Grüner

Pokaż język!

Postprzez OlaChojnacka 26 sie 2020, o 00:37

Zapraszam do dzielenia się tekstami kultury w znanych wam/przez was wymyślonych v-językach!

Na początek, przysięga JKM Andrzeja Fryderyka:

Po solardyjsku (postanowiłam konsekwentnie przyjąć, że używam 'v'; v i w sa wymienne; ogólnie przyjęłam kilka konwencji które, moim zdaniem, mogłyby działać w tym języku, ale nie sa par explicité wypisane w źródle:
Prhysjeegam Tobie, Narodje Sarmacki, na tronje ryhteneiiskim, ktoory obeiimuiiee: Konstytucii i pravom Ryhtena Sarmacii viernosjcj dokhovacj, sjvieecie ikh prhestrhegacj i bronicj; dobru povshekhnemu Narodu ze vshystkikh sill viernje slluzzycj; vshelkie zllo i njebezpiechenjstvo od Panjstva chuiinje odvracacj; godnosjcj imienja sarmackiego strhec njezakhvianje; spraviedlivosjcj vzgleedem vshystkikh bez roozznicy obyvateli za piervshaa sobie miecj cnotee; oboviaazkom urheedu i slluzzby posjvieecicj siee njepodzielnje.

Andrheii Fryderyk


Po tuoleleńsku:
Siinvanø, Kansasarmatiassa, a heertohaðastuin, þamuskua jokk: Þjorna ja oikee Heertohaðamið Sarmatiassa uskolle halð, hune måil tarkkail ja vørn; yleishiiva Kansassa kaikkiaþlå uskollepaivel; kaikki onð ja riggðø fra Såvalto arveksikåntein; naþreis sarmatiassa svipðøvertja; rettleksi kaikki eroðøksarinen kunnioi takan en harðyggi; tolmiskriloþte ja aðfornaipaivel osalluðø.

Andreii Fryðeryk
(-) mgr net Ola Kaarina Isadora Helyanve van Hälsing-Scraw de Cubalibre-Adamas et Marcjan-Chojnacka
Baronessa w Sarmacji, najfajniejsza skunksiczka w całym Pollinie.
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
 

Re: Pokaż język!

Postprzez Eugeniusz Maat 26 sie 2020, o 01:07

Nieistniejący Pan Tadeusz Adama Mickiewicza (także nieistniejącego). Przekład na teutoński.

Adam Mickiewitzš - Her Tadeuš

Úr aniš Bok - Úre Hospodarie

Úr Litvie! Áik Paterlande! Tu iv’erdi vi Getzundhát;
Vie Tuie iv’mus šetzi, úr nur vil visemi sa,
Ver Tuie af verlori. Hótag tik Šóie id úrs gants Štakklát
Á iv’tsi ond á iv’ošrifti, indes á wáni ha Tuie.

Úre Hotiše Her, vas iv’ertki úre Helliš Tzšenstohowa
Ond iv’zónti in úres grilliše Tór! Tu, vas úr novogrodiš
Burg iv’šutzi mith úrenn orie glóbišen Voklen!
Vi áie - úr Barne - tu af inhinterkami wundiš id úrn Getzundhát
(Ven vegin úren wánede Matere irm úres Tik Betrúg
Geopferted, á af targi úr dodiš Lid.
Ond bál á af kan gó vukkiš in Tik úren Bun ik úrs Templ
Kón úrn geinhinterkamed Lejb á vil danki úr Hot),
Tsá áenie vil inhinterkame wundiš af úren Šokk ik úres Paterlande.
Hótzá, Tu ifá rotragi úre áik getitzede Zóle
In úrenn walltišen Geben, in úrenn gránen Háde,
Urm úrs blau Niemes urbrátiš brátiš;
In úrenn gemaleden Filden iv’uršati úr difrendiš Getrád,
Geugoldeneden Pšenitze, geusilbereden Šito;
Voo úre jantiše Švire, Grike vi úre wákke Šnie,
Voo Spek iv’zónti úr heriš Lehe,
Ond al gešurted kuzi Bende, úr grán
Greše, ond af oreie úr ruuik Gruše iv’siti.
Úr Burgmáster ik úrs Auterra

Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Pokaż język!

Postprzez Eugeniusz Maat 26 sie 2020, o 01:10

Tu ifá šutsi áie - Cover Me - Depeche Mode
także przekład na teutoński

Á iv’felti vórgut
Á af ne beti úre gantse Nakt
Á iv’moh felti
Ásted Lik ik úres Zóne


Úr Lúfte iv’erdi zimmiš zár
Óg iv’verdi lúfti kompliš
Áen vil šutsi vórgut
Tu vil šutsi áie?


Urm zár iv’erdi Nordelik
Urm tuie ond áie
Á ef máti vób áenie id úrs ander Lejb,
vee áen af ne ánhórti


Tu iv’iseni, as áen vešvti
Áen iv’kan mhelti sa
Á vil ne gó mith Tuie
Ná hótag.


Úr Lúfte iv’erdi zimmiš zár
Óg iv’ne’tsi ništ, indes úr Lúfte iv’erdi zimmiš tuu
Áen iv’mus šutsi
Tu ifá šutsi áie


Urm zár iv’erdi Nordelik
Urm úren gešraked Baren
Á ef mátu vób áenie id urs ander Lejb,
voo áen iv’erdi úren Helden
Úr Burgmáster ik úrs Auterra

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Pokaż język!

Postprzez Eugeniusz Maat 26 sie 2020, o 01:11

Tu iv’hati - Du hast - RammsteinTu...
Tu iv’hati...
Tu iv’hati áie...

Tu...
Tu iv’hati...
Tu iv’hati áie...

Tu...
Tu iv’hati...
Tu iv’hati áie...

Tu...
Tu iv’hati...
Tu iv’hati áie...

Tu...
Tu iv’hati...
Tu iv’hati áie...
Tu iv’hati áie...
Tu af frakti áie
Tu af frakti áie
Tu af frakti áie ond á af ne anfrakti

Tu iv’moh verdi glóbiš oreie bis End ik úrs Lejb?

(Tá) Ná!
(Tá) Ná!

Tu iv’moh verdi glóbiš oreie bis End ik úrs Lejb?

(Tá) Ná!
(Tá) Ná!

Tu...
Tu iv’hati...
Tu iv’hati áie...

Tu...
Tu iv’hati...
Tu iv’hati áie...

Tu...
Tu iv’hati...
Tu iv’hati áie...
Tu iv’hati áie...
Tu af frakti áie
Tu af frakti áie
Tu af frakti áie ond á af ne anfrakti

Tu iv’moh verdi glóbiš oreie bis End ik úrs Lejb?

(Tá) Ná!
(Tá) Ná!

Tu iv’moh lovi oreie bis End ik úrs Lejb, ách in úrs šleišen Tagen?

(Tá) Ná!
(Tá) Ná!

Tu iv’moh verdi glóbiš oreie bis End ik úrs Lejb?

(Tá) Ná!
(Tá) Ná!


Jutro (znaczy się rano) coś jeszcze wygrzebię
Úr Burgmáster ik úrs Auterra

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Pokaż język!

Postprzez Aleksander Novak 28 sie 2020, o 16:34

Ja przedstawię swój autorski język - republikański, który obowiązuje w Westlandzie, a dokładniej w Południowym Kentucky. Poniżej znajduje się tekst wzajemnego uznania Kościoła Osteryjskiego oraz Westlandzkiego Kościoła Prawosławnego. Tekst jest sprzed reformy alfabetu (zamieniałem trochę liter na cyrlicę).

U iмē Boгa Ojтēća, Božjēgo Sina i Дuha Sviтēgo!

Мi, тo jē ja, Aљēksanдēr Novak, Paтriarh Vēsтlanđkej Pravoslavne Crkvi, i ja, Jurij, Arhipiskop Дivoгraдu, Volnoгraдu i cēla Osтērija, Glava Crkvi Osтērijskēj u Ēгziљu, oдsтanavitu i oдrēćiтu, šтa zaтim:

1. Vēsтlanđka Pravoslavna Crkva i Crkva Osтērijska u Ēгziљu prēpoznjē jēдno дruгoг svoja pravoslavjē i kanonjčti.

2. Vēsтlanđka Pravoslavna Crkva i Crkva Osтērijska u Ēгziљu prēpoznjē jēдnakost oбojicē Crkvi i onj jēдno дruгoг nēzavisnost.

3. Za kanonjčti zēмљē Vēsтlanđkej Pravoslavne Crkvi prēpoznjē se zēмљē Sjēдinjēnē Дržavē Vokslanдu i Vēstlanдu. Za kanonjčti zēмљē Crkvi Osтērijskēj u Ēгziљu prēpoznjē se zēмљē Ostēriji. Oбojē Crkvi sloбoдno moгu дēlovati mēđutu svojom дijaspori, ili to u zēмљi Rēpuбљiki Bialēnjskiēj, ili u бiljiko injej zēмљi.

4. Oбoje Crkvi sarađivati sa toбom u kvēstiah tēološki, lituroški, дušpapiēskih i injih.

5. Дēklaracija stupa na дan poдpisivanja.

Poдpisan u Volnoгraд, 15 aprila.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Pokaż język!

Postprzez Eugeniusz Maat 28 sie 2020, o 17:06

To ja się jeszcze pochwalę kawałkiem tłumaczenia Małego Księcia na język nowopolski - wymyślona przezemnie próba „zarchaizowania” języka polskiego.

LEONOWIЪ WERTH
Přeprašam wšystkě ďěci za poświęceně tej ksiąžki doroslьemuъ. Mam wažne ku temu powody: ten doroslьy ěst moim najlepšym přyяcělemъ na śwěcěъ. Drugi powód: ten doroslьy potrafi zrozumětь wšystko, nawet ksiąžki dla ďěci. Mam tež třeci powód: ten doroslьy znajduě się we Francjiъ, gďě cěrpi glьód i chlьód. I třeba go pocěšytь. Ěśli te powody ně wystarčą - chętně poświęcę tę ksiąžkęъ ďěckuъ, яkim bylь kědyś ten doroslьy. Wšyscy dorośli byli kědyś ďěćmiъ. Choć něwělu z ňch o tym pamięta. Změňam więc moją dedykacjęъ:
LEONOWIЪ WERTH,
gdy bylь malьym chlьopcemъ

Gdy mialьem šeść latъ, zobačylьem pewnego razu wspaňalьy obrazek w ksiąžceъ opisującej puščęъ ďěwičą. Ksiąžka nazywalьa się "Historě prawďiwe". Obrazek předstawialь węžaъ boa, polьykającego drapěžne zwěřęъ. Oto kopia rysunkuъ:

W ksiąžceъ bylьo napisane: "Węže boa polьykają w calьościъ schwytane zwěřęta. Następně ně mogą się rušatь i śpią přez šeść měsięcyъ, dopóki zdobyč ně zostaně strawiona".
Úr Burgmáster ik úrs Auterra

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Kultura i rozrywka

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości