Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 7/20 Krzysztof Hans van der Ice vs Wojciech Hergemon

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

K 7/20 Krzysztof Hans van der Ice vs Wojciech Hergemon

Postprzez Krzysztof Hans 26 lip 2020, o 14:19

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale,

Wniosek:

Ja, Wicehrabia Krzysztof Hans van der Ice, legitymujący się paszportem AB726 oskarżam Markiza Wojciecha Hergemona T0003 o kradzież własności intelektualnej w postaci formuły Stowarzyszenia "Nova" celem publicznego znieważenia mojej osoby mimo zmienionych nazw w przypadku Forum Centralnego

Zgodnie art. 43 Kodeksu Sprawiedliwości, wnoszę o ukaranie ww. Markiza karą trzech miesięcy pozbawienia wolności i o rozprawę w trybu oskarżenia pod kątem punktów 3, 4,6 i 9 wspomnianego artykułu.

Uzasadnienie:

Obywatel zarówno na Forum Centralnym jak i na Discordzie  pod pretekstem zabawy dokonał kradzieży bez mojej wiedzy formuły Stowarzyszenia "Nova" a nawet jego samego celem wyśmiania mojej osoby. Stanowi to wielokrotne naruszenie art. 43 Kodeksu Karnego od strony kilku punktów pomawiania a nawet znieważenia innej osoby, kradzieży własności intelektualnej.
Pozostaje do dyspozycji szanownego Trybunału.

Materiał dowodowy:

Załącznik 1 Posty oskarżonego z Discorda:

Dowód.zip
(1.36 MiB) Pobrane 69 razy

Załącznik 2 Rzeczony temat na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji: viewtopic.php?f=1090&t=30481
Dodatkowo czyn zapisany też jest na kanale #sarmacja Discorda
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Postprzez Andrzej Fryderyk 27 lip 2020, o 17:12

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego Krzysztofa Hansa van der Ica (AB726) przeciwko Wojciechowi Hergemonowi. Sprawie przypisuje sygnaturę K 7/20. Powołuję skład orzekający: Daniel January von Tauer-Krak.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 29 lip 2020, o 10:09

W E Z W A N I E

Na podstawie art. 14 k.p.p.TK §1: Wzywam Krzysztofa Hansa van der Ica (AB726) do uzupełnienia wniosku w zakresie uzasadnienia względem przepisów art. 43 KS ust. 3, 4 i 9 w terminie 7 dni. Jednocześnie pragnę pouczyć, że w przypadku nieuzupełnienia wniosku zgodnie z art. 14 k.p.p. TK §2 postępowanie może ulec umorzeniu.

Do wiadomości: @KrzysztofHans


Przewodniczący Składu Orzekającego
/-/Daniel J. von Tauer-Krak
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 7/20 Krzysztof Hans van der Ice vs Wojciech Hergemon

Postprzez Krzysztof Hans 29 lip 2020, o 13:08

Wysoki Trybunale
Odpowiadając na wezwanie o uzupełnienie uzasadnienia wniosku. Oświadczam że przepisy te zostały złamane przez oskarżonego w następujący sposób:
Art. 43 p. 3:
pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu

Oskarżony w dowodzie pod nazwą "Screenshot_20200726-141409.jpg" pomawia mnie o wykonywanie czynności seksualnych wobec swoich podwładnych w stowarzyszeniu. Co jest nieprawdą i nie ma na to mojej zgody.
Art. 43 p. 4:
publiczne znieważanie innej osoby,

W tym przypadku jako znieważenie mojej osoby jak i mojego projektu traktuje całość czynöw oskarżonego ktöry nie tylko mimo zmiany danych (w postaci imienia i nazwiska) obraża mnie w niby zabawie "Stowarzyszenie Twoja Stara" na Forum Centralnym jak i w przytoczonym materiale dowodowym. Może nie bezpośrednio ale w inny sposób zarzucając mi czyny sprzeczne z moralnością.
Art. 43 p. 9
złośliwe niepokojenie innej osoby,

Jako złośliwe niepokojenie w postaci wyśmiewania mojej osoby jak i mojego projektu uważam zarówno materiał dowodowy jak i rzeczony wątek. Co więcej jest tu też namawianie innych by robili to samo mimo że ja sobie nie życzę takiej działalności.
Dlatego wnioskuje do Wysokiego Trybunału o zbadanie sprawy. W razie dodatkowych pytań jestem do dyspozycji

Z uszanowanien
(-) Krzysztof Hans van der Ice
Prezes Stowarzyszenia "Nova" i tworzonej przez nią partii politycznej pod nazwą Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 30 lip 2020, o 00:07

Otwieram rozprawę.

Na podstawie art. 18 k.p.p.TK: Wzywam Wojciecha Hergemona (T0003) do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie o syg. K7/20 Krzysztof Hans van der Ice vs Wojciech Hegemon w terminie 3 dni.

Do wiadomości: @KrzysztofHans @kaxiu


Przewodniczący Składu Orzekającego
/-/Daniel J. von Tauer-Krak
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 7/20 Krzysztof Hans van der Ice vs Wojciech Hergemon

Postprzez kaxiu 30 lip 2020, o 00:20

Wysoki Trybunale,

Wniosek jest chaotyczny, niemniej spróbuję się odnieść do wszystkich zarzutów.

1) Nie dokonałem kradzieży Stowarzyszenia "Nova". Stowarzyszenie "Tvoja Stara" ma natomiast wyłącznie charakter satyryczny, trudno więc mówić o tym, że powiela formułę "Novej".

2) Nie pomówiłem wnioskodawcy o wykonywanie czynności seksualnych wobec jego podwładnych. Po pierwsze nie było mowy o takich czynnościach, lecz zaplanowaniu dalszych posunięć - to chyba normalne po wygraniu wyborów (wszyscy politycy tak robią), a po drugie taka podwładna nawet nie istnieje - ani w systemie, ani w narracji wnioskodawcy.

3) Nigdy nie użyłem wobec wnioskodawcy słów uznawanych za znieważające, żaden przykład nie został zresztą przez niego wskazany.

4) Nigdy nie niepokoiłem wnioskodawcy, wszystkie rozmowy prywatne na kanale discord inicjował wnioskodawca i zawsze udzielałem mu odpowiedzi na jego pytania (typu gdzie złożyć jaki wniosek).

Stowarzyszenie "Tvoja Stara" ma charakter satyryczny i w mojej ocenie w swojej formule nie wykracza poza przyjęte normy - zwłaszcza że nawiązuje do działalności politycznej wnioskodawcy, a więc działalności, która może podlegać ocenie, czy też krytyce.

Wnoszę o umorzenie sprawy.
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 4 sie 2020, o 09:06

Sygn. akt K 7/20


P O S T A N O W I E N I E


Z dnia 4 sierpnia 2020 r.


TRYBUNAŁ KORONNY — w składzie
Przewodniczący: Daniel January von Tauer-Krak


Po zajęciu pierwszych stanowisk przez uczestników rozprawy w sprawie K 7/20 Krzysztof Hans van der Ice (AB726) vs Wojciech Hergemon (T0003) wniesionej z oskarżenia prywatnego w dniu 26 lipca 2020 roku.

postanawia:

Umorzyć postępowanie sądowe na podstawie art. 44 § 1 pkt. 1 k.p.p.TK wobec braku sprzeciwu Krzysztofa Hansa van der Ice (AB726) w terminie 3 dni od złożenia wniosku o umorzenie. Na niniejsze postanowienie - w terminie 2 dni od jego wydania przysługuje zażalenie do Księcia (Marszałka Trybunału) zgodnie z art. 44 § 2 k.p.p.TK i art. 42 § 1 pkt. 1 k.p.p.TK.

Do wiadomości: @KrzysztofHans @kaxiu


Przewodniczący Składu Orzekającego
/-/Daniel J. von Tauer-Krak
Książę Słowacji,
Avatar użytkownika
 

Re: K 7/20 Krzysztof Hans van der Ice vs Wojciech Hergemon

Postprzez Krzysztof Hans 4 sie 2020, o 10:32

Wysoki Trybunale (Panie Przewodniczący)

Chciałbym wnieść spóźniony ale jednak sprzeciw do powyższego postanowienia gdyż oskarżony ale jednak sprzeciw gdyż oskarżony użył formuły "Novej" na Discordzie bez mojej zgody a więc podejrzenie kradzieży istnieje podobnie jak wyśmianie przez niego mojej osoby na oczach opinii publicznej. Przy okazji mam też pytanie a mianowicie do kogo mam w obecnej sytuacji napisać zażalenie - do Regenta czy tak jak pisze powyżej Marszałka Trybunału

Z uszanowaniem
(-) Krzysztof Hans van der Ice
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: K 7/20 Krzysztof Hans van der Ice vs Wojciech Hergemon

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 5 sie 2020, o 23:02

Krzysztof Hans napisał(a):Wysoki Trybunale (Panie Przewodniczący)

do Regenta czy tak jak pisze powyżej Marszałka Trybunału


Obowiązująca praktyka jest taka, że do Marszałka Trybunału.

@KrzysztofHans
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość