Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Konstytucji Królestwa Hasselandu

Projekt Konstytucji Królestwa Hasselandu

Postprzez AFvTD 28 cze 2020, o 11:14

Szanowni Obywatele

Prawie wszyscy przyjęli ostatnio nowe konstytucje. Nasza ostatnio była zmieniana niemalże rok temu. Niestety, nasz porządek prawny nie sprawdził się. Nie przeszedł próby czasu, oraz próby sytuacji, która ostatnio nas spotkała. Po prostu, musimy wywrócić stoliczek do góry nogami i przyjąć coś, co będzie dla nas uniwersalne. W związku z tym, we współpracy z JO Lordem Protektorem przygotowaliśmy projekt nowej Konstytucji. Konstytucji, która sprawia, że nie będziemy musieli nadmiernie skupiać się na ustawodawstwie, a będziemy mogli zacząć działać na płaszczyznach narracyjnych, które to powinny być głównym źródłem naszej aktywności. O to, aby była ona ciekawa, zadbamy wszyscy wspólnie, chociaż kierunek, w którym popłynie ten okręt został wyznaczony już przed przedstawieniem tego projektu.

W naszym porządku zmieni się niewiele, chociaż zmiany będą całkiem poważne. Przede wszystkim, nastawiamy się na projekt traktatu o stowarzyszeniu Królestwa Hasselandu z Księstwem Sarmacji, stawiając się na równi z pozostałymi częściami Korony Księstwa Sarmacji. Nie będziemy gorsi od Baridasu, Teutonii czy Sclavinii, powinniśmy walczyć o to, aby być traktowanymi po równo. Dlatego też, aby być tak traktowani, musimy sami zacząć się traktować jak równorzędni partnerzy.

W związku z tym, Królem Hasselandu nie będzie już dalej Książę Sarmacji. Od teraz będzie on Protektorem Ziem Hasselandzkich, co może nie zmienia jego roli w Królestwie, ale jest symbolicznym stwierdzeniem, że większej roli Książę Sarmacji nie ma. Poza kwestiami tytularnymi, Książę Sarmacji ma również prawa reagowania w kryzysowych sytuacjach, które wymagają wyjątkowych rozwiązań. Uniezależnienie od władzy Książęcej jest również dyktowane Traktatem o Stowarzyszeniu KS z KH, który to zostanie mam nadzieję przyjęty przez Sejm - odpowiedni projekt powinien niedługo pojawić się w sarmackim Sejmie.

Dużą zmianą jest reset tytulatury i "orderatury". Każdy zacznie na równych warunkach rywalizację o tytulaturę i odznaczenia, które zdecydowanie wpływają na pozycję w Królestwie. Mimo to, zachowujemy szacunek do tradycji, w związku z czym wprowadzany jest podział na tytulaturę Staro i Nowo-Hasselandzką. Ważniejsza jest nowa, jednakże związane ze starą tytulaturą przywileje, trochę zmniejszone, pozostają. Dodatkowym ważnym aspektem jest ważniejszy głos osób aktywniejszych. To właśnie aktywność buduje nasz kraj, więc powinniśmy walczyć o to, aby honorować ją w jak największy sposób.

Zmienia się ważność prawa, teraz to, co nasze jest ważniejsze niż to, co nam podsuwają pod nos. Oczywiście, kwestie nieuregulowane przez nasze prawo nadal będzie brane z prawa sarmackiego, dzięki czemu uzyskamy pewną niezależność.

Zmienia się organizacja związana z Dworem Królewskim. Poza zmianą nazwy na Radę Szambelańską - otrzymujemy 4 urzędy stałe, pozostali urzędnicy powoływani są doraźnie.

Lordowie Namiestnicy natomiast stają się urzędnikami tytularnymi. Nadal mają prawo do tworzenia narracji oraz prawa lokalnego, przy czym jednak nie są w tej materii samodzielni. Otrzymują prawo do nadawania orderów oraz tytułów lokalnych, czego wcześniej nie mieli. Ich zadanie jest cały czas niezmienne - pobudzanie i budowa narracji Królestwa na przedstawionym terenie.

Dodatkowo, do Konstytucji zostanie dopisane Terytorium Dornostii, jako Dominium, nie jako Wicekrólestwo.

Delikatnie zmieniają się zasady nadawania i odbierania obywatelstwa, Lord Protektor oraz Lord Steward otrzymują w tym zakresie całkiem spore prerogatywy.

Ważne zmiany zachodzą również w instytucjach hasselandzkich. Gazeta Hasselandzka zostaje całkowicie znacjonalizowana, natomiast Hasselandzka Akademia Nauk w 100% sprywatyzowana, co nastąpi ostatecznie w drodze umowy pomiędzy Lordem Szambelanem, a właścicielem GH.

W stan likwidacji zostaje postawiona Hasselandzka Agencja Kosmiczna, która może zostać wykupiona przez podmiot prywatny.

Reorganizowana zostanie Gwardia Hasselandzka - będzie to pierwszy krok w stronę Nowej Narracji Hasselandu. Flotylla Hasselandzka zostaje skierowana do portów Cyberyjskich, natomiast pozostała część naszej wojskowej organizacji - wyposażona w nowe "środki defensywy i ofensywy", w zależności od sytuacji, w jakiej zostaniemy postawieni.

Wracamy do poprzednich długości kadencji - 4 miesięcznych Lorda Szambelana i Lorda Protektora, ale obecne kadencje, tak jak w przypadku poprzednich zmian - pozostają niezmienione.

Konstytucja nie ukrywam, jest kobylasta i ogromna, ale za to opisuje prawie wszystkie aspekty naszego prawa. Dzięki temu nie będziemy musieli tworzyć multum ustaw, postanowień, rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów prawa, a ograniczymy to do niezbędnego minimum. Będzie wiadomo, gdzie szukać odpowiedzi na prawne pytania w pierwszej kolejności i na co powoływać się w przypadku problemów z ustaleniem sytuacji prawnej.

Mam nadzieję, że opisuje ona wszystkie aspekty potrzebne do wejścia w życie i nie będę musiał pozostawiać żadnego z aktów prawa dotychczas uchwalonego, jednakże pozostaje taka możliwość na wypadek, gdyby pojawiła się taka potrzeba.

Oto tekst:
KONSTYTUCJA KRÓLESTWA HASSELANDU
W trosce o byt dalszy dwudziestoletniej tradycji Królestwa Hasselandu, w obawie przed utratą ciągłości państwa oraz w wierze, że aby lepsze czasy nadeszły, trzeba na nie zapracować i wiedzy, że wielcy myśliciele konstruowali swoje idee na absurdzie uchwalamy niniejszą Konstytucję w celu zapewnienia wszelkiemu stworzeniu równych praw i obowiązków wobec kraju, w którym zdecydowali się osiedlić.

ROZDZIAŁ I Królestwo Hasselandu

Art. 1. Królestwo Hasselandu jest monarchią parlamentarną.

Art. 2. Władza w Królestwie Hasselandu oparta jest na podziale władzy ustawodawczej oraz wykonawczej z przekazaniem władzy sądowniczej Koronie Sarmackiej.

Art. 3. Władzę wykonawczą w Królestwie Hasselandu pełni Lord Szambelan wraz z powoływaną oraz odwoływaną Radą Szambelańską.

Art. 4. Władzę ustawodawczą w Królestwie Hasselandu pełni Zgromadzenie Krajowe, nazywane również Saviuną z Lordem Protektorem na czele.

Art. 5. Władzę sądowniczą w Królestwie Hasselandu pełnią organy władzy sądowniczej Księstwa Sarmacji.

Art. 6. Urzędnicy hasselandzcy zobowiązani są do przestrzegania prawa Królestwa Hasselandu.

Art. 7
1. Na terenie Królestwa Hasselandu gwarantowana jest wolność słowa
2. Dozwala się ograniczenie wolności słowa, jeżeli korzystając z niej jest naruszana wolność słowa drugiej osoby.

Art. 8. Książę Sarmacji jest jednocześnie Protektorem Ziem Hasselandzkich.

Art. 9. Głównym źródłem prawa Królestwa Hasselandu jest niniejsza konstytucja.

Art. 10. Źródła prawa według hierarchii stanowi:
1. Niniejsza konstytucja,
2. Ratyfikowane traktaty i umowy międzynarodowe,
3. Ustawy Zgromadzenia Krajowego,
4. Rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia Lorda Szambelana,
5. Uchwały Zgromadzenia Krajowego,
6. Rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia Lorda Protektora,
7. Prawo Księstwa Sarmacji,
8. Prawo lokalne,
9. Prawo zwyczajowe.

Art. 11. Stolicą Królestwa Hasselandu jest Miasto Stołeczne Angemont.

Art. 12. Symbolami Królestwa Hasselandu jest flaga w kolorach czarno-żółto-czerwonym, przy czym pasy są poziome, czarny i czerwony są równej szerokości, a żółty jest od każdego z nich trzykrotnie węższy oraz herb ze złotą literą „H” na czarnym tle po lewej i złotym wężem morskim w koronie na czerwonym tle po prawej.

Art. 13. Królestwo Hasselandu obejmuje:
1. Wyspy Madeleina oraz Aoida
2. Terytoria zamorskie: Wicekrólestwo Cyberii, Wicekrólestwo Vienbien oraz Dominium Dornostyjskie

Art. 14. Królestwo Hasselandu uznaje wszystkie tytuły szlacheckie i arystokratyczne oraz ordery nadane przed dniem wejścia w życie tej konstytucji w konstrukcji z dopiskiem „Starego Hasselandu”.

Art. 15. Tytuły oraz ordery Starego Hasselandu nie podlegają zmianie i są niezbywalne.

Art. 16. Dotychczasowa tytulatura hasselandzka ulega całkowitemu wyzerowaniu.

Art. 17. Tytuły hasselandzkie zgodnie z hierarchią stanowią:
1. Arcyksiążę,
2. Diuk,
3. Grand,
4. Markiz,
5. Hrabia,
6. Wicehrabia,
7. Baron,
8. Baronet,
9. Kawaler,
10. Pan.

Art. 18. Tytułów wymienionych w Art. 18 używa się z dopiskiem „Nowego Hasselandu”.

ROZDZIAŁ II Lord Szambelan

Art. 19. Lord Szambelan wraz z Radą Szambelańską pełni władzę wykonawczą Królestwa Hasselandu.

Art. 20. Lord Szambelan wybierany jest w drodze wyborów powszechnych, tajnych i bezpośrednich zwykłą
większością głosów.

Art. 21. Wybory Lorda Szambelana zarządza w drodze postanowienia Lord Protektor.

Art. 22. Kadencja Lorda Szambelana trwa 4 miesiące i rozpoczyna się w dniu opublikowania wyników wyborów w Dzienniku Praw przez Lorda Protektora.

Art. 23. Lord Szambelan jest najważniejszym funkcjonariuszem Królestwa Hasselandu.

Art. 24. Lord Szambelan:
1. Czuwa nad przestrzeganiem prawa w Królestwie Hasselandu,
2. Nadaje i odbiera obywatelstwo hasselandzkie oraz hasselandzkie obywatelstwo honorowe,
3. Nadaje obywatelstwo hasselandzkie,
4. Nadzoruje finanse Królestwa Hasselandu,
5. Dba o rozwój kultury Hasselandu,
6. Odpowiada za politykę informacyjną Hasselandu,
7. Nawiązuje i dba o relacje z Krajami Korony Sarmackiej,
8. Nadaje tytuły oraz ordery Nowego Hasselandu,
9. Zatwierdza ustawy Zgromadzenia Krajowego,
10. Odpowiada za organizację oraz wygląd forum Królestwa Hasselandu oraz serwisy internetowe Królestwa Hasselandu,
11. Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych Królestwa Hasselandu.

Art. 26. Lord Szambelan zastępuje wszystkich urzędników Królestwa w przypadku wakatu na funkcji lub niewypełnianiu obowiązków przez danego urzędnika przez okres dłuższy niż 5 dni.

Art. 27. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana dłuższej niż 5 dni obowiązki Lorda Szambelana przejmuje Lord Steward. W przypadku braku takiego, Lorda Stewarda wyznacza Lord Protektor spośród obywateli Królestwa Hasselandu.

Art. 28. W przypadku braku Lorda Protektora, osobę pełniącą urząd Lorda Stewarda wyznacza Książę Sarmacji.

Art. 29. Opróżnienie urzędu Lorda Szambelana następuje w wyniku:
1. Nieobecności trwającej 7 dni od momentu przejęcia obowiązków Lorda Szambelana przez Lorda Stewarda,
2. Złożenia dymisji,
3. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Krajowe uchwały w sprawie odwołania Lorda Szambelana podjętej większością bezwzględną.

Art. 30. Opróżnieniu urzędu Lorda Szambelana potwierdza Lord Protektor, a w przypadku wakatu w imieniu Lorda Protektora - Książę Sarmacji w drodze postanowienia.

Art. 31. Lord Szambelan w drodze rozporządzenia powołuje i odwołuje członków Rady Szameblańskiej.

Art. 32. Radę Szambelańską w szczególności stanowią:
1. Lord Steward,
2. Lord Konstabl,
3. Lord Skarbnik,
4. Lord Chorąży.

Art. 33. Lord Steward:
1. Zastępuje Lorda Szambelana w przypadku nieobecności zgodnie z Art. 27. Konstytucji Królestwa Hasselandu,
2. Wspiera Lorda Szambelana podczas pełnienia urzędu, w szczególności przy rozpatrywaniu wniosków,
3. Za zgodą Lorda Szambelana może rozpatrywać wnioski o obywatelstwo Królestwa Hasselandu,
4. W porozumieniu z Lordem Szambelanem zastępuje innych urzędników Królestwa z wykluczeniem urzędu Lorda Protektora,

Art. 34. Lord Konstabl
1. Dba o rozwój kultury Miasta Stołecznego Angemont,
2. Dba o rozwój kultury Królestwa Hasselandu,
3. Odpowiada za organizację uroczystości związanych ze świętami Królestwa Hasselandu,
4. Organizuje wydarzenia narracyjne.
5. Odpowiada za kultywowanie tradycji hasselandzkich
6. Odpowiada za politykę informacyjną Królestwa Hasselandu

Art. 35. Lord Skarbnik
1. Odpowiada za pobieranie podatków prowincjonalnych,
2. Wypłaca wynagrodzenie członkom Rady Szambelańskiej oraz pozostałym urzędnikom Królestwa Hasselandu,
3. Decyduje o przekazaniu dotacji,
4. Nadzoruje dochody oraz wydatki Królestwa Hasselandu,
5. Jego opinia dotycząca spraw finansowych jest wiążąca.

Art. 36. Lord Chorąży:
1. Odpowiada za utrzymywanie pozytywnych relacji z Krajami Korony Sarmackiej,
2. Odpowiada za informowanie Hasselandczyków o istotnych wydarzeniach za granicami Królestwa Hasselandu,
3. Reprezentuje Lorda Szambelana przed głowami państw Korony Sarmackiej oraz Księciem Sarmacji

Art. 37. Lord Szambelan ma prawo powołać innych Lordów niż wymienieni w Art. 32. Lordowie powoływani są w sposób doraźny w drodze rozporządzenia.

ROZDZIAŁ III Zgromadzenie Krajowe

Art. 38. Zgromadzenie Krajowe, na czele z Lordem Protektorem pełni władzę ustawodawczą w Królestwie Hasselandu.

Art. 39. Obradom Zgromadzenia Krajowego przewodniczy Lord Protektor.

Art. 40. Zgromadzenie Krajowe pełni władzę ustawodawczą poprzez ustawy oraz uchwały.

Art. 41. Członkami Zgromadzenia Krajowego są wszyscy niewykluczeni obywatele Królestwa Hasselandu.

Art. 42. Lord Protektor może wykluczyć członka Zgromadzenia Krajowego:
1. Z własnej inicjatywy, jeżeli członek Zgromadzenia Krajowego rażąco narusza powagę w trakcie debaty lub bezpośrednio narusza godność i dobre imię drugiej osoby, lub nie brał udziału w 5 następujących po sobie głosowaniach,
2. Na wniosek członka Zgromadzenia Krajowego dotyczącego jego osoby,
3. Na wniosek połowy członków Zgromadzenia Krajowego dotyczącego innej osoby.

Art. 43. Wykluczenie członka Zgromadzenia Krajowego następuje w drodze postanowienia Lorda Protektora.

Art. 44. Od wykluczenia z obrad Zgromadzenia Krajowego zawarte w Art. 42. Ust. 1. przysługuje odwołanie do Lorda Szambelana.

Art. 45. Wniosek o wykluczenie z obrad Zgromadzenia Krajowego zawarty w Art. 42. Ust. 3 jest obligatoryjny.

Art. 46. Lord Protektor wybierany jest przez członków Zgromadzenia Krajowego w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich zwykłą większością głosów.

Art. 47. Wybory Lorda Protektora przeprowadza Lord Szambelan, a w przypadku jego braku Lord Steward.

Art. 48. Kadencja Lorda Protektora trwa 4 miesiące i rozpoczyna się w dniu opublikowania wyników wyborów w Dzienniku Praw przez Lorda Szambelana.

Art. 49. Lord Protektor:
1. Przewodniczy obradom Zgromadzenia Krajowego,
2. Organizuje prace Zgromadzenia Krajowego, poprzez spis jego uczestników wraz z przysługującymi im tytułami oraz wysokością głosu,
3. Dba o dobre imię Królestwa Hasselandu oraz obywateli hasselandzkich,
4. Reprezentuje obywateli przed Lordem Szambelanem,
5. W uzgodnieniu z Lordem Szambelanem może nałożyć za rażące łamanie prawa Królestwa Hasselandu, w tym również prawa zwyczajowego grzywnę w wysokości do 10 000 lt,
6. W sposób obligatoryjny opiniuje decyzje Lorda Szambelana.

Art. 50. Zgromadzenie Krajowe podejmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów.

Art. 51. Zgromadzenie Krajowe podejmuje ustawy zmieniające Konstytucję większością 2/3 głosów po 7 dniowym głosowaniu.

Art. 52. Ustawy podjęte przez Zgromadzenie Krajowe wymagają podpisu Lorda Szambelana.

Art. 53. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Krajowe wymagają podpisu Lorda Protektora.

Art. 54. Lord Szambelan może odrzucić ustawę przyjętą przez Zgromadzenie Krajowe kiedy:
1. Ustawa jest niezgodna z prawem hasselandzkim, lub jej zgodność poddawana jest w wątpliwość,
2. Kiedy ustawa pomimo zgodności z prawem jest szkodliwa społecznie dla Królestwa Hasselandu.

Art. 55. Zgromadzenie Krajowe może odrzucić weto Lorda Szambelana większością 2/3 głosów.

Art. 56. Zgromadzenie Krajowe obraduje na zasadach zawartych w Statucie Zgromadzenia Krajowego uchwalonego na pierwszych obradach Zgromadzenia Krajowego po przyjęciu niniejszej Konstytucji.

Art. 57. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wszystkim obywatelom Królestwa Hasselandu.

Art. 58. Obywatele, szlachcice oraz arystokraci w trakcie głosowań w Zgromadzeniu Krajowym, referendach oraz wyborach Lorda Protektora mają wagę głosu zależną od:
1. Tytułu Starego Hasselandu,
2. Tytułu Nowego Hasselandu,
3. Nadanych orderów,
4. Aktywności.

Art. 59. Obywatelom posiadającym następujące tytuły Starego Hasselandu przysługuje:
1. Brak tytułu – głos o wadze zwiększonej o 1,
2. Kawalerom, baronetom, baronom, wicehrabiom i hrabiom – głos o wadze zwiększonej o 2,
3. Markizom, grandom, diukom i arcyksiążętom – głos o wadze zwiększonej o 3.

Art. 60. Obywatelom posiadającym następujące tytuły Nowego Hasselandu przysługuje:
1. Kawalerom, baronetom i baronom – głos o wadze zwiększonej o 2,
2. Wicehrabiom, hrabiom, markizom i grandom – głos o wadze zwiększonej o 4,
3. Diukom oraz arcyksiążętom – głos o wadze zwiększonej o 5.

Art. 61. Obywatelom posiadającym następujące ordery Starego Hasselandu przysługuje:
1. Order Smoka – głos o wadze zwiększonej o 1,
2. Order Królowej Magdaleny – głos o wadze zwiększonej o 1.

Art. 62. Obywatelom posiadającym następujące ordery Nowego Hasselandu przysługuje:
1. Order Smoka – głos o wadze zwiększonej o 1,
2. Order Królowej Magdaleny – głos o wadze zwiększonej o 1.

Art. 63. Obywatelom posiadającym aktywność systemową w rozumieniu przepisów sarmackich przysługuje:
1. Na poziomie 20 punktów lub niższym – głos o wadze zwiększonej o 1,
2. Na poziomie od 20 do 100 punktów – głos o wadze zwiększonej o 2,
3. Na poziomie wyższym niż 100 punktów – głos o wadze zwiększonej o 4.

Art. 64. W trakcie obrad Zgromadzenia Krajowego wypowiadać mogą się wszyscy obywatele Królestwa Hasselandu, Księstwa Sarmacji oraz obserwatorzy zagraniczni.

Art. 65. W trakcie obrad nie mogą wypowiadać się osoby wykluczone z obrad.

Art. 66. Prawo do głosowania przysługuje wszystkim niewykluczonym obywatelom Królestwa Hasselandu.

Rozdział IV Samorząd terytorialny

Art. 67. Królestwo Hasselandu dzieli się na następujące jednostki samorządu terytorialnego
1. Wyspy Madaleina i Aoida ze stolicą w Mieście Stołecznym Angemont
2. Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w mieście Valtaria
3. Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w mieście Vienbien
4. Dominium Dornostyjskie

Art. 68. Jednostkom samorządu terytorialnego wymienionych w art. 65 przewodzą:
1. W przypadku Wicekrólestwa Cyberii, Wicekrólestwa Vienbien i Dominium Dornostyjskiego – Lordowie Namiestnicy,
2. W przypadku Wysp Madaleina i Aoida – Lord Konstabl.

Art. 69. Lordów Namiestników powołuje Lord Szambelan w drodze rozporządzenia.

Art. 70. Lordowie Namiestnicy mają za zadanie pobudzać działalność narracyjną na wymienionych jednostkach samorządu terytorialnego.

Art. 71. Lordowie Namiestnicy za każdorazową zgodą Lorda Szambelana mogą wydawać rozporządzenia rangi aktu lokalnego.

Art. 72. Lordowie Namiestnicy mogą nadawać tytuły lokalne zgodne z tytulaturą nowohasselandzką w połączeniu z dopiskiem będącym nazwą jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 73. Każdej jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo do nadawania Orderu Zasługi określonego odpowiednim rozporządzeniem Lorda Namiestnika.

Art. 74. Każdej jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo do posiadania własnych symboli w postaci flagi, godła oraz hymnu, których wizerunek określony jest odpowiednim rozporządzeniem Lorda Namiestnika.

Rozdział V Obywatelstwo

Art. 75. Obywatelstwo Królestwa Hasselandu w drodze postanowienia nadaje Lord Szambelan na wniosek zainteresowanego który:
1. Przejawia jakąkolwiek aktywność na forum Królestwa Hasselandu, lub
2. Zamieszkuje Królestwo Hasselandu nieprzerwanie przez dwa tygodnie, lub
3. Uzyskał rekomendację Lorda Protektora lub Lorda Stewarda.

Art. 76. Obywatel Królestwa Hasselandu, w ciągu 7 dni od nadania obywatelstwa jest zobowiązany do złożenia przysięgi o następującej rocie:
„Na siły powietrza, ognia, wody i ziemi, choćby mi kładły kłody pod nogi, całą piersią swoją wspierał będę Królestwo Hasselandu w dążeniu do świetności, a ze wszystkimi stworzeniami żył będę w harmonii dopóki tchu ostatniego z piersi nie wydobędę.”

Art. 77. Obywatelom Królestwa Hasselandu przysługuje prawo do:
1. Kandydowania w wyborach,
2. Głosowania w wyborach oraz referendach,
3. Zasiadania w Zgromadzeniu Krajowym,
4. Inicjatywy ustawodawczej,
5. Publikowania artykułów w Gazecie Hasselandzkiej.

Art. 78. Obywatele Królestwa Hasselandu mają obowiązek:
1. Przestrzegać prawa Królestwa Hasselandu,
2. Troszczyć się o dobro wspólne Królestwa Hasselandu.

Art. 79. Obywatelstwo Królestwa Hasselandu może zostać odebrane przez Lorda Szambelana w przypadku:
1. Zrzeczenia się go przez obywatela Królestwa Hasselandu,
2. Obligatoryjnie, na uzasadniony wniosek Lorda Protektora lub Lorda Stewarda,
3. Z własnej inicjatywy.

Art. 80. Od decyzji Lorda Szambelana o którym mówi Art. 79. Ust. 2. i 3. przysługuje odwołanie rozpatrywane przez Zgromadzenie Krajowe.

Art. 81. Obywatelstwo Królestwa Hasselandu może zostać odebrane w przypadku:
1. Trwałej nieobecności obywatela przez czas dłuższy niż rok,
2. Rażącego naruszenia prawa Królestwa Hasselandu.

Art. 82. Odzyskanie obywatelstwa Królestwa Hasselandu możliwe jest:
1. W przypadku odebrania go w drodze Art. 79. Ust. 1. poprzez ponowne złożenie wniosku o obywatelstwo oraz odnowienie przysięgi,
2. W przypadku odebrania go w drodze Art. 79. Ust. 2. lub 3. poprzez ponowne złożenie wniosku o obywatelstwo oraz odnowieniu przysięgi obywatelskiej nie mniej niż 2 miesiące po wydaniu postanowienia o odebraniu obywatelstwa przez Lorda Szambelana,
3. W przypadku odebrania go w drodze Art.. 79. Ust. 2. lub 3. poprzez ponowne złożenie wniosku o obywatelstwo oraz odnowieniu przysięgi obywatelskiej za zgodą Zgromadzenia Krajowego po mniej niż 2 miesiącach od wydania postanowienia o odebraniu obywatelstwa przez Lorda Szambelana.

Rozdział VI Siły obronne

Art. 83. Siłami obronnymi Królestwa Hasselandu jest Gwardia Hasselandzka.

Art. 84. Zwierzchnikiem Gwardii Hasselandzkiej jest Lord Szambelan.

Art. 85. Dowództwo nad Gwardią Hasselandzką pełni Marszałek Gwardii wyznaczany przez Lorda Szambelana.

Art. 86. Podział sił lądowych, morskich, powietrznych oraz specjalnych ustala w drodze spisu powszechnego Marszałek Gwardii.

Art. 87. Do zadań Marszałka Gwardii oraz Gwardii Hasselandzkiej w zakresie obronności należy:
1. Strzeżenie granic Królestwa Hasselandu przed wojskami obcych państw,
2. Przeprowadzanie manewrów szkoleniowych,
3. Uczestnictwo w wojnach prowadzonych przez Królestwo Hasselandu.

Art. 88. Do zadań Marszałka Gwardii oraz Gwardii Hasselandzkiej w zakresie bezpieczeństwa należy:
1. Uczestnictwo w akcjach mających na celu zabezpieczenie dorobku kulturowego Królestwa Hasselandu w przypadku kataklizmów,
2. Zabezpieczanie dorobku kulturalnego Królestwa Hasselandu na wypadek kataklizmów,
3. Ochrona ludności przed wszelkimi objawami wandalizmu oraz terroryzmu.

Art. 89. Marszałek Gwardii reguluje zasady funkcjonowania sił zbrojnych innych niż Gwardia Hasselandzka stacjonujących bądź działających na terenie Królestwa Hasselandu w drodze rozkazu publikowanego w Dzienniku Praw.

Rozdział VII Lennicy

Art. 90. Lenna stanowią jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego Królestwa Hasselandu.

Art. 91. Lenno nadawane jest przez Księcia Sarmacji na wniosek Lorda Szambelana.

Art. 92. Lenno może zostać nadane jedynie szlachcicowi lub arystokracie sarmackiemu posiadającemu obywatelstwo hasselandzkie i nie posiadającemu innego lenna w Królestwie Hasselandu.

Art. 93. Prawo do lenna jest niezbywalne.

Art. 94. W przypadku nieobecności lennika posiadającego lenno szczególnie umocowane w tradycji Królestwa, dłuższej niż pół roku, Lord Szambelan może wyznaczyć opiekuna lenna do czasu powrotu lennika.

Art. 95. Posiadanie lenna w Królestwie Hasselandu zobowiązuje do aktywnego działania w Królestwie Hasselandu.

Art. 96. Lennicy w ramach jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego Królestwa Hasselandu mają prawo:
1. Stanowić akty prawa lokalnego,
2. Posiadać własną jednostkę militarną o maksymalnej wielkości ustalonej w drodze postanowienia przez Marszałka Gwardii,
3. Podpisywania umów gospodarczych, handlowych i kulturalnych z krainami sarmackimi, lennami na terenie Księstwa Sarmacji oraz podmiotami międzynarodowymi,
4. Tworzenia historii, kultury i narracji,
5. Zarządzania gospodarką lenna,
6. Posiadania i nadawania Orderu Lennego,
7. Posiadania symboli lennych w postaci flagi, godła i hymnu,
8. Posługiwania się nowohasselandzkim tytułem szlacheckim lub arystokratycznym w połączeniu z nazwą lenna,
9. Nadawać nowohasselandzkie tytuły szlacheckie lenne niższe niż posiadany nowohasselandzki tytuł szlachecki.

Rozdział VIII Przepisy przejściowe

Art. 97. Wszyscy obywatele posiadający obywatelstwo przed wejściem konstytucji w życie obywatelstwo zachowują.

Art. 98. Wszystkie lenna nadane przed wejściem konstytucji w życie zostają w posiadaniu lenników.

Art. 99. Wszyscy Lordowie Namiestnicy powołani przed wejściem Konstytucji w życie na urzędach pozostają.

Art. 100. Wszyscy urzędnicy wchodzący w skład Dworu Królewskiego stają się członkami Rady Szambelańskiej.

Art. 101. Kadencję następujących urzędników państwowych kończą się:
1. Lorda Szambelana – 16 grudnia 2020 roku,
2. Lorda Protektora – 20 listopada 2020 roku.

Art. 102. Wszystkie ustawy oraz rozporządzenia Lordów, uchwalone przed uchwaleniem niniejszej Konstytucji zostają uchylone. Lord Szambelan może postanowić o pozostawieniu w mocy przepisów niektórych ustaw na okres do 30 dni.

Art. 103. Hasselandzka Agencja Kosmiczna zostaje postawiona w stan likwidacji. Lord Szambelan może ją w terminie dni 45 sprzedać osobie prywatnej; jeśli to nie nastąpi, Agencja ulega likwidacji.

Art. 104. Przeznacza się 3 miesiące na reorganizację Gwardii Hasselandzkiej.

Art. 105. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą podpisania i opublikowania w Dzienniku Praw.


Zdaję sobie również sprawę, że niektóre zapisy mogą być początkowo niezrozumiałe, w związku z czym odpowiedni komentarz zostanie opublikowany jeszcze w tym roku.
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Konstytucji Królestwa Hasselandu

Postprzez Piotr Paweł I 28 cze 2020, o 15:21

Wysokie Zgromadzenie,

Debata trwa co najmniej 3 dni - zachęcam do udziału.
@HochErik @piotr3lukasz @GFvH @MichaelWolferine @ArturKardacz @JanuszekvHP
Ja ze swej strony popieram ten projekt. Myślę, że choć pewne zmiany są kluczowe, to jako całość, konstrukcja prawno-polityczna Hasselandu pozostaje taka sama. Tyle, że w tą konstrukcję trzeba włożyć nową treść.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Konstytucji Królestwa Hasselandu

Postprzez Filip I Gryf 28 cze 2020, o 18:03

Lordzie Szambelanie i Protektorze,
Członkowie Saviuny,Oczywiście cieszę się, że projekt obszernej konstytucji ląduje pod obrady Zgromadzenia, do projektu nie miałbym większych problemów, gdyby nie ta drobna kwestia - dlaczego w monarchii zamiast monarchy ma być Protektor Ziem Hasselandzkich? :)

Czy tytuł królewski tak wadzi w wizji przyszłego, odnowionego Hasselandu?

Tak jak widziałem na Discordzie tak również sie zgodzę z tym, że konstytucja jest bardzo szczegółowa - choć jak rozumiem ze wstępu jest to nastawione na to, by legislacja w nowym Hasselandzie nie odgrywała głównej roli.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 

Re: Projekt Konstytucji Królestwa Hasselandu

Postprzez Piotr Paweł I 28 cze 2020, o 19:08

Wasza Książęca Mość,

Jak słusznie napisał Lord Szambelan, Hasseland powinien mieć status nie gorszy od innych części Sarmacji. Dzieje się tak, że inne kraje sarmackie zmieniają swoje ustawy zasadnicze i np. konstytucja Teutonii w ogóle nie wymienia Sarmacji. My nie chcemy działać aż tak radykalnie.
To, że w Królestwie nie będzie Króla, nie będzie oznaczało, że Hasseland de facto przestanie być monarchią. Lord Szambelan, w moim przekonaniu, będzie odgrywał rolę Regenta, zaś Książę Sarmacji będzie naszym Protektorem. Podkreślamy więc naszą autonomię i zarazem silny związek z Księstwem Sarmacji. To kompromis, który powinien zadowolić wszystkich.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Konstytucji Królestwa Hasselandu

Postprzez Filip I Gryf 28 cze 2020, o 19:35

Autonomia i zarazem silny związek - normalnie bym był zszokowany, ale w Sarmacji... wszystko jest możliwe. :)

Oczywiście, jeśli większość obywateli Hasselandu będzie chciała takiej zmiany, to nie będę oponować. Jednak odniesienia do statusu Baridasu i Teutonii i tak nie jest dobre. Książę przed zmianą nie miał w Teutonii ani w Baridasie tytułu królewskiego - za to w Hasselandzie i Sclavinii tak. Nie jest to taka sama sytuacja, jednak jak piszę - jeśli aktywność w Hasselandzie będzie również wzrastać, a narracja również nie ucierpi to poważne zmiany, jakie mają zajść, nie będą przeze mnie zatrzymywane.

Szanuję tutaj głos JO, gdyż zna lepiej Hasseland, go tworzył itd. Wierzę, że jeśli te zmiany mają pomóc i Lord Protektor je popiera to na moją pomoc można zawsze liczyć.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 

Re: Projekt Konstytucji Królestwa Hasselandu

Postprzez Piotr Paweł I 28 cze 2020, o 19:42

WKMość,

Ja osobiście jestem głęboko przekonany, że potrzebny jest silny związek Hasselandu z Sarmacją. Także z przyczyn czysto pragmatycznych: na niepodległość nas po prostu nie stać (i nie chodzi rzecz jasna o kwestie finansowe...), zaś pozorna obecność w Sarmacji byłaby bez sensu. Być - albo nie być, taki jest wybór. W rzeczywistości nie ma możliwości wybrania bycia po trochu.
Sarmacja ma swoje minusy i ja je znam. Ma też swoje ogromne plusy - i też je znam. Ostatecznie, poza tronem książęcym, zajmowałem niemal wszystkie sarmackie urzędy - Kanclerza, Podkanclerzego, Ministra, Namiestnika...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Konstytucji Królestwa Hasselandu

Postprzez AFvTD 29 cze 2020, o 12:08

JO Lordzie Protektorze

W związku z koniecznością wprowadzenia całkiem sporej liczby poprawek do projektu, jak również nadziei, że jeżeli więcej osób spojrzy na projekt - zdoła dojrzeć jak najwięcej błędów i niedopracowań, proszę o wydłużenie debaty o maksymalny czas przewidziany hasselandzkim prawem.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Konstytucji Królestwa Hasselandu

Postprzez Piotr Paweł I 30 cze 2020, o 08:17

Zgodnie z art. 6 Regulaminu Zgromadzenia Krajowego przedłużam debatę na czas nieokreślony, do czasu przyjęcia wszystkich ewentualnych poprawek do projektu i braku nowych.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Konstytucji Królestwa Hasselandu

Postprzez Piotr Paweł I 4 lip 2020, o 11:32

Ponieważ, jak rozumiem, Lord Szambelan zgłosi jakieś autopoprawki - a jest nieobecny, poczekamy na jego powrót. Oczywiście, można zgłaszać swoje uwagi.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Konstytucji Królestwa Hasselandu

Postprzez AFvTD 4 lip 2020, o 13:31

Tak, zgadza się, będę zgłaszał - zgłaszam autopoprawki do projektu. Różne czynniki, z których wcale nie czuję zobowiązany się tłumaczyć wpłynęły na to, że projekt jest procedowany trochę dłużej niż planowałem.

Poprawka 1.

Brzmienie poprzednie:
Art. 30. Opróżnieniu urzędu Lorda Szambelana potwierdza Lord Protektor, a w przypadku wakatu w imieniu Lorda Protektora - Książę Sarmacji w drodze postanowienia.

Brzmienie nowe:
Art. 30. Opróżnienie urzędu Lorda Szambelana, w drodze postanowienia, stwierdza Lord Protektor, a w przypadku wakatu w imieniu Lorda Protektora - Książę Sarmacji.

Poprawka gramatyczna, zmieniająca trochę znaczenie całego przepisu - wcześniej nie było w 100% jasne czy Lord Protektor również stwierdza opróżnienie urzędu LSa w drodze postanowienia - chociaż z kontekstu można się było tego jak najbardziej domyśleć.

Poprawka 2.

Brzmienie poprzednie:
Art. 36. Lord Chorąży:
1. Odpowiada za utrzymywanie pozytywnych relacji z Krajami Korony Sarmackiej,

Brzmienie nowe:
Art. 36. Lord Chorąży:
1. Odpowiada za utrzymywanie relacji z Krajami Korony Sarmackiej,

Poprawka redakcyjna, ktoś w razie konfliktu również musi reprezentować Królestwo, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać.

Poprawka 3.

Brzmienie poprzednie:
Art. 37. Lord Szambelan ma prawo powołać innych Lordów niż wymienieni w Art. 32. Lordowie powoływani są w sposób doraźny w drodze rozporządzenia.

Brzmienie nowe:
Art. 37.
1. Lord Szambelan ma prawo powołać innych Lordów niż wymienieni w Art. 32.
2. Lordowie powoływani są w sposób doraźny w drodze rozporządzenia.
3. Lord Szambelan przydziela Lordom innym niż wymienieni w Art. 32. kompetencje obejmujące zakres obowiązków Lorda Szambelana zawartych w Art. 24 oraz kompetencji innych Lordów zawartych w Art. 33-36.

Poprawka obejmuje dodanie do przepisu tego, jakie kompetencje może przydzielić LS Lordom powoływanym doraźnie. Żeby to zrobić, musiałem rozbić przepis na podpunkty przez wzgląd na to, że powstałby bawół stojący na autostradzie.

Poprawka 4.
Art. 46. Lord Protektor może przywrócić wykluczonego członka Zgromadzenia Krajowego na wniosek zainteresowanego.

Art. 47. Przywrócenie wykluczonego członka Zgromadzenia Krajowego nie dotyczy debaty z której został wykluczony.

Pozostałe przepisy przenumerowane kolejno.

Dokładnie została opisana instytucja wykluczenia członka ZK, niestety zabrakło możliwości przywrócenia członka do zgromadzenia. Poprawka wprowadza taką możliwość.


Poprawka 5.

Art. 59. Obywatelom Królestwa Hasselandu przysługuje głos o wadze 1.

Pozostałe artykuły zostają odpowiednio przenumerowane.

Wprowadza to bazową wagę głosu, przysługującą wszystkim. Poprawia to zrozumienie przepisów dotyczących wagi głosu, żeby nie było w tym przypadku zastanowienia, jak prawidłowo policzyć wagę głosu. W naszej sytuacji natomiast nie zmienia nic, poza zwiększeniem wszystkich wag o bazowe 1.

Poprawka 6.

Art. 68. Jednostkom samorządu terytorialnego wymienionych w art. 65 przewodzą:
1. W przypadku Wicekrólestwa Cyberii, Wicekrólestwa Vienbien i Dominium Dornostyjskiego – Lordowie Namiestnicy,
2. W przypadku Wysp Madaleina i Aoida – Lord Konstabl.

- prawidłowy artykuł to nie 65, a 67 - pomyłka przy numerowaniu artykułów po wprowadzeniu pewnych zmian

Poprawka 7.
Brzmienie poprzednie:
Art. 77. Obywatelom Królestwa Hasselandu przysługuje prawo do:
1. Kandydowania w wyborach,
2. Głosowania w wyborach oraz referendach,
3. Zasiadania w Zgromadzeniu Krajowym,
4. Inicjatywy ustawodawczej,
5. Publikowania artykułów w Gazecie Hasselandzkiej.

Brzmienie nowe:
Art. 77. Jedynie obywatele Królestwa Hasselandu mają prawo do:
1. Kandydowania w wyborach,
2. Głosowania w wyborach oraz referendach,
3. Zasiadania w Zgromadzeniu Krajowym,
4. Inicjatywy ustawodawczej,
5. Publikowania artykułów w Gazecie Hasselandzkiej.

Drobna zmiana zmieniająca wszystko - nie "obywatele mają prawo tylko do (...)", ale "tylko obywatele mają prawo do (...)".

Poprawka 8.

Poprzednie brzmienie:
Art. 101. Kadencję następujących urzędników państwowych kończą się:
1. Lorda Szambelana – 16 grudnia 2020 roku,
2. Lorda Protektora – 20 listopada 2020 roku.

Nowe brzmienie
Art. 101. Kadencje następujących urzędników państwowych kończą się:
1. Lorda Szambelana – 16 grudnia 2020 roku,
2. Lorda Protektora – 20 listopada 2020 roku.

Literówka gramatyczna, nie muszę chyba tłumaczyć :D

Poprawka 9.
We wszystkich miejscach zamienia się słowo obligatoryjny na niezobowiązujący w odpowiedniej formie gramatycznej.

Tak, tutaj ukłon w moją stronę wykonała znajomość znaczenia pojęcia. Oczywiście, obligatoryjny jest zobowiązujący - w tym przypadku w całym projekcie kierowałem się myślą, że oznacza to nieobowiązkowy - wobec czego zmiana nie dość, że poprawia, to jeszcze wprowadza prostsze do zrozumienia pojęcie. Przekombinowałem i biję się w pierś.

Proszę również spodziewać się, że po przeczytaniu konstytucji jeszcze raz będę mógł jeszcze mieć zastrzeżenia. Jeżeli nie zdołamy uchwalić konstytucji teraz, to będzie mogła trochę poczekać.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Zgromadzenie Krajowe (Saviuna)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości