Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 1/20 - Księstwo Sarmacji vs. Aleksander Novak

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: K 1/20 - Księstwo Sarmacji vs. Aleksander Novak

Postprzez Aleksander Novak 5 lut 2020, o 16:15

Tak, tak. Zamach stanu w pojedynkę :)
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: K 1/20 - Księstwo Sarmacji vs. Aleksander Novak

Postprzez Santi Vilarte 6 lut 2020, o 16:57

Zamykam rozprawę.

1. Za naruszenie porządku Trybunału przez osobę trzecią wymierzam Joahimowi von Ribertrop von Sarm (AG960) @joahimvonribertrop karę porządkową w wysokości 3000Ⱡ. Niedopuszczalne są na tym dziale wypowiedzi, które byłyby właściwe dla forum ogólnego.
Informuję Prefekturę @GFvH o nałożeniu kary.

2. Wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: K 1/20 - Księstwo Sarmacji vs. Aleksander Novak

Postprzez Aleksander Novak 6 lut 2020, o 19:19

Dlaczego Waksman nie dostał kary a też nie potrzebnie gadał w trybunale?
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: K 1/20 - Księstwo Sarmacji vs. Aleksander Novak

Postprzez Santi Vilarte 6 lut 2020, o 20:47

W celu zachowania porządku tymczasowo blokuję wątek do momentu opublikowania wyroku. To nie miejsce na dyskusje. Oskarżony może kwestionować zasadność nałożenia na niego kary porządkowej, wnosząc zażalenie do MTK, natomiast kary nie są nakładane automatycznie na każdego, kto wykaże aktywność pozaregulaminową podczas rozprawy. Decyduje m.in. ton i poziom wypowiedzi.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: K 1/20 - Księstwo Sarmacji vs. Aleksander Novak

Postprzez Santi Vilarte 1 mar 2020, o 22:27

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie
  • ATK Santiago Vilarte von Hippogriff – przewodniczący
  • ATK Franz Langer
rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 1/20 wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego - Prefekta Generalnego przeciwko Aleksandrovi Novakowi (AG927), oskarżonemu o czyn z art.43 ust.1 pkt.4 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej KS) , tj. o publiczne znieważenie innej osoby - Tadeo von Hippogriff-Piccolominiego

rozstrzygniecie

Uznaje oskarżonego Aleksandra Novaka za winnego zarzucanego mu czynu z art.43 ust.1 pkt.4 KS. i wymierza mu karę dwóch miesięcy więzienia.
uzasadnienie

Oskarżyciel zarzucił oskarżonemu popełnienie czynu zdefiniowanego przez wspomniany przepis na forum Sarmacji w wątku o tytule „Hamstwo większe niż państwo”. Dalej, oskarżyciel wskazał na zmianę nicku oskarżonego na Discordzie na taki, który jego zdaniem był świadomym, obraźliwym nawiązaniem do danych personalnych Tadeo von Hippogriff-Piccolominiego w postaci jego nicka, używanego na serwerze Discorda. Następnie, oskarżyciel podał, że oskarżony w założonej przez sibie mikronacji stworzył jednostkę administracyjną o nazwie również mającej ośmieszać wspomniany nick. Wreszcie, oskarżyciel poinformował o próbach skontaktowania się z oskarżonym na Discordzie poprzez wiadomość prywatną, które miały być nieudane ze względu na kasowanie odpowiedzi.

Oskarżyciel zażądał kary 2 miesięcy więzienia.

Oskarżony praktycznie nie odniósł się do tych zarzutów, podając jedynie, że wspomniana jednostka nie miała na celu ośmieszenia Tadeo von Hippogriff-Piccolominiego. Na marginesie tego streszczenia należy wskazać na całkowicie swobodne zachowanie się oskarżonego, co skutkowało nałożeniem m.in. na niego kary porządkowej.
Trybunał zdecydował o niepowoływaniu świadków.

Trybunał zważył co następuje.

W rzeczonym poście z 17 stycznia br. oskarżony odniósł się do T. Piccolominiego serią epitetów, twierdząc, iż ten miał grozić Augustowi von Hippogriffowi. Nie zareagował jednak na jedną z odpowiedzi, sugerującą, że powinien to zgłosić i udowodnić przed sądem. Lżejsze z epitetów, które pojawiły się w tym poście, to m.in. „oszust i fałszywy człowiek”. Po analizie materiału dowodowego Trybunał postanowił wziąć powyższe pod uwagę jako najbardziej istotny dowód w sprawie.
Post, napisany niewątpliwie emocjonalnym językiem, nie zawierał prawie żadnej treści merytorycznej. Oprócz serii wyzwisk oskarżony zawarł w nim także niezdefiniowane groźby wobec jego adresata. Oskarżony sam przyznał także, że ma świadomość, że jego post może spotkać się z konsekwencjami prawnymi.
Rzeczony post został zablokowany o 13:41 przez administratora forum, ale już o 13:50 oskarżony wstawił nowy, z niemal identyczną treścią, zastępując jedynie fragmenty wulgaryzmów gwiazdkami. Wskazuje to na to, że zdołał przemyśleć to, co napisał, i z pełną świadomością karalności takiego zachowania wstawił takie treści ponownie.
Dowodu nr 4 Trybunał nie wziął pod uwagę, ponieważ na moment orzekania rzeczona jednostka została usunięta z forum Federacji Nordackiej. Wobec tego nie było też możliwości weryfikacji stwierdzenia oskarżonego o tym, że jednostka ta została utworzona 18 grudnia 2019 r.
W kwestii rozmów prywatnych na Discordzie, wobec braku materiału dowodowego Trybunał nie mógł wziąć tej informacji pod uwagę podczas wyrokowania, aczkolwiek wziął pod uwagę – jako fakty powszechnie znane i zaobserwowane także osobiście przez Przewodniczącego składu – wielokrotne zachowanie się oskarżonego podczas rozmów na kanałach publicznych w taki sposób, jaki naruszał ogólnie przyjęte normy dobrego zachowania.
Wreszcie, Trybunał wziął pod uwagę zignorowanie przez oskarżonego stawianych mu zarzutów. Na pytanie Trybunału odpowiedział on hasłem politycznym.
Analizując wreszcie przytoczony przepis, Trybunał uznał za oczywistą omyłkę pisarską powołanie się przez oskarżyciela wyłącznie na ust. 1 wspomnianego przepisu, który mówi o ściganiu z oskarżenia prywatnego, bez przytoczenia także ust. 2, który rozszerza to o możliwość ścigania z oskarżenia publicznego. Jednocześnie Trybunał uznał, że zachodzi w tej sprawie przesłanka z ust. 2, tj. ważny interes społeczny. Intensywność i powtarzalność zachowania oskarżonego, jego brak poczucia winy, a także proporcje jego zachowań negatywnych do konstruktywnych na terenie Sarmacji uzasadniają rzeczony interes.
Co do treści pkt 4, który mówi o „publicznym znieważaniu innej osoby”: bez wątpienia analizowany czyn nastąpił w miejscu publicznym. Do forum centralnego ma dostęp nie tylko każdy mieszkaniec Sarmacji, ale i każda osoba, która uda się pod ten adres.
Wreszcie, niewątpliwie zarzucany czyn stanowił znieważenie. Oskarżony użył słów powszechnie uznawanych za wulgarne, a nawet zastosował wobec adresata zwroty, które można by zakwalifikować, jako groźby bezprawne (aczkolwiek oskarżyciel nie podniósł tego zarzutu, wobec czego Trybunał nie analizował materiału dowodowego pod tym kątem). Późniejsza zmiana nicku przez oskarżonego na Discordzie potwierdza tylko, że działał w pełnym zamiarze znieważenia.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.


Do wiadomości:
@AdamVonAleksandria
@GFvH
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości