Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Decyzje i komunikaty Prefektury

W tym dziale można zgłaszać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
Obrazek


Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.

Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Esteladio 1 lis 2019, o 20:28

Książęce Miasto Grodzisk, 01.11.2019 r.


Obrazek

Komunikat Prefekta Generalnego ws. utworzenia Urzędu Prefektury Generalnej na uchodźstwie

1. W związku z restrukturyzacją forum, utworzono niniejszy wątek w celu informowania opinii publicznej o działaniach Prefektury Generalnej oraz jako publiczny środek kontaktu z PG.

2. Niniejszy wątek jest właściwy do kontaktu z Prefekturą Generalną na czas nieokreślony, nie dłuższy niż do momentu wyeksponowania przez Ministra Stanu stosownego działu na forum.


Obrazek


Komunikat Prefekta Generalnego ws. podjęcia czynności ws AC 1/19


Niniejszym zawiadamia się, że na podstawie art. 1 ust. 2 Ustawy o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., Prefektura Generalna podjęła czynności zmierzające do wykonania prawomocnego wyroku TK ws AC 1/19: (Piastowski przeciwko Joe, apelacja), w związku z czym:

1. Dokonano egzekucji kwoty 62 270,68 lt z rachunku instytucji "Fundusz Inwestycyjny Berkshire Teutonian (S00259)" będącej własnością pozwanego Alexa Joe. W majątku pozwanego nie ma już innych środków pieniężnych.

2. W toku czynności egzekucyjnych stwierdzono że pozwany w powyższej sprawie Alex Joe przelał na konto Michela Love kwotę 75000. Przelew ten miał miejsce 17 sierpnia 2019 r, 29 dni po wniesieniu przez Powoda apelacji. Środki te niezwłocznie spożytkowano na rejestrację instytucji.

W związku z tym, na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 9b Ustawy o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., postanowiono o zamrożeniu pozostałego majątku Michaela Love tj. kwoty 13 164,27.

Na postanowienie w tej sprawie przysługuje zażalenie do Trybunału Koronnego w terminie 7 dni od jego wydania.

3. Na podstawie art. 7e ust. 1 i 3 Ustawy o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. ogłasza się zamiar licytacji znaczka: " Znaczek koronacyjny Piotra III Łukasza" (wartość rynkowa: 28 784,00 lt) będącego w posiadaniu Alexa Joe.

Niniejszym wyznacza się Alexowi Joe termin 72 h na zebranie brakującej kwoty 74 565,05 lt do zaspokojenia roszczenia Adama Jerzego Piastowskiego. Po bezskutecznym upływie tego terminu, licytacja zostanie przeprowadzona niezwłocznie.

4. Na podstawie art. 9b Ustawy o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. polecam Radzie Ministrów wypłacić Adamowi Jerzemu Piastowskiemu (AF793) kwotę 75 434, 27 lt, która znalazła się na koncie Rady Ministrów w wyniku podjętych działań egzekucyjnych.


(—) Severin baron von Verwaltung
Prefekt Generalny


Obrazek


Do wiadomości:
@AF — Andrzej Fryderyk, Marszałek Trybunału Koronnego
@AlexJoe — Alex Joe, Pozwany ws. AC 1/19
@AJPiastowski — Adam Jerzy Piastowski Powód ws. AC 1/19
@JanuszekvHP — Januszek von Hippogriff-Pałasz, Kanclerz Rady Ministrów, jako osoba właściwa do reprezentowania Rady Ministrów.
@ Michael Love — z racji braku konta w aplikacji "Ćwirek" wiadomość o możliwości odwołania się od decyzji ws. zamrożenia majątku zostanie niezwłocznie wysłana pocztą Konną
Ostatnio edytowano 2 lis 2019, o 17:34 przez Esteladio, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Porządkowanie
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Esteladio 2 lis 2019, o 18:47

Książęce Miasto Grodzisk, 02.11.2019 r.


Obrazek

Komunikat Prefekta Generalnego ws. rozpoczęcia wykonywania postanowień ws. wydaleń cudzoziemców

W dniu dzisiejszym Prefektura Generalna rozpoczęła czynności zmierzające do wykonania postanowień ws. wydaleń cudoziemców o nr ID: A0062 oraz AG644.

1. Na rzecz Korony zabezpieczono z majątku cudzoziemca A0062 kwotę 55 479,21 lt oraz instytucję o nr ID S00111. Znajdujące się w majątku cudzoziemca znaczki pocztowe, zostaną w najbliższym czasie zlicytowane, a zyski z licytacji przekazane Koronie.

2. Na rzecz Korony zabezpieczono z majątku cudzoziemca AG644 kwotę 502,49 lt.

3. Dokonano szeregu czynności faktycznych mających na celu usunięcie danych osobowych cudzoziemców z systemu Księstwa, będących w zasięgu Prefektury. W najbliższym czasie zostanie wystosowany wniosek do Naczelnej Izby Architektury o wykonanie pozostałych, niezbędnych działań.

(—) Severin baron von Verwaltung
Prefekt Generalny


Obrazek
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Joanna Izabela 3 lis 2019, o 19:05

Z małym opoźnieniem, wykono postanowienie Księcia z dnia 11 września 2019r. uwalniając Yaraeha Euskadiego (A8770)
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez GFvH 27 lis 2019, o 16:18

Sygn. akt PG Ds 13.2019
Królewskie Miasto Almera, 27 listopada 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Gustaw Fryderyk von Hippogriff— Prefekt Generalny — działając z urzędu w sprawie omijania zakazów nałożonych przez karę więzienia, oraz tworzenie kolejnych tożsamości mających wprowadzić w błąd organu władzy publicznej (tj. czyny z art. 40 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 8 k.s.) przez Roberta Walidackiego (AH014) znanego również jako Filip von Sarm (AG939) przez łamanie zakazów kary więzienia nałożonych przez Trybunał Koronny prawomocnymi wyrokami ze spraw K12/19, K13/19 i tworzenie kolejnych tożsamości.

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.

U Z A S A D N I E N I E

27 listopada 2019 Prefektura powzięła informację o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 40 ust.1 pkt. 3 oraz pkt. 8 Kodeksu Sprawiedliwości tj. używania równocześnie dwóch tożsamości w celu wprowadzenia w błąd organu władzy publicznej oraz unikanie przez to kary więzienia nałożonych przez prawomocne wyroki Trybunału Koronnego. Podczas postępowania sprawdzającego zostały ustalone następujące fakty:

1.Na konto Robert Walidacki(AH014) logowano się wielokrotnie z tego samego urządzenia/urządzeń co na konto Filip von Sarm (AG939)
2.W okresie od 1 listopada 2019 do 27 listopada 2019 z konta AH014 zostało wysłanych 85 postów, czyli konto dość aktywnie uczestniczyło w życiu publicznym Księstwa Sarmacji
3.1 listopada 2019 r. zostało utworzone konto Abekin Mahdagi o indentyfikatorze AH013 z takiego samego adresu IP jak konto AH014.
4.Na ten sam adres IP często logowało się konto Filipa von Sarma(AG939)

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 k.s.), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Gustaw Fryderyk von Hippogriff

Obrazek
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez GFvH 27 lis 2019, o 16:30

Decyzja Prefekta Generalnego
Z dnia 27 listopada 2019r.


Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o Prefektach w związku z naruszeniem przepisów z art. 41 ust. 8. Kodeksu Sprawiedliwości postanawia się o ocenzurowaniu wypowiedzi Arsacjusza Walidackiego(AH014) ze względu na agitację na rzecz innej mikronacji jednocześnie odstępując od wydania aktu oskarżenia w tejże sprawie
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez GFvH 27 lis 2019, o 17:22

Królewskie Miasto Almera, 27 listopada 2019 roku


D E C Y Z J A
o zamknięciu profilu w systemie informatycznym

Gustaw Fryderyk von Hippogriff — Prefekt Generalny — działając na wniosek Arsacjusza Walidackiego(AH014) przedłożony Prefekturze 27 listopada 2019 roku,

p o s t a n a w i a

o zablokowaniu konta Abekin Mahdagi w związku z uprawdopodobnieniem jego tożsamości jako Arsacjusza Walidackiego.

U Z A S A D N I E N I E

Odstąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(~) Gustaw Fryderyk von Hippogriff
[/quote]
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez GFvH 17 sty 2020, o 18:39

Sygn. akt PG Ds 1.2020
Królewskie Miasto Almera, 17 stycznia 2020 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Gustaw Fryderyk von Hippogriff— Prefekt Generalny — działając z urzędu w sprawie publicznego znieważania innej osoby(tj. czyn z art.43 ust.1 pkt.4 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Aleksandra Novaka (AG927)

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.

U Z A S A D N I E N I E

17 stycznia 2020 roku Prefektura powzięła informację o założeniu przez Adama Aleksandra(AG927) dwóch wątków jawnie obrażających "klamczixa" tj. Tadeo von Hippogriff-Piccolominiego nazywając go cytuję: "oszust i fałszywy człowiek" "chuj" i tym podobne przymiotniki godzące w dobre imię pokrzywdzonego i w cały naród sarmacki. Obywateli Sarmacji nazywał słowem którym zwykle określa się panie lekkich obyczajów. Obywatel ten miał już wielokrotnie na swoim koncie takie wyskoki w stosunku do poszczególnych osób i ogółu Księstwa. Między innymi wątek sprzed półtorej miesiąca pt. Burdel nad burdelami. Obywatel ten ma prawdopodobnie żal do Sarmacji za wyrok w sprawie [K 9/19] w którym została mu wymierzona kara 2 miesięcy więzienia i kasacji instytucji. Wobec powtarzających się takich wybryków Prefektura postanowiła otworzyć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzić co kierowało Adamem Aleksandrem, gdy postanowił ugodzić w dobre imię Tadeo von Hippogriff-Piccolominiego.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Gustaw Fryderyk von Hippogriff

Obrazek
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez GFvH 2 lut 2020, o 17:42

Sygn. akt PG Ds 01.2020
Królewskie Miasto Almera, 2 lutego 2020 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Gustaw Fryderyk von Hippogriff — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 01.2020

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte z urzędu przeciwko panu Aleksandrowi Novakowi(AG927) o publiczne znieważanie innej osoby tj. o czyn z art.43 ust.1 pkt.4 Kodeksu Sprawiedliwości wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

17 stycznia 2020 roku Prefektura powzięła informacje o możliwości popełnienia czynu zabronionego przez Aleksandra Novaka(AG927) otworzyła postępowanie przygotowawcze, mające na celu sprawdzenie i zebranie dowodów przeciwko ww. obywatelowi.

W wyniku przeprowadzonych czynności dowodowych Prefektura zgromadziła odpowiedni materiał, co pozwala na wniesienie aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego. Wniesienia aktu oskarżenia należy spodziewać się w ciągu kilkudziesięciu najbliższych godzin.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Gustaw Fryderyk von Hippogriff

Obrazek
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez GFvH 6 lut 2020, o 18:34

Książęce Miasto Grodzisk 06.02.2020r.

Na podstawie decyzji Przewodniczącego Składu Orzekającego w sprawie [K 1/20] postanawia się:


(-) Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Prefekt Generalny
Obrazek
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez GFvH 1 mar 2020, o 17:09

Królewskie Miasto Almera, 1 marca 2020 roku


D E C Y Z J A
o przekazaniu majątku

Gustaw Fryderyk von Hippogriff — Prefekt Generalny — działając na wniosek Joachima von Ribertrop von Sarma(AG960) przedłożony Prefekturze 26 lutego 2020 roku,

p o s t a n a w i a

Wypełniając testament Filipa von Sarma(AG939) przekazać cały majątek Filipa von Sarma wnioskodawcy

U Z A S A D N I E N I E

Odstąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Gustaw Fryderyk von Hippogriff

Obrazek
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Prefektura Generalna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości