Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Postprzez Andrzej Fryderyk 31 mar 2019, o 14:42

Szanowny Panie Marszałku,

jako Marszałek Sejmu Księstwa Sarmacji, wnoszę o ustalenie publicznie obowiązującej wykładni przepisów art. 3. i 16a Ustawa Sejmu nr 154 –Ordynacja wyborcza (dalej Ordynacja) w celu odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Jaki organ powołuje Książęcą Komisję Wyborczą w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego;
  2. Kto zasiada w Książęcej Komisji Wyborczej w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego i wypełnia obowiązki przypisane Księciu, w przypadku, gdy stanowisko Marszałka Sejmu jest nieobsadzone.

Uzasadnienie

Art. 3. Ordynacji nie określa organu powołującego Książęcą Komisję Wyborczą. Zgodnie ze zwyczajem był to jednak aktualnie urzędujący Książę, bądź osoba wykonująca jego obowiązki.

Z drugiej strony art. 16a. Ordynacji określa, że w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego, w miejsce Księcia w Książęcej Komisji Wyborczej wchodzi Marszałek Sejmu oraz wykonuje określone w ustawie kompetencje, obowiązki i zadania Księcia. Przepisy owe w mojej jednak ocenie nie wyczerpują kwestii samego powoływania Książęcej Komisji Wyborczej. Nie wyczerpują też sytuacji, w której Sejm jest rozwiązany w związku z upływem jego kadencji, bądź rozwiązania przed upływem kadencji.

Wobec powyższych wątpliwości, uważam za konieczne ustalenie wykładni Ordynacji w kontekście ustalenia organu powołującego Książęcą Komisję Wyborczą w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego oraz składu Książęcej Komisji Wyborczej w przypadku nieobsadzonego stanowiska Marszałka Sejmu.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o ustalenie wykładni – Ordynacja Wyborcza

Postprzez Michal_Feliks 22 kwi 2019, o 15:34

Eldorat, 22 kwietnia 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §7 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Wszczynam z urzędu postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: U 5/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam siebie, ATK Vanderleina Bouboulinę i JKM Piotra III Łukasza
  4. wyznaczam siebie na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Postprzez Michal_Feliks 25 kwi 2019, o 18:13

Otwieram rozprawę.

Wyznaczam każdemu podmiotowi, który przystąpi do sprawy 3-dniowy termin na zajęcie stanowiska.

Wnioskodawca ma prawo do uzupełnienie stanowiska, oraz odniesienia się do stanowisk innych uczestników postępowania bez wezwania.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Postprzez Michal_Feliks 20 maja 2019, o 21:41

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
W związku z wygasającą kadencją Asesora TK odwołuję siebie ze składu w niniejszej sprawie, a w swoje miejsce powołuję do składu ATK Wojciecha Hergemona, wyznaczając go zarazem przewodniczącym składu orzekającego.


(—) Defloriusz Dyman Wander
Marszałek TK
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Postprzez Filip I Gryf 20 cze 2019, o 21:58

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Z związku z utratą mandatu asesorskiego przez ATK Wojciecha w jego miejsce powołuje siebie. Również siebie wyznaczam na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Podstawa prawna: art. 43 par. 1 punkt 3 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 

Re: U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Postprzez Helwetyk 21 cze 2019, o 15:11

Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale!

Wycofuję wniosek i wnoszę o umorzenie postępowania. W mojej ocenie obecne regulacje ustawowe nie budzą zasadniczych wątpliwości natury interpretacyjnej.

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: U 5/19 - Referendum w sprawie opróżnienia tronu

Postprzez Filip I Gryf 21 cze 2019, o 16:06

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na wniosek uczestnika postępowania postanawiam

UMORZYĆ

postępowanie w tej sprawie.

Podstawa prawna: art. 44 par. 1 punkt 1 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym

uzasadnienie

Zarówno w ocenie Trybunału jak i wnioskodawcy obecne regulacje prawne nie budzą wątpliwości.
Ad. 1. Książęcą Komisje Wyborczą, w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego, powołuje Marszałek Sejmu zgodnie z art. 16a Ordynacji Wyborczej. Zastępując Księcia Marszałek Sejmu przejmuje jego kompetencje itp. w tym powołanie Książęcej Komisji Wyborczej.
Ad. 2. W Książęcej Komisji Wyborczej, w przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcgo, zgodnie z art. 3 par. 2 Ordynacji Wyborczej i zgodnie z art. 16a Ordynacji Wyborczej, zasiada Marszałek Sejmu, przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury oraz Marszałek Trybunału Koronnego (w przypadku wakatu jeden z asesorów). Jeśli urząd Marszałka Sejmu jest opróżniony przejmuje jego obowiązki Wicemarszałek Sejmu (zgodnie z art. 3 par. 3 Regulaminu Sejmu.

Wobec powyższego orzeczono jak wyżej.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 


Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości