Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Postprzez AFvTD 1 mar 2019, o 18:50

Wysoka Izbo

W związku z wypowiedzią oskarżonego, która jedynie jeszcze bardziej próbuje dalej obrazić moją osobę, jak również nie wnoszące nic nowego informuję, że nie zamierzam składać kolejnego stanowiska. Nie wniosę nic nowego, a polemika i powtarzanie tych samych słów jedynie będzie śmiechem w Trybunale, jakkolwiek zachowanie Szanownego Jarosława Wawrzyniaka i tak już zmieniło tę rozprawę w cyrk...

Pomimo to jestem gotowy na odpowiedzenie na wszelkie pytania Wysokiego Trybunału


Z wyrazami szacunku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Postprzez kaxiu 4 mar 2019, o 19:58

Trybunał ma jedno pytanie do wnioskodawcy.

Czy wnioskodawca domaga się ukarania uczestnika także za wypowiedzi oznaczone we wniosku inicjalnym jako [4] oraz [5], czy też przytacza je jedynie jako uzasadnienie wniosku?
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Postprzez AFvTD 4 mar 2019, o 20:44

Wysoki Trybunale

Wypowiedzi [4] oraz [5] przytaczam jedynie jako uzasadnienie wniosku i nie domagam się ukarania oskarżonego za rzeczone wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Postprzez kaxiu 11 mar 2019, o 19:49

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 28 k.p.t.k. zamykam rozprawę.


(—) Wojciech Hergemon
Arcyksiążę Teutończyków

przewodniczący składu
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Avatar użytkownika
 

Re: K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Postprzez kaxiu 14 mar 2019, o 17:55

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • ATK Wojciech Hergemon, Arcyksiążę Teutończyków, przewodniczący,
  • MTK JKW Defloriusz Dyman Wander,
rozpoznawszy na wniosek Alfreda Fabiana von Tehen-Dżek (AG541) sprawę przeciwko uczestnikowi Jarosławowi Wawrzyniakowi (AG644) o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz 4 k.s., polegający na publicznym określeniu wnioskodawcy mianem osoby o podejściu nacjonalistycznym i antyprawnym,

rozstrzygniecie

Uznaje uczestnika Jarosława Wawrzyniaka (AG644) za niewinnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz 4 k.s.


uzasadnienie

Uczestnikowi Jarosławowi Wawrzyniakowi zarzucono czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz 4 k.s., przy czym podkreślić należy, że czyn taki ścigany jest z oskarżenia prywatnego. W toku sprawy wnioskodawca sprecyzował, że domaga się ukarania uczestnika wyłącznie za określenie wnioskodawcy mianem osoby o podejściu nacjonalistycznym i antyprawnym.

Mając na względzie art. 43 ust. 1 k.s. w zw. z art. 32 § 1 k.p.t.k., zgodnie z którym zarzucane uczestnikowi czyny ścigane są z oskarżenia prywatnego, wniosek inicjalny i późniejsze stanowisko niewątpliwie zakreśliły ramy niniejszego postępowania. Tym samym przedmiotem rozpoznania Trybunału było jedynie użycie zwrotu o podejściu nacjonalistycznym i antyprawnym. Wszelkie inne sformułowania jakie kierował uczestnik pod adresem wnioskodawcy (zarówno poza, jak i na sali sądowej) nie miały znaczenia w sprawie.

Trybunał ustalił następujący stan faktyczny.

Uczestnik istotnie określił wnioskodawcę mianem osoby o podejściu nacjonalistycznym i antyprawnym (okoliczność bezsporna). Wnioskodawca jest, a także był w okresie, którego sprawa dotyczy aktywny politycznie w Królestwie Hasselandu (fakt notoryjny). Słowa kierowane przez uczestnika były efektem jego niezadowolenia z działalności politycznej wnioskodawcy (wyjaśnienia uczestnika).

Trybunał zważył co następuje.

W ramach niniejszego postępowania niewątpliwie ma miejsce kolizja potrzeby ochrony prawa do wolności słowa oraz do ochrony czci i dobrego imienia. W ocenie Trybunału aktywność polityczna wnioskodawcy sprawia, że granica dopuszczalnej krytyki sięga dalej niż w przypadku osób takiej aktywności niewykazujących. Przepisy karne nie zostały bowiem wprowadzone celem rozstrzygania sporów politycznych, czy uniemożliwiania obywatelom krytyki osób sprawujących funkcje publiczne.

Użyte sformułowania w ocenie Trybunału nie są wulgaryzmami, nie są tzw. mową nienawiści i nie stanowią zarzutu popełnienia przez wnioskodawcę czynu zabronionego lub złamania konkretnych przepisów prawa. Zarzuty pokroju nacjonalizmu, czy też bliżej niesprecyzowanej antyprawności z uwagi na specyfikę Księstwa Sarmacji nie należą do rzadkości. Daleko nie szukając wskazać można na nacjonalizm baridajski i teutoński (będące zależnie od kontekstu stwierdzeniem pozytywnym lub negatywnym), czy też liczne zarzuty niezrozumienia prawa jakie padają w toku obrad Sejmu (notabene nierzadko są one uzasadnione).

Powyższe sprawia, że Trybunał nie doszukał się w wypowiedzi, której tyczyła sprawa znamion czynu zabronionego. Niezależnie od prawa wnioskodawcy do ochrony czci i dobrego imienia czynione mu zarzuty mieszczą się w ocenie Trybunału w dopuszczalnych granicach dyskursu politycznego. Każdy obywatel ma prawo oceniać działalność polityków oraz funkcjonariuszy publicznych i nie ciąży na nim obowiązek wykazania trafności podnoszonej oceny. Trybunał wskazuje, że orzekając miał także świadomość głębokiego niezrozumienia przez uczestnika pojęcia nacjonalizmu, który używa go w znaczeniu dyktatury, czy autokracji, przy czym okoliczność ta, wobec przytaczanej wyżej argumentacji, nie miała wpływu na wynik postępowania.

Orzeczenie nie stoi na przeszkodzie temu, aby wnioskodawca domagał się w odrębnym postępowaniu ukarania uczestnika za inne sformułowania przez niego kierowane, przy czym Trybunał nie przesądzą w tym miejscu o ich bezprawności.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość