Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[AA9] Biuro izby Senatu

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 21 gru 2018, o 12:44

Jak zapowiadałem, zgłaszam projekt ustawy, będący tak naprawdę nieco zmienioną i uporządkowaną poprzednią ustawą. Poprawiłem dwie rzeczy - nie "zakwaterowanie kantyny", bo zakwaterowanie to zamieszkanie; a także zamiast Lorda Doradcy na czele Kancelarii Dworskiej wprowadziłem, zgodnie z innymi przepisami, stojącego wyżej w hierarchii Lorda Sekretarza.


Ustawa o finansach publicznych Hasselandu- nowelizacja

Rozdział I. [Postanowienia wstępne]

Art 1.
Niniejsza ustawa określa:
1. przychody oraz wydatki Królestwa Hasselandu
2. wysokość podatków prowincjonalnych
3. zasady i wysokość dotacji dla:
a) Mieszkańców i obywateli Królestwa Hasselandu
b) Instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Królestwa Hasselandu
c) Miast leżących na terenie Hasselandu
d) Inicjatyw organizowanych przez obywateli Królestwa Hasselandu oraz na jego terenie.
4. wysokość minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz zatrudnionych w prowincji oraz instytucjach znajdujących się na ich terenie.
5. zasady powoływania, zadania oraz obowiązki Lorda Doradcy w Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów.

Rozdział II. [Podatki]

Art 2.
1. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu są podatki
2. Podatki pobierane są 15 dnia każdego miesiąca
3. Wysokość podatku wynosi 2000 lt
4. Podatki pobierane od mieszkańców oraz obywateli gromadzone są na koncie Królestwa Hasselandu

art. 3.
1. Instytucje działające na terenie Hasselandu płacą podatek od przychodu.
2. Za przychód uznaje się różnicę pomiędzy stanem konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a obecnym okresem rozliczeniowym.
3. Stan kont instytucji na dany okres rozliczeniowy jest spisywany w publicznym wątku na forum Królestwa Hasselandu przez Lorda prowadzącego Kancelarię Dworską Gospodarki i Finansów
4. Podatek od przychodu wynosi 10% uzyskanego przychodu, jeżeli przychód jest mniejszy niż 15 000 lt i 15 % jeżeli przekracza 15 000 lt.

art. 4.
Podatki pobierane od instytucji na terenie Hasselandu zasilają budżet miasta, w którym zostały ulokowane.

Art 5.
Z budżetu miasta lub lenna leżącego w Królestwie Hasselandu w każdym okresie rozliczeniowym pobierany jest podatek na konto Królestwa Hasselandu, przy czym:
a) Dla miast wysokość podatku wynosi 15 000 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 30 000 lt.
b) Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 500 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.

Rozdział III [Dodatkowe przychody]

Art 6.
Ilość tantiem uzyskanych z publikacji artykułów w Gazecie Hasselandzkiej, które trafiają na konto instytucji w całości przelewane jest na konto Królestwa Hasselandu.

Rozdział IV. [Wydatki]

Art 7. Królestwo Hasselandu zapewnia w porozumieniu z Lordem Konstablem stałe zaopatrzenie kantyny w Angemoncie.

Art 8. Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana
2. Lorda Protektora,
3. Lorda Stewarda,
4. Lorda Konstabla,
5. Lorda Sekretarz,
6. Lordów Doradców,
7. Innych urzędników dworskich

Art 9.
Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki
1. Posiadają obywatelstwo sarmackie oraz hasselandzkie dłużej niż tydzień
2. Napisali przynajmniej 5 postów na forum Królestwa Hasselandu
3. Posiadają zatrudnienie w Gazecie Hasselandzkiej
4. Złożyli wniosek o dofinansowanie na start do władz centralnych Księstwa Sarmacji

Rozdział V [Dofinansowania i dotacje]

Art 10.
Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 3. niniejszej ustawy

Art 11.
Nowi obywatele mogą starać się o dofinansowanie, którego szczegóły określa Art 23.

Art 12.
Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 lt w celu rozwoju własnej działalności na terenie Królestwa Hasselandu.

Art 13.
Instytucje, w tym lenna, mogą wnioskować o dofinansowanie działalności przy czym:
1. Instytucje bez możliwości publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 30 000 lt
2. Instytucje z możliwością publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 60 000 lt.

Art 14.
1. Miasto może otrzymać dotację w wysokości do 100 000 lt
2. W przypadku nie zrealizowania przez miasto planu mer miasta ma obowiązek zwrócić całość dotacji, chyba że podczas udzielania dotacji postanowiono inaczej.
3. Postanowienie o dotacji miasta musi zostać udokumentowane w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji

Art 15.
Aby otrzymać dotację wnioskujący o nią musi przedstawić dokładny rozkład wydatków dotacji

Art 16. Obywatel może zgłosić się również o dofinansowanie inicjatywy, o ile dokładnie przedstawi konieczne przy organizacji wydatki

Art 17.
Aby otrzymać dofinansowanie obywatel lub instytucja musi wyczerpująco uzasadnić swój wniosek oraz musi on zostać pozytywnie rozpatrzony przez Lorda Kancelarii Gospodarki i Finansów

Rozdział VI [Płaca minimalna]

Art 18.
Wynagrodzenie minimalne funkcjonariusza publicznego wynosi 5 000 lt.

Art 19.
Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt
2. Lorda Protektora - 10 000 lt.
3. Lordów Doradców - 7 500 lt
4. Lorda Konstabla - 7 500 lt.
5. Lorda Stewarda - 10 000 lt
6. Innych urzędników dworskich. - 5 000 lt

Art 20.
Za:
1. Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy może skutkować premią wynoszącą maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia
2. Niewypełnianie swoich obowiązków, wynagrodzenie może zostać zmniejszone dwukrotnie lub całkowicie wstrzymane.
3. Decyzję w sprawie premii, zmniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia podejmuje Lord Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów

Art 21.
1. Wynagrodzenia osób, które opublikowały artykuł w Gazecie Hasselandzkiej są zależne od ilości zdobytych serc i są obliczane ze wzoru (Ilość Serc*(Średnia ilość otrzymywanych pod artykułem serc/Ilość artykułów])*50lt
2. Wynagrodzenie za publikację artykułów w Gazecie Hasselandzkiej nie może przekroczyć 15 000 lt dla jednej osoby oraz 100 000 lt łącznie.

Rozdział VII [Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów]

Art 22.
1. Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów kieruje powołany do tego Lord, a w przypadku jego braku Lord Szambelan lub Lord Protektor po uprzednim tego uzgodnieniu
2. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów:
a) pilnuje płynności finansowej Królestwa Hasselandu,
b) przyznaje dofinansowania i dotacje oraz pobiera podatki,
c) publikuje sprawozdanie budżetowe na maksymalnie 2 tygodnie po okresie rozliczeniowym.
3. Lorda Sekretarza Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów powołuje Lord Szambelan na czas nieokreślony.

Art 23.
W sprawozdaniu budżetowym muszą znaleźć się następujące informacje:
1. Suma pobranych podatków
2. Lista dofinansowań
2. Suma dofinansowań
3. Lista płac urzędników dworskich
4. Suma płac
5. Dochód Gazety Hasselandzkiej
6. Przychody nadzwyczajne

Art 24.
W przypadku niewywiązania się z obowiązków sprawozdanie publikuje Lord Szambelan lub Lord Protektor

Rozdział VIII [Postanowienia końcowe]

Art 25.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Praw


Rozpoczynam debatę, która potrwa do 23.12.2018 r.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 21 gru 2018, o 13:21

Wysoka Izbo,

Już wyjaśniałem, w czym rzecz. Chodzi o uporządkowanie ustawy, dostosowanie jej do wymogów legislacyjnych - i poprawienie dwóch oczywistych, drobnych błędów.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 21 gru 2018, o 14:33

Wysoka Izbo

Informuje, że zamierzam jeszcze odnieść się do projektu, gdyż również wyłapałem pewne problemy dotyczące ustawy, która już została przyjęta. Szerzej jednak odniose się w wolnej chwili, obecnie nie mogę
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 21 gru 2018, o 15:40

Z mojej strony uwag nie ma.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 21 gru 2018, o 16:20

Wysoka Izbo

Zatem mam dwie poprawki, w sumie to redakcyjne. Pierwsza:

Art 5.
b) Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 500 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.

Proponuję, aby zamiast określania kwoty na koncie miasta była określana kwota na koncie lenna.

Drugą:

Art 19.
Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt
2. Lorda Protektora - 10 000 lt.
3. Lordów Doradców - 7 500 lt
4. Lorda Konstabla - 7 500 lt.
5. Lorda Stewarda - 10 000 lt
6. Innych urzędników dworskich. - 5 000 lt

Brakuje pensji Lordow Sekretarzy. Proponuję pensje w wysokości 7500 lt.

Trzecia:

Art 8. Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana
2. Lorda Protektora,
3. Lorda Stewarda,
4. Lorda Konstabla,
5. Lorda Sekretarz,
6. Lordów Doradców,
7. Innych urzędników dworskich

Zamiast Lorda Sekretarz powinno być w dopełniaczu Lorda Sekretarza, jednak proponuje tak jak w przypadku Lordów Doradców użyć liczby mnogiej (na dworze Królewskim jest kilka kancelarii).

Więcej uwag nie mam, a przynajmniej nie wyłapałem innych. Jeżeli jednak jakież jeszcze znajdę, to złożę odpowiedni wniosek do Senatu.

Z wyrazami szacunku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 22 gru 2018, o 09:43

Wysoka Izbo,

Dodatkowo zauważyłem, że kolejność urzędów jest nie taka jak powinna być. A powinna być taka (plus moje propozycje wynagrodzeń):

Art 19.
Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt
2. Lorda Protektora - 10 000 lt.
3. Lorda Stewarda - 9.000 lt
4. Lorda Konstabla - 7500 lt
5. Lordów Sekretarzy - 7500 lt
6. Lordów Doradców - 7 000 lt
7. Innych urzędników dworskich. - 5 000 lt


Drobna poprawka w innym artykule:

Art 8.
Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana
2. Lorda Protektora,
3. Lorda Stewarda,
4. Lorda Konstabla,
5. Lordów Sekretarzy,
6. Lordów Doradców,
7. Innych urzędników dworskich


@edit - pragnę zwrócić uwagę, że można zastosować pewne porównania.

Lord Szambelan jest w jakiejś mierze odpowiednikiem premiera (porównując z Kanadą, jest to równocześnie Gubernator Generalny i Premier)
Lord Steward - wicepremiera
Lord Konstabl - II wicepremiera
Lord Sekretarz - ministra kierującego ministerstwem
Lord Doradca - ministra bez teki, czasem wiceministra, w zależności od powierzonej funkcji - np. jeśli jest p.o. szefa Kancelarii Dworskiej to ma rangę ministerialną, jak tylko inne zadania, bez kierowania urzędem - to wiceministerialną.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 24 gru 2018, o 14:52

Proszę o konkretne poprawki do jednolitego projektu. Z racji dalszej dyskusji i swiąt przedłuża debatę do 28.12 br.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 25 gru 2018, o 15:23

Wysoka Izbo,

Ja swoje poprawki zgłosiłem i chyba nie będę ich włączał do całościowego projektu - proszę potraktować je jako jednolitą, łączną poprawkę redakcyjną (bo nie merytoryczną) do art. art. 8 i 19.
Od jutra do 30 bm będę zdecydowanie mniej obecny.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 25 gru 2018, o 15:58

Przedstawię jednolity projekt z poprawkami po świętach.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 25 gru 2018, o 21:09

W związku z tym, że udało mi się siąść dzisiaj do laptopa, przedstawiam ujednolicony tekst.

Ustawa o finansach publicznych Hasselandu- nowelizacja

Rozdział I. [Postanowienia wstępne]

Art 1.
Niniejsza ustawa określa:
1. przychody oraz wydatki Królestwa Hasselandu
2. wysokość podatków prowincjonalnych
3. zasady i wysokość dotacji dla:
a) Mieszkańców i obywateli Królestwa Hasselandu
b) Instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Królestwa Hasselandu
c) Miast leżących na terenie Hasselandu
d) Inicjatyw organizowanych przez obywateli Królestwa Hasselandu oraz na jego terenie.
4. wysokość minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz zatrudnionych w prowincji oraz instytucjach znajdujących się na ich terenie.
5. zasady powoływania, zadania oraz obowiązki Lorda Doradcy w Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów.

Rozdział II. [Podatki]

Art 2.
1. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu są podatki
2. Podatki pobierane są 15 dnia każdego miesiąca
3. Wysokość podatku wynosi 2000 lt
4. Podatki pobierane od mieszkańców oraz obywateli gromadzone są na koncie Królestwa Hasselandu

art. 3.
1. Instytucje działające na terenie Hasselandu płacą podatek od przychodu.
2. Za przychód uznaje się różnicę pomiędzy stanem konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a obecnym okresem rozliczeniowym.
3. Stan kont instytucji na dany okres rozliczeniowy jest spisywany w publicznym wątku na forum Królestwa Hasselandu przez Lorda prowadzącego Kancelarię Dworską Gospodarki i Finansów
4. Podatek od przychodu wynosi 10% uzyskanego przychodu, jeżeli przychód jest mniejszy niż 15 000 lt i 15 % jeżeli przekracza 15 000 lt.

art. 4.
Podatki pobierane od instytucji na terenie Hasselandu zasilają budżet miasta, w którym zostały ulokowane.

Art 5.
Z budżetu miasta lub lenna leżącego w Królestwie Hasselandu w każdym okresie rozliczeniowym pobierany jest podatek na konto Królestwa Hasselandu, przy czym:
a) Dla miast wysokość podatku wynosi 15 000 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 30 000 lt.
b) Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 500 lt, chyba że na koncie lenna nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.

Rozdział III [Dodatkowe przychody]

Art 6.
Ilość tantiem uzyskanych z publikacji artykułów w Gazecie Hasselandzkiej, które trafiają na konto instytucji w całości przelewane jest na konto Królestwa Hasselandu.

Rozdział IV. [Wydatki]

Art 7. Królestwo Hasselandu zapewnia w porozumieniu z Lordem Konstablem stałe zaopatrzenie kantyny w Angemoncie.

Art 8.
Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana
2. Lorda Protektora,
3. Lorda Stewarda,
4. Lorda Konstabla,
5. Lordów Sekretarzy,
6. Lordów Doradców,
7. Innych urzędników dworskich

Art 9.
Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki
1. Posiadają obywatelstwo sarmackie oraz hasselandzkie dłużej niż tydzień
2. Napisali przynajmniej 5 postów na forum Królestwa Hasselandu
3. Posiadają zatrudnienie w Gazecie Hasselandzkiej
4. Złożyli wniosek o dofinansowanie na start do władz centralnych Księstwa Sarmacji

Rozdział V [Dofinansowania i dotacje]

Art 10.
Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 3. niniejszej ustawy

Art 11.
Nowi obywatele mogą starać się o dofinansowanie, którego szczegóły określa Art 23.

Art 12.
Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 lt w celu rozwoju własnej działalności na terenie Królestwa Hasselandu.

Art 13.
Instytucje, w tym lenna, mogą wnioskować o dofinansowanie działalności przy czym:
1. Instytucje bez możliwości publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 30 000 lt
2. Instytucje z możliwością publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 60 000 lt.

Art 14.
1. Miasto może otrzymać dotację w wysokości do 100 000 lt
2. W przypadku nie zrealizowania przez miasto planu mer miasta ma obowiązek zwrócić całość dotacji, chyba że podczas udzielania dotacji postanowiono inaczej.
3. Postanowienie o dotacji miasta musi zostać udokumentowane w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji

Art 15.
Aby otrzymać dotację wnioskujący o nią musi przedstawić dokładny rozkład wydatków dotacji

Art 16. Obywatel może zgłosić się również o dofinansowanie inicjatywy, o ile dokładnie przedstawi konieczne przy organizacji wydatki

Art 17.
Aby otrzymać dofinansowanie obywatel lub instytucja musi wyczerpująco uzasadnić swój wniosek oraz musi on zostać pozytywnie rozpatrzony przez Lorda Kancelarii Gospodarki i Finansów

Rozdział VI [Płaca minimalna]

Art 18.
Wynagrodzenie minimalne funkcjonariusza publicznego wynosi 5 000 lt.

Art 19.
Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt
2. Lorda Protektora - 10 000 lt.
3. Lorda Stewarda - 9.000 lt
4. Lorda Konstabla - 7500 lt
5. Lordów Sekretarzy - 7500 lt
6. Lordów Doradców - 7 000 lt
7. Innych urzędników dworskich. - 5 000 lt

Art 20.
Za:
1. Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy może skutkować premią wynoszącą maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia
2. Niewypełnianie swoich obowiązków, wynagrodzenie może zostać zmniejszone dwukrotnie lub całkowicie wstrzymane.
3. Decyzję w sprawie premii, zmniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia podejmuje Lord Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów

Art 21.
1. Wynagrodzenia osób, które opublikowały artykuł w Gazecie Hasselandzkiej są zależne od ilości zdobytych serc i są obliczane ze wzoru (Ilość Serc*(Średnia ilość otrzymywanych pod artykułem serc/Ilość artykułów])*50lt
2. Wynagrodzenie za publikację artykułów w Gazecie Hasselandzkiej nie może przekroczyć 15 000 lt dla jednej osoby oraz 100 000 lt łącznie.

Rozdział VII [Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów]

Art 22.
1. Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów kieruje powołany do tego Lord, a w przypadku jego braku Lord Szambelan lub Lord Protektor po uprzednim tego uzgodnieniu
2. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów:
a) pilnuje płynności finansowej Królestwa Hasselandu,
b) przyznaje dofinansowania i dotacje oraz pobiera podatki,
c) publikuje sprawozdanie budżetowe na maksymalnie 2 tygodnie po okresie rozliczeniowym.
3. Lorda Sekretarza Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów powołuje Lord Szambelan na czas nieokreślony.

Art 23.
W sprawozdaniu budżetowym muszą znaleźć się następujące informacje:
1. Suma pobranych podatków
2. Lista dofinansowań
2. Suma dofinansowań
3. Lista płac urzędników dworskich
4. Suma płac
5. Dochód Gazety Hasselandzkiej
6. Przychody nadzwyczajne

Art 24.
W przypadku niewywiązania się z obowiązków sprawozdanie publikuje Lord Szambelan lub Lord Protektor

Rozdział VIII [Postanowienia końcowe]

Art 25.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Praw
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron