Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez Esteladio 11 gru 2018, o 12:09

Zamykam rozprawę.


Wyrok okaże się z opóźnieniem, w związku z nieaktywnością drugiego asesora i prawdopodobną koniecznością zmiany składu.

(—) Seweryn Siepacz-Rębajło
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez M. Kawowy 14 gru 2018, o 12:46

Wysoki Sądzie, ośmielę się zauważyć, że wniosek rozpoczynający tę sprawę złożyłem na początku września. Apelacja wpłynęła 30 września. Następnie na złożenie wyjaśnień miałem czas od 5 do 10 grudnia i wezwania do ich złożenia nie zauważyłem. Z tego powodu proszę o zgodę na wystosowanie oświadczenia, które zostanie wciągnięte do akt.
markiz Młynek Kawowy

Obrazek
M. Kawowy
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez Esteladio 15 gru 2018, o 11:21

Na podstawie art. 29 Ustawy Sejmu nr 317 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 23 lipca 2018 z późn. zm., po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Trybunału, ponownie otwieram rozprawę. Zważając na okres przedświąteczny, wyznaczam czas na wystosowanie wspomnianego oświadczenia i ewentualną, merytoryczną dyskusję stron do końca 29 listopada.


(—) Seweryn Siepacz-Rębajło
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez Esteladio 15 gru 2018, o 18:55

Poprawiam swój oczywisty błąd i zakreślam właściwy termin na dokonanie ww. czynności, tj. do 29 grudnia 2018 r. Przepraszam za małe zamieszanie.

(—) Seweryn Siepacz-Rębajło
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez VHS 14 sty 2019, o 11:59

P O S T A N O W I E N I E


W związku z wygaśnięciem mandatu asesorskiego Seweryna Santeckiego, powołuję w jego miejsce JKM Piotra III Łukasza. Dodatkowo, odwołuję ze składu ATK Tomasza Mancini i w jego miejsce powołuję do składu siebie - wyznaczając się jednocześnie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez VHS 14 sty 2019, o 12:00

Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane niezwłocznie po naradzie składu orzekającego.
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez Michal_Feliks 12 lut 2019, o 05:11

P O S T A N O W I E N I E


W związku z wygaśnięciem mandatu asesorskiego Vanderleia Boubouliny,w jego miejsce powołuję do składu siebie - wyznaczając się jednocześnie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez Michal_Feliks 5 mar 2019, o 18:37

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • MTK Defloriusz Dyman Wander, przewodniczący,
  • JKM Piotr III Łukasz,

Rozpoznawszy w dniu 6 marca 2019 r. na wniosek Królestwa Baridasu reprezentowanego przez JKMość Konrada Jakuba apelację od wyroku w sprawie sygn. akt TK C 18/09/11 z powództwa Młynka Kawowego przeciwko Królestwu Baridasu,

rozstrzygniecie

Przychyla się do wniosku apelacyjnego i oddala w całości powództwo Młynka Kawowego przeciwko Królestwu Baridasu.

uzasadnienie


W dniach - odpowiednio - 21 sierpnia 2018 roku i 24 sierpnia 2018 roku Król Baridasu wydał Ordonans o Dworze Królewskim, w którym ustanowił instytucję „Rodziny Królewskiej”, oraz rozporządzenia ustanawiające spis członków tej Rodziny.

W dniu 2 września 2018 roku powód skierował do Trybunału Koronnego wniosek o naprawienie sprawy, a to poprzez skorygowanie postanowienia w drodze dopisania jego nazwiska do grona członków Rodziny Królewskiej. Roszczenie powód motywował faktem przynależności do rodu królewskiego Arped - Muzyk. W toku procesu reprezentant strony pozwanej wskazał, że Rodzina Królewska składa się nie z cżłonków Rodu Arped - Muzyk, a z najbliższych krewnych Króla, bez względu na to, do którego rodu należą.

W dniu 24 września 2018 roku Trybunał Koronny przyznał rację powodowi i wydał wyrok nakazujący stronie pozwanej naprawienie szkody. W dniu 30 września 2018 roku reprezentant strony pozwanej zaskarżył wyrok w całości.

W ocenie Trybunału decydujące w niniejszej sprawie było właściwe zinterpretowanie pojęć „rodu” i „rodziny”, relacji między desygnatami tych pojęć, oraz możliwości tworzenia na podstawie przepisów rangi niższej od ustawy innych instytucji prawa rodzinnego niż te opisane w ustawie o rodach.

Powód w istocie jest członkiem rodu Arpedów-Muzyków. Ród Arpedów - Muzyków w istocie jest rodem arystokratycznym i królewskim, przysługuje mu takie oficjalne miano i tak jest anonsowany w urzędowym spisie. Prawdą jest też, że członkowie rodu pełnią tradycyjnie królewskie godności w Baridasie.

Jednak jak słusznie wskazuje reprezentant strony pozwanej, pojęcie rodu nie jest tożsame z pojęciem rodziny. Rodzinę tworzyć mogą przedstawiciele różnych rodów - na przykład bracia z rodu X mogą pojąć za żony przedstawicielki rodów - odpowiednio - Y i Z. Staną się wówczas rodziną, ale o tym, jak ich małżeństwa wpłyną na kształt rodu, zdecydują sami nupturienci, a przede wszystkim - zgodnie z art. 11 Ustawy o rodach - seniorzy rodów. Reprezentant strony pozwanej wskazuje, że do Rodziny Królewskiej powołanej Ordonansem Króla nie wchodzą w skład jedynie członkowie rodziny Arped-Muzyk, ale też królewska Małżonka, należąca do innego rodu. Instytucja Rodziny Królewskiej nie jest więc tożsama z rodem Arpedów - Muzyków, a zatem nie każdemu członkowi tego szlachetnego Rodu przysługuje roszczenie do włączenia w jej skład.

W ostatniej podniesionej przez Trybunał kwestii: należy uznać, że instytucja „Rodziny Królewskiej” z Ordonansu Króla Baridasu o Dworze Królewskim stanowi specyficzną instytucję z pogranicza prawa rodzinnego i administracyjnego. W jej skład wchodzą bowiem członkowie rodziny Króla, którym przyznaje się pewne uprawnienia administracyjne, a to prawo do reprezentacji w sprawach ceremonialnych i publicznych. Nieprzypadkowe jest też umieszczenie Rodziny Królewskiej w jednym akcie wraz z innymi organami administracji publicznej Baridasu. Król Baridasu ma prawo do swobodnego powoływania pomocniczych organów władzy. Ma też możliwość powoływania instytucji rodzinnych - czy też pokrewnych instytucjom prawa rodzinnego - innych niż te wymienione w ustawie o rodach, pod warunkiem nienaruszania praw gwarantowanych rodom. Takiego naruszenia w niniejszej sprawie Trybunał nie stwierdził, co wykazał w powyższym uzasadnieniu.

Z tych powodów, należało orzec jak w sentencji.

Wyrok jest ostateczny, prawomocny i nie podlega zaskarżeniu.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości