Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[AA9] Biuro izby Senatu

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 4 gru 2018, o 13:10

Wysoka Izbo
Na podstawie Art 2 Regulaminu Senatu przedłużam dyskusję nad projektem do 9.12.2018 r.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 4 gru 2018, o 19:33

Wysoka Izbo,

Tak na marginesie, obrady winny chyba jednak odbywać się w Senacie, nawet, jeśli Senatowi przewodniczy Lord Protektor 8-)
Co do meritum projektu...

Rozdział I. [Postanowienia wstępne]

Już napisałem, jak można go skomasować, do jednego artykułu.

Rozdział II. [Podatki]

Oczywiście też można go skomasować i to bez problemu.
Jak rozumiem, idea jest taka: mamy dwumiesięczny podatek, a zmniejszają go wypowiedzi i ewentualnie niedobór pieniędzy na podatek. Pomysł pierwszy jest ciekawy. Pytanie, kto będzie liczył wypowiedzi - i czy tylko w Hasselandzie? A wypowiedzi w gazetach? Pomysł drugi ratuje biednych, ale mam co do niego wątpliwości... lepiej w sumie nie mieć pieniędzy, niż je mieć :lol:

Art 12. Obywatele Królestwa Hasselandu mogą wnioskować o zwrot podatku, jeżeli wykazywali szczególną aktywność na polu samorządowym.

To jest bardzo niekonkretne. Co to jest "szczególna aktywność"?

Art 16. Stan kont instytucji na dany okres rozliczeniowy jest spisywany w publicznym wątku na forum Królestwa Hasselandu.

Kto to robi? Zarządca instytucji? A jak tego nie zrobi?

Art 20. Ilość tantiem uzyskanych z publikacji artykułów w Gazecie Hasselandzkiej, które trafiają na konto instytucji w całości przelewane jest na konto Królestwa Hasselandu.

Czyli GH zasila budżet Hasselandu? W całości? Nic na rozwój gazety? Ew. dla redaktorów?

Art 22. Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana
2. Lorda Protektora
3. Lordów Doradców
4. Lorda Konstabla
5. Lorda Stewarda
6. Innych urzędników dworskich.


Wystarczyłoby napisać: Lorda Szambelana, Lorda Protektora, innych Lordów i urzędników dworskich. Tak czy inaczej kolejność niedobra: Szambelan, Protektor, Steward, Konstabl, Sekretarz, Doradca - taka powinna być.

Art 23. Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki

To powinien być specjalny program dla nowych mieszkańców, o pięknej nazwie.

Art 26. Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 lt.

A na co? Tak po prostu, bo chcą?

Art 27. Instytucje mogą wnioskować o dofinansowanie działalności przy czym

Jak wyżej. Jakieś uzasadnienie, jakieś warunki?

Art 29. Aby otrzymać dotację wnioskujący o nią musi przedstawić dokładny rozkład wydatków dotacji

Dokładny - to pewno będzie trudne. Plan finansowy - to lepiej.

Art 30. W przypadku nie zrealizowania przez miasto planu mer miasta ma obowiązek zwrócić całość dotacji, chyba że podczas udzielania dotacji postanowiono inaczej.


To chyba winno być jednolicie ustalone.

Art 36. Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:

Proponuję, by wynagrodzenia określane były co pół roku przez Lorda Szambelana i zatwierdzane przez Senat.

Rozdział VII [Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów]

O tym pisałem oddzielnie.

Generalnie: ciekawy projekt. Jednak wymaga zmian:
1. skomasowania artykułów, tak, by zostało ich kilkanaście,
2. uszczegółowienia i doprecyzowania kilku spraw.
Przyznam, że nie czytałem ustawy sarmackiej - zrobię to teraz i zobaczę czy gdzieś mamy sprzeczność.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 4 gru 2018, o 19:58

Dlaczego tutaj debata a nie w Senacie-jak zawsze?
Po pierwsze wątek Lorda Protectora jest częścią wątku Senatu z racji obowiązków. Po drugie w wątku Senatu jest taki bajzel że znaleźć tam coś do dość czasochłonne temat tzn wszystko w jednym wątku od przedstawienia projektu po podpis. Tworząc wątki pisałem do czego służy i nikt uwag nie zgłaszał. Kolejny Lord Protector niech sobie z nimi robi co chce. Gdyby były np. co 3 miesiące tak jak w Sejmie Sarmacji co nowa kadencja wtedy byśmy mieli sprawę jasną i czytelną.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 4 gru 2018, o 22:08

Może i słusznie. Niewykluczone, że trzeba pomyśleć nad zrobieniem porządku... :twisted:
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 5 gru 2018, o 13:00

Wysoka Izbo,

Zajrzałem do sarmackiej Ustawy o finansach publicznych. I przeczytałem w niej:

Art. 2. [Podatki na rzecz prowincji]

1. Prowincja może uchwalić, pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku.
2. Prowincja może uchwalić, odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy; o właściwości prowincji rozstrzyga siedziba instytucji.

Art. 6. [Dodatkowe podatki prowincjonalne]

1. Prowincja może uchwalić dowolny podatek lub opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze — nie wyłączając przebywania lub posiadania siedziby na obszarze prowincji — które jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
2. Podatek lub opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień uchwalone przez prowincję nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.
3. Prowincja może powołać nie więcej niż dwóch funkcjonariuszy na funkcje poborców podatkowych; przysługuje im prawo wglądu w stany i historie wszystkich rachunków bankowych oraz uprawnienie do pobierania podatków i innych wierzytelności na rachunek prowincji, zgodnie z przepisami uchwalonymi przez prowincję.
4. Poborcą podatkowym może być aktywny obywatel sarmacki, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo. 5. Poborca traci funkcję w przypadku utraty statusu aktywnego obywatela albo skazania lub ukarania za przestępstwo. Kanclerz może stwierdzić utratę funkcji poborcy w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym.


Skoro tak, to mamy jasność, co możemy zrobić. Zarazem, podatek nie powinien zniechęcać do zamieszkiwania w Hasselandzie. Ja jeszcze pomyślę co mogę zaproponować. Na pewno - "Lord kierujący Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów jest poborcą podatkowym w rozumieniu art. 6 pkt. 3. Ustawy Księstwa Sarmacji i finansach publicznych".
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 5 gru 2018, o 14:17

I tutaj pkt 1 i 2 jest kluczowy:
1. Zasada równego traktowania czyli nierozróżnianie w ustawie osób jako mieszkańca i obywatela czy prowadząca instytucje w kwestii finansów Królestwa. Tutaj jakiekolwiek progi czy rozróżnianie kto więcej kto mniej przeczy tej zasadzie. Tak prawdę mówiąc to takie przepisy są nie tylko cichą karą ale i pewnym wypaczeniem bo chyba nikt nie porzuci reala na rzecz gry by dostać lub nie stracić kasy.

2. Środki pobierane muszą być egzekwowane za pomocą środków technicznych.
3. Zmiana doradcy zgodnie z tym co zauważył szanowny Lord.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 6 gru 2018, o 09:37

Wysoka Izbo

W związku z opiniami oraz prawem wprowadzam następujące autopoprawki do projektu ustawy:

Art 1. Niniejsza ustawa określa przychody oraz wydatki Królestwa Hasselandu
Art 2. Niniejsza ustawa określa wysokość podatków prowincjonalnych
Art 3. Niniejsza ustawa określa zasady i wysokość dotacji dla
1. Mieszkańców i obywateli Królestwa Hasselandu
2. Instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Królestwa Hasselandu
3. Miast leżących na terenie Hasselandu
4. Inicjatyw organizowanych przez obywateli Królestwa Hasselandu oraz na jego terenie.
Art 4. Niniejsza ustawa określa wysokość minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz zatrudnionych w prowincji oraz instytucjach znajdujących się na ich terenie.
Art 5. Niniejsza ustawa określa zasady powoływania, zadania oraz obowiązki Lorda Doradcy w Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów

przyjmują brzmienie

Art 1. Niniejsza ustawa określa:
1. przychody oraz wydatki Królestwa Hasselandu
2. wysokość podatków prowincjonalnych
3. zasady i wysokość dotacji dla:
a) Mieszkańców i obywateli Królestwa Hasselandu
b) Instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Królestwa Hasselandu
c) Miast leżących na terenie Hasselandu
d) Inicjatyw organizowanych przez obywateli Królestwa Hasselandu oraz na jego terenie.
4. wysokość minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz zatrudnionych w prowincji oraz instytucjach znajdujących się na ich terenie.
5. zasady powoływania, zadania oraz obowiązki Lorda Doradcy w Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów.

***


Art 7. Wysokość podatku jest zależna od aktywności oraz zgromadzonych środków
skreśla się

***


Art 8. Okres rozliczeniowy podatków przypada na 15. dzień każdego parzystego miesiąca.
1. Za parzyste miesiące uznaje się luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik oraz grudzień.

przyjmuje brzmienie

Art 8. Podatki pobierane są 15 dnia każdego miesiąca

***


Art 9. Bazowa wysokość podatku wynosi 10 000 lt (słownie: dziesięć tysięcy libertów).

przyjmuje brzmienie

Art 9. Wysokość podatku wynosi 2000 lt

***


Art 10. Każda wypowiedź mieszkańca lub obywatela w przeciągu 2 miesięcy zmniejsza podatek o 100 lt (słownie: sto libertów)
1. Kwota obejmująca określone w tym punkcie zmniejszenie podatku nie może przekroczyć 3000 lt.
Art 11. Jeżeli mieszkaniec lub obywatel ma mniej niż 30 000 lt (słownie: trzydzieści tysięcy libertów), kwota podatku jest zmniejszona o 6 000 lt(słownie: sześć tysięcy libertów), a jeżeli ma mniej niż 10 000 lt (słownie: dziesięć tysięcy libertów), mieszkaniec lub obywatel jest całkowicie zwolniony z podatku.
Art 12. Obywatele Królestwa Hasselandu mogą wnioskować o zwrot podatku, jeżeli wykazywali szczególną aktywność na polu samorządowym.

skreśla się

***


Art 22. Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana
2. Lorda Protektora
3. Lordów Doradców
4. Lorda Konstabla
5. Lorda Stewarda
6. Innych urzędników dworskich.

przyjmuje brzmienie

Art 22. Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana
2. Lorda Protektora,
3. Lorda Stewarda,
4. Lorda Konstabla,
5. Lorda Sekretarz,
6. Lordów Doradców,
7. Innych urzędników dworskich

***Art 16. Stan kont instytucji na dany okres rozliczeniowy jest spisywany w publicznym wątku na forum Królestwa Hasselandu.

przyjmuje brzmienie


Art 16. Stan kont instytucji na dany okres rozliczeniowy jest spisywany w publicznym wątku na forum Królestwa Hasselandu przez Lorda prowadzącego Kancelarię Dworską Gospodarki i Finansów

***


Art 26. Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 lt.

przyjmuje brzmienie

Art 26. Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 lt w celu rozwoju własnej działalności na terenie Królestwa Hasselandu.

***

Art 33. Aby otrzymać dofinansowanie obywatel lub instytucja musi wyczerpująco uzasadnić swój wniosek oraz musi on zostać pozytywnie rozpatrzony

przyjmuje brzmienie

Art 33. Aby otrzymać dofinansowanie obywatel lub instytucja musi wyczerpująco uzasadnić swój wniosek oraz musi on zostać pozytywnie rozpatrzony przez Lorda Kancelarii Gospodarki i Finansów

***


Art 37. Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy może zostać nagrodzone premią wynoszącą maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia.
Art 38. Za niewypełnianie swoich obowiązków wynagrodzenie może zostać zmniejszone maksymalnie dwukrotnie.

przyjmuje brzmienie

Art 37. Za:
1. Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy może skutkować premią wynoszącą maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia
2. Niewypełnianie swoich obowiązków, wynagrodzenie może zostać zmniejszone dwukrotnie lub całkowicie wstrzymane.
3. Decyzję w sprawie premii, zmniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia podejmuje Lord Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów

***


Art 41. Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów zajmuje się powołany do tego Lord Doradca, a w przypadku jego braku Lord Szambelan lub Lord Protektor po uprzednim tego uzgodnieniu

przyjmuje brzmienie

Art 41. Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów zajmuje się powołany do tego Lord, a w przypadku jego braku Lord Szambelan lub Lord Protektor po uprzednim tego uzgodnieniu


Natomiast co do zarzutów

Czyli GH zasila budżet Hasselandu? W całości? Nic na rozwój gazety? Ew. dla redaktorów?


Dla redaktorów Gazety Hasselandzkiej przewidziane jest wynagrodzenie ustawą. Natomiast rozwój GH leży w interesie całej prowincji, gdyż (może tylko ja mam takie wrażenie) GH jest gazetą prowincji, gazetą jedynie względnie niezależną, ale gdyby przyszedł do nas redaktor z innej prowincji i zaczął pisać, że jego prowincja jest świetna, a Hasseland do ... to nie byłoby to tolerowane.

Wystarczyłoby napisać: Lorda Szambelana, Lorda Protektora, innych Lordów i urzędników dworskich. Tak czy inaczej kolejność niedobra: Szambelan, Protektor, Steward, Konstabl, Sekretarz, Doradca - taka powinna być.


Jeżeli jest wylistowane, jest bardziej czytelne. Nie warto wszystkiego pisać ciurkiem :)


Z wyrazami szacunku
AFvTD


P.S. Jakaś dobra duszyczka mogłaby uaktualnić tekst ustawy z powyższymi autopoprawkami? Jeżeli nie, zajmę się tym, ale dopiero w sobotę.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 6 gru 2018, o 11:50

Z racji że dziś mam ograniczony czas jutro naniosę poprawki do projektu i wkleję. Jak dla mnie o niebo lepsze z małą uwagą.
Jednak nie zgodzę się na to by DP zapychać decyzjami mera miasta. Rozumiem że moja propozycja jest Nie akceptowana, jak to mówią życie. Z drugiej strony żałuję ż Kanclerz nie bierze udziału w dyskusji, bo z racji tak ważnej dla nas sprawy to wskazany głos.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 6 gru 2018, o 13:20

Cóż, o ile jest to akt małej wagi, to jednak uważam, że jego publikacja w DP, w dziale ku temu poświęconym nie będzie niczym złym, a nawet wskazanym. DP widział już wiele równych aktów, od faktycznie poważnych konstytucji i ustaw, przez rozporządzenia wykonawcze, aż do informacji o gospodarowaniu środków. Dlatego też uważam, że w przypadku miast, jeżeli już nie w DP, to chociaż w formie umowy na FC i wiążącej obie strony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 6 gru 2018, o 16:33

Przeczytam starannie i wkrótce się odniosę...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości