Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o wyrażenie zgody

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Ludwik Tomović 17 wrz 2018, o 08:39

RCA napisał(a):A wice?


No chodziło mi o wice właśnie, bo to on zrezygnował.
Marszałka nie ma póki co.
/-/
dr net. Ludwik Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Ludwik Tomović 17 wrz 2018, o 12:59

AG763 napisał(a):W związku z potrzebą przekazania niniejszej ustawy przez Marszałka Senatu do podpisu Konsulowi, informuję że proces przyjęcia tejże umowy (ustawy) trochę potrwa.


I w tym momencie mamy trochę śmieszną sytuację (ale tak naprawdę to smutną), bo wynika z tego że aktualnie powinienem sam sobie przekazać ustawę do podpisu.
/-/
dr net. Ludwik Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Ludwik Tomović 1 paź 2018, o 08:48

Pani Konsul, proszę o podpis pod ustawą ;)
/-/
dr net. Ludwik Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Rihanna 4 paź 2018, o 08:33

Podpisuje!
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Ludwik Tomović 4 paź 2018, o 15:27

No i teraz musimy chyba poczekać na wybór nowego Księcia.....
/-/
dr net. Ludwik Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Piotr III Łukasz 1 lis 2018, o 14:06

Jaśnie Oświecona Pani Konsul
Czcigodny Panie Wicekonsulu

Chciałbym nadać dalszy bieg tej sprawie, jako że zachowywanie tożsamości narodowej, jeżeli tylko możemy w tym pomóc, uznaję za bardzo ważne dla historii polskich mikronacji w ogóle.

Rozumiem, że Senat Konsultatu Slavinii wydał zgodę na zawarcie takiego porozumienia. Z czystych względów formalnych - elekcja, upływający czas - zmieniłem nieco jego nagłówki. Rozumiem, że ta zmiana nie wpływa w żaden sposób na istotę tego porozumienia, jednakże czuję się w obowiązku zapytać czy Konsulat Sclavinii rozumuje tak samo.

Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Federacją Slawonii
o otoczeniu opieką Federacji Slawonii
sporządzona w Książęcym Mieście Grodzisku ... listopada 2018 r.

Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ PIOTR III ŁUKASZ,
Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

JEGO EKSCELENCJA LUDWIK TOMOVIĆ,
Prezydent Federacji Slawonii,
w imieniu Federacji Slawonii,

BIORĄC POD UWAGĘ,
że Federacja Slawonii chce zachować swoje dziedzictwo historyczne i kulturalne,
a Księstwo Sarmacji, z uwagi na przyjazne relacje łączące je z Federacją Slawonii,
jest zainteresowane ochroną tego dziedzictwa,

ZA ZGODĄ KONSULATU SCLAVINII
wyrażoną w ustawie … z dnia … listopada 2018 roku


zawierają umowę następującej treści:


§ 1.

1. Federacja Slawonii oddaje się pod opiekę polityczną i prawną Księstwa Sarmacji, dołączając do Księstwa Sarmacji jako region Konsulatu Sclavinii.
2. Księstwo Sarmacji udostępni Federacji Slawonii swoją infrastrukturę informatyczną w celu archiwizacji dorobku kulturowego, w tym miejsc publicznych, Federacji Slawonii.
3. Księstwo Sarmacji poręcza odrębność i nienaruszalność terytorium Federacji Slawonii jako regionu Konsulatu Sclavinii.

§ 2.

1. Władzę nad terytorium Federacji Slawonii sprawują władze Konsulatu Sclavinii zgodnie z porządkiem konstytucyjnym prowincji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych na mocy niniejszej umowy do właściwości Prezydenta Federacji Slawonii.
2. Przepis ustępu poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie powierzeniu przez władze Konsulatu Sclavinii Prezydentowi Federacji Slawonii kompetencji, obowiązków i zadań wynikających ze sprawowania władzy na terytorium Federacji Slawonii.
3. Moc obowiązująca przepisów prawa Federacji Slawonii ulega zawieszeniu.
4. Ewentualne kwestie sporne lub niejasności normowane są na podstawie konsensu zawartego przez: Księcia Sarmacji, Prezydenta Slawonii, Konsula Sclavinii oraz Marszałka Senatu Konsulatu Sclavinii.

§ 3.

1. Prezydent Federacji Slawonii jest obowiązany do posiadania obywatelstwa sarmackiego oraz obywatelstwa sclavińskiego.
2. Prezydent Federacji Slawonii określa, w drodze dekretu podlegającego obowiązkowi publikacji w dzienniku urzędowym Księstwa Sarmacji, zasady sukcesji oraz warunki sprawowania urzędu.
3. Dekret, o którym mówi ustęp poprzedzający, Prezydent Federacji Slawonii zobowiązany jest wydać w terminie do 14 dni od wejścia niniejszej Umowy w życie.
4. Wyłącznie dekret, o którym mowa w ust. 2, może określać inne niż określone w ust. 1 warunki sprawowania urzędu Prezydenta Federacji Slawonii.
5. W przypadku utraty przez urzędującego Prezydenta Federacji Slawonii obywatelstwa sarmackiego lub obywatelstwa sclavińskiego, do czasu wyłonienia jego następcy, władzę prezydencką w Federacji Slawonii sprawuje Konsul Sclavinii.

§ 4.

1. Książę Sarmacji wyraża zgodę na posługiwanie się tytułami honorowymi, szlacheckimi i arystokratycznymi, jakie obowiązywały w Federacji Slawonii do dnia wejścia w życie niniejszej umowy. Posiadacze tytułów arystokratycznych i szlacheckich Federacji Slawonii, po nabyciu obywatelstwa sarmackiego, otrzymują odpowiadające im tytuły arystokratyczne i szlacheckie Księstwa Sarmacji:
1) Ludwik Tomović — tytuł markiza i 45 wsi lennych,
2) Mateusz Smiff — tytuł barona i 12 wsi lennych.
2. Przepisy ustępu poprzedzającego nie stanowią otrzymania wsi lennych, o którym mowa w przepisach prawa wyborczego Księstwa Sarmacji.

§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednakże każda ze Stron ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Strony potwierdzają, że upoważnienie określone w § 2 ust. 1 nie stanowi przeszkody do wypowiedzenia niniejszej umowy przez Prezydenta Federacji Slawonii.


Jeżeli Konsulat uzna za właściwe ponowne głosowanie, bardzo o to proszę, rzecz jasna, po wyborach do Senatu. Jeżeli konsulat uzna, że poprzednie głosowanie formalnie wystarcza, również proszę o informację.

Tak czy inaczej, po wyrażeniu zgody, podpiszę niniejszą umowę i przedłożę ją do ratyfikacji przez Sejm. Oczywiście nastąpi to po wyborach.
prof. inż. net. Piotr III Łukasz
Książę Senior
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Cudzoziemiec 1 1 lis 2018, o 18:01

Wasza Książęca Mość,

Sejm nie dokonuje ratyfikacji, wyraża na ratyfikację zgodę ;) Jeśli ją wyrazi to właśnie Wy WKM dokonujecie ratyfikacji.

Pozdrawiam,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Piotr III Łukasz 1 lis 2018, o 22:08

Zabrakło słowa "do akceptacji ratyfikacji", tak jest, dzisiaj się dokształcałem :)
Dziękuję!
prof. inż. net. Piotr III Łukasz
Książę Senior
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Ludwik Tomović 14 lis 2018, o 11:34

Pani Konsul?
Senatorowie? :)
/-/
dr net. Ludwik Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Ludwik Tomović 16 lis 2018, o 20:57

Jak widzę, brak zainteresowania, chyba możemy przenieść do archiwum.
/-/
dr net. Ludwik Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości