Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o wyrażenie zgody

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Cudzoziemiec 1 4 wrz 2018, o 06:31

Poważny Senacie!
Szanowny Panie Wicemarszałku!
Szanowni Państwo.

zwracam się dziś do Senatu Konsulatu Sclavinii z wnioskiem o wyrażenie zgody na podpisanie niżej przedstawionego traktatu. Czynię to nim do podpisania dojdzie bowiem zgoda Sclavinii jest tu kluczowa. Po uzyskaniu tejże, jeśli taka wola Szanownych Państwa będzie, umowę podpiszę, a następnie zwrócę się do Sejmu Księstwa Sarmacji z wnioskiem o wyrażenie zgody na ratyfikację.

W czym jednak rzecz? Federacja Slawonii to kraj położony na wschodnim wybrzeżu Orientyki, z którym od dłuższego czasu wiążą nas przyjazne stosunki. Kraj ten, stojąc u progu ograniczonej aktywności, zwrócił się, ustami Prezydenta - Ludwika Tomovicia, którego w Sclavinii znacie bardzo dobrze, o to by Księstwo Sarmacji objęło ochroną pamięć, tradycję i dorobek tego kraju. Podobnie jak to się stało ongi z Samundą. Dodatkowo zaproponowano nam włączenie terytorium Slawonii w skład Sclavinii, na warunkach o których mowa w traktacie. Nie stałaby się więc Slawonia nowym samorządem sarmackim, a wzmocniłaby Sclavinię. Jej status byłby równy, jeśli zechcecie, gubernatorstwom. Osoba Ludwika Tomovicia gwarantuje zaangażowanie w projekt, ciekawe inicjatywy i dalszy rozwój, już w Księstwie Sarmacji.

Jesteśmy, zarówno ja, jak i Prezydent Slawonii, gotowi odpowiedzieć na Wasze pytania. Ufam jednak, iż Sclavinia dostrzeże unikalną szansę w tej propozycji i wyrazi zgodę, o którą się do Was uprzejmie zwracam.

Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Federacją Slawonii
o otoczeniu opieką Federacji Slawonii
sporządzona w Książęcym Mieście Grodzisku 3 września 2018 r.

Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ ROBERT FRYDERYK,
Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

JEGO EKSCELENCJA LUDWIK TOMOVIĆ,
Prezydent Federacji Slawonii,
w imieniu Federacji Slawonii,

BIORĄC POD UWAGĘ,
że Federacja Slawonii chce zachować swoje dziedzictwo historyczne i kulturalne,
a Księstwo Sarmacji, z uwagi na przyjazne relacje łączące je z Federacją Slawonii,
jest zainteresowane ochroną tego dziedzictwa,

ZA ZGODĄ KONSULATU SCLAVINII
wyrażoną w ustawie … z dnia … września 2018 roku


zawierają umowę następującej treści:


§ 1.

1. Federacja Slawonii oddaje się pod opiekę polityczną i prawną Księstwa Sarmacji, dołączając do Księstwa Sarmacji jako region Konsulatu Sclavinii.
2. Księstwo Sarmacji udostępni Federacji Slawonii swoją infrastrukturę informatyczną w celu archiwizacji dorobku kulturowego, w tym miejsc publicznych, Federacji Slawonii.
3. Księstwo Sarmacji poręcza odrębność i nienaruszalność terytorium Federacji Slawonii jako regionu Konsulatu Sclavinii.

§ 2.

1. Władzę nad terytorium Federacji Slawonii sprawują władze Konsulatu Sclavinii zgodnie z porządkiem konstytucyjnym prowincji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych na mocy niniejszej umowy do właściwości Prezydenta Federacji Slawonii.
2. Przepis ustępu poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie powierzeniu przez władze Konsulatu Sclavinii Prezydentowi Federacji Slawonii kompetencji, obowiązków i zadań wynikających ze sprawowania władzy na terytorium Federacji Slawonii.
3. Moc obowiązująca przepisów prawa Federacji Slawonii ulega zawieszeniu.

§ 3.

1. Prezydent Federacji Slawonii jest obowiązany do posiadania obywatelstwa sarmackiego oraz obywatelstwa sclavińskiego.
2. Prezydent Federacji Slawonii określa, w drodze dekretu podlegającego obowiązkowi publikacji w dzienniku urzędowym Księstwa Sarmacji, zasady sukcesji oraz warunki sprawowania urzędu.
3. Wyłącznie dekret, o którym mowa w ust. 2, może określać inne niż określone w ust. 1 warunki sprawowania urzędu Prezydenta Federacji Slawonii.

§ 4.

1. Książę Sarmacji wyraża zgodę na posługiwanie się tytułami honorowymi, szlacheckimi i arystokratycznymi, jakie obowiązywały w Federacji Slawonii do dnia wejścia w życie niniejszej umowy. Posiadacze tytułów arystokratycznych i szlacheckich Federacji Slawonii, po nabyciu obywatelstwa sarmackiego, otrzymują odpowiadające im tytuły arystokratyczne i szlacheckie Księstwa Sarmacji:
1) Ludwik Tomović — tytuł markiza i 45 wsi lennych,
2) Mateusz Smiff — tytuł barona i 12 wsi lennych.
2. Przepisy ustępu poprzedzającego nie stanowią otrzymania wsi lennych, o którym mowa w przepisach prawa wyborczego Księstwa Sarmacji.

§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednakże każda ze Stron ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Strony potwierdzają, że upoważnienie określone w § 2 ust. 1 nie stanowi przeszkody do wypowiedzenia niniejszej umowy przez Prezydenta Federacji Slawonii.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez M. Kawowy 4 wrz 2018, o 12:47

Wasza Książęca Mość,

Projekt traktatu przyjąłem z ogromną radością i choć nie do mnie należy aktualnie kierowanie polityką Konsulatu zaświadczam, że wielka, wielonarodowa Sclavinia, której chwała, z radością przygarnie pod swe muskularne ramiona kolejny naród, bo w sumie jeszcze jeszcze jeden nie robi różnicy.

Jedyny problem, jaki widzę, to uświęcona tradycją i okupiona krwią bojowników Waffen-OK polityka jednego miasta, ale myślę, że da się temu zaradzić.


Młynek Kawowy,
PRZYWÓDCA
M. Kawowy
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Ludwik Tomović 4 wrz 2018, o 21:09

Dogadamy się mam nadzieję ;)
/-/
dr net. Ludwik Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Apolinary 5 wrz 2018, o 18:12

Oświecona Izbo Senatorska,
Niniejszym zarządzam na dni 6-8 września debatę nad przedstawionym projektem.Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Wicemarszałek Senatu Konsulatu Sclavinii

prof. Apolinary Montserrat

Kanton Koronny, opiekun repliki insygniów książęcych, hrabia Bordonii.
Sarmata, Leota, naukowiec.
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Nietygodnika Sarmackiego i Głosu Leocji
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Cudzoziemiec 1 7 wrz 2018, o 06:42

Chętnie odpowiem na pytania, jeśli Oświecony Senat jakoweś do mnie ma.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Apolinary 7 wrz 2018, o 06:57

RCA napisał(a):Chętnie odpowiem na pytania, jeśli Oświecony Senat jakoweś do mnie ma.

WKM, będę miał kilka, ale walczę z realiozą. Postaram się dziś wieczorem, najpóźniej jutro, przedstawić swoje wątpliwości.

prof. Apolinary Montserrat

Kanton Koronny, opiekun repliki insygniów książęcych, hrabia Bordonii.
Sarmata, Leota, naukowiec.
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Nietygodnika Sarmackiego i Głosu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Apolinary 8 wrz 2018, o 09:34

Wasza Książęca Mość,
Oświecona Izbo Senatorska,


Bardzo się cieszę, że Federacja Slawonii dołączy do Konsulatu Sclavinii. Mam tylko wątpliwość formalną co stanie się w sytuacji, gdy Prezydent Federacji Slawonii utraci obywatelstwo sarmackie lub sclavińskie? Według zapisów § 3 ust. 2 umowy taka okoliczność mogłaby być zapisana w dekrecie Prezydenta, ale nie musi i to z punktu widzenia uprawnień Konsula może być problematyczne. W przypadku nieaktywności Prezydenta Konsul powinien mieć możliwość przekazania opieki nad regionem innemu obywatelowi Federacji lub Konsulatu.


Kłaniam się nisko,

prof. Apolinary Montserrat

Kanton Koronny, opiekun repliki insygniów książęcych, hrabia Bordonii.
Sarmata, Leota, naukowiec.
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Nietygodnika Sarmackiego i Głosu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Apolinary 9 wrz 2018, o 10:19

Oświecona Izbo Senatorska,
Niniejszym przedłużam debatę nad przedstawionym projektem do dnia 13 września br.Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Wicemarszałek Senatu Konsulatu Sclavinii

prof. Apolinary Montserrat

Kanton Koronny, opiekun repliki insygniów książęcych, hrabia Bordonii.
Sarmata, Leota, naukowiec.
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Nietygodnika Sarmackiego i Głosu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Esteladio 9 wrz 2018, o 10:49

Wasza Książęca Mość,
Wielmożny Panie Prezydencie,
Czcigodny Panie Marszałku,
Oświecona Izbo Senatorska,


popieram przedstawiony projekt umowy.

Przychylam się ponadto do zdania Czcigodnego Barona de Bordeaux-Ossolińskiego, dlatego postuluję uprzednie przygotowanie dekretu o którym mowa w § 3 ust.2. Poza tym uważam, że warto zabezpieczyć się na wypadek problemów, bądź niejasności wynikających z niniejszej umowy poprzez dodanie zapisu :

Ewentualne kwestie sporne lub niejasności normowane są na podstawie konsensu zawartego przez: Księcia Sarmacji, Prezydenta Slawonii, Konsula Sclavinii oraz Marszałka Senatu Konsulatu Sclavinii.


Łączę wyrazy szacunku,
(—) Seweryn Siepacz-Rębajło
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

Postprzez Cudzoziemiec 1 9 wrz 2018, o 12:01

Oświecony Senacie,

Dziękuję za przedłużenie, odpowiem na poruszone sprawy w dniu jutrzejszym. Proszę o chwilę cierpliwości.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości