Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK K 17/08/04 Y. von Witcher vs S. van der Saar

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

TK K 17/08/04 Y. von Witcher vs S. van der Saar

Postprzez Yennefer 3 sie 2017, o 23:01

Eldorat, dn. 3. Sierpnia 2017roku


Wnioskodawca: Yennefer von Witcher (AF936)
Strona Postępowania: Salvadore van der Saar (AG622)
Marszałek Trybunału Koronnego,
Roland Heach – Romański
Eldorat


Wniosek o ukaranie


Ja, niżej podpisana, Yennefer von Witcher, legitymująca się paszportem o ID AF936 oskarżam pana Salvadore van der Saara, numer ID AG622 o to, iż w dniu 27 lipca bieżącego roku dopuścił się on niczym nie popartych pomówień kierowanych w moją stronę, które mogły rzucić w tamtym okresie cień na moją kandydaturę na urząd Asesora Trybunału Koronnego.

Wnioskowany wymiar kary


Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 3, 4, wnoszę o skazanie strony postępowania na trzy miesiące pozbawienia wolności oraz karę dodatkową w wysokości 25% majątku, jakim posługuje się strona postępowania w ramach zadość uczynienia za wyrządzone krzywdy moralne, jakich dopuścił się PT. pan van der Saar względem mojej osoby. Co więcej wnoszę by oskarżony otrzymał także nakaz publicznych przeprosin zamieszczonych w dziale Polityka i Społeczeństwo na forum centralnym Księstwa Sarmacji.

Uzasadnienie


W dniu 26 lipca bieżącego roku, od godzin porannych próbowałam zgłosić swoją kandydaturę na urząd ATK. Niestety nie mogłam tego dokonać, gdyż posty w Lasce Marszałkowskiej były zablokowane dla osób nienależących do grupy sejmu, co oznacza, iż dział ten miał żle nadane uprawnienia[1]. Kilkukrotnie zgłaszałam ten błąd różnym osobom, w tym JKM Tomaszowi Ivonowi Hugonowi jak i PT Kanclerzowi Konradowi Jakubowi Arpedowi – Friedmanowi[2][3][4][5]. Obaj panowie informowani byli o błędnych uprawnieniach od początku. Dopiero gdy została wydana mojej osobie przepustka mogłam zgłosić swoją kandydaturę. Oskarżony błędnie stwierdził, że swoją kandydaturę zgłosiłam celowo[6] po tym gdy do Prefekta Generalnego wpłynęło zawiadomienie o możliwości przestępstwa i brnął w te fałszywe przekonania przez kolejne posty w Sejmie w trakcie debaty nad moją kandydaturą, zatem jego atak na moją osobę był pomówieniem[7]. Nieprawdą jest też wypowiedź oskarżonego jakobym miała w zamiarze nie dopuścić do skazania PT Henryka Wespucciego, ja jedynie poinformowałam go o tym, że sprawą domniemanego przestępstwa z jego strony nie może zająć się prefektura generalna oraz zaproponowałam pomoc jako obrońca jeśli zaszłaby taka potrzeba w przyszłości, jednakże nie powiedziałam, iż nie dopuszczę do skazania PT Henryka Wespucciego[8][9]. Uważam, że pomówienia jakich dopuścił się oskarżony rzuciły złe światło na moją kandydaturę i dlatego nie zostałam wybrana na urząd ATK, ponieważ nigdy nie byłam osobą stronniczą i nie patrzyłam na to, względem kogo wydaję wyrok w poprzedniej kadencji, a moje prywatne emocje zostawiałam poza drzwiami sal Trybunału Koronnego. Dlatego też wnoszę jak na wstępie.

Dowody:


 1. http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/QdAFT9bc.png
 2. http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/jn2J91cJ.png
 3. http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/CuuvJgP6.png
 4. http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/25CU62Ey.png
 5. http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/091aIkf4.png
 6. http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=23053#p256813
 7. http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=23053#p256819
 8. http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/Bl7Z1thh.png
 9. http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/HA2i5IVz.png

Z wyrazami szacunku,
(‒) Yennefer von Witcher
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Yennefer von Witcher vs Salvadore van der Saar

Postprzez Roland 4 sie 2017, o 07:21

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 4 sierpnia 2017 roku


Wielmożna
Yennefer von Witcher

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA

Szanowny Pan
Salvadore van der Saar

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - STRONA


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

zarządzam:

 1. na wniosek Yennefer von Witcher, złożony dnia 3 sierpnia 2017 roku, o wymierzenie kary przeciwko Salvadorowi van der Saarowi (AG622), wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania w/w wniosku;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 17/08/04;
 3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Wojciecha Hergemona oraz ATK Paviela Gustolúpulo;
 4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Paviela Gustolúpulo.


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/08/04 Y. von Witcher vs S. van der Saar

Postprzez rybczak 4 sie 2017, o 08:08

Eldorat, dn. 4 sierpnia 2017 roku


Syg. akt: TK K 17/08/04

Otwieram rozprawę.

Zakreślam uczestnikowi Salvadorowi van der Saar 3-dniowy termin do zajęcia stanowiska w sprawie, tj. do 7 sierpnia 2017 roku, włącznie. Pouczam też stronę o możliwości ustanowienia obrońcy.

Informuję, że za pierwsze stanowisko skarżącego uważa się stanowisko wyrażone we wniosku inicjalnym.


PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

(—) Paviel Gustolúpulo
(—) diuk Paviel Gustolúpulo
Słoneczko Tropicany, Kuriozalny Bezczelny Cham


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/08/04 Y. von Witcher vs S. van der Saar

Postprzez Niegosław___Sarewicz 4 sie 2017, o 12:47

Obrazek


*Po szybkim przybyciu na salę rozpraw baridajskim balonem, który o dziwo jeszcze się nie rozpadł kłania się składowi orzekającemu. Następnie kłania się również wszystkim zgromadzonym i rozpoczyna przemowę:*

- Wysoki Trybunale! Obronę swą zacznie jam od przedstawienia materiału dowodowego w całkowity sposób przeczącego słowom przez Wielmożną Yennefer von Witcher wypowiedzianym. Oto one:

*Wstaje, marszowym krokiem zmierza ku tronowi sędziowskiemu i uroczyście wręcza Przewodniczącemu Składu Orzekającego kopertę. Po otwarciu jej wszem osobnikom zgromadzonym zawartość się ukazuje. Po pobieżnym obejrzeniu zawartości pierwszej koperty przez jej odbiorcę wyciąga zza pazuchy kolejną kopertę i wręcza ją Przewodniczącemu, po czym przemawia:*

- A oto właśnie, dokąd prowadzi trakt przez Wielmożną wskazany! Jako ci, którzy to w oczu posiadaniu są i patrzenia zdolności egzystencya u nich zachodzi, zauważyć mogą, prowadzi on właśnie do wypowiedzi Wielmożnej Yeneffer von Witcher, a więc kto rozumowania zdolność zachował, zauważyć może, że wskazuje to, iż celem rzeczywistym jej zgłoszenia było osoby mej pognębienie i z Najjaśniejszego Księstwa wygonienie, dlatego też wypowiedź ma sejmowa nie pomówieniem była, a jeno prawdy ukazaniem.

Pozostawiam tymczasem materiały te do przez Trybunał przeanalizowania, a dalsza część wypowiedzi mej po tego dokonaniu nastąpi, jeżeliby taka trybunalska wola była.

*Kłania się jak na początku, wykonując równocześnie gest zdjęcia nieistniejącej czapki, który to na prawdziwej czapce wykonany być nie mógł, albowiem kontrola przed budynkiem Trybunału ustawiona zdjęła ją, albowiem wedle nich godna egzystencyi w budynku ona nie była, po czym usadawia się wygodnie na siedzisku oskarżonego*
/—/ dr net. Niegosław ob. Sarewicz
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/08/04 Y. von Witcher vs S. van der Saar

Postprzez rybczak 6 sie 2017, o 16:17

Eldorat, dn. 6 sierpnia 2017 roku


Syg. akt: TK K 17/08/04

Zakreślam stronom termin do dnia 09.08 g. 23:59 na swobodną wymianę dalszych stanowisk. W razie konieczności termin ten może ulec przedłużeniu.

PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

(—) Paviel Gustolúpulo
(—) diuk Paviel Gustolúpulo
Słoneczko Tropicany, Kuriozalny Bezczelny Cham


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/08/04 Y. von Witcher vs S. van der Saar

Postprzez rybczak 11 sie 2017, o 11:39

Eldorat, dn. 11 sierpnia 2017 roku


Syg. akt: TK K 17/08/04

W związku z upłynięciem terminu do składania dalszych stanowisk oraz brakiem pytań ze strony Składu Orzekającego postanawiam zamknąć rozprawę.

PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

(—) Paviel Gustolúpulo
(—) diuk Paviel Gustolúpulo
Słoneczko Tropicany, Kuriozalny Bezczelny Cham


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Yennefer von Witcher vs Salvadore van der Saar

Postprzez Roland 16 sie 2017, o 19:52

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 16 sierpnia 2017 roku


Wielmożna
Yennefer von Witcher

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA

Szanowny Pan
Salvadore van der Saar

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - STRONA


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 §1 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

postanawiam:

 1. odwołać ze składu orzekającego ATK Paviela Gustolúpulo, w związku z utratą przez niego funkcji asesora ;
 2. powołać do składu orzekającego: ATK Defloriusza Dymana Wandera;
 3. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Defloriusza Dymana Wandera.


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/08/04 Y. von Witcher vs S. van der Saar

Postprzez Yennefer 27 sie 2017, o 08:56

Szanowny Panie Marszałku,

wnoszę o zmianę przewodniczącego składu orzekającego w związku z bezczynnością przewodniczącego.

Z poważaniem,
(-)Yennefer von Witcher
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/08/04 Y. von Witcher vs S. van der Saar

Postprzez Roland 27 sie 2017, o 11:01

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 27 sierpnia 2017 roku


Wielmożna
Yennefer von Witcher

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA

Szanowny Pan
Salvadore van der Saar

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - STRONA


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 §1 pkt 2 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

postanawiam:

 1. odwołać ze składu orzekającego ATK Defloriusza Dymana Wandera, w związku z jego pozostawaniem w bezczynności przez ponad 7 dni;
 2. powołać do składu orzekającego: JKM Tomasza Ivona Hugona;
 3. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: JKM Tomasza Ivona Hugona.


U Z A S A D N I E N I E

ATK Defloriusz Dyman Wander powołany został do składu orzekającego dnia 16 sierpnia 2017 roku. Od tego momentu nie podejmował żadnych czynności w sprawie, w tym nie informował stron o powodach przedłużającej się narady składu orzekającego. W związku z powyższym uznano wniosek wnioskodawczyni za zasadny.

Jednocześnie pragnę poinformować strony, że w obliczu trwającej regencji obowiązki powołanego JKM wykonywać może również JKW Regent.


P O U C Z E N I E

Na postanowienie w przedmiocie zmiany składu przysługuje uczestnikom postępowania oraz odwołanemu asesorowi zażalenie.


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/08/04 Y. von Witcher vs S. van der Saar

Postprzez Hugo 26 wrz 2017, o 10:00

Eldorat, 26 września 2017 roku

Nr post. sąd.: TK K 17/08/04
Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

 • Asesor Trybunału Koronnego Wojciech Hergemon,
 • Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo - przewodniczący składu orzekającego,

rozpoznawszy na wniosek Yennefer von Witcher (AF936), zam. w Ciuad de Bravo, sprawę z prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Salvadore van der Saarowi (AG622), zam. w Eldoracie, o naruszenie art. 43. ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości (D.P. poz. 5833), to jest o to, że pomawiał Oskarżycielkę o takie postępowanie lub właściwości, które mogły ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu oraz naruszenie art. 43. ust. 1 pkt 4 Kodeksu Sprawiedliwości, to jest o publiczne znieważenie Oskarżycielki

rozstrzygniecie

 • Oskarżony Salvadore van der Saar jest NIEWINNY zarzucanych jemu czynów.

uzasadnienie

Wybór asesora Trybunału Kronnego jest poprzedzany debatą nad zgłoszoną kandydaturą i każdy z posłów ma prawo wypowiadać się na temat takiej osoby, a nawet wyrażać wątpliwości. W ocenie Trybunału Koronnego zachowanie Oskarżonego nie wykraczało poza ramy działania posła. Nie bez znaczenia dla Trybunału jest też wypowiedź Oskarżycielki, którą Oskarżony mógł zrozumieć, jako pobudki do wzięcia udziału w naborze na asesora Trybunału Koronnego. Oskarżony miał prawo, w ocenie Trybunału, mieć wątpliwości, co do bezstronności Oskarżycielki, jako asesora. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w głosowaniu, które Oskarżycielka przywołuje jako dowód na poniżenie w oczach społeczeństwa, uzyskała ona jednak większość głosów, a przeciwko był… tylko Oskarżony. Zabrakło Oskarżycielce tylko tego jednego głosu.

Trybunał w zachowaniu Oskarżonego nie doszukał się żadnych słów, ani zwrotów, które można by uznać za znieważające cześć, godność Oskarżycielki, czyli znamion przestępstwa publicznego znieważenia innej osoby określonego w art. 43 ust.1 pkt. 4 Kodeksu sprawiedliwości (D.P. poz. 5833). Przestępstwo zniewagi chroni godność człowieka (cześć wewnętrzną) przed takimi naruszeniami, "które według zdeterminowanych kulturowo i powszechnie przyjętych ocen stanowią wyraz pogardy dla człowieka niezależnie od odczuć samego pokrzywdzonego" (W. Kulesza, Zniesławienie, s. 169). Przestępstwo to, określane także w doktrynie jako obraza, polega na ubliżeniu komuś, obraźliwym zachowaniu się wobec kogoś (P. Hofmański, J. Satko, Przestępstwa, s. 44). Sprawca zniewagi może używać zwrotu, który według powszechnego rozumienia nie jest obelżywy, ale wypowiadający go wie, że w określonym środowisku przypisuje mu się poniżającą treść. Jednak nawet przyjmując tę ostatnią koncepcje, w ocenie Trybunału nie sposób w wypowiedziach Oskarżonego w Sejmie, jak i w doniesieniu o popełnieniu przestępstwa doszukać się znamion przestępstwa.

Mając na uwadze powyższe, Trybunał orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Wyrok nie jest prawomocny. Przysługuje od niego środek zaskarżenia w postaci apelacji. Apelację można złożyć w biurze podawczym Trybunału w terminie do 7 dni od daty wydania niniejszego wyroku, tj. do 3 października.

(-) Wojciech Hergemon ATK
(-) JKM Tomasz Ivo Hugo (przew. skł.)
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości