Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Nowelizacja ordynacji wyborczej

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Nowelizacja ordynacji wyborczej

Postprzez Cudzoziemiec 1 16 lis 2016, o 18:38

Wasza Książęca Mość,
Wielce Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


na podstawie art. 18. Konstytucji Księstwa Sarmacji wnoszę niniejszy projekt ustawy nowelizującej ordynację wyborczą. W toku przygotowań do przeprowadzenia nadchodzących wyborów zauważone zostało, iż w drodze nowelizacji ostatnich przepisów ordynacji, wprowadzeniu bezpośrednich wyborów Kanclerza, przeoczono nowelizację jednego z przepisów odnoszących się do Książęcej Komisji Wyborczej. Nie było to przeoczenie, które uniemożliwia przeprowadzenie wyborów, lecz z punktu widzenia spójności aktu i samego przepisu brak jednego zdania burzy jego delikatną konstrukcję. Niniejsza nowelizacja naprawia ten błąd.

Nowelizacja dotyczy wprowadzenia do właściwego przepisu zwrotu "grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na urząd Kanclerza".

Panie Marszałku, mając na uwadze techniczny charakter poprawki, krótki czas do wyborów, żaden wpływ poprawki na funkcjonowanie mechanizmów wyborczych, działając na podstawie art. 6. Ustawy Sejmu nr Ustawa Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu, z dnia 10 lipca 2010 r. wnoszę o nieprzeprowadzanie pierwszego czytania i niezwłoczne przejście do głosowania.

Art. 1.
Art. 3. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r. ["Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia."] otrzymuje brzmienie: "Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na urząd Kanclerza lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia."

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Nowelizacja ordynacji wyborczej

Postprzez AJ Piastowski 17 lis 2016, o 13:09

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Kanclerzu


Przychylam się do ww. wniosku. Na podstawie art. 6. Ustawy Sejmu nr Ustawa Sejmu nr 107 z dn. 10 lipiec 2010 roku o treści:
Na wniosek Księcia lub Rady Ministrów Marszałek może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Zarządzam przejście do głosowania: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/480

(—)Adam Jerzy v-hr. Piastowski,
Marszałek Sejmu
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Nowelizacja ordynacji wyborczej

Postprzez AJ Piastowski 21 lis 2016, o 08:27

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Kanclerzu


Stwierdzam, że Sejm jednogłośnie przyjął projekt ustawy nowelizującej ordynację wyborczą: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/480
Ustawa została przekazana do podpisu JKM.

(—)Adam Jerzy v-hr. Piastowski,
Marszałek Sejmu
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Nowelizacja ordynacji wyborczej

Postprzez Cudzoziemiec 1 22 lis 2016, o 21:22

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


działając na podstawie art. 2. ust. 1. zdanie drugie Ustawy Sejmu nr 107 Regulamin Sejmu, z dnia 10 lipca 2010 roku, stwierdzam, że Sejm jednogłośnie przyjął projekt ustawy nowelizującej ordynację wyborczą: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/480

Ustawę przekazuję do podpisu jego Książęcej Mości.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Nowelizacja ordynacji wyborczej

Postprzez Cudzoziemiec 1 22 lis 2016, o 21:44

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


uprzejmie informuję, że Jego Książęca Mość podpisał ustawę, została ona już opublikowana w Dzienniku Praw [http://prawo.sarmacja.org/akt,9019.html] i tym samym weszła w życie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości