Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

SK/K/6/2008 - Yaraeh Euskadi vs Michał Miotke

SK/K/6/2008 - Yaraeh Euskadi vs Michał Miotke

Postprzez Aaron 29 paź 2008, o 00:22

Sąd Krajowy postanawia o nadaniu biegu sprawie, sygn.SK/K/6/2008 - Yaraeh Euskadi vs Michał Miotke.

Sąd wzywa oskarżonego, Michała Miotke, do odniesienia się do aktu oskarżenia, w terminie do 3 listopada 2008 r. Sąd poucza oskarżonego o możliwości złożenia wniosku o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień, jeżeli przewidziany termin, ze względu na słuszne i uzasadnione okoliczności, jest dla oskarżonego zbyt krótki.

Sąd przypomina oskarżonemu, iż przysługuje mu prawo do odmowy składania wyjaśnień, oraz prawo do dobrowolnego poddania się karze.
Aaron hr. von Lichtenstein-Rozman
Nikt
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: SK/K/6/2008 - Yaraeh Euskadi vs Michał Miotke

Postprzez Aaron 29 paź 2008, o 17:19

Otrzymałem od oskarżonego informację iż dobrowolnie poddaje się on karze.
Odczekamy jednak na wypadek gdyby oskarżony zmienił zdanie lub zapragnął złożyć dodatkowe wyjaśnienia.
Aaron hr. von Lichtenstein-Rozman
Nikt
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: SK/K/6/2008 - Yaraeh Euskadi vs Michał Miotke

Postprzez Aaron 4 lis 2008, o 21:29

Oskarżony nie skorzystał z prawa do dalszych wyjaśnień. Dobrowolne poddanie się karze traktuję oczywiście jako przyznanie się do winy, proszę resztę kolegów na naradę odnośnie wymiaru kary.
Aaron hr. von Lichtenstein-Rozman
Nikt
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: SK/K/6/2008 - Yaraeh Euskadi vs Michał Miotke

Postprzez Kwazi 17 mar 2009, o 10:43

Jako członek składu orzekającego proponuję, aby powrócić do tej sprawy. Oskarżony faktycznie musi nie mieć nic do dodania, skoro nie odezwał się ani słowem przez ten długi czas.

Mam jednak wątpliwość odnośnie fragmentu aktu oskarżenia:
Yaraeh napisał(a):Dowód iż wnioskodawca jest członkiem stanu nobilitowanego: http://prawo.sarmacja.org/akt,2675.html

Ja na tej liście nie odnalazłem oskarżonego Michała Miotke. Trzeba to wyjaśnić.
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: SK/K/6/2008 - Yaraeh Euskadi vs Michał Miotke

Postprzez Aaron 17 mar 2009, o 11:01

Przychylam się i wznawiam sprawę SK/K/6/2008 - Yaraeh Euskadi vs Michał Miotke.
Aaron hr. von Lichtenstein-Rozman
Nikt
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: SK/K/6/2008 - Yaraeh Euskadi vs Michał Miotke

Postprzez Kwazi 17 mar 2009, o 11:04

Po analizie aktów prawnych z Dziennika Praw doszedłem do wniosku, że oskarżony (od czasu, gdy funkcjonuje obecny Dziennik) nie posiadał tytułu szlacheckiego ani arystokratycznego.

Inną kwestą jest, czy oskarżyciel faktycznie występuje w imieniu pomówionych członków szlachty i arystokracji?
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: SK/K/6/2008 - Yaraeh Euskadi vs Michał Miotke

Postprzez Aaron 3 kwi 2009, o 18:33

Wyrok Sądu Krajowego
W imieniu Księcia Sarmacji, w sprawie SK/K/6/2008.


Sąd Krajowy w składzie:
- Aaron v-hr. von Lichtenstein-Rozman (przewodniczący składu orzekajacego)
- Krzysztof diuk Konias
- Ariston z Chios

Po rozpoznaniu sprawy SK/K/6/2008 orzeka co następuje:

Oskarżonego Pana Michała Miotke uznaje się za NIEWINNEGO zarzucanego mu czynu z Art. 84 Kodeksu Karnego Księstwa Sarmacji.


Uzasadnienie:

Po przeprowadzeniu narady i przeanalizowaniu wszelkich aspektów sprawy Sąd postanowił uznać oskarżonego za niewinnego. Sąd stwierdził że oskarżony nie popełnił zarzucanego mu czyny zabronionego pod groźbą kary przez prawo sarmackie, ale także nie popełnił innego czynu sprawstwo którego można by mu zarzucić, a który byłby zabroniony przez prawo Sarmacji.
Oskarżonemu zarzucono popełnienie czynu określonego w art. 84 KK:

„pomówienia dosyć znacznej części społeczności sarmackiej, której zwyczajnie nie zna, to jeszcze obraża każdego oddzielnie”

Sąd postanowił przyjąć taką interpretację, która umożliwiałaby odróżnienie przestępstwa pomówienia (art. 84 KK) od przestępstwa znieważenia (art. 85 KK). Pomimo tego że oskarżonemu zarzucono popełnienie przestępstwa pomówienia, Sąd bez najmniejszych wątpliwości stwierdził że postawiony zarzut nie może dotyczyć „przypisania fałszywych cech lub właściwości”. Oskarżonemu zarzucono bowiem de facto „takie zachowanie, które wedle przyjętych kulturowo i powszechnie aprobowanych ocen stanowi wyraz pogardy dla drugiego człowieka, a więc czymś więcej, niż jedynie wykazaniem braku szacunku lub niezachowania wobec innego zasad dobrego wychowania”. „Poniżyć, obrazić, odjąć czci, honoru” tylko takie może być rozumienie przestępstwa znieważenia. W konsekwencji Sąd musiał przyjąć, że nie jest możliwe znieważenie podmiotu zbiorowego, podmiot zbiorowy może zostać jedynie zniesławiony.

Używając określenia podmiot należy wyróżnić rozumienie pojęcia jednostka - człowiek. Rozumienie pojęć, znaczenie słów na gruncie języka polskiego należy pamiętać że zniesławienie jest zarzutem - takim określeniem cech lub właściwości - konkretnym, sprawdzalnym, mającym jasne odniesienie w rzeczywistości, które (zależnie lub nie od ich prawdziwości) pomawiając osiąga cel w postaci utraty zaufania, zmiany postrzegania, widzenia zniesławionego, to znieważenie jest obrazą, abstrakcyjnym atakiem na sferę uczuć, emocji, odczuwania psychiki.

Dlatego np. w prawie RP nie ma możliwości znieważenia podmiotu zbiorowego. Znieważenie podmiotu zbiorowego musiałoby zostać sformułowane w taki sposób by w oczywisty i jednoznaczny sposób uderzało w konkretne osoby:
a/ lekarz A to złodziej
b/ lekarze to złodzieje
c/ lekarz A to kanalia
d/ lekarze to kanalie
e/ lekarze pediatrzy zwłaszcza ze szpitala B oddziału C to kanalie.

W wyżej wymienionych przypadkach a i b/ to zniesławienie, c i e/ to znieważenie a d/ nie jest przestępstwem, bowiem jest zbyt ogólne, nie ma możliwości ustalenia konkretnej osoby której mogłaby dotyczyć zniewaga, a fakt że wszyscy lekarze w ten sposób - spersonalizowany, zindywidualizowany poczuliby się obrażeni jest wykluczony. Po prostu grupa osobowa jako całość nie może być podmiotem posiadającym sferę psychiczną którą można by naruszyć, ze szkodą pod postacią - obrazy - odczucia zniewagi dla tej grupy. Nie ma uczuć, emocji poza sferą psychiki, której to cechy nie posiadają abstrakcyjne podmioty…
W przepisach sarmackiego kk rozróżnienie tego rodzaju nie jest poczynione. Z tego względu podmiotom zbiorowym nadaje się rzekomo cechy ze sfery psychicznej, emocjonalnej - wyraźnie zaciemniając i komplikując możliwość interpretacji poszczególnych konkretnych zdarzeń. Wobec powyższego, niemożności zastosowania wykładni literalnej przepisu (co skutkowałoby kolizją logiki i znaczenia słów w języku polskim z przyjętą z pominięciem tychże regułą absurdalnego przepisu), Sąd musiał kierować się wykładnią celowościową przepisów sarmackiego KK.

Jak w takiej sytuacji bowiem ocenić naruszenie czci podmiotu zbiorowego? Poprzez uznanie że choćby jeden z jego członków poczuł się znieważony? Wszyscy? Większość? Czy ustalenie znieważenia takiego niezindywidualizowanego podmiotu ma następować poprzez głosowanie składających się na niego osób? Przyjmując że znieważenie jako przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, wymaga odczuwania bycia obrażonym, może prowadzić do wniosku że choćby jeden przedstawiciel grupy zaprzeczający takiemu odczuciu znieważenia wykluczałby możliwość przyjęcia że grupa została znieważona, jako całość? W tym stanie rzeczy Sąd nie mógł orzec inaczej jak tylko uznając oskarżonego niewinnym.
Aaron hr. von Lichtenstein-Rozman
Nikt
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum Sali Rozpraw

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości