Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[RK] Ogłoszenia i Obwieszczenia Urzędowe

W tym dziale Królowa porusza wszelkie sprawy począwszy od tych najmniejszych a na najważniejszych skończywszy. Tu też Królowa udziela audiencji.

[RK] Ogłoszenia i Obwieszczenia Urzędowe

Postprzez Rihanna 27 paź 2014, o 21:35

Witajcie moi drodzy!

W tym wątku będę publikować wszelkie ogłoszenia.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Powołanie DUdsRiS

Postprzez Rihanna 27 paź 2014, o 21:39

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 5/2014
w sprawie powołania Dyrektora Urzędu do spraw Rozrywki i Sztuki


§1.


Na podstawie §3. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 1/2014 o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych z dnia 10 sierpnia 2014 r. (Dz. P. poz. 6778):

1. Powołuje się Sławomira Chojnackiego de Ruth (T1141) na stanowisko Dyrektora Urzędu ds. Rozrywki i Sztuki.

§2.


Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

( - ) Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Lady Koudiator [Ogłoszenia]

Postprzez Rihanna 14 lis 2014, o 16:55

Drodzy Teutończycy!

Zapraszam do dyskutowania w otwartych konsultacjach, które dotyczą Teutońskiego Centrum Innowacyjnego. Bardzo proszę o opinie, ponieważ w przeciągu kilku dni, postanowienie chciałabym doprowadzić do wprowadzenia w życie. Opinie zbieram w tymże wątku.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Teutońskie Centrum Innowacyjne

Postprzez Rihanna 26 lis 2014, o 18:59

Rozporządzenie Lorda Koadiutora nr 6/2014
o Teutońskim Centrum Innowacji


Na podstawie art. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., w związku zEdyktem Króla Teutonii nr 1/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 17 czerwca 2014 r. postanawiam co następuje:

§1

Poniższa treść postanowienia określa to czym zajmuje się Teutońskie Centrum Innowacyjne, jakie cele będzie spełniać, jak będzie wyglądać jego kształt oraz informuje o innych ważnych kwestiach.

§2


Celami Teutońskiego Centrum Innowacyjnego są:
1.Wsparcie aktualnych mieszkańców poprzez pomoc w znalezieniu pracy oraz zajęcia na terenie Królestwa Teutoni oraz Księstwa Sarmacji.
2.Wspieranie mieszkańców w zakresie dotacji nowych przedsięwzięć, które promują Królestwo Teutonii.
3.Wsparcie nowych mieszkańców Królestwa Teutoni zasiłkami pieniężnymi oraz poszukiwaniem atrakcyjnych ofert

§3


W Teutońskim Centrum Innowacyjnym są zatrudniani obywatele teutońscy na stanowiska:
a) urzędnik ds. pracy
b) urzędnik ds. dotacji

§4


Zadaniami urzędnika ds. pracy są:
1.Współpraca z Dyrektorem Urzędu ds. Biurokratycznych.
2.Wyszukiwanie ofert pracy dla Teutończyków.
3.Tworzenie wykazu wolnych stanowisk dla Teutończyków
4.Kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz osobami poszukującymi pracę.
5.Przyjmowanie wniosków o zasiłek dla nowych mieszkańców.
6.Wydawanie i wypłacanie zasiłków dla nowych mieszkańców.

Zadaniami urzędnika ds. dotacji są:
1.Przyjmowanie i analizowanie wniosków o przyznanie dotacji.
2.Wydawanie decyzji w porozumieniu z Lordem Koadiutorem i Królem Teutoni w sprawie przyznania dotacji
3.Nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje.
4.Współpraca z mieszkańcami, którzy mają „innowacyjne” pomysły oraz wsparcie ich specjalnymi dotacjami.

§5


1.Teutońskim Centrum Innowacyjnym zarządza dyrektor, który w pełni podlega Dyrektorowi Urzędu ds. Biurokratycznych. W przypadku braku DUdsB podlega Lordowi Koadiutorowi bądź Królowi Teutoni.
2.Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego wybiera Lord Koadiutor. Zasady i kryteria naboru określa w specjalnym ogłoszeniu na forum centralnym.
3.Do zadań Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego należą:
- współpraca z dyrektorem urzędu ds. biurokratycznych
- kompletowanie i nadzór nad kadrą
- w przypadku braku urzędników, dyrektor pełni ich tymczasową funkcję

§6


1.Urzędnikiem Teutońskiego Centrum Innowacyjnego może zostać każdy obywatel teutoński.
2.Limity w zatrudnieniu urzędników wyglądają następująco:
- urzędnik ds. pracy – 2 urzędników
- urzędnik ds. dotacji – 1 urzędnik
3.Nabór i jego zasady określa dyrektor w swoim postanowieniu.
4.Dopuszcza się możliwość łączenia stanowisk w przypadku braku kadry.

§7


1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


(-)Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Ogłoszenie o pracę

Postprzez Rihanna 17 gru 2014, o 23:39

Szanowni Teutończycy!

W obecnej chwili poszukiwani są pracownicy do Teutońskiego Centrum Innowacyjnego na poniższe stanowiska:

DYREKTOR TEUTOŃSKIEGO CENTRUM INNOWACYJNEGO


Wymagania:
- obywatelstwo teutońskie - min. 3 miesięczne posiadanie go
- umiejętność sprawnego zarządzania personelem
- umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi
- mile widziane doświadczenie w pełnieniu publicznych funkcji

Termin składania aplikacji: do 28 grudnia 2014 roku

Obowiązki są określone w Rozporządzeniu Lorda Koadiutora nr 6/2014 o Teutońskim Centrum Innowacyjnym §5 pkt. 3.

URZĘDNIK DS. DOTACJI


Wymagania:
- obywatelstwo teutońskie
- umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi
- mile widziane doświadczenie w pełnieniu publicznych funkcji

Termin składania aplikacji: do 28 grudnia 2014 roku

Obowiązki są określone w Rozporządzeniu Lorda Koadiutora nr 6/2014 o Teutońskim Centrum Innowacyjnym §4.

URZĘDNIK DS.PRACY


Wymagania:
- obywatelstwo teutońskie
- umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi
- mile widziane doświadczenie w pełnieniu publicznych funkcji

Termin składania aplikacji: do 28 grudnia 2014 roku

Obowiązki są określone w Rozporządzeniu Lorda Koadiutora nr 6/2014 o Teutońskim Centrum Innowacyjnym §4.


Aplikacje na powyższe funkcję proszę przesyłać przez DSG.

Z poważaniem,
Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Wyniki naboru

Postprzez Rihanna 29 gru 2014, o 22:42

Drodzy Teutończycy!

Jest mi zaszczyt ogłosić wyniki naboru na stanowiska w Teutońskim Centrum Innowacyjnym!

1. Dyrektor TCI - vacat

2. Urzędnik ds. dotacji - Martes von Padors

3. Urzędnik ds. pracy - Aleksander Damian Sedrowski

Pracę powyższe osoby rozpoczynają 2 stycznia 2015 roku. Wówczas pojawi się więcej informacji, które będą dotyczyć możliwości uzyskania dotacji,zasiłków i innych.

Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Lady Koudiator [Ogłoszenia]

Postprzez Rihanna 31 gru 2014, o 01:30

Moi drodzy!

Z radością wydaje postanowienie o utworzeniu Teutońskiej Filharmonii Królewskiej. Niech gra nam na wieki wieków! Proszę osobą odpowiedzialną za Dziennik Praw, aby wrzuciła akt do tej machiny

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 6/2014
w sprawie utworzenia Teutońskiej Filharmonii Królewskiej


Na podstawie art. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., w związku z Edyktem Króla Teutonii nr 1/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 17 czerwca 2014 r. postanawiam co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Teutońską Filharmonie Królewską (TFK), zwaną dalej „Filharmonią”, jako instytucję bez osobowości prawnej.
2. Celem Filharmonii jest prowadzenie koncertów oraz rozprzestrzenianie kultury klasycznej.
3. Gmach Filharmonii mieści się w Cesarskim Mieście Stołecznym Srebrnym Rogu.
4. Opiekę nad Filharmonią ma Dyrektor Filharmonii, powoływany i odwoływany przez Lorda Koadiutora za zgodą Króla.
5. Nadzór nad Filharmonią sprawują Dyrektor Urzędu ds Rozrywki i Sztuki oraz Lord Koardiutor.

§ 2.

1. Dyrektor Filharmonii ma obowiązek publikowanie informacji na temat Filharmonii co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Publikacja, o której mowa w ust. 1, odbywa się na stronach internetowych Filharmonii, w gazecie teutońskiej lub na Forum Królestwa Teutonii.
3. Dyrektor Filharmonii otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2500 lt.
4. Wynagrodzenie oraz ewentualne premie Dyrektor Filharmonii są wypłacane zgodnie z przepisami Ustawy Senatu o finansach publicznych Królestwa Teutonii.
5. Nie wywiązywanie się z obowiązku określonego w ust. 1 może stanowić podstawę do utraty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 oraz utraty funkcji Dyrektora Filharmonii.
6. Król Teutoni oraz Lord Koadiutor mają prawo zlecić Dyrektorowi Filharmonii przygotowanie koncertu.

§ 3.

1. Kontem bankowym Filharmonii jest S00034.
2. Założenie instytucji bez możliwości publikacji artykułów zostało sfinansowane ze środków Królestwa Teutonii.
3. Filharmonia może otrzymać dotacje zgodnie z przepisami Ustawy Senatu o finansach publicznych Królestwa Teutonii.
4. Filharmonia finansowana jest:
- a. ze środków uzyskiwanych z dotacji udzielanych władze Teutonii,
- b. ze środków uzyskiwanych z dotacji udzielanych przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego,
- c. z dobrowolnych darowizn.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Lady Koudiator [Ogłoszenia]

Postprzez Rihanna 21 lut 2015, o 15:38

Z radością informuję, że wkrótce przedstawię więcej informacji dotyczących funkcjonowania Teutońskiego Centrum Innowacyjnego.Pracownicy tegoż centrum przygotowali dla mnie projekty wniosków,jak i również propozycje co do wysokości świadczeń. Baza wolnych stanowisk również będzie w trakcie realizacji.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Lady Koudiator [Ogłoszenia]

Postprzez Rihanna 17 mar 2015, o 13:24

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 1/2015
w sprawie powołania Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego


§1.


Na podstawie §5. ust. 2 Rozporządzeniu Lorda Koadiutora nr 6/2014 o Teutońskim Centrum Innowacyjnym z dnia 6 grudnia 2014 r. (Dz. P. poz. 7111):

1. Powołuje się Aleksandra Damiana Sedrowskiego (AE804) na stanowisko Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego.

§2.


Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

( - ) Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Lady Koudiator [Ogłoszenia]

Postprzez Rihanna 17 mar 2015, o 13:29

Drodzy Teutończycy!

W związku z powołaniem dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego, zwolniło się stanowiska urzędnika ds. pracy.
Z powodu tego, że Martes von Padors stracił status aktywnego obywatela i od 1 marca nie ma z nim kontaktu stanowisko, które piastował, również pozostaje wolne. Zatem Dyrektor powinien w ciągu najbliższych dni ustalić zasady i kryteria naboru na powyższe stanowiska. Do tej pory wszystkie funkcje pełni dyrektor, a zdradzę Wam, że wkrótce wszystkie zasiłki, dotacje będą dostępne dla Was.

( - ) Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Zamek Królewski [Úr Kongburg]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron