Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[A4] Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Esteladio 20 maja 2019, o 19:29

2. Wizerunek orderów oraz odznaczeń ustala Lord Szambelan w drodze rozporządzenia.


Praktyka dowodzi, że najlepiej rozporządzenie uprzednio przygotować i ogłosić tuż po przyjęciu i ogłoszeniu ustawy. Nie będzie wtedy żadnych braków.

Lord Szambelan pozbawia tytułu szlacheckiego bądź arystokratycznego Królestwa Hasselandu w przypadku pozbawienia tytułu szlacheckiego bądź arystokratycznego Księstwa Sarmacji.


Trochę dziwny jest ten przepis, zwłaszcza że nie ma w projekcie ustawy wymogu posiadania tytułu sarmackiego, ale nie będę się spierał. Czysto technicznie - można ustalić, że pozbawiony tytułu sarmackiego, traci tytuł hasselandzki z mocy prawa, co nieco zmniejszy biurokrację.
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Filip I Gryf 20 maja 2019, o 20:19

Wysoka Izbo

Poza wyżej wymienionymi poprawkami ja nie widze już żadnych. Projekt zawiera raczej wszystkie aspekty sprawy związane z odznaczeniami i ich nadawaniem.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez AFvTD 21 maja 2019, o 12:48

Praktyka dowodzi, że najlepiej rozporządzenie uprzednio przygotować i ogłosić tuż po przyjęciu i ogłoszeniu ustawy. Nie będzie wtedy żadnych braków.


Chętnie bym wydał takie rozporządzenie od razu, ale niestety ordery są w tym momencie w przygotowaniu. Mam nadzieję, że będą gotowe przed końcem mojej kadencji :D

Trochę dziwny jest ten przepis, zwłaszcza że nie ma w projekcie ustawy wymogu posiadania tytułu sarmackiego, ale nie będę się spierał. Czysto technicznie - można ustalić, że pozbawiony tytułu sarmackiego, traci tytuł hasselandzki z mocy prawa, co nieco zmniejszy biurokrację.


Oczywiście, do uwagi czysto technicznej przychylam się. Co prawda posiadanie tytułu sarmackiego nie jest wymogiem, ale jakieś więzy powinny nas łączyć z Sarmacją. Nie będziemy przecież honorować banity sarmackiego w Hasselandzie, nadając wysokie tytuły szlacheckie ;)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Esteladio 21 maja 2019, o 18:14

Mam nadzieję, że rozporządzenie się rzeczywiście pojawi i nie będzie żadnych luk w naszym prawie. Nie mam więcej uwag.
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez AFvTD 3 cze 2019, o 20:43

JO Lordzie Protektorze

Proszę o przedstawienie ostatecznego projektu ustawy razem z zaproponowanymi i zaakceptowanymi poprawkami oraz rozpoczęcie głosowania, w tym zastrzeżeniem, aby zakończyło się ono później, aniżeli głosowanie nad konstytucją.
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez AFvTD 9 cze 2019, o 17:41

Ustawa o odznaczeniach oraz tytulaturze Królestwa Hasselandu

Art. 1.
1. Odznaczeniami Królestwa Hasselandu są:
a) Order Smoka, będący najwyższym odznaczeniem , przyznawany za wybitne zasługi dla Hasselandu, w trzech klasach: Order, Order Wielki oraz Order Wielki z Diamentami,
b) Order Królowej Magdaleny, przyznawany za szczególne zasługi w budowie Hasselandu i umacnianiu jego tożsamości i upamiętnianiu dziedzictwa,
c) Order Przyjaciela, przyznawany osobom nie będącym obywatelami ani mieszkańcami Królestwa Hasselandu, za szczególne zasługi dla Hasselandu, w trzech klasach: Ze Wstęgą, Ze Srebrną Gwiazdą i ze Wstęgą oraz Ze Złotą Gwiazdą i ze Wstęgą,
d) Order Obrońcy Hasselandu, przyznawany za szczególne zasługi w obronie kraju, w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
e) e) Order Signum Laudis, przyznawany za szczególne zasługi w działaniach administracyjnych i urzędniczych oraz w prawodawstwie Królestwa Hasselandu, w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
f) Order Światła Księżyca, przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie nauki i kultury, w trzech klasach: z Brązowym Piórem, ze Srebrnym Piórem i ze Złotym Piórem,
g) Krzyż Zasługi Hasselandu, przyznawany w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
h) Medal Gwiazdy Razuryjskiej, przyznawany za zasługi dla ludności razuryjskiej, Złoty, Srebrny i Brązowy.
j) Medal Lauru Sportowego,złoty, srebrny i brązowy.
2. Wizerunek orderów oraz odznaczeń ustala Lord Szambelan w drodze rozporządzenia.

Art. 2.
1. Wszystkie odznaczenia i ordery poza Orderem Smoka oraz Orderem Królowej Magdaleny nadaje Lord Szambelan z własnej inicjatywy.
2. Lord Szambelan za zgodą Senatu wyrażoną w drodze Uchwały Senatu podejmowaną zwykłą większością głosów przedstawia Królowi Hasselandu kandydatów do nadania Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny. Order Smoka oraz Order Królowej Magdaleny nadawany jest raz w roku w dniu rocznicy Królestwa Hasselandu
3. Order Królowej Magdaleny może zostać nadany jedynie raz. Order Smoka może być nadany jednokrotnie dla każdej klasy. Pozostałe odznaczenia oraz ordery mogą być nadawane wielokrotnie.

Art. 3.
Senat może przedstawić w formie uchwały Senatu kandydatów do odznaczeń i orderów. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów

Art. 4.
1. Lord Szambelan nie może nadać orderów oraz odznaczeń samemu sobie.
2. Senat w drodze uchwały wyrażonej zwykłą większością głosów nadaje ordery i odznaczenia Lordowi Szambelanowi

Art. 5.
1. Senat w drodze uchwały wyrażonej bezwzględną większością głosów oraz za zgodą Lorda Szambelana może zadecydować o odebraniu orderów oraz odznaczeń. W przypadku Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny decyzja musi zostać podjęta większością 2/3 głosów.
2. "Senat w drodze uchwały wyrażonej bezwzględną większością głosów oraz za zgodą Lorda Protektora może zadecydować o odebraniu orderów oraz odznaczeń Lordowi Szambelanowi. W przypadku Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny decyzja musi zostać podjęta większością 2/3 głosów.

Art. 6.
1. Szlachta i arystokracja Królestwa Hasselandu posługuje się następującymi tytułami: "arcyksiążę, książę, diuk, markiz, grand, hrabia, wicehrabia, baron, baronet, sir".
2. Tytuły szlacheckie oraz arystokratyczne Królestwa Hasselandu poza tytułem arcyksięcia nadaje Lord Szambelan z własnej inicjatywy.
3. Tytuł arcyksięcia przynależy każdemu Królowi Królestwa Hasselandu po abdykacji.
4. Lord Protektor może przedstawić Lordowi Szambelanowi kandydatury do danych tytułów szlacheckich i arystokratycznych.
5. Lord Szambelan nie może nadać tytułu szlacheckiego i arystokratycznego samemu sobie.
6. Tytuły szlacheckie i arystokratyczne Lordowi Szambelanowi nadaje Senat w drodze uchwały wyrażonej zwykłą większością głosów.

Art. 7.
1. Lord Protektor za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów może odebrać tytuł szlachecki bądź arystokratyczny Królestwa Hasselandu.
2. Lord Protektor za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów może odebrać tytuł szlachecki bądź arystokratyczny Królestwa Hasselandu Lordowi Szambelanowi.
3. W przypadku pozbawienia tytułu szlacheckiego bądź arystokratycznego Księstwa Sarmacji, arystokrata bądź szlachcic hasselandzki traci tytuł z mocy prawa.

Art. 8.
1. Traci moc Ustawa o odznaczeniach z dnia 28 sierpnia 2018r
2. Ustawa chodzi w życie z chwilą ogłoszenia


W związku z tym, że moja prośba od 6 dni nie doczekała się realizacji przypominam się jeszcze raz. Proszę Lorda Protektora o natychmiastowe rozpoczęcie głosowania nad projektem ustawy. Projekt przedstawiony został wyżej
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Piotr Paweł I 9 cze 2019, o 18:54

Lepiej uniknąć dwóch głosowań na raz.
Tym niemniej - głosujemy. Ponieważ zgodnie z Regulaminem Senatu

Art. 5.
Senat przyjmuje ustawy zwykłą większością głosów. Głosowanie trwa nie krócej niż 2 dni i nie dłużej niż 5 dni, ale może zostać skrócone w razie, gdy projekt uzyskał większość głosów "za" lub "przeciw" liczoną od liczby głosów wszystkich Senatorów.Głosowanie odbywa się przez uzupełnianie Karty do Głosowania


proszę o uzupełnienie poniższej karty głosami ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ do wtorku, do końca dnia.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

KARTA DO GŁOSOWANIA

Alfred Fabian von Tehen-Dżek- siła głosu 1,
Bajtuś Bajtuś- siła głosu 3,
Erik Otton von Hohenburg- siła głosu 1,
Januszek von Hippogriff-Pałasz-siła głosu 1,
Józef Sowiński- siła głosu 1,
Piotr de Zaym- siła głosu 4,
Thomas von Lisendorf- siła głosu 1,
King Kong von Hippogriff - siła głosu 1,
Santiago Vilarte von Hippogriff - siła głosu 1,
Seweryn Santecki - siła głosu 2,
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Piotr Paweł I 9 cze 2019, o 18:55

KARTA DO GŁOSOWANIA

Alfred Fabian von Tehen-Dżek- siła głosu 1,
Bajtuś Bajtuś- siła głosu 3,
Erik Otton von Hohenburg- siła głosu 1,
Januszek von Hippogriff-Pałasz-siła głosu 1,
Józef Sowiński- siła głosu 1,
Piotr de Zaym- siła głosu 4, - ZA
Thomas von Lisendorf- siła głosu 1,
King Kong von Hippogriff - siła głosu 1,
Santiago Vilarte von Hippogriff - siła głosu 1,
Seweryn Santecki - siła głosu 2,
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Józef Sowiński 9 cze 2019, o 19:39

KARTA DO GŁOSOWANIA

Alfred Fabian von Tehen-Dżek- siła głosu 1,
Bajtuś Bajtuś- siła głosu 3,
Erik Otton von Hohenburg- siła głosu 1,
Januszek von Hippogriff-Pałasz-siła głosu 1,
Józef Sowiński- siła głosu 1,- ZA
Piotr de Zaym- siła głosu 4, - ZA
Thomas von Lisendorf- siła głosu 1,
King Kong von Hippogriff - siła głosu 1,
Santiago Vilarte von Hippogriff - siła głosu 1,
Seweryn Santecki - siła głosu 2,
Prezes Partii Rozwoju
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Filip I Gryf 9 cze 2019, o 20:09

KARTA DO GŁOSOWANIA

Alfred Fabian von Tehen-Dżek- siła głosu 1,
Bajtuś Bajtuś- siła głosu 3,
Erik Otton von Hohenburg- siła głosu 1,
Januszek von Hippogriff-Pałasz-siła głosu 2, ZA
Józef Sowiński- siła głosu 1,- ZA
Piotr de Zaym- siła głosu 4, - ZA
Thomas von Lisendorf- siła głosu 1,
King Kong von Hippogriff - siła głosu 1,
Santiago Vilarte von Hippogriff - siła głosu 1,
Seweryn Santecki - siła głosu 2,[/quote]

P.S. Mi też już przysługują 2 głosy. :-)
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości