Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[A4] Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Santi Vilarte 9 maja 2019, o 17:00

Ewentualnie, żeby trochę podwyższyć rangę odznaczenia wyższego poziomu przy tej "wymianie", można ją obmyślić nie z "automatu", ale jako osobne wyróżnienie. Tzn. zasłużyłem sobie na 5 srebrnych, a kolejna zasługa skutkuje wymianą na złoty.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Piotr III Łukasz 9 maja 2019, o 17:08

Piotr Paweł I napisał(a):Teoretycznie Król mógłby nadawać odznaczenia Lordowi Szambelanowi. Tylko czy zechce?

Zechce, oczywiście.
Mając jednak kilka Samorządów do śledzenia, o centrali nie wspominając, na pewno nie od rzeczy byłby jakiś wniosek / czy choćby uwaga
prof. inż. net. Piotr III Łukasz
Książę Senior
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez AFvTD 9 maja 2019, o 17:11

Ewentualnie, żeby trochę podwyższyć rangę odznaczenia wyższego poziomu przy tej "wymianie", można ją obmyślić nie z "automatu", ale jako osobne wyróżnienie. Tzn. zasłużyłem sobie na 5 srebrnych, a kolejna zasługa skutkuje wymianą na złoty.


Tak jak mówiłem, nie widzę wymiany odznaczeń - chociaż wydaje się interesująca. Jeżeli ktoś to ubierze w normę prawną, a Senat wyrazi zgodę, to nie wyrażę sprzeciwu.

Zechce, oczywiście.
Mając jednak kilka Samorządów do śledzenia, o centrali nie wspominając, na pewno nie od rzeczy byłby jakiś wniosek / czy choćby uwaga


Sądzę zatem, że uchwała/apel Senatu, wyrażony zwykłą większością głosów wystosowany do Króla powinien być dobry.

***

Tak poza tym zauważyłem, że wprowadzamy teraz więcej zmian, niż mamy ustawy. Może zatem zamiast nowelizacji, uchwalić po prostu nową ustawę?
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez GFvH 9 maja 2019, o 18:36

Jestem za wprowadzeniem nowej ustawy, a tamtą trzeba po prostu skreślić.
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Esteladio 9 maja 2019, o 18:39

Nie mam uwag krytycznych. Po przemyśleniu sprawy nie będę też lobbować za wymianą odznaczeń. Najlepiej działać tak, żeby Szambelan nie dawał brązowych i tyle. Ponadto, przychylam się do nowej ustawy - mniej męczenia się w DP.
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Piotr Paweł I 13 maja 2019, o 10:50

Wysoka Izbo,

1. Faktycznie, lepiej chyba napisać mową ustawę. Będzie łatwiej procedować.
2. W kwestii odznaczeń dla LS, moja propozycja:

Art. 2.
2. Lord Szambelan nie może nadawać odznaczeń sobie. Odznaczenie dla Lorda Szambelana może nadać Król Hasselandu z własnej inicjatywy oraz na wniosek Lorda Protektora lub Senatu.


3. Propozycja "wymiany" odznaczeń, może trzech najniższych... Konieczna byłaby zmiana numeracji innych artykułów.

Art. 3.
W przypadku Krzyża Zasługi Hasselandu, Medalu Gwiazdy Razuryjskiej i Medalu Lauru Sportowego:
a) Jeśli osoba odznaczana ma już dwa odznaczenia w klasie brązowej, a ma otrzymać trzecie odznaczenie w tej klasie i w wyróżniający się sposób działa na rzecz Królestwa Hasselandu, Lord Szambelan przyznając je może uznać, że łącznie stanowią odznaczenie w klasie srebrnej.
b) Jeśli osoba odznaczana ma już dwa odznaczenia w klasie srebrnej, a ma otrzymać trzecie odznaczenie w tej klasie i w wyróżniający się sposób działa na rzecz Królestwa Hasselandu, Lord Szambelan przyznając je może uznać, że łącznie stanowią odznaczenie w klasie złotej.


Po dyskusji spróbuję przygotować projekt ustawy.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Santi Vilarte 13 maja 2019, o 16:27

Co prawda ciężko to zapisać w ustawie, ale mam nadzieję, że praktyka pójdzie właśnie w tym kierunku - że nadanie kolejnego takiego samego odznaczenia z jednoczesną wymianą ich na odznaczenie wyższego rzędu będzie traktowane jako dodatkowe wyróżnienie.


Jak wiadomo, czasem rozwiązywano to historycznie w ten sposób, że nadawano order "z czymś". Przykładowo, z "liśćmi dębu", albo sam taki dodatek do już posiadanego orderu.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez AFvTD 15 maja 2019, o 15:15

Podsumowując zatem wnioski zebrane w trakcie debaty, przedstawiam projekt ustawy. (mam nadzieję, że JO Lord Protektor jeszcze nie zaczął)Ustawa o odznaczeniach Królestwa Hasselandu

Art. 1.
1. Odznaczeniami Królestwa Hasselandu są:
a) Order Smoka, będący najwyższym odznaczeniem , przyznawany za wybitne zasługi dla Hasselandu, w trzech klasach: Order, Order Wielki oraz Order Wielki z Diamentami,
b) Order Królowej Magdaleny, przyznawany za szczególne zasługi w budowie Hasselandu i umacnianiu jego tożsamości i upamiętnianiu dziedzictwa,
c) Order Przyjaciela, przyznawany osobom nie będącym obywatelami ani mieszkańcami Królestwa Hasselandu, za szczególne zasługi dla Hasselandu, w trzech klasach: Ze Wstęgą, Ze Srebrną Gwiazdą i ze Wstęgą oraz Ze Złotą Gwiazdą i ze Wstęgą,
d) Order Obrońcy Hasselandu, przyznawany za szczególne zasługi w obronie kraju, w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
e) e) Order Signum Laudis, przyznawany za szczególne zasługi w działaniach administracyjnych i urzędniczych oraz w prawodawstwie Królestwa Hasselandu, w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
f) Order Światła Księżyca, przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie nauki i kultury, w trzech klasach: z Brązowym Piórem, ze Srebrnym Piórem i ze Złotym Piórem,
g) Krzyż Zasługi Hasselandu, przyznawany w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
h) Medal Gwiazdy Razuryjskiej, przyznawany za zasługi dla ludności razuryjskiej, Złoty, Srebrny i Brązowy.
j) Medal Lauru Sportowego,złoty, srebrny i brązowy.
2. Wizerunek orderów oraz odznaczeń ustala Lord Szambelan w drodze rozporządzenia.

Art. 2.
1. Wszystkie odznaczenia i ordery poza Orderem Smoka oraz Orderem Królowej Magdaleny nadaje Lord Szambelan z własnej inicjatywy.
2. Lord Szambelan za zgodą Senatu wyrażoną w drodze Uchwały Senatu podejmowaną zwykłą większością głosów przedstawia Królowi Hasselandu kandydatów do nadania Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny. Order Smoka oraz Order Królowej Magdaleny nadawany jest raz w roku w dniu rocznicy Królestwa Hasselandu
3. Order Królowej Magdaleny może zostać nadany jedynie raz. Order Smoka może być nadany jednokrotnie dla każdej klasy. Pozostałe odznaczenia oraz ordery mogą być nadawane wielokrotnie.

Art. 3.
Senat może przedstawić w formie uchwały Senatu kandydatów do odznaczeń i orderów. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów

Art. 4.
1. Lord Szambelan nie może nadać orderów oraz odznaczeń samemu sobie.
2. Senat w drodze uchwały wyrażonej zwykłą większością głosów nadaje ordery i odznaczenia Lordowi Szambelanowi

Art. 5.
1. Senat w drodze uchwały wyrażonej bezwzględną większością głosów oraz za zgodą Lorda Szambelana może zadecydować o odebraniu orderów oraz odznaczeń. W przypadku Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny decyzja musi zostać podjęta większością 2/3 głosów.
2. "Senat w drodze uchwały wyrażonej bezwzględną większością głosów oraz za zgodą Lorda Protektora może zadecydować o odebraniu orderów oraz odznaczeń Lordowi Szambelanowi. W przypadku Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny decyzja musi zostać podjęta większością 2/3 głosów.

Art. 6.
1. Szlachta i arystokracja Królestwa Hasselandu posługuje się następującymi tytułami: "arcyksiążę, książę, diuk, markiz, grand, hrabia, wicehrabia, baron, baronet, sir".
2. Tytuły szlacheckie oraz arystokratyczne Królestwa Hasselandu poza tytułem arcyksięcia nadaje Lord Szambelan z własnej inicjatywy.
3. Tytuł arcyksięcia przynależy każdemu Królowi Królestwa Hasselandu po abdykacji.
4. Lord Protektor może przedstawić Lordowi Szambelanowi kandydatury do danych tytułów szlacheckich i arystokratycznych.
5. Lord Szambelan nie może nadać tytułu szlacheckiego i arystokratycznego samemu sobie.
6. Tytuły szlacheckie i arystokratyczne Lordowi Szambelanowi nadaje Senat w drodze uchwały wyrażonej zwykłą większością głosów

Art. 7.
1. Lord Protektor za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów może odebrać tytuł szlachecki bądź arystokratyczny Królestwa Hasselandu
2. Lord Protektor za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów może odebrać tytuł szlachecki bądź arystokratyczny Królestwa Hasselandu Lordowi Szambelanowi.
3. Lord Szambelan pozbawia tytułu szlacheckiego bądź arystokratycznego Królestwa Hasselandu w przypadku pozbawienia tytułu szlacheckiego bądź arystokratycznego Księstwa Sarmacji.

Art. 8.
1. Traci moc Ustawa o odznaczeniach z dnia 28 sierpnia 2018r
2. Ustawa chodzi w życie z chwilą ogłoszenia


Jeżeli coś pominąłem, to proszę o uwagi (jeżeli coś sie nie podoba, również). Tak jak zapowiadałem w debacie nad Konstytucją proponuję do tej ustawy dodać również tytuły szlacheckie i arystokratyczne Królestwa Hasselandu.

Z wyrazami szacunku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez Piotr Paweł I 15 maja 2019, o 15:25

Troszkę tu widzę błędów i powtórzeń, ale generalnie jest OK - choć tytuł ustawy powinien chyba brzmieć "o odznaczeniach i tytułach szlacheckich i arystokratycznych".
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odznaczeniach

Postprzez AFvTD 15 maja 2019, o 15:31

Piotr Paweł I napisał(a):Troszkę tu widzę błędów i powtórzeń, ale generalnie jest OK - choć tytuł ustawy powinien chyba brzmieć "o odznaczeniach i tytułach szlacheckich i arystokratycznych".


A tak. Miałem tak nazwać, już pisałem, nie wiem dlaczego skończyłem na odznaczeniach... Oczywiście czekam na wytknięcie błędów, natomiast powtórzenia można zredukować w razie potrzeby. Ważne jest to, aby wszystko było jasne i nie trzeba było dochodzić o co chodzi w ustawie :D
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość