Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[AA9] Biuro izby Senatu

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 6 gru 2018, o 20:34

AFvTD napisał(a):Cóż, o ile jest to akt małej wagi, to jednak uważam, że jego publikacja w DP, w dziale ku temu poświęconym nie będzie niczym złym, a nawet wskazanym. DP widział już wiele równych aktów, od faktycznie poważnych konstytucji i ustaw, przez rozporządzenia wykonawcze, aż do informacji o gospodarowaniu środków. Dlatego też uważam, że w przypadku miast, jeżeli już nie w DP, to chociaż w formie umowy na FC i wiążącej obie strony


Może być na FC ale nazwa i tak musi być nieco zmieniona bo to nie akt prawny. Akt prawne z czegoś wynika a tu mówimy o zwykłej decyzji jednostki nie samorządu. Ponadto DP wynika z Regulaminu Senatu a nie jak się komu podoba. Zarządza nim ponadto Lord Protector oraz Lord Szambelan. Pana upór może w przyszłości doprowadzić tam do ładnego bajzlu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 6 gru 2018, o 22:00

Wysłałem szanownemu posłańca z listem, który jak sądzę rozwieje wątpliwości dotyczące Dziennika Praw, jednak w razie potrzeby proszę odpisać, a ja wyjaśnię. Podejrzewam, że czeka nas niedługo kilka nowelizacji ustaw już istniejących...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 6 gru 2018, o 22:38

BTW mam kłopoty z Dziennikiem Praw, bo nie mogę wkleić niczego do działu "Postanowienia Lorda Szambelana" - po prostu go nie widzę w panelu admina? Choć w DP jest widoczny?...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 7 gru 2018, o 06:59

Postanowienia Lorda Szambelana to HAS-F. Nie wystarczy w dzienniku praw prawidłowo spozycjonować aktu prawnego?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 7 gru 2018, o 12:33

Projekt ustawy po naniesionych poprawkach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Rozdział I. [Postanowienia wstępne]

Art 1. Niniejsza ustawa określa:
1. przychody oraz wydatki Królestwa Hasselandu
2. wysokość podatków prowincjonalnych
3. zasady i wysokość dotacji dla:
a) Mieszkańców i obywateli Królestwa Hasselandu
b) Instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Królestwa Hasselandu
c) Miast leżących na terenie Hasselandu
d) Inicjatyw organizowanych przez obywateli Królestwa Hasselandu oraz na jego terenie.
4. wysokość minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz zatrudnionych w prowincji oraz instytucjach znajdujących się na ich terenie.
5. zasady powoływania, zadania oraz obowiązki Lorda Doradcy w Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów.

Rozdział II. [Podatki]
Art 2. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu są podatki

Art 3 Podatki pobierane są 15 dnia każdego miesiąca

Art 4. Wysokość podatku wynosi 2000 lt

Art 5. Podatki pobierane od mieszkańców oraz obywateli gromadzone są na koncie Królestwa Hasselandu

Art 6. Instytucje działające na terenie Hasselandu płacą podatek od przychodu.

Art 7. Za przychód uznaje się różnicę pomiędzy stanem konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a obecnym okresem rozliczeniowym.

Art 8. Stan kont instytucji na dany okres rozliczeniowy jest spisywany w publicznym wątku na forum Królestwa Hasselandu przez Lorda prowadzącego Kancelarię Dworską Gospodarki i Finansów

Art 9. Podatek od przychodu wynosi 10% uzyskanego przychodu, jeżeli przychód jest mniejszy niż 15 000 lt i 15 % jeżeli przekracza 15 000 lt.

Art 10. Podatki pobierane od instytucji na terenie Hasselandu zasilają budżet miasta, w którym zostały ulokowane.

Art 11. Z budżetu miasta lub lenna leżącego w Królestwie Hasselandu w każdym okresie rozliczeniowym pobierany jest podatek na konto Królestwa Hasselandu

1. Dla miast wysokość podatku wynosi 15 000 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 30 000 lt.
2. Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 500 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.

Rozdział III [Dodatkowe przychody]

Art 12. Ilość tantiem uzyskanych z publikacji artykułów w Gazecie Hasselandzkiej, które trafiają na konto instytucji w całości przelewane jest na konto Królestwa Hasselandu.

Rozdział IV. [Wydatki]
Art 13. Królestwo Hasselandu zapewnia w porozumieniu z Lordem Konstablem stałe zakwaterowanie kantyny w Angemoncie.

Art 14. Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana
2. Lorda Protektora,
3. Lorda Stewarda,
4. Lorda Konstabla,
5. Lorda Sekretarz,
6. Lordów Doradców,
7. Innych urzędników dworskich

Art 15. Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki
1. Posiadają obywatelstwo sarmackie oraz hasselandzkie dłużej niż tydzień
2. Napisali przynajmniej 5 postów na forum Królestwa Hasselandu
3. Posiadają zatrudnienie w Gazecie Hasselandzkiej
4. Złożyli wniosek o dofinansowanie na start do władz centralnych Księstwa Sarmacji

Rozdział V [Dofinansowania i dotacje]

Art 16. Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 3. niniejszej ustawy

Art 17. Nowi obywatele mogą starać się o dofinansowanie, którego szczegóły określa Art 23.

Art 18. Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 lt w celu rozwoju własnej działalności na terenie Królestwa Hasselandu.

Art 19. Instytucje mogą wnioskować o dofinansowanie działalności przy czym

1. Instytucje bez możliwości publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 30 000 lt
2. Instytucje z możliwością publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 60 000 lt.

Art 20. Miasto może otrzymać dotację w wysokości do 100 000 lt

Art 21. Aby otrzymać dotację wnioskujący o nią musi przedstawić dokładny rozkład wydatków dotacji

Art 22. W przypadku nie zrealizowania przez miasto planu mer miasta ma obowiązek zwrócić całość dotacji, chyba że podczas udzielania dotacji postanowiono inaczej.

Art 23. Postanowienie o dotacji miasta musi zostać udokumentowane w Dzienniku Praw

Art 24. Obywatel może zgłosić się również o dofinansowanie inicjatywy, o ile dokładnie przedstawi konieczne przy organizacji wydatki

Art 25. Aby otrzymać dofinansowanie obywatel lub instytucja musi wyczerpująco uzasadnić swój wniosek oraz musi on zostać pozytywnie rozpatrzony przez Lorda Kancelarii Gospodarki i Finansów

Art 26. W art 27. i 33. za instytucję uznaje się również lenno. ( tu proszę Wnioskodawcę o poprowkę, których art. dotyczy ten przepis z racji zmiany numeracji art po nanoszonych poprawkach)

Rozdział VI [Płaca minimalna]

Art 27. Wynagrodzenie minimalne funkcjonariusza publicznego wynosi 5 000 lt.

Art 36. Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt
2. Lorda Protektora - 10 000 lt.
3. Lordów Doradców - 7 500 lt
4. Lorda Konstabla - 7 500 lt.
5. Lorda Stewarda - 10 000 lt
6. Innych urzędników dworskich. - 5 000 lt

Art 28. Za:
1. Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy może skutkować premią wynoszącą maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia
2. Niewypełnianie swoich obowiązków, wynagrodzenie może zostać zmniejszone dwukrotnie lub całkowicie wstrzymane.
3. Decyzję w sprawie premii, zmniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia podejmuje Lord Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów

Art 29. Wynagrodzenia osób, które opublikowały artykuł w Gazecie Hasselandzkiej są zależne od ilości zdobytych serc i są obliczane ze wzoru (Ilość Serc*(Średnia ilość otrzymywanych pod artykułem serc/Ilość artykułów])*50lt

Art 30. Wynagrodzenie za publikację artykułów w Gazecie Hasselandzkiej nie może przekroczyć 15 000 lt dla jednej osoby oraz 100 000 lt łącznie.

Rozdział VII [Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów]

Art 31. Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów zajmuje się powołany do tego Lord, a w przypadku jego braku Lord Szambelan lub Lord Protektor po uprzednim tego uzgodnieniu

Art 32. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów pilnuje płynności finansowej Królestwa Hasselandu

Art 33. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów przyznaje dofinansowania i dotacje oraz pobiera podatki,

Art 34. Lorda Doradcę Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów powołuje Lord Szambelan na czas nieokreślony.

Art 35. Kancelaria Dworska Gospodarki i finansów publikuje sprawozdanie budżetowe na maksymalnie 2 tygodnie po okresie rozliczeniowym.

Art 36. W sprawozdaniu budżetowym muszą znaleźć się następujące informacje

1. Suma pobranych podatków
2. Lista dofinansowań
2. Suma dofinansowań
3. Lista płac urzędników dworskich
4. Suma płac
5. Dochód Gazety Hasselandzkiej
6. Przychody nadzwyczajne

Art 37. W przypadku niewywiązania się z obowiązków sprawozdanie publikuje Lord Szambelan lub Lord Protektor

Rozdział VIII [Postanowienia końcowe]

Art 38. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Praw
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 7 gru 2018, o 12:39

Szanowni Senatorowie

Wraz z naniesionymi poprawkami zmieniła się numeracja art. ustawy.

Pytanie do Lorda Szambelana: jak traktować należy wejście w życie projektu jako ustawy z racji obecnie ustawy o finansach obowiązującej do końca roku. Otóż albo należy uznać że wraz z wejściem projektu jako ustawy obowiązującej ta obecna automatycznie traci ważność albo w obecnej należy zapisać czas jej obowiązywania od 01.01.2019 r?
To dość ważna kwestia bo nie mogą obowiązywać 2 ustawy z tej samej dziedziny życia w Sarmacji byśmy nie tworzyli dualizmu prawa oraz by była jasność co do obowiązujących przepisów.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 7 gru 2018, o 14:33

W związku z drobnymi błędami składniowym i proszę o uwzględnienie jednej, nic nie zmieniającej w znaczeniu poprawki:


Art 12. Ilość tantiem uzyskanych z publikacji artykułów w Gazecie Hasselandzkiej, które trafiają na konto instytucji w całości przelewane jest na konto Królestwa Hasselandu.

Przyjmuje brzmienie

Art 12. Ilość tantiem uzyskanych z publikacji artykułów w Gazecie Hasselandzkiej, które trafiają na konto instytucji w całości przelewane na konto Królestwa Hasselandu.Dodatkowo w związku z głębszym poznaniem prawa Hasselandzkiego proponuję, aby ustawa nie mówiła o Lordzie Doradcy (pierwowzór) albo o jakimkolwiek Lordzie, a o Lordzie Sekretarzu, na którego nabór już i tak został otwarty.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 7 gru 2018, o 15:33

Ok. Tą poprawkę naniosę już na ostateczny projekt i ewentualne inne zgłoszone przez Wnioskodawcę projektu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 7 gru 2018, o 18:52

Otóż albo należy uznać że wraz z wejściem projektu jako ustawy obowiązującej ta obecna automatycznie traci ważność albo w obecnej należy zapisać czas jej obowiązywania od 01.01.2019 r?
To dość ważna kwestia bo nie mogą obowiązywać 2 ustawy z tej samej dziedziny życia w Sarmacji byśmy nie tworzyli dualizmu prawa oraz by była jasność co do obowiązujących przepisów.


Na to pytanie powinno mi pozostać nic innego jak dodać kolejną autopoprawkę.


Art 39. Moc traci Ustawa w sprawie budżetu Królestwa Hasselandu na II półrocze 2018 r.

Art 40. Moc traci Postanowienie Lorda Szambelana ws płac.Jednakże! Takowej nie wprowadzam. Dlaczego? Ponieważ rzeczona ustawa w myśl Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, nigdy nie weszła w życie - ze względu - tak jak już szanownemu Lordowi Szambelanowi pisałem na Poczcie Konnej - na brak publikacji ustawy w Dzienniku Praw. Dlatego też, o ile nie ma już sensu dodawać obowiązującej jedynie umownie ustawy do DP i uchylać jej na kilka dni po publikacji, po prostu zaniechać uwzględniania jej w dalszym procesie legislacyjnym. Niech sobie zostanie na forum i z czasem się zapomni... Chyba, ze ktoś ma jakieś przeciwwskazania. Względnie - nie przyniesie to nam żadnej korzyści, a narobi zamieszania...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 7 gru 2018, o 19:53

Czy Pan Wnioskodawca może przytoczyć zapis w prawie Sarmacji lub traktacie w którym Hasseland lub inny samorząd zobowiązany jest do wpisywania ustaw do DP Sarmacji tak by obowiązywały prawnie?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość