Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wybory Prefekta Generalnego — INFORMACJE

Archiwum wyborów Prefekta Generalnego

Wybory Prefekta Generalnego — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 18 gru 2018, o 05:23

O B W I E S Z C Z E N I E K S I Ę C I A

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW PREFEKTA GENERALNEGO

Obywatelki i obywatele,

W dniu 18 grudnia zarządziłem wybory Prefekta Generalnego. Głosowanie rozpocznie się z dniem 4 stycznia, a zakończy się 5 stycznia o godzinie 21:00. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zawiera spis obywateli z ich siłą głosu, więcej informacji na ten temat podano w dalszej części.

Zdaję sobie sprawę z tego, że ustawa narzucała termin przeprowadzenia procedury na 24 grudnia. Rozumiem to, jako rozpoczęcie procedury, gdyż choćbym podpisał ustawę i ogłosił wybory tego samego dnia - nie mogłyby zostać przed 24 grudnia zakończone z powodu przepisów Ordynacji Wyborczej.

Powołałem Książęcą Komisję Wyborczą właściwą do przeprowadzenia niniejszych wyborów. W jej skład wchodzą:
  • Książę Sarmacji,
  • JO Diuk Krzysztof Czuguł-Chan — Radca NIA,
  • WP Vanderlei v-hr. Bouboulina-a-la-Triste — Marszałek Trybunału.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej:

Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.

(…)

Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.


Termin zgłaszania list wyborczych i kandydatur upłynie z dniem 27 grudnia 2018 r. Ten wątek służy do zgłaszania kandydatur.

Prefektem może być obywatel sarmacki, który ma możność sprawowania funkcji publicznych, nie pełni funkcji posła lub asesora Trybunału Koronnego, nie kandyduje do Sejmu, nie został skazany za przestępstwo.


Siła głosu przedstawia się następująco — obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3. Reszta posiadać będzie głos równy 1.

Szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu i przeprowadzenia wyborów znajdują się w Ordynacji Wyborczej.

Niniejszy wątek służy do obwieszczeń Księcia i KKW, wobec czego obowiązuje surowa cenzura wypowiedzi, o ile nie dotyczą one istotnych spraw do załatwienia z Komisją(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wybory Prefekta Generalnego — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 28 gru 2018, o 09:28

KOMUNIKAT KSIĄŻĘCEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w sprawie zarejestrowania listy kandydatów na Prefekta Generalnego


Zgodnie z art. 2 Ordynacji wyborczej dokonano rejestracji następujących kandydatów:
  1. Zarejestrowano kandydaturę Alberta Felimi-Liderskiego (AE494)

Zgodnie z art. 7c ust. 5 Ordynacji wyborczej publikuje się kolejność kandydatów na liście wyborczej:
  1. Felimi-Liderski, Albert
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wybory Prefekta Generalnego — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 6 sty 2019, o 15:24

KOMUNIKAT

KSIĄŻĘCEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w sprawie obwieszczenia wyników wyborów Prefekta Generalnego


Na podstawie art. 10c Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Prefekta Generalnego: link do obwieszczenia.

Prefektem Generalnym został
  1. Albert Felimi-Liderski

KSIĄŻĘCA KOMISJA WYBORCZA

(—) Piotr III Łukasz
(—) Krzysztof Czuguł-Chan
(—) Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum wyborów Prefekta Generalnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość