Strona 1 z 1

Program Centralny Partii Rozwoju Księstwa Sarmacji

PostNapisane: 21 gru 2018, o 20:25
przez Józef Sowiński
Program Centralny
Partii Rozwoju Księstwa Sarmacji

przyjęty 21 XII 2018r.


1. Polityka wewnętrzna. Ustrój
Partia Rozwoju jest za utrzymaniem ustroju monarchistycznego w Księstwie. Uważamy, że jedynie osoba monarchy może scalać tak różnorodne państwo jakim jest Sarmacja. W polityce wewnętrznej partia będzie dążyć do jak najsprawniejszego funkcjonowania władz ogólnosarmackich jak i krajowych (czyt. prowincjonalnych). Partia będzie dążyć do jasnego podziału obowiązków władz centralnych i samorządowych.

2. Polityka zagraniczna
Głównym celem polityki zagranicznej stanie się aktywizacja placówek zagranicznych oraz aktywne działanie w sferze inicjatyw międzynarodowych. Księstwo Sarmacji posiadające status mocarstwa mikronacyjnego nie może pozwolić sobie na stanie obok, dlatego będziemy aktywnie uczestniczyć również w polityce innych państw dzieląc się wsparciem, radą i wszelką pomocą celem utrzymania obecnego stanu i ilości państw mikroświata.

3. Polityka promocyjna
Partia nie uważa, że Księstwo Sarmacji znajduje się w czasie kryzysu demograficznego na żadnym z poziomów (samorządowy i centralny). Jednakże obawiając się ogólnej tendencji spadkowej polskich mikronacji stwierdzamy, że jest potrzebna aktywna polityka promocyjna. Aby ją prowadzić partia podejmie środki celem określenia do jakich grup społeczności internetowych kierować promocję Księstwa Sarmacji, a następnie rozpocznie długoterminowe działania promocyjne którego celem będzie zwiększenie ilości nowych mieszkańców mikroświata.

4.Polityka narracyjna
Księstwo Sarmacji jako państwo wirtualne potrzebuje akcji narracyjnych. Jest to ściśle powiązane z pkt. 3 programu centralnego. Chcemy zapraszać do państwa, które od razu na start proponuje wspólną zabawę narracyjną-również dla nowych mieszkańców (co da im szanse na szybką aklimatyzację). Będziemy aktywnie uczestniczyć we wszystkich narracjach, a w razie potrzeby- sami je inicjować: będą one zarówno poważne jak i rozrywkowe.

5. Prawo i ciągłość władzy
Partia Rozwoju w najbliższym czasie przyjrzy się wszelkim aktom prawnym Księstwa Sarmacji. Ma to na celu wykreślenie z obowiązującego prawa martwych przepisów oraz wyszukanie wszelkich luk. Partia będzie starać się niwelować wszelkie nieścisłość oraz zapobiegać nieprzewidywanym sytuacją (takim jak obecna związana z ciągłością władzy) poprzez wydawanie odpowiednich postanowień w postaci ustaw, uchwał i nowelizacji obecnie istniejącego.

6.Wspieranie inicjatyw Sarmatów
Nie każdy Sarmata znajduje siły by w pełni rozwijać swoje pomysły na rozwój Sarmacji. Nie każda inicjatywa nowych jak i starych sarmatów znajduje odpowiedni odzew wśród innych przez co upada. Temu też PR będzie wspierać każdą inicjatywę, jeśli jej inicjator poprosi o pomoc. Będzie to czynić poprzez obejmowanie patronatu nad nią bądź też wsparcie finansowo-logiczne oraz przez udział członków partii w danych działaniach.

7.Gazeta Rozwój
Gazeta Rozwój będzie medium współtworzoną przez Partię Rozwoju. Jej celem będzie współpraca z organami prasowymi na poziomie prowincjonalnym oraz tworzenie dobrego wizerunku partii na arenie polityki Księstwa Sarmacji. Rozwój będzie medium, które główny swój nacisk położy na informowaniu Sarmatów o działaniach partii oraz wydarzeniach centralnych.