Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[GŁOSOWANIE] Projekt BUDOWA

[GŁOSOWANIE] Projekt BUDOWA

Postprzez Józef Sowiński 18 sty 2019, o 16:02

Obrazek


Pełna nazwa projektu:
Projekt wydarzenia fabularnego BUDOWA

Założenia ogólne projektu:
Projekt BUDOWA ma na celu aktywizację społeczności Księstwa Sarmacji. Jego głównym zadaniem jest zaciekawienie mieszkańców Sarmacji wydarzeniami na forum, oraz ich aktywizacja poprzez zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniu fabularnym.

Założenia fabularne projektu:
Głównym założeniem fabularnym projektu BUDOWA będzie tytułowe budowanie siedziby Partii Rozwoju na ziemiach Księstwa Sarmacji. Lokalizacja w.w. obiektu wybiorą członkowie PR. Każdy uczestniczący w projekcie za swoją pracę otrzyma odpowiednie wynagrodzenie.

Wydarzenia związane z projektem
W projekcie budowa przewiduje się następujące wydarzenia fabularne:
 • Położenie kamienia węgielnego - po wyborze lokalizacji, wykupie ziemi oraz uzgodnieniu planu przyszłej budowy odbędą się ceremonia z uczestnictwem władz partii oraz członków, a także zaproszonych władz samorządowych i ogólnosarmackich. Ich celem będzie uroczysta inauguracja wydarzenia fabularnego BUDOWA. Wydarzenie te zostanie przeprowadzone przez wyznaczonego członka Partii Rozwoju.
 • Konkurs na bryłę budynku- zostanie w niej wyłoniony przyszły kształt głównego budynku Partii Rozwoju. Uczestnictwo będzie dobrowolne, a osoba, która zaprezentowała bryłę, która zwycięży w głosowaniu partyjnym otrzyma nagrodę pieniężną.
 • docelowe wydarzenie fabularne- powstanie parę wątków na Forum Centralnym KS w tym: Projekt Budowa-wątek narracyjny(w dziale Gospodarka) którego celem będzie przedstawianie poprzez narrację poczynionych prac, Projekt Budowa-oferta pracy(poddział Oferty Pracy w dziale Gospodarka) gdzie każdy chętny będzie mógł zgłosić się do pracy, Projekt Budowa- wątek informacyjny(w dziale Gospodarka bądź też działach Partyjnych) informujący o głównych celach oraz zamierzeniach projektu BUDOWA.
 • Zakończenie budowy- uroczystości związane z zakończeniem budowy z uczestnictwem władz partyjnych, członków PR, zaproszonych władz samorządowych oraz ogólnosarmackich, a także uczestników projektu. Osoby najwytrwalsze i najbardziej zaangażowane w projekt zostaną nagrodzone
Inne wydarzenia poboczne:
 • Akcja przodownik pracy- raz w tygodniu władze partyjne będą wybierać przodownika pracy, który będzie otrzymywał nagrodę pieniężną, a organy partyjne postarają się wypromować jego osobę. Wydarzenie te będzie trwać od początku do końca trwania projektu.
 • Strajk!- jeśli przez dłuższy okres czasu (2-3 dni) prace nie posuną się do przodu do życia wejdzie wydarzenie strajk. Będzie ono polegać na wzmożonej aktywności władz partyjnych na terenie budowy (wątek narracyjny) oraz próbie zainteresowania projektem innych osób trzecich.
 • Ruina- w wypadku braku zainteresowania projektem przez dłuższy czas pomimo wydarzenia Strajk zostanie ogłoszone szybsze zakończenie BUDOWY przez wstrzymanie jej na czas nieokreślony.

Finansowanie projektu
Finansowanie projektu oprze się o fundusze Partii Rozwoju, z którego będą wypłacane odpowiednio:
 • nagroda, dla osoby, która zaprezentowała kształt budynku siedziby PR- 30 000Ⱡ,
 • dla każdego, kto weźmie udział w wątku narracyjnym (wypłata za jedną dłuższą wypowiedź [od 20 słów] związaną przykładowo z opisaniem swojego dnia pracy w wątku narracyjnym)- od 100Ⱡ
 • dla każdego, kto opublikuje artykuł związany z projektem BUDOWA (przykładowo opis projektu, swojego dnia w pracy itp)- od 8 000Ⱡ,
 • dla Przodownika Pracy-nagroda od[s] 5 000 Ⱡ[/s] 10 000 wzwyż,

Ramy czasowe Projektu BUDOWA
Projekt BUDOWA rozpocznie się tuż po wybraniu lokalizacji siedziby partii przez Zgromadzenie Ogólne PR i wykupieniu odpowiedniej ziemi.
Jego zakończenie przewidywane jest jeśli zainteresowanie spadnie do minimum (wydarzenie RUINA) lub do skutku dojdzie uroczyste zakończenie budowy.

Cele projektu BUDOWA
Główne cele to:
 • aktywizacja wszystkich członków PR,
 • zaktywizowanie społeczności spoza członków Partii Rozwoju w wydarzeniu,
 • popularyzacja wydarzenia przez wydanie co najmniej 5 artykułów związanych tylko i wyłącznie z projektem,
 • aktywizacja i zachęcenie do wspólnej interakcji nowych mikronautów ze starą społecznością.

Inne: pasek rozwoju Budowy
Pasek rozwoju budowy będzie znajdował się w pierwszym wątku informacyjnym Projektu Budowy. Będzie on (podobnie jak przykładowo pasek zdrowia w DSG) rosnąć przedstawiając w sposób graficzny posuwające się prace. Jego maksymalny stan (oznaczający zakończenie prac i przejście do uroczystości końcowych) wynosić będzie 100pkt, przy początkowym stanie równym 0 pkt.
Każda dłuższa wypowiedź (patrz finansowanie) w wątku narracyjnym dodaje +4 pkt, każdy artykuł związany z budową +8, każdy artykuł opisujący tylko zdarzenie związane z Budową napisane po zgłoszeniu się do pracy +15 pkt. Grafika prezentująca posuwanie się prac zostanie opublikowana po zatwierdzeniu projektu przez Zgromadzenie Ogólne PR.

Osoba/y odpowiedzialne za wykonanie projektu
 • Prezes PR,
 • wskazany przez Zgromadzenie Sekretarz,

Uzasadnienie podjęcia projektu
Partia Rozwoju w wyborach do sejmu zobowiązała się aktywizować społeczeństwo sarmackie i zachęcać je do pracy. Projekt ten, został przygotowany właśnie z myślą o tym celu. Nie możemy pozwolić sobie na rzucanie słów na wiatr, i musimy pokazać, że jesteśmy zdolni do podejmowania się większych czynów fabularno-narracyjnych w mikroświecie.
Dodatkowo w kwestii fabuły... Partia Rozwoju przez ostatni miesiąc rozwinęła swoje struktury. Obecnie nie ma swojej własnej siedziby, a jedynie wynajmuje parę pomieszczeń w jednym z biurowców Hasselandu, który powoli przestaje wystarczać rozrastającym się strukturom partii. Są to także pomieszczenia ciasne...
Poprzez projekt BUDOWA PR może zyskać nowy budynek/kompleks budynków, które zapewnią odpowiedni prestiż ogólnosarmackiej partii, a także dadzą odpowiednią bazę pod przyszłe wydarzenia narracyjne związane z partią (zjazdy, głosowania, zgromadzenia ogólnopartyjne). Dodatkowo, w wypadku dalszego rozwoju każda z instytucji podległej PR (m.in. siedziby partyjnych oddziałów, gazeta Rozwój, Służby Informacyjne) będzie mogła liczyć na podstawę fabularną poprzez umiejscowienie jej właśnie w budynku/ach partyjnych. Pomoże to także we wspieraniu inicjatyw mieszkańców Sarmacji szukających wsparcia dla swoich pomysłów w PR.Szanowni członkowie PR! Jako że już znamy główne proponowane lokalizacje, większość opowiedziała się za projektem a spory dotyczą tylko lokalizacji przypominam o trwającym głosowaniem za lokalizacją siedziby! Dostępne są: Grodzisk, Almera, Angemont. Głosowanie ma trwać do 24.
Obrazek

Poza komunikatem osobiście głosuje za Grodziskiem.
Prezes Partii Rozwoju
Avatar użytkownika
 

Re: [GŁOSOWANIE] Projekt BUDOWA

Postprzez Filip I Gryf 18 sty 2019, o 16:49

Prezesie
Koledzy z partii

Projekt mi się podoba. Narracja może pomóc w aktywizacji. Oczywiście jestem za! Co do miejsca przyszłej siedziby to sugeruje:
1. Albo zostać w Angemoncie (w końcu tu się zaczęła historia partii).
2. Albo przenieść do Grodzisk. Mielibyśmy miejsce na forum miasta i blisko centrum życia politycznego.

Tak wzmianka można w Zyriuszu też to zrobić. Ale może lepiej jak w projekcie.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [GŁOSOWANIE] Projekt BUDOWA

Postprzez Daniel Szekeres 18 sty 2019, o 21:41

Panie Prezesie!
Partyjni koledzy!

Jestem ZA.

Tylko podwyższył bym do 20 tys. główną nagrodę, dla osoby, która zaprezentowała by budynek. Znając społeczeństwo sarmackie to większa ilość Lt sprawi, większe zaangażowanie i lepsze efekty. Wiem, że to sporo funduszy ale można postarać się o dotację i lekkie wsparcie finansowe z prowincji w której będziemy budować siedzibę. Jak by nie patrzeć zwiększymy aktywność w regionie co będzie kolejnym regionalnym efektem.

Ja bym postawił na Almere i Królestwo Baridasu.
(-) sierż. Daniel Szekeres
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [GŁOSOWANIE] Projekt BUDOWA

Postprzez Józef Sowiński 18 sty 2019, o 22:16

Obrazek
Szanowni Państwo

20 tysięcy to prawie połowa obecnych funduszy Partii! A gdzie pieniądze na zakup odpowiedniej wielkości działki? Niestety system dotowania przez osoby prywatne i sympatyków nie jest wystarczający by sprostać podniesieniu przez nas nagrody co jednak nie wyklucza tej możliwości. Jestem też przeciwny korzystaniu z jakiegokolwiek wsparcia finansowego rządu państwowego bądź samorządów. Okazałoby to słabość partii, a na to pozwolić sobie nie możemy! Dodatkowo byłby to sygnał dla obserwatorów, że partia nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować i może w końcu ulec wpływom innych polityków...
Nie będę jednak tylko wytykać braki. Już tworząc partię powstało pytanie: jak jej przedsięwzięcia mają być finansowane? Odpowiedzi wówczas pojawiło się parę: system dotacji przez sympatyków, składki przeprowadzane wśród członków i wreszcie pieniądze zebrane z wydawania Rozwoju. Opcja pierwsza- cały czas wykorzystywana- nie spełnia swoich oczekiwań, opcja druga jest możliwa do wykonania ale jedynie przy przegłosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne i uważam ją jako wyjście awaryjne na wypadek niewypłacalności partii. Zostaje opcja numer trzy: Rozwój. W najbliższym czasie wraz z niektórymi z Was postaram się rozwinąć Rozwój tak, by stał się jedną z instytucji, które będą utrzymywać PR.
Co do konkretów: jeśli inni członkowie nie będą przeciwni zwiększeniu, nagroda za bryłę zostanie zwiększona do 20 000Ⱡ.


Obrazek
Prezes Partii Rozwoju
Avatar użytkownika
 

Re: [GŁOSOWANIE] Projekt BUDOWA

Postprzez SvS 18 sty 2019, o 22:43

Daniel Szekeres napisał(a):Panie Prezesie!
Partyjni koledzy!

Jestem ZA.

Tylko podwyższył bym do 20 tys. główną nagrodę, dla osoby, która zaprezentowała by budynek. Znając społeczeństwo sarmackie to większa ilość Lt sprawi, większe zaangażowanie i lepsze efekty. Wiem, że to sporo funduszy ale można postarać się o dotację i lekkie wsparcie finansowe z prowincji w której będziemy budować siedzibę. Jak by nie patrzeć zwiększymy aktywność w regionie co będzie kolejnym regionalnym efektem.

Ja bym postawił na Almere i Królestwo Baridasu.


Ciekawe czemu Almera. Chyba nie dla tego, że jej Kasztelanem jest członek partii. :)

Ja także jestem ZA!
Sergiej von Sternberg
Avatar użytkownika
 

Re: [GŁOSOWANIE] Projekt BUDOWA

Postprzez Taddeo 19 sty 2019, o 13:38

Jestem za!
(czuję się jak na sesji PPPP). :lol:
(~) chor Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
Szef Sztabu Generalnego KSZ
Miły Gryfek <3
Obrazek
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: [GŁOSOWANIE] Projekt BUDOWA

Postprzez Daniel Szekeres 19 sty 2019, o 14:08

SvS napisał(a):
Ciekawe czemu Almera. Chyba nie dla tego, że jej Kasztelanem jest członek partii. :)


Poważny Panie von Sternbergu nawet nie zwróciłem uwagi na to że jest Pan Kasztelanem. Z doświadczenia wiem, że to bardzo odpowiedzialne stanowisko wiec przy okazji życzę sporo sukcesów ;) Ale z drugiej strony to kolejny powód z którego trzeba skorzystać i wybrać Almere.
(-) sierż. Daniel Szekeres
Avatar użytkownika
 

Re: [GŁOSOWANIE] Projekt BUDOWA

Postprzez Filip I Gryf 19 sty 2019, o 14:18

Daniel Szekeres napisał(a):
SvS napisał(a):
Ciekawe czemu Almera. Chyba nie dla tego, że jej Kasztelanem jest członek partii. :)


Poważny Panie von Sternbergu nawet nie zwróciłem uwagi na to że jest Pan Kasztelanem. Z doświadczenia wiem, że to bardzo odpowiedzialne stanowisko wiec przy okazji życzę sporo sukcesów ;) Ale z drugiej strony to kolejny powód z którego trzeba skorzystać i wybrać Almere.


W zasadzie też mamy członka, który jest Burmistrzem KSiążęcego Miasta Grodzisk (to ja :D ) oraz mamy członka, który jest Merem Angemontu (sławetny Erik Otton von Hohenburg). Więc wybór miejsca jest ciekawy. :D
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [GŁOSOWANIE] Projekt BUDOWA

Postprzez Daniel Szekeres 19 sty 2019, o 14:23

Ja tam nikogo nie naciskam ;) Miejsce to tylko początek ważne, żeby to ruszyło dalej. Ja tam jestem otwarty na propozycje i nie pogniewam się jeśli grono kolegów partyjnych wybierze Angemont, Grodzisk, Almere bądź może jeszcze inne miasto.
(-) sierż. Daniel Szekeres
Avatar użytkownika
 

Re: [GŁOSOWANIE] Projekt BUDOWA

Postprzez Józef Sowiński 19 sty 2019, o 14:51

Obrazek
Szanowni Państwo,

dziękuje za liczny i aktywny udział w dyskusji. Większość z obecnych wypowiada się za projektem, więc pozostaje wybrać nam lokalizację. Wykrystalizowały się w sumie trzy lokacje: Almera, Grodzisk oraz Angemont. Postaram się opisać plusy oraz minusy wyboru którejś z nich:
- Angemont- miasto w Hasselandzie, tutaj rozpoczęła się historia Partii Rozwoju. Plusem jest piastowanie przez naszych członków najwyższych urzędów państwowych co rokuje dobrze, jeśli chodzi o współpracę z władzami i wykup ziemi.
- Grodzisk- stolica Starosarmacji i Księstwa. Sejm, Rada Ministrów i Ambasady zlokalizowane są właśnie tam. Władze w mieście sprawuje sekretarz PRS- Januszek von Hippogriff-Pałasz. Większość mieszkańców Starosarmacji sympatyzuje z działalnością Partii.
- Almera- tutaj poza plusami ze względu na posiadanie silnego skoncentrowania członków PR u władzy prowincji i miasta (premier Alfred Fabian von Tehen-Dżek oraz kasztelan Serigiej von Sternberg) występuje również zagrożenie ze strony króla Baridasu... Wyraża się ono w niechęci do młodej siły jaką stanowi całość struktur i organizacji PR, oraz niezbyt pewny status królestwa w Księstwie Sarmacji. Z drugiej strony najciemniej pod latarnią więc może właśnie tam powinniśmy wznieść swoją siedzibę?
Głos oddaje Wam. Proszę o konkretne wskazanie siedziby w odpowiedzi. Głosowanie nad lokacją potrwa do 24 stycznia 2019r. potem ruszą prace rozpoczynające projekt.


Obrazek
Prezes Partii Rozwoju
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Zgromadzenie Ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość