Strona 1 z 1

Rozporządzenie nr 2/2019 w sprawie zasad karania radnych

PostNapisane: 2 lip 2019, o 07:28
przez FvS
Rozporządzenie Burmistrza KM Grodzisk
w sprawie zasad karania radnych

1. Rodzajami kar są:
a) Kara zakazu uczestniczenia w najbliższej sesji Rady (nie dotyczy sesji nadzwyczajnych).
b) Kara grzywny w wysokości 50 Ⱡ.
c) Kara wydalenia z Rady Miasta KM Grodzisk.
2. Ukarać radców może Burmistrz KM Grodzisk z własnej inicjatywy lub na wniosek innego radcy.
3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.