Strona 1 z 1

Wniosek o uznanie tytułu naukowego

PostNapisane: 22 lip 2018, o 22:28
przez Hewret
Czcigodny Przewodniczący,

Składam wniosek ws. uznania mojego tytułu naukowego doktora netowego na obszarze Księstwa Sarmacji, który to został mi już nadany w innym państwie - na Uniwersytecie Bialeńskim w Wolnogradzie, w Republice Bialeńskiej. Osobiście zajmuję się prawem administracyjnym oraz ogólną legislaturą w mikronacjach. Również osobiście zamierzam pogłębiać swoją wiedzę z zakresu dyplomacji i stosunków międzynarodowych.

Do niniejszego wniosku załączam swoją najważniejszą twórczość oraz wszelkie dyplomy i decyzje.

Z poważaniem,
/-/ HvT

1. https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-9044.html
2. https://spolecznosc.bialenia.org.pl/att ... p?aid=6850
3. https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-9099.html
4. https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-9113.html
5. https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-9658.html
6. https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-8420.html[/quote]

Re: Wniosek o uznanie tytułu naukowego

PostNapisane: 25 lip 2018, o 20:20
przez Apolinary
Poważany Wnioskodawco,
Zgodnie z ustawą Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki Księstwo Sarmacji uznaje zatwierdzone przez Radę Nauki tytuły naukowe nadane przez instytucje, które zakończyły działalność lub mają siedzibę poza terytorium Księstwa Sarmacji. Zatwierdzenie tytułu naukowego następuje z inicjatywy Rady Nauki lub na wniosek posiadacza tytułu zawierający kopię dyplomu, a w przypadku jej braku — inne informacje pozwalające stwierdzić posiadanie tytułu. W przypadku inicjatywy posiadacza tytułu do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia na konto Dworu Książęcego opłaty za złożenie wniosku w kwocie określonej w uchwale Rady Nauki, nie niższej niż 20 000 lt. Rada Nauki nie podjęła uchwały w sprawie wysokości wspomnianej opłaty, więc obowiązuje kwota wskazania w ustawie i wymieniona powyżej.

Mając na uwadze powyższe - w przypadku podtrzymywania wniosku - proszę o uzupełnienie braków formalnych w postaci wniesienia opłaty na konto Dworu Książęcego oraz zamieszczenie potwierdzenia przelewu w niniejszym wątku. Następnie Pana wniosek zostanie włączony w porządek obrad trwającego właśnie posiedzenia Rady Nauki.Z wyrazami szacunku,

Re: Wniosek o uznanie tytułu naukowego

PostNapisane: 25 lip 2018, o 21:14
przez Hewret
Tak też czynię.

Obrazek

Re: Wniosek o uznanie tytułu naukowego

PostNapisane: 8 sie 2018, o 09:18
przez Apolinary
Poważany Wnioskodawco,
Z radością informuję o pozytywnym rozparzeniu Pana wniosku o uznanie tytułu naukowego przez Księstwo Sarmacji. Dodam, że Rada Nauki w dniu 7 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie - jej tekst został już opublikowany w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji (link). W dalszej kolejności uchwała zostanie przekazana do Naczelnej Izby Architektury w celu uzupełnienia Pana profilu obywatelskiego.Z wyrazami szacunku,

Re: Wniosek o uznanie tytułu naukowego

PostNapisane: 8 sie 2018, o 11:48
przez Hewret
Dziękuję serdecznie.