Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Mer] Zarządzenia

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 28 lip 2019, o 23:42

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 z dnia 29.07.2019r.


1. Ogłasza się przetarg otwarty w trybie uproszczonym na narracyjne prace budowlane w Angemoncie przy ul. Królewskiej 2.
2. Szczegółowe warunki przetargu dostępne są publicznie pod adresem:
viewtopic.php?f=784&p=314422#p314422
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.07.2019 r.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 7 wrz 2019, o 21:41

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 z dnia 07.09.2019 r.

1. Wobec powtarzających się przypadków samowolnego oddalania się pasażerów, podróżujących komunikacją miejską w Angemoncie bez ważnego biletu lub w inny sposób łamiących przepisy zarządza się:
a) Wyposażyć kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej w paralizatory w terminie do 30.09.2019 r,
b) Zorganizować dla kontrolerów biletów szkolenia przed wyposażeniem ich w sprzęt z pkt. 1.

2. Kontroler ma prawo użyć paralizatora wyłącznie:
a) w samoobronie,
b) wobec pasażera nieposiadającego ważnego biletu na przejazd, który mimo ostrzeżenia usiłuje samowolnie oddalić się z miejsca kontroli.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 24 wrz 2019, o 19:22

ZARZĄDZENIE nr 10/2019


1. Z dniem 01.10.2019r. ustanawia się Angemoncki Układ Gospodarczy (AUG). Organem prowadzącym AUG jest mer miasta Angemontu.
2. Do AUG są włączone z urzędu wszystkie nieruchomości prywatne, leżące na terenie Angemontu, ujęte w rejestrze.
3. Wybrane definicje elementów AUG:
a) próg aktywności - podana do publicznej wiadomości, liczbowo lub wzorem wartość, określająca minimalną liczbę postów lub innych rodzajów aktywności, jakie muszą być spełnione w danym okresie na forum Hasselandu w celu otrzymania bonusu po jego upłynięciu; może on obejmować także aktywności dodatkowe spoza forum Hasselandu;
b) dochód pasywny - określona pieniężnie lub w inny sposób nagroda dla właściciela nieruchomości, położonej w Angemoncie, za spełnienie w danym okresie warunków, składających się na próg aktywności;
c) stan techniczny budynku - określona w skali 0-100 wartość, określająca przydatność budynku do użytku, zmniejszająca się proporcjonalnie w każdym okresie w razie niespełnienia warunków, wynikających z progu aktywności. Bieżący stan techniczny budynku określa rejestr.
4. Okresem rozliczeniowym AUG jest miesiąc kalendarzowy.
5. Progiem aktywności jest 18 postów na forum Hasselandu w danym okresie. Dochodem pasywnym za przekroczenie progu jest 500Ⱡ od każdej posiadanej nieruchomości. Wypłata następuje z kasy Angemontu.
6. W razie nieprzekroczenia progu z pkt. 5 stan techniczny każdej z posiadanych nieruchomości jest obniżany o 5 pkt za dany okres.
7. a) W razie spadku stanu technicznego budynku poniżej 50 pkt mer może przesłać właścicielowi budynku ostrzeżenie.
b) W razie spadku stanu technicznego budynku poniżej 20 pkt mer ma prawo zadecydować o przejęciu nieruchomości przez miasto.
8. Każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości włączonej do AUG może zlecić miastu remont posiadanej nieruchomości. Koszt remontu wynosi 5000Ⱡ. Remont powoduje wzrost jej wskaźnika stanu technicznego o 40 pkt, jednak do nie więcej niż 100 pkt.
9. Organ prowadzący AUG powinien aktualizować rejestr oraz niezwłocznie odpowiadać na pytania związane z działaniem AUG.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują przepisy prawa Sarmacji i Hasselandu.
11. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 30 paź 2019, o 16:22

ZARZĄDZENIE nr 11/2019


1. Stadion w Angemoncie na Placu Kwietniowym otrzymuje nazwę Martin Foskorn Park. Nazwę nadaje się w uznaniu zasług działacza i trenera piłkarskiego, który znacząco przyczynił się do rozwoju futbolu w Hasselandzie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 20 gru 2019, o 23:03

ZARZĄDZENIE nr 12/2019


W porozumieniu z urzędem Lorda Szambelana zarządza się:

1. Wątki zakładane w poddziale Angemontu i okolic na dziale Hasselandu powinny być oznaczane znacznikiem odpowiednio:
a) [LU] - gdy dotyczą Luczeng,
b) [SH] - gdy dotyczą Shimontsen.

2. Oznaczeniu znacznikiem nie podlegają wątki dotyczące:
a) Angemontu,
b) wielu lokalizacji lub bez określonej lokalizacji.
3. Znacznik powinien być umieszczony na początku tytułu wątku.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 15 sty 2020, o 20:44

ZARZĄDZENIE nr 1/2020


1. Zarządza się niezwłoczne przeprowadzenie ankiety odniesień wśród posiadaczy nieruchomości w mieście Angemont. Ankieta zbiera informacje, na jakim obiekcie jest wzorowana dana nieruchomość. Jednocześnie z ankietą mer Angemontu podaje do wiadomości ankietowanych informacje odnośnie planu założenia przestrzennego miasta.
2. W razie braku odpowiedzi w ciągu 7 dni od dnia przesłania lub niemożności wskazania obiektu, ankietowany otrzymuje z urzędu propozycję takiego obiektu. W razie braku odpowiedzi lub jej odrzucenia bez podania własnej propozycji w ciągu dalszych 7 dni, wskaźnik zmniejszania się wartości nieruchomości ankietowanego w rejestrze miejskim zostaje z urzędu podniesiony do 15 pkt miesięcznie, od miesiąca następującego po miesiącu wykonania ankiety. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.
3. Dla nieruchomości miejskich i razuryjskich ankietę wypełnia z urzędu mer Angemontu.
4. Spis budynków, będących punktami odniesienia, jest niejawny i podlega udostępnieniu na wniosek osoby, mającej interes faktyczny lub prawny.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 12 cze 2021, o 16:51

ZARZĄDZENIE nr 1/2021

1. Wprowadza się dewizę "Unitatis vincit omnia" (łac. "Jedność zwycięża wszystko") jako dewizę miasta Angemontu i jeden z jego symboli.
2. Każdy ma prawo do stosowania dewizy miasta w dowolny sposób, niemający na celu uzyskania korzyści materialnej.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Angemont i okolice

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość