Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[PRZYJĘTO] Nowelizacja KKH i Prawa lokacyjnego

[PRZYJĘTO] Nowelizacja KKH i Prawa lokacyjnego

Postprzez Santi Vilarte 27 lut 2021, o 19:55

WKM,
Wysoka Izbo,

składam projekt nowelizacji wybranych przepisów Konstytucji i Prawa lokacyjnego.

Art. 1. W Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 9 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
Art. 2 pkt 4, w brzmieniu:
Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Szambelana,
przyjmuje brzmienie:
Rozporządzenia i postanowienia Lorda Szambelana.

Art. 2. W dekrecie LS z mocą ustawy z dnia 6 października 2020 r. - Prawo Lokacyjne wprowadza się następujące zmiany:
Art. 8 dekretu, w brzmieniu:
Lokowania lokacji dokonuje Lord Szambelan w drodze zarządzenia.
przyjmuje brzmienie:
Lokowania lokacji dokonuje Lord Szambelan w drodze rozporządzenia.

Art. 11 dekretu, w brzmieniu:
Lord Szambelan powołuje oraz odwołuje Lordów Namiestników w drodze rozporządzenia.
przyjmuje brzmienie:
Lord Szambelan powołuje oraz odwołuje Lordów Namiestników w drodze postanowienia.

Art. 13 dekretu, w brzmieniu:
Lenna oraz lokacje nie ulegają likwidacji. W przypadku zrzeczenia się lub utraty lenna przez lennika staje się ono lokacją.
przyjmuje brzmienie:
1. Lenna nie ulegają likwidacji. W przypadku zrzeczenia się lub utraty lenna przez lennika staje się ono lokacją.
2. Lord Szambelan może w drodze rozporządzenia zlikwidować lokację w przypadku braku aktywności z nią związanego w okresie trzech miesięcy przed wydaniem rozporządzenia.
3. Od aktu z pkt 2 służy Lordowi Namiestnikowi lokacji prawo odwołania do Zgromadzenia Krajowego w ciągu 7 dni od wydania rozporządzenia. Uchwała Zgromadzenia w tym zakresie, która musi być wydana w ciągu 14 dni od wniesienia odwołania, jest ostateczna.


Uzasadnienie:
Nowelizacja zastępuje w naszej hierarchii prawnej w KKH zarządzenia LS postanowieniami. Właściwie to nie tyle zmiana, co dostosowanie do sytuacji faktycznej - LS wydaje postanowienia, dotyczące spraw osobowych (najnowsze z 18 stycznia br.), więc wydaje mi się, że ta forma się przyjęła.

Podobnie zmiana w art. 8 przewiduje ustanawianie lokacji w drodze rozporządzeń - to też dostosowanie do praktyki postępowania: po pojedynczym zarządzeniu z 30 listopada 2020 r. kolejne lokacje są już ustanawiane rozporządzeniami. Wydaje mi się to słuszne, bo zarządzenie jest z definicji aktem wewnętrznym. Cytując za Wikipedią:
"Zarządzenie nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa ani jest podstawą decyzji wobec ogółu, osób prawnych oraz innych podmiotów. Ma charakter najczęściej wewnętrzny i obowiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi, który je wydaje albo osoby, których dotyczy. "

Art. 11 - również zmiana rodzaju aktu. Nowelizacja przenosi zmiany na stanowiskach LN na postanowienia, bo taka jest też praktyka w naszym systemie prawnym - do dokonywania zmian personalnych stosuje się właśnie ten rodzaj aktów.

Art. 13 - wprowadza możliwość zlikwidowania lokacji. Uzasadnienie: lokacja jest "projektem autorskim" jej właściciela. Wobec tego, jeśli właściciel jest trwale nieaktywny (roboczo przyjąłem tu termin 3 miesięcy), a LS już teraz ma prawo jego odwołania, to powinien mieć też możliwość zlikwidowania lokacji.
Z jednej strony jest minimalna szansa, że ktoś zechce wejść w narrację wymyśloną przez inną osobę i ją kontynuować, a z drugiej - zwalnia się w ten sposób miejsce dla ewentualnych innych chętnych.
Tryb odwołania skopiowałem z przepisów dot. obywatelstwa, doprecyzowałem jedynie, jak liczyć terminy.


Działając jako przewodniczący ZK, otwieram debatę, która potrwa 3 dni, do wtorku, 2 marca br. włącznie. W razie potrzeby można ją wydłużyć.

@piotrek @BrunonKrasnodebski @Langer @Eradl @AFvTD @JanuszekvHP @PiotrdeZaym
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: [DEBATA] Nowelizacja KKH i Prawa lokacyjnego

Postprzez Brunon Krasnodębski 27 lut 2021, o 20:02

WKM,
Wysokie Zgromadzenie,

Generalnie nie mam zastrzeżeń, natomiast zwracam uwagę i zachęcam do rozważenia, czy nie byłoby zasadnym wprowadzić drogę odwoławczą do TK. Nie jest tajemnicą, że silna pozycja władzy sądowniczej jest dla mnie ważna, natomiast widzę też inne uzasadnienie takiej zmiany.

Obecnie droga odwoławcza ma charakter polityczny - Saviuna nie będzie musiała właściwie trzymać się żadnych reguł wykładni czy zgodności z prawem. Odwołanie do TK będzie miało charakter kontroli zgodności z prawem podjęcia danej decyzji - na pierwszy rzut oka wydaje mi się to słuszniejsze.

Podobnie w przypadku obywatelstw, na których, jak Wnioskodawca wspomniał, wzorował drogę odwoławczą.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [DEBATA] Nowelizacja KKH i Prawa lokacyjnego

Postprzez Santi Vilarte 27 lut 2021, o 20:07

Może to faktycznie lepsze rozwiązanie. Nie będę dorzucał tu już przepisu dot. obywatelstwa, żeby nie robić mixu, ale autopoprawka:

Art. 13 dekretu, w brzmieniu:
Lenna oraz lokacje nie ulegają likwidacji. W przypadku zrzeczenia się lub utraty lenna przez lennika staje się ono lokacją.
przyjmuje brzmienie:
1. Lenna nie ulegają likwidacji. W przypadku zrzeczenia się lub utraty lenna przez lennika staje się ono lokacją.
2. Lord Szambelan może w drodze rozporządzenia zlikwidować lokację w przypadku braku aktywności z nią związanej w okresie trzech miesięcy przed wydaniem rozporządzenia.
3. Od aktu z pkt 2 służy Lordowi Namiestnikowi lokacji prawo odwołania do Trybunału Koronnego na podstawie odrębnych przepisów, w ciągu 7 dni od wydania rozporządzenia.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: [DEBATA] Nowelizacja KKH i Prawa lokacyjnego

Postprzez Piotr Paweł I 27 lut 2021, o 22:36

Wielmożny Lordzie Szambelanie,
Wysokie Zgromadzenie!

Jako Lord Szambelan dostrzegałem konieczność wprowadzenia podobnych, jeśli nie identycznych poprawek do Konstytucji. Mimo usilnych starań zawiera ona pewne błędy i braki - trzeba to naprawić. Generalnie więc popieram projekt.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [DEBATA] Nowelizacja KKH i Prawa lokacyjnego

Postprzez Santi Vilarte 3 mar 2021, o 00:13

Wobec braku opinii przeciwnych zamykam debatę, rozpoczynam głosowanie, które potrwa 4 dni, do niedzieli 7 marca br. włącznie (termin wydłużony na mocy art. 14 pkt 3 RegZK)

Proszę o przeklejenie i uzupełnienie karty - ZA/PRZECIW/WSTRZYMUJE SIĘ:

- Piotr Jankowski - 1 głos
- Brunon Krasnodębski - 1 głos
- Franz Langer - 1 głos
- Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza - 1 głos
- Alfred Fabian von Tehen-Dżek - grand - 3 głosy
- Santiago Vilarte von Hippogriff - baron - 2 głosy - ZA
- Filip I Gryf - arcyksiążę - 4 głosy
- Piotr de Zaym - arcyksiążę - 4 głosy

@piotrek @BrunonKrasnodebski @Langer @Eradl @AFvTD @JanuszekvHP @PiotrdeZaym
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: [DEBATA] Nowelizacja KKH i Prawa lokacyjnego

Postprzez Brunon Krasnodębski 3 mar 2021, o 00:20

- Piotr Jankowski - 1 głos
- Brunon Krasnodębski - 1 głos - ZA
- Franz Langer - 1 głos
- Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza - 1 głos
- Alfred Fabian von Tehen-Dżek - grand - 3 głosy
- Santiago Vilarte von Hippogriff - baron - 2 głosy - ZA
- Filip I Gryf - arcyksiążę - 4 głosy
- Piotr de Zaym - arcyksiążę - 4 głosy
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [DEBATA] Nowelizacja KKH i Prawa lokacyjnego

Postprzez Filip I Gryf 3 mar 2021, o 07:32

- Piotr Jankowski - 1 głos
- Brunon Krasnodębski - 1 głos - ZA
- Franz Langer - 1 głos
- Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza - 1 głos
- Alfred Fabian von Tehen-Dżek - grand - 3 głosy
- Santiago Vilarte von Hippogriff - baron - 2 głosy - ZA
- Filip I Gryf - arcyksiążę - 4 głosy - ZA
- Piotr de Zaym - arcyksiążę - 4 głosy
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: [DEBATA] Nowelizacja KKH i Prawa lokacyjnego

Postprzez Piotr Paweł I 3 mar 2021, o 09:36

- Piotr Jankowski - 1 głos
- Brunon Krasnodębski - 1 głos - ZA
- Franz Langer - 1 głos
- Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza - 1 głos
- Alfred Fabian von Tehen-Dżek - grand - 3 głosy
- Santiago Vilarte von Hippogriff - baron - 2 głosy - ZA
- Filip I Gryf - arcyksiążę - 4 głosy - ZA
- Piotr de Zaym - arcyksiążę - 4 głosy - ZA
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [DEBATA] Nowelizacja KKH i Prawa lokacyjnego

Postprzez AFvTD 5 mar 2021, o 18:32

- Piotr Jankowski - 1 głos
- Brunon Krasnodębski - 1 głos - ZA
- Franz Langer - 1 głos
- Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza - 1 głos
- Alfred Fabian von Tehen-Dżek - grand - 3 głosy ZA
- Santiago Vilarte von Hippogriff - baron - 2 głosy - ZA
- Filip I Gryf - arcyksiążę - 4 głosy - ZA
- Piotr de Zaym - arcyksiążę - 4 głosy - ZA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [DEBATA] Nowelizacja KKH i Prawa lokacyjnego

Postprzez Santi Vilarte 8 mar 2021, o 20:26

Stwierdzam, że nowelizacja została przyjęta stosunkiem głosów 5-0-0.
Opublikowano:

http://prawo.sarmacja.org/akt,12108.html
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 


Powrót do Zgromadzenie Krajowe (Saviuna)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron