Strona 1 z 1

Projekt Statutu dla MSA

PostNapisane: 22 lis 2018, o 19:51
przez Kolo
Szanowni,

Z tejże racji, iż de iure nadal sprawuję funkcję włodarza M. St Angemont, to pomyślałem nad rozpoczęciem dyskusji nad kształtem statutu dla naszego ukochanego miasta.

Oto moja propozycja.

Art. 1.

Niniejszy statut określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Miasta Stołecznego Angemont (zwanego dalej miastem Angemont).

Miasto Angemont działa na podstawie Konstytucji Księstwa Sarmacji i innych przepisów prawa sarmackiego, oraz na podstawie Konstytucji Królestwa Hasselandu i innych przepisów prawa hasselandzkiego.

Art. 2.

Stroną internetową miasta Angemont jest http://angemont.wordpress.com.

Art. 3.

Wygląd symboli miasta Angemont określa Mer w drodze zarządzenia.

Art. 4.

Władzę wykonawczą sprawuje Mer wybierany przez mieszkańców miasta bądź menadżer powoływany przez Lorda Szambelana w momencie opróżnienia stanowiska Mera lub gdy liczba mieszkańców miasta nie przekracza liczby 6.

Mer Miasta Angemont może powołać Zarząd Miasta pod swoim kierownictwem, składający się z jego zastępców powolanych w liczbie nie większej niż dwóch. Utrata funkcji przez Mera miasta Angemont jest równoznaczna z odwołaniem Zarządu Miasta.

Mer oraz Zarząd Miasta ponosi odpowiedzialność przed Radą Miasta oraz Lordem Szambelanem.

Art. 5.

Organem uchwałodawczym miasta Angemont jest Rada Miasta skladająca się ze wszystkich mieszkańców miasta Angemont posiadających obywatelstwo hasselandzkie.

Obradom Rady Miasta przewodniczy Przewodniczący powoływany na okres 4 miesięcy lub Mer w jego zastępstwie.

Art. 6.

Zmiana Statutu Miasta Stołecznego Angemont następuje w drodze uchwały Rady Miasta przyjętej większością 2/3 głosów.

Ninieszy statut wchodzi w życie w dniu ogłoszenia z mocą w dniu 30 listopada 2018 r.

(—) Erik Otton kaw. von Hohenburg
Menadżer M.st Angemont.


Zachęcam do przeanalizowania tekstu projektu oraz o podzielenie się własnymi przemyśleniami i także o przedstawienie własnych propozycji w tym zakresie.

Re: Projekt Statutu dla MSA

PostNapisane: 23 lis 2018, o 06:41
przez Cudzoziemiec
Ja uwag nie mam.

Re: Projekt Statutu dla MSA

PostNapisane: 23 lis 2018, o 18:32
przez Prokrustes
Władzę wykonawczą sprawuje Mer wybierany przez mieszkańców miasta bądź menadżer powoływany przez Lorda Szambelana w momencie opróżnienia stanowiska Mera lub gdy liczba mieszkańców miasta nie przekracza liczby 6.


Nie podoba mi się to zdanie bo mamy najpierw bądź a potem jeszcze lub. Powinien się wypowiedzieć jakiś ekspert ale ja bym podejrzewał, że mamy tutaj w obecnej formie trzy równorzędne alternatywy .... a tak na prawdę to lub odnosi się do drugiej alternatywy. Zwyczajnie nie jestem pewien czy jest to poprawnie.

Tu chyba czegoś brakuje:
Obradom Rady Miasta przewodniczy (?) przewodniczący powoływany na okres 4 miesięcy lub Mer w jego zastępstwie.


wchodzi w życie w dniu ogłoszenia z mocą w dniu 30 listopada 2018 r.


Czym się różni wejście w życie od wejścia w życie z mocą ?

Re: Projekt Statutu dla MSA

PostNapisane: 23 lis 2018, o 19:07
przez Esteladio
Ja proponuję wstrzymać się z tym projektem.

1. Jest on sprzeczny z hasselandzkim prawem, konkretnie z tym rozporządzeniem. Skoro jest takie rozporządzenie, po co nadawać statut?

2. W prawie Hasselandu występują poważne luki prawne, które są w mojej ocenie bardziej istotne.

3. Przy próbie oceny tego projektu, znalazłem przesłankę mogącą świadczyć o niezgodności między Konstytucją Księstwa Sarmacji a Konstytucją Hasselandu.

Re: Projekt Statutu dla MSA

PostNapisane: 23 lis 2018, o 20:11
przez Prokrustes
Zombiakov napisał(a):Obradom Rady Miasta przewodniczy (?) przewodniczący powoływany na okres 4 miesięcy lub Mer w jego zastępstwie.


Miałem na myśli "przewodniczy"

Re: Projekt Statutu dla MSA

PostNapisane: 23 lis 2018, o 20:46
przez Kolo
Seweryn napisał(a):Ja proponuję wstrzymać się z tym projektem.

1. Jest on sprzeczny z hasselandzkim prawem, konkretnie z tym rozporządzeniem. Skoro jest takie rozporządzenie, po co nadawać statut?

Nie wiedzialem o tym rozporządzeniu, jednak jeżeli LS wyrazi zgodę na zastąpienie rozporządzenia statutem, bądź też dołączenie statutu w formie załącznika do tegoż rozporządzenia (z drobnymi zmianami), to czemu nie?

2. W prawie Hasselandu występują poważne luki prawne, które są w mojej ocenie bardziej istotne.


Zgadzam się z tym jednak tworzenie statutu samo w sobie nie stoi na przeszkodzie w naprawianiu prawa KH, tym bardziej, że obywatele nie rwą się do prac legislacyjnych, a pisanie czegoś z pozoru tak banalnego jak ten statut może przynajmniej na chwilę ożywić prowincję i może nawet dać impuls do przeprowadzenia gruntownych zmian w hasselandzkim prawie.

3. Przy próbie oceny tego projektu, znalazłem przesłankę mogącą świadczyć o niezgodności między Konstytucją Księstwa Sarmacji a Konstytucją Hasselandu.


Interesujące, czy mógłbym poprosić o rozwinięcie tematu?

Zombiakov napisał(a):
Zombiakov napisał(a):Obradom Rady Miasta przewodniczy (?) przewodniczący powoływany na okres 4 miesięcy lub Mer w jego zastępstwie.


Miałem na myśli "przewodniczy"


Cóż, moje niedopatrzenie dziękuję.

Re: Projekt Statutu dla MSA

PostNapisane: 23 lis 2018, o 22:07
przez Esteladio
Szerzej wypowiem się w późniejszym terminie.

Re: Projekt Statutu dla MSA

PostNapisane: 23 lis 2018, o 22:16
przez Prokrustes
Seweryn napisał(a):Szerzej wypowiem się w późniejszym terminie.


A macie jakieś taśmy prawdy ? :)

Re: Projekt Statutu dla MSA

PostNapisane: 24 lis 2018, o 13:56
przez Esteladio
EOvH napisał(a):
Seweryn napisał(a):Ja proponuję wstrzymać się z tym projektem.
1. Jest on sprzeczny z hasselandzkim prawem, konkretnie z tym rozporządzeniem. Skoro jest takie rozporządzenie, po co nadawać statut?

Nie wiedzialem o tym rozporządzeniu, jednak jeżeli LS wyrazi zgodę na zastąpienie rozporządzenia statutem, bądź też dołączenie statutu w formie załącznika do tegoż rozporządzenia (z drobnymi zmianami), to czemu nie?


Po takiej zgodzie Lorda Szambelana miałoby to sens. Nie ma potrzeby dublowania aktów prawnych.

EOvH napisał(a):
Seweryn napisał(a):2. W prawie Hasselandu występują poważne luki prawne, które są w mojej ocenie bardziej istotne.


Zgadzam się z tym jednak tworzenie statutu samo w sobie nie stoi na przeszkodzie w naprawianiu prawa KH, tym bardziej, że obywatele nie rwą się do prac legislacyjnych, a pisanie czegoś z pozoru tak banalnego jak ten statut może przynajmniej na chwilę ożywić prowincję i może nawet dać impuls do przeprowadzenia gruntownych zmian w hasselandzkim prawie.


No niby tak, tylko warto najpierw ustalić brzmienie aktów wyższego rzędu, żeby potem nie było kolizji.

EOvH napisał(a):
Seweryn napisał(a):3. Przy próbie oceny tego projektu, znalazłem przesłankę mogącą świadczyć o niezgodności między Konstytucją Księstwa Sarmacji a Konstytucją Hasselandu.


Interesujące, czy mógłbym poprosić o rozwinięcie tematu?


Art 4. pkt. e Konstytucji Królestwa Hasselandu napisał(a):po konsultacjach z senatorami, wydaje opinię w sprawie wykładni ustaw, wiążącą dla urzędów państwowych i samorządowych Królestwa Hasselandu.


Chodzi mi o ten fragment. Wykładnia legalna prawa (w tym samorządowego) jest zarezerwowana dla Trybunału Koronnego, zatem fragment ten może być niezgodny z konstytucją KS. Moja opinia nie ma jednak jakiegokolwiek znaczenia, a ja chciałem się tylko podzielić swoją obserwacją. Może zostanie zwrócona na to uwaga w przypadku dokonywania zmian w Konstytucji Hasselandu.

Re: Projekt Statutu dla MSA

PostNapisane: 24 lis 2018, o 20:18
przez Piotr Paweł I
Wróciłem z wyjazdu i zajrzałem... Cóż: rozporządzenie było po to, by tymczasowo zorganizować władze Angemont. Każda nowa inicjatywa jest cenna. Przyjrzę się propozycji i zastanowię, co i jak zaproponować.