Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobowe

Archiwum Akademii
Obrazek
Konsulat Sclavinii: Serwis internetowySystem Ewidencji GruntówWniosek o grunt
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobowe

Postprzez ApM 4 gru 2017, o 15:48

Obrazek
AKT ARCHIWALNY


Dz. Urz. Nr 3
poz. 1


Zarządzenie Rektora
z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje wewnętrzną organizację Akademii, podział zadań naukowo-badawczych oraz określa przyporządkowanie pracowników naukowych do jednostek organizacyjnych.


§2
1. Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:
 • Rektorat,
  - Biblioteka Akademicka,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum.
2. W strukturze Akademii na Forum Centralnym wyodrębnia się, oprócz jednostek, o których mowa w ust. 1, również:
 • Archiwum, w którym przechowywane będą treści archiwalne Akademii,
 • Kafeteria "U PRZYWÓDCY" służąca do prowadzenia swobodnych rozmów i dyskusji, niezwiązanych stricte z celami Akademii (tzw. off topic).

§3
Określa się zadania jednostek organizacyjnych:
 • Rektorat jest jednostką administracji obsługującą Rektora Akademii,
  - Biblioteka Akademicka jest jednostką wyodrębnioną w Rektoracie, gromadzi i udostępnia prace dyplomowe studentów Akademii, archiwizuje uchwały Konwentu Akademii, zarządzenia Rektora Akademii,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych prowadzi badania i studia w dziedzinach związanych z człowiekiem jako istotą społeczną oraz jego twórczością, ponadto gromadzi, opracowuje i zabezpiecza materiały historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, dotyczących istnienia państwowości Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Sclavińskiego Instytutu Historycznego oraz zarządza Aleją Zasłużonych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych prowadzi badania z zakresu nauk biologicznych i geograficznych, w tym opracowuje mapy mikronacyjne, przedstawia propozycje nazw obiektów fizjograficznych znajdujących się na terytorium Konsulatu Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Kolegium Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania nad stosunkami społecznymi, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia międzynarodowego, ponadto badaniami nad dyplomacją w mikronacjach, protokołem dyplomatycznym i językiem dyplomacji,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum prowadzi badania z zakresu nauk medycznych, profilaktyki i leczenia chorób oraz udziela ogólnodostępnych świadczeń na rzecz diagnozowania i leczenia.

§4
Ustala się składy osobowe jednostek organizacyjnych:
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych
  Dziekan: Guedes de Lima
  Wykładowcy: Roland Heach-Romański, Ludwik Tomović
  Adiunkci: Mustafa Owski, Salvadore van der Saar
 • Wydział Nauk Przyrodniczych
  Dziekan: Viktor von Vihren
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
  Adiunkci: Krzysztof Hans van der Ice
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych
  Dziekan: Robert von Thorn,
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum
  Dziekan: Marceli de Bordeaux-Ossoliński

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek
p. o. Rektora Akademii Sclavińskiej
-
ApM
 

Re: Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobow

Postprzez ApM 13 sty 2018, o 16:13

Obrazek
AKT ARCHIWALNY


Dz. Urz. Nr 3
poz. 2


Zarządzenie Rektora
z dnia 13 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje wewnętrzną organizację Akademii, podział zadań naukowo-badawczych oraz określa przyporządkowanie pracowników naukowych do jednostek organizacyjnych.


§2
1. Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:
 • Rektorat,
  - Biblioteka Akademicka,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum.
2. W strukturze Akademii na Forum Centralnym wyodrębnia się, oprócz jednostek, o których mowa w ust. 1, również:
 • Archiwum, w którym przechowywane będą treści archiwalne Akademii,
 • Kafeteria "U PRZYWÓDCY" służąca do prowadzenia swobodnych rozmów i dyskusji, niezwiązanych stricte z celami Akademii (tzw. off topic).

§3
Określa się zadania jednostek organizacyjnych:
 • Rektorat jest jednostką administracji obsługującą Rektora Akademii,
  - Biblioteka Akademicka jest jednostką wyodrębnioną w Rektoracie, gromadzi i udostępnia prace dyplomowe studentów Akademii, archiwizuje uchwały Konwentu Akademii, zarządzenia Rektora Akademii,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych prowadzi badania i studia w dziedzinach związanych z człowiekiem jako istotą społeczną oraz jego twórczością, ponadto gromadzi, opracowuje i zabezpiecza materiały historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, dotyczących istnienia państwowości Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Sclavińskiego Instytutu Historycznego oraz zarządza Aleją Zasłużonych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych prowadzi badania z zakresu nauk biologicznych i geograficznych, w tym opracowuje mapy mikronacyjne, przedstawia propozycje nazw obiektów fizjograficznych znajdujących się na terytorium Konsulatu Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Kolegium Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania nad stosunkami społecznymi, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia międzynarodowego, ponadto badaniami nad dyplomacją w mikronacjach, protokołem dyplomatycznym i językiem dyplomacji,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum prowadzi badania z zakresu nauk medycznych, profilaktyki i leczenia chorób oraz udziela ogólnodostępnych świadczeń na rzecz diagnozowania i leczenia.

§4
1. Ustala się składy osobowe jednostek organizacyjnych:
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych
  Dziekan: Guedes de Lima
  Wykładowcy: Roland Heach-Romański, Ludwik Tomović
  Adiunkci: Mustafa Owski, Salvadore van der Saar
 • Wydział Nauk Przyrodniczych
  Dziekan: Viktor von Vihren
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
  Adiunkci: Krzysztof Hans van der Ice
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych
  Dziekan: JKM Robert Fryderyk,
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum
  Dziekan: Marceli de Bordeaux-Ossoliński
2. Prowadzenie przez Naukowca wykładów i zajęć w ramach jednostki organizacyjnej, innej niż tej do której został przypisany w ust. 1, jest możliwe po wcześniejszym powiadomieniu Rektora.

§5
1. Traci moc zarządzenie Rektora z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek
Rektor Akademii Sclavińskiej
-
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ApM
 

Re: Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobow

Postprzez ApM 29 sty 2018, o 12:56

Obrazek
AKT ARCHIWALNY


Dz. Urz. Nr 3
poz. 3


Zarządzenie Rektora
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje wewnętrzną organizację Akademii, podział zadań naukowo-badawczych oraz określa przyporządkowanie pracowników naukowych do jednostek organizacyjnych.


§2
1. Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:
 • Rektorat,
  - Biblioteka Akademicka,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum.
2. W strukturze Akademii na Forum Centralnym wyodrębnia się, oprócz jednostek, o których mowa w ust. 1, również:
 • Archiwum, w którym przechowywane będą treści archiwalne Akademii,
 • Kafeteria "U PRZYWÓDCY" służąca do prowadzenia swobodnych rozmów i dyskusji, niezwiązanych stricte z celami Akademii (tzw. off topic).

§3
Określa się zadania jednostek organizacyjnych:
 • Rektorat jest jednostką administracji obsługującą Rektora Akademii,
  - Biblioteka Akademicka jest jednostką wyodrębnioną w Rektoracie, gromadzi i udostępnia dokumentację przebiegu studiów studentów Akademii, archiwizuje uchwały Konwentu Akademii, zarządzenia Rektora Akademii,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych prowadzi badania i studia w dziedzinach związanych z człowiekiem jako istotą społeczną oraz jego twórczością, ponadto gromadzi, opracowuje i zabezpiecza materiały historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, dotyczących istnienia państwowości Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Sclavińskiego Instytutu Historycznego oraz zarządza Aleją Zasłużonych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych prowadzi badania z zakresu nauk biologicznych i geograficznych, w tym opracowuje mapy mikronacyjne, przedstawia propozycje nazw obiektów fizjograficznych znajdujących się na terytorium Konsulatu Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Kolegium Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania nad stosunkami społecznymi, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia międzynarodowego, ponadto badaniami nad dyplomacją w mikronacjach, protokołem dyplomatycznym i językiem dyplomacji,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum prowadzi badania z zakresu nauk medycznych, profilaktyki i leczenia chorób oraz udziela ogólnodostępnych świadczeń na rzecz diagnozowania i leczenia.

§4
1. Ustala się składy osobowe jednostek organizacyjnych:
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych
  Dziekan: Guedes de Lima
  Wykładowcy: Roland Heach-Romański, Ludwik Tomović
  Adiunkci: Mustafa Owski, Salvadore van der Saar
 • Wydział Nauk Przyrodniczych
  Dziekan: vacat
  Wykładowcy: Viktor von Vihren, Otto von Spee-Asketil
  Adiunkci: Krzysztof Hans van der Ice
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych
  Dziekan: JKM Robert Fryderyk,
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum
  Dziekan: Marceli de Bordeaux-Ossoliński
2. Prowadzenie przez Naukowca wykładów i zajęć w ramach jednostki organizacyjnej, innej niż tej do której został przypisany w ust. 1, jest możliwe po wcześniejszym powiadomieniu Rektora.
3. W przypadku wakatu na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej pełnienie obowiązków dziekana tej jednostki przejmuje Rektor.

§5
1. Traci moc zarządzenie Rektora z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek
Rektor Akademii Sclavińskiej
-
ApM
 

Re: Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobow

Postprzez ApM 11 lut 2018, o 12:34

Obrazek
Dz. Urz. Nr 3
poz. 4


Zarządzenie Rektora
z dnia 11 lutego 2018 r.
w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje wewnętrzną organizację Akademii, podział zadań naukowo-badawczych oraz określa przyporządkowanie pracowników naukowych do jednostek organizacyjnych.


§2
1. Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:
 • Rektorat,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Nauk Technicznych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum.
2. W strukturze Akademii na Forum Centralnym wyodrębnia się, oprócz jednostek, o których mowa w ust. 1, również:
 • Archiwum, w którym przechowywane będą treści archiwalne Akademii,
 • Kafeterię "U PRZYWÓDCY" służąca do prowadzenia swobodnych rozmów i dyskusji, niezwiązanych stricte z celami Akademii (tzw. off topic).
3. Akademia sprawuje opiekę nad Książnicą Sclavińską, która gromadzi i udostępnia publikacje Konsulatu Sclavinii, a także dokumenty wytworzone przez Akademię, w tym te dotyczące przebiegu studiów oraz uchwały Konwentu Akademii i zarządzenia Rektora Akademii.

§3
Określa się zadania jednostek organizacyjnych:
 • Rektorat jest jednostką administracji obsługującą Rektora Akademii,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych prowadzi badania i studia w dziedzinach związanych z człowiekiem jako istotą społeczną oraz jego twórczością, ponadto gromadzi, opracowuje i zabezpiecza materiały historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, dotyczących istnienia państwowości Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Sclavińskiego Instytutu Historycznego oraz zarządza Aleją Zasłużonych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych prowadzi badania i studia z zakresu nauk biologicznych i geograficznych, w tym opracowuje mapy mikronacyjne, przedstawia propozycje nazw obiektów fizjograficznych znajdujących się na terytorium Konsulatu Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Kolegium Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Nauk Technicznych prowadzi badania i studia odnoszące się do techniki i inżynierii jako dziedzin wiedzy, matematyki i technologii przetwarzania informacji,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania i studia nad stosunkami społecznymi, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia międzynarodowego, ponadto badaniami nad dyplomacją w mikronacjach, protokołem dyplomatycznym i językiem dyplomacji,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum prowadzi badania i studia z zakresu nauk medycznych, profilaktyki i leczenia chorób oraz udziela ogólnodostępnych świadczeń na rzecz diagnozowania i leczenia.

§4
1. Ustala się składy osobowe jednostek organizacyjnych:
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych
  Dziekan: Guedes de Lima
  Wykładowcy: Ludwik Tomović
 • Wydział Nauk Przyrodniczych
  Dziekan: vacat
  Wykładowcy: Viktor von Vihren, Otto von Spee-Asketil
 • Wydział Nauk Technicznych
  Dziekan: Ł.N.
  Wykładowcy: Roland Heach-Romański
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych
  Dziekan: JKM Robert Fryderyk,
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum
  Dziekan: Marceli de Bordeaux-Ossoliński
2. Prowadzenie przez Naukowca wykładów i zajęć w ramach jednostki organizacyjnej, innej niż tej do której został przypisany w ust. 1, jest możliwe po wcześniejszym powiadomieniu Rektora.
3. W przypadku wakatu na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej pełnienie obowiązków dziekana tej jednostki przejmuje Rektor lub Naukowiec wskazany przez Rektora w drodze komunikatu.

§5
1. Traci moc zarządzenie Rektora z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej.
2. Wolumeny dotychczasowej Biblioteki Akademickiej, o której mowa w przepisach zarządzenia wskazanego w ust. 1, zostaną niezwłocznie przekazane do Książnicy Sclavińskiej z chwilą jej uruchomienia i przystosowania do potrzeb bieżącej publikacji Dziennika Urzędowego Akademii.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek
Rektor Akademii Sclavińskiej
-
ApM
 

Re: Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobow

Postprzez ApM 11 lut 2018, o 16:42


Publikacje Dziennika Urzędowego zostały przeniesione do Książnicy Sclavińskiej.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ApM
 


Powrót do Archiwum akademickie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość