Strona 1 z 1

Wybór Ministra Administracji i Ministra Spraw Wewnętrznych

PostNapisane: 24 lip 2018, o 22:03
przez Arsacjusz
Wysoki Senacie,

zawiadamiam, że na urząd Ministra Administracji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych zgłosił się p. Seweryn Siepacz-Rębajło. W związku z tym zarządzam na dni 24-26 lipca 2018 roku głosowanie nad przedstawioną kandydaturą.

Sposób głosowania:
— Minister Administracji: za, przeciw, wstrzymuję się,
— Minister Spraw Wewnętrznych: za, przeciw, wstrzymuję się.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Wybór Ministra Administracji i Ministra Spraw Wewnętrzny

PostNapisane: 24 lip 2018, o 22:04
przez Arsacjusz
— Minister Administracji: za
— Minister Spraw Wewnętrznych: za

Re: Wybór Ministra Administracji i Ministra Spraw Wewnętrzny

PostNapisane: 25 lip 2018, o 22:05
przez Rihanna
— Minister Administracji: za
— Minister Spraw Wewnętrznych: za

Re: Wybór Ministra Administracji i Ministra Spraw Wewnętrzny

PostNapisane: 27 lip 2018, o 12:56
przez Arsacjusz
Na podstawie art. 7 ust. 2 Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii stwierdzam, że Senat składa na ręce Konsula wniosek o powołanie p. Seweryna Siepacza-Rębajły na urzędy Ministra Administracji i Ministra Spraw Wewnętrznych.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Wybór Ministra Administracji i Ministra Spraw Wewnętrzny

PostNapisane: 27 lip 2018, o 13:00
przez Esteladio
Ślubuję uroczyście jako Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych
rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki,
strzec interesów prowincji,
czynić wszystko dla pomyślności Rzeczypospolitej i Konsulatu Sclavinii,
przestrzegać praw Księstwa Sarmacji i Konsulatu Sclavinii.


(—) Seweryn Siepacz Rębajło