Strona 1 z 1

Wybory Kanclerza VII kadencji — informacje, ogłoszenia

PostNapisane: 20 lip 2018, o 17:27
przez Cudzoziemiec 1
Drogie Obywatelki i Obywatele,

1. Zarządziłem wybory Kanclerza VII Kadencji. Głosowanie rozpocznie się w sobotę 4 sierpnia br. i będzie trwało do niedzieli 5 sierpnia br., do godziny 21.00. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zawiera spis obywateli, oraz obywateli aktywnych, wraz z wyszczególnionymi głosami ważonymi.

2. Wkrótce powołam członków Książęcej Komisji Wyborczej. Komisja Wyborcza czuwa nad całością procesu wyborczego, w tym również nad okresem zgłoszeń kandydatów. Dlatego powołana została równolegle do zarządzenia wyborów, i praca członków Komisji zaczyna się wraz z biegiem okresu wyborczego. Każdy z członków Komisji jest Komisarzem wyborczym, który może w myśl przepisów podejmować decyzje. W wypadku chęci odwołania się od decyzji Komisarza można wnieść odwołanie do Księcia.

3. Termin zgłaszania kandydatów rozpoczyna się w dniu 21 lipca 2018 i upłynie 27 lipca br. o godzinie 23:59. Jako kandydaci w wyborach zarejestrowani zostaną Ci kandydaci, którzy w dniu rejestracji posiadać będą status obywateli aktywnych w rozumieniu przepisów Ustawy o obywatelstwie.

Kandydaturę zgłasza się w dedykowanym wątku osobiście z podaniem, w kolejności: nazwiska, imienia, oraz ID paszportu.

4. Kandydat zakłada, wraz z zgłoszeniem swojej kandydatury, wątek w tym dziale, w którym to wątku obywatele mogą udzielać kandydatowi niezbędnego poparcia — dla ważności zgłoszenia wymaganych jest pięć podpisów innych obywateli. Tytuł wątku, o którym mowa, winien wyglądać następująco: Wybory Kanclerza VII k. — {imię i nazwisko kandydata} [PODPISY], a jego pierwszy post winien wyglądać następująco:
W związku z wymogiem zebrania minimum 5 podpisów poparcia dla kandydatury w wyborach Kanclerza, uprasza się o udzielanie ewentualnego poparcia w niniejszym wątku.

Podpisy pod kandydaturą [imię i nazwisko kandydata, ID paszportu}.


5. Aktywni obywatele będą posiadali co najmniej trzy głosy (od 3 do 8).
Aktywnym obywatelom przysługują głosy o sile:
 1. 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
 2. 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
 3. 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
 4. 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
 5. 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
 6. 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.

Nieaktywni obywatele, choćby posiadali tytuły, będą dysponować jednym głosem. Nowi (w tym powracający, ponownie niezależnie od tytułów) obywatele będą dysponować jednym głosem.

6. To jest wątek informacyjny i dla komunikatów Książęcej Komisji Wyborczej. Wszelkie zbędne posty będą usuwane.

Robert Fryderyk

Re: Wybory Kanclerza VII kadencji — informacje, ogłoszenia

PostNapisane: 28 lip 2018, o 18:09
przez Cudzoziemiec 1
KOMUNIKAT KSIĄŻĘCEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w sprawie zarejestrowania listy kandydatów na Kanclerza


Zgodnie z art. 2 Ordynacji wyborczej dokonano rejestracji następujących kandydatów:
 1. Zarejestrowano kandydaturę Erika Otto von Hohenburga (AG643)
 2. Zarejestrowano kandydaturę Petera Westa (AF958)
 3. Zarejestrowano kandydaturę Krzysztofa Hansa van der Ice (AB726)

Zgodnie z art. 7b ust. 5 Ordynacji wyborczej publikuje się kolejność kandydatów na liście wyborczej:
 1. Hans van der Ice, Krzysztof
 2. von Hohenburg, Erik Otto
 3. West, Peter