Strona 1 z 1

Rozkaz Hetmana Nr 128/15

PostNapisane: 12 lip 2015, o 17:35
przez Hetman.Jack
Grodzisk dn. 12 lipca 2015 r.

ROZKAZ HETMANA WIELKIEGO Nr 128/15


Na podstawie art. 1, ust. 1, pkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. powołuję Służbę Dyżurną Książęcych Sił Zbrojnych.

W skład Służby Dyżurnej wchodzą:
  • Oficer Dyżurny KSZ (wybierany spośród oficerów Książęcych Sił Zbrojnych)
  • Pomocnik Oficera Dyżurnego KSZ (wybierany spośród podoficerów i szeregowych Książęcych Sił Zbrojnych)

Skład oraz termin pełnienia Służby Dyżurnej KSZ podawany jest w Rozkazie Hetmana Wielkiego KS z siedmiodniowym wyprzedzeniem, który uwzględnia konieczność przygotowania się do niej.


Oficer zdający służbę ma obowiązek w dniu zdania służby zameldować Hetmanowi Wielkiemu KS (poprzez POCZTĘ KONNĄ lub inne techniczne środki łączności)zdanie służby:
"Panie Generale. Oficer Dyżurny KSZ kpt. Jan NOWAK melduje zadanie służby Oficera Dyżurnego KSZ. W czasie pełnienia służby nic ważnego się nie wydarzyło"
(lub)
"W czasie pełnienia służby w dniu ...." (meldujemy wszystko co budzi wasze zaniepokojenie oraz przedstawiamy krótko co się stało)

Oficer przyjmujący służbę ma obowiązek w dniu objęcia służby zameldować Hetmanowi Wielkiemu KS (poprzez POCZTĘ KONNĄ lub inne techniczne środki łączności)objęcie służby:
"Panie Generale. Oficer Dyżurny KSZ kpt. Jan NOWAK melduje objęcie służby Oficera Dyżurnego KSZ."

W tygodniu poprzedzającym objęcie służby dyżurnej skład służby melduje się do Hetmana Wielkiego KS lub żołnierza przez niego wyznaczonego celem udziału w instruktażu do służby dyżurnej. Instruktaż ma na celu sprawdzenie znajomości obowiązków podczas pełnienia Służby Dyżurnej KSZ.

Do obowiązków Służby Dyżurnej KSZ należy:
  • powitanie nowych na forum centralnym oraz skierowanie ich do K-ta WKU w razie potrzeby
  • meldowanie bezpośrednio Hetmanowi o wszystkich wzmiankach o KSZ na forum centralnym oraz DSG.
  • na polecenie Hetmana Wielkiego tworzenie wszelkich ogłoszeń dla żołnierzy KSZ.
  • na zawołanie Hetmana "SŁUŻBA DYŻURNA" Oficer Dyżurny KS lub jego Pomocnik w ciągu 24 godzin maja obowiązek odpowiedzieć poprzez stwierdzenie "Oficer Dyżurny KSZ MELDUJE SIĘ" lub "Pomocnik Oficera Dyżurnego KSZ MELDUJE SIĘ"

Służba dyżurna jest oceniana w skali od 1-5. Tabelę ocen prowadzi Szef Administracji, który również tworzy i przedstawia do zatwierdzenia Hetmanowi Wielkiemu KS grafik służb.

Wszelkie nieunormowane rozkazem sprawy związane z Pełnieniem Służby Dyżurnej są na bieżąco rozpatrywane przez Hetmana Wielkiego KS.
Obrazek