Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Struktura organizacyjna rodzajów wojsk

Uczelnia Wojskowa kształcąca kadry Książęcych Sił Zbrojnych

Struktura organizacyjna rodzajów wojsk

Postprzez Simon Liberi 20 sty 2013, o 15:06

Ogólne zasady organizacji wojsk


Sekcja Ogniowa to najmniejsza jednostka woskowa. Sekcje ogniowe zwykle składają się z najwyżej czterech żołnierzy i grupują się z dwóch lub trzech Sekcji w Drużynę. Koncepcja Sekcji Ogniowej bazuje na potrzebie taktycznej elastyczności w działaniach piechoty. Sekcja ogniowa jest zdolna do wykonywania niezależnych operacji jako część większej jednostki.

Drużyna — mniejszy pododdział występujący w większości rodzajów wojsk. Jest przeznaczona do prowadzenia walki albo zabezpieczenia działań bojowych. W artylerii jej odpowiednikiem jest działon, w wojskach zmechanizowanych i pancernych — załoga wozu bojowego, w niektórych jednostkach rakietowych, łączności i logistycznych — obsługa wozu, urządzenia lub agregatu, a w kawalerii — sekcja. W zależności od rodzaju wojsk, ich przeznaczenia i funkcji, stan liczebny drużyny wynosi 8-14 osób.

Pluton — to pododdział w składzie 2-5 drużyn, działonów, sekcji lub załóg wozów bojowych. Występuje we wszystkich rodzajach wojsk. Wchodzi najczęściej w skład kompanii, baterii albo szwadronu. Niekiedy występuje samodzielnie na szczeblu batalionu (dywizjonu) lub pułku. Może mieć jednorodną strukturę organizacyjną (gdy składa się z drużyn jednego rodzaju) albo składać się z drużyn o różnej organizacji i przeznaczeniu. Jest podstawową jednostką w szkoleniu, odpowiednikiem klasy w szkole albo grupy na studiach. Przeważnie jest to najmniejszy pododdział etatowo dowodzony przez oficera.

Kompania (franc. compagnie) — pododdział wojska liczący około 110 żołnierzy i oficerów. Składa się zazwyczaj z pododdziału dowodzenia, 3-4 plutonów zasadniczego rodzaju wojsk, ewentualnie plutonu wsparcia. Zazwyczaj trzy, rzadziej dwie lub cztery kompanie wchodzą w skład batalionu. Odpowiedniki w innych rodzajach wojsk:

  • bateria w artylerii,
  • szwadron w kawalerii, czasem w broni pancernej.

Batalion — jednostka organizacyjna wojska, mniejsza od pułku/brygady 300-700 żołnierzy. Termin wprowadzony został po raz pierwszy przez Nicolo Machiavellego jako określenie oddziału piechoty mniejszego od batalii. Obecnie batalion stanowi jednostkę taktyczną (pododdział), składający się z kilku (3-6) kompanii i mniejszych pododdziałów zabezpieczenia. W wojskach NATO i USA batalion zazwyczaj wchodzi w skład brygady, w armii rosyjskiej (i w armiach państw, niegdyś tworzących Układu Warszawskiego) zazwyczaj wchodzi (wchodził) w skład pułku. W jednostkach artylerii i kawalerii odpowiednikiem batalionu jest w szeregu armii dywizjon. Batalion zazwyczaj składa się z dowództwa wraz z pododdziałem dowodzenia (zazwyczaj kompania dowodzenia), kilku kompanii zasadniczego dla danego batalionu rodzaju wojsk, czasem dodatkowo kompanii innego rodzaju wojsk (np. w batalionie czołgów mogą być 3 kompanie czołgów i 1 kompania zmechanizowana), oraz pododdziałów zabezpieczających wykonanie zadań batalionu (np. saperzy, artyleria przeciwpancerna, artyleria przeciwlotnicza).

Pułk — taktyczny oddział wojskowy, samodzielna jednostka w różnych rodzajach wojsk (3-5 batalionów); z zasady w składzie brygady lub dywizji.

Brygada — najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych.

Dywizja — podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5-15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych. Rozróżnia się m.in. dywizję artylerii, dywizję artylerii przeciwlotniczej, dywizję kawalerii powietrznej, dywizję lotniczą, dywizję obrony powietrznej kraju, dywizję pancerną, dywizję piechoty, dywizję powietrznodesantową, dywizję zmechanizowaną itp.

Korpus — Wyższy związek taktyczny składający się z kilku dywizji lub brygad określonego rodzaju wojsk oraz związków taktycznych i oddziałów, przeznaczonych do zabezpieczenia działań całości jego sił; wchodzi zwykle w skład związku operacyjnego, niekiedy może działać samodzielnie. Rozróżnia się m. in. korpusy: polowe, armijne, piechoty, zmechanizowane (zmotoryzowane), kawalerii, pancerne, powietrzno-desantowe, lotnicze (myśliwskie, szturmowe, bombowe, mieszane), obrony przeciwlotniczej, artylerii.
Zgrupowanie wojsk przeznaczone do zadań specjalistycznych np. Korpus ekspedycyjny, Korpus Interwencyjny, Korpus Terytorialny, Korpus Ochrony Pogranicza, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Powrót do Książęca Akademia Wojskowa

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość