Strona 1 z 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego

PostNapisane: 11 lip 2019, o 17:42
przez Arsacjusz
Królewskie Miasto Almera, 11 lipca 2019 roku

Sygn. akt PG Ds 05.2019

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
Gotfryd Slavik de Ruth
Hetman Wielki
Książęce Siły Zbrojne


Z A W I A D O M I E N I E

Prefekt Generalny zawiadamia Hetmana Wielkiego — jako przełożonego służbowego żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych — o wszczęciu postępowania przygotowawczego przeciwko szeregowemu Filipowi von Sarmie (AG939) podejrzanemu o naruszenie lub omijanie zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczanie wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej, tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 8 k.s. Informację przesyłam z uwagi na ważny interes społeczny, ponieważ podejrzany jest żołnierzem, co wymaga nieskazitelnej postawy do obowiązującego prawa. Co więcej, z okoliczności sprawy wynika, że czyn zabroniony został popełniony na terenie obiektów wojskowych — w dziale Sztabu Głównego.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek

Re: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego

PostNapisane: 13 lip 2019, o 13:09
przez Hetman_Gotfryd
Dziękuję za przekazanie, wiadomości o wszczęciu postępowania. Polecę ŻW podlejcie stosownych kroków, do zaistniałej sytuacji. Oraz deklaruję ze strony KSZ, i jej podległych organów- stosowną pomoc prawną. Skutkującą wyjaśnieniem, powstałego zdarzenia. Dodatkowo informuję że szeregowy Filip von Sarm (AG939) zostaję skierowany na 30 dniowy urlop. By był w pełni dyspozycyjny, do potrzeb Prefekta Generalnego.

Obrazek

Re: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego

PostNapisane: 17 lip 2019, o 21:33
przez Arsacjusz
Królewskie Miasto Almera, 17 lipca 2019 roku

Sygn. akt PG Ds 06.2019 i PG Ds 08.2019

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
Gotfryd Slavik de Ruth
Hetman Wielki
Książęce Siły Zbrojne


Z A W I A D O M I E N I E

Prefekt Generalny zawiadamia Hetmana Wielkiego — jako przełożonego służbowego żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych — o wszczęciu postępowania przygotowawczego przeciwko szeregowemu Filipowi von Sarmie (AG939):
1) podejrzanemu o prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 8 k.s. (PG Ds 06.2019),
2) podejrzanemu o pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu, tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s. (PG Ds 08.2019).

Informację przesyłam z uwagi na interes społeczny, ponieważ podejrzany był już wcześniej karany, a także z powodu, że z okoliczności prowadzonych spraw wynika, że wciąż nie respektuje porządku prawnego.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek

Re: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego

PostNapisane: 31 lip 2019, o 12:06
przez Arsacjusz
Królewskie Miasto Almera, 30 lipca 2019 roku

Sygn. akt PG Ds 11.2019

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
Gotfryd Slavik de Ruth
Hetman Wielki
Książęce Siły Zbrojne


Z A W I A D O M I E N I E

Prefekt Generalny zawiadamia Hetmana Wielkiego — jako przełożonego służbowego żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych — o wszczęciu postępowania przygotowawczego przeciwko szeregowemu Filipowi von Sarmowi (AG939) podejrzanemu o złośliwe niepokojenie Natalii Wittelsbach, tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 9 k.s. Informację przesyłam z uwagi na interes społeczny. Okoliczności sprawy wskazują, że czyn został popełniony z niskich pobudek.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek