Strona 1 z 1

Rozkaz Personalny nr 120

PostNapisane: 27 kwi 2021, o 20:39
przez Hetman_Gotfryd
Grodzisk dn. 27.04.2021 r.


ROZKAZ PERSONALNY Nr. 120
HETMANA WIELKIEGO KSIĘSTWA SARMACJI


1. kpt. Aleksander Damian Chojnacki ID AE804
2. st.szer. BetelRigSun (Karol von Sarm) ID AH131
3. st. szer. Brunon Krasnodębski ID AH


Z dniem 27 kwietnia 2021 r. Zwalniam z dotychczas, zajmowanego stanowiska służbowego i przenoszę do rezerwy.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r. § 14 pkt 1 i 2, § 17 pkt 1 i 2, § 18 pkt 1 i 2 Artykułów Hetmańskich nr 17 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych.
UZASADNIENIE:
W związku z złożeniem przez zainteresowanych, wniosku o rezygnacje ze służb wojskowej.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanemu przysługuje w terminie siedmiu dni. Od daty opublikowania niniejszego rozkazu prawo odwołania, do Hetmana Wielkiego KS.


4. gen. dyw. Laurẽt Gedeon I ID AF766
5. szer. August van Hagsen de la Sparasan ID AH007


Z dniem 27 kwietnia 2021 r. Zwalniam z dotychczas, zajmowanego stanowiska służbowego i przenoszę do rezerwy.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r. § 14 pkt 1 i 2, § 17 pkt 1 i 2, § 18 pkt 1 i 2 Artykułów Hetmańskich nr 17 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych.
UZASADNIENIE:
W związku z utartą obywatelstwa sarmackiego.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanemu przysługuje w terminie siedmiu dni. Od daty opublikowania niniejszego rozkazu prawo odwołania, do Hetmana Wielkiego KS.


Obrazek
Obrazek