Strona 1 z 1

Rozkaz Personalny nr 118

PostNapisane: 30 paź 2020, o 12:06
przez Hetman_Gotfryd
Grodzisk dn.30.10.2020 r.


ROZKAZ PERSONALNY Nr. 118
HETMANA WIELKIEGO KSIĘSTWA SARMACJI1.ppor. Ludwik Tomović AF433
2.kpr. Joahim von Ribertrop von Sarm AG960
3.kpr. Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski AH012
4.st.szer. Arsacjusz Basenik AH116
5.st. mar. Patryk Adam H Grzymała AH 119

Z dniem 30 października 2020 r. Zwalniam z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i przenoszę do rezerwy.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r. § 14 pkt 1 i 2, § 17 pkt 1 i 2, § 18 pkt 1 i 2 Artykułów Hetmańskich nr 17 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych.
UZASADNIENIE:
W związku z stwierdzonym utraceniem obywatelstwa sarmackiego.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanym przysługuje w terminie siedmiu dni. Od daty opublikowania niniejszego rozkazu, prawo odwołania do Hetmana Wielkiego KS.


Obrazek
Obrazek