Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o wykładnie

Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawy konstytucyjne

Wniosek o wykładnie

Postprzez PornoBotka 26 gru 2013, o 02:06

Do Mikołaja diuka Arped-Muzyka,
Prezesa Sądu Najwyższego


Jaśnie Oświecony Prezesie,
w związku z powstałymi właśnie na kanale IRC wątpliwościami tyczącymi się odznaczeń (w szczególności medali), kieruję niniejsze pytanie do Sądu Najwyższego.
Art. 42. ust. 1. pkt. 7. Konstytucji Księstwa Sarmacji stanowi, co następuje:
Prowincja ma prawo do: (...) ustanawiania własnych symboli i odznak.

1. Czy przez "odznaki" rozumie się odznaczenia wszystkich rodzajów - m. in. medale i ordery, czy tylko odznaki?
2. Czy Ustawa Izby Obywatelskiej o odznaczeniach została wydana w zgodności z konstytucją?
3. Czy procedowanie w sprawie uchwalenia Medalu 10-lecia KT jest zgodne z konstytucją?
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-Wojewoda ProfesorAvril von Levengothon,
Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wykładnie

Postprzez MAP 3 sty 2014, o 17:16

Postanawiam o nadaniu biegu sprawie z wniosku Marszałka Sejmu.
Wyznaczamy do składu orzekającego JKW Daniela Łukasza oraz siebie jako przewodniczącego.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wykładnie

Postprzez Daniel Chojnacki 4 sty 2014, o 14:26

Zarządzenie

Na podst. art. 2 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 2 Ustawy o Sądzie Najwyższym Sąd:

1) wzywa wnioskodawcę do uzupełniania wniosku o wymagane przez Ustawę o Sądzie Najwyższym elementy (wskazanie uprawnionego wnioskodawcy, wnioskowane rozstrzygnięcie i uzasadnienie),
2) wyznacza termin na uzupełnienie wniosku na 10 stycznia 2014 r. pod rygorem zwrotu wniosku.

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wykładnie

Postprzez PornoBotka 7 sty 2014, o 23:20

Wysoki Sądzie

1. Wnioskodawca: Avril von Levengothon, Marszałek Semu

2. Uzasadnienie:
Art. 42. ust. 1. pkt. 7. Konstytucji Księstwa Sarmacji stanowi iż prowincje oraz kraje koronne mogą w swoim zakresie ustanawiać symbole oraz ODZNAKI. Zgodnie z definicjami z różnych źródeł (np. wikipedia), medale, ordery itp należą do grupy odznaczeń, nie odznak (odznaka jest podzbiorem odznaczeń).
Zarówno Sclavinia jak i Teutonia wydały uchwały o ustanowieniu medali oraz orderów na swoim terytorium. Dodatkowo Królstwo Sclavinii złożyło prośbę do NIA o wprowadzenie medali wraz z odznaczonymi do bazy danych DSG (w celu wyświetlania w profilu).
W opinii mojej jako Marszałka (oraz paru innych osób) nie powinny one wydawać takich aktów, jako iż są sprzeczne z konstytucją, a nawet jak by przyjąć iż mogły tego dokonać (konstytucja tego w prost nie zabrania) w swoim wewnętrznym zakresie, to nie powinny te decyzje mieć wpływu na urzędy centralne.

3. Wnioskowane rozstrzygnięcie
Ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni (czy twórca konstytucji pisząc o odznakach miał na myśli ogólnie przyjętą definicję odznak czy też całościowo odznaczeń) i ewentualne stwierdzenie zgodności lub niezgodności uchwał z przepisami wyższego rzędu.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-Wojewoda ProfesorAvril von Levengothon,
Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wykładnie

Postprzez MAP 8 sty 2014, o 16:37

Uprzejmie proszę Czcigodnego Michała Jerzego barona Hassa, Przewodniczącego Izby Obywatelskiej Królestwa oraz JO diuka Kwaziego, Regenta Teutonii o zajęcie stanowiska w sprawie do 13 stycznia b.r.

Sąd z przyjemnością wysłucha także innych osób, mających do dodania coś istotnego w sprawie. Proszę o zgłaszanie chęci wypowiedzenia się kanałami prywatnymi.

Każde naruszenie porządku spotka się ze zdecydowaną reakcją sądu.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wykładnie

Postprzez Kwazi 9 sty 2014, o 21:03

Wysoki Sądzie!

Wnioskodawca ma rację, że odznaka to szczególny (i raczej mało znaczący) typ odznaczenia. Nie mam pojęcia, czy autor przepisu Konstytucji KS, w którym występuje słowo "odznaka", był świadomy tego co tak naprawdę napisał. Niewątpliwie nie każde odznaczenie jest odznaką, ale każda odznaka jest odznaczeniem.

W uchwale Senatu KT, którą przywołuje wnioskodawca, jest mowa o medalu.
Słowo "medal" posiada dwa znaczenia:
1. nagroda za wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie (podobnie jak order),
2. ozdoba upamiętniająca ważne wydarzenie (podobnie jak odznaka okolicznościowa).

Uchwała Senatu KT ustanawia medal w tym drugim znaczeniu (upamiętnienie 10. rocznicy powstania Teutonii).
Moim zdaniem - podobnie jak w przypadku sarmackich medali koronacyjnych - nie wykracza to poza znaczenie słowa "odznaka" (medal/odznaka okolicznościowa to szczególny przypadek odznaki).
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wykładnie

Postprzez Hochenhauser 9 sty 2014, o 23:53

Wysoki Sądzie!
Ust. 2 art. 2 Konstytucji głosi: "Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie". W mojej opinii oznacza to, że słowo "odznaki" w pkt. 7 ust. 1 art. 42 traktować należy rozszerzająco- jako wszelką formę wyróżnień z wyjątkiem lenn i tytułów honorowych, te bowiem nadaje JKMość. Ponadto w przeszłości wielokrotnie nadawane były rozmaite odznaczenia prowincjonalne,woęc zgodnie z paremiami "Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt", "Quid leges sine moribus?", "Optima est legum interpres consuetudo" i wieloma innymi, które w części wywodzą się z prawa rzymskiego i stanowi normę bezwzględnie obowiązującą, to jest ius cogens, dalsze nadawanie odznaczeń przez prowincje winno być dozwolone.
Na koniec pragnę zaznaczyć, że w mojej opinii cała sprawa dotyczy głównie semantyki, stąd w razie uchylenia ustawy przez Wysoki Sąd zamierzam doprowadzić do jej ponownego uchwalenia pod nazwą "ustawa o odznakach".
Kłaniam się nisko,
Vladimir von Hochenhaüser
gość zagraniczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wykładnie

Postprzez MAP 10 sty 2014, o 12:55

Zgodnie z wyrażoną prośbą opinię w sprawie wygłosi Ignacy wicehrabia Chojnacki-Ferski. Wyznaczam termin do 13 stycznia b.r.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wykładnie

Postprzez IUdR 10 sty 2014, o 13:16

Wysoki Sądzie,

Zacząć chciałbym — także jako książęcy sekretarz stanu ds. heraldycznych — od faktu, że odznaka niewątpliwie nie jest tożsama odznaczeniu (co już zresztą zauważył JO Kwazi). Wszystko bierze się od samego początku — od "orderu". Słowo to w języku polskim oznacza po prostu najwyższy rodzaj odznaczenia, w wielu innych językach (żeby przywołać tylko francuski, portugalski, angielski, hiszpański, czy włoski) oznacza podwójnie: order (odznaczenie) i zakon. Bierze się to z początkowego stanu rzeczy, kiedy to order był oznaką przynależności do zakonu rycerskiego, a więc (poniekąd) — odznaką (2 znaczenie). Rozszerzając widzenie "orderowe" na całokształt odznaczeń i uwspółcześniając jestem skłonny stwierdzić — choć to już bardziej opinia osobista, niźli naukowa (literatura używa pojęć tak, jak to teraz wykładam, natomiast nie mogę dotrzeć do wprost naukowego potwierdzenia), czy urzędowa — że przez "odznakę" rozumieć można samą orderową oznakę tj. np. obramowany złoto czerwony krzyż (łącze) w przypadku Wojskowego Krzyża Zasługi II stopnia. Jednocześnie Wojskowy Krzyż Zasługi nie jest li tylko odznaką — jest odznaczeniem, czymś więcej niż materialny czynnik wyróżniający. W tym miejscu więc nie zgadzam się z Czc. P. Hassem, nie mamy do czynienia z różnicą jedynie semantyczną. Nadaniem odznaczenia może być np. nadanie osobie jakiegoś orderu, nadaniem odznaki zaś — będzie "nadanie" pewnego rodzaju oznak itp. np. spinek do mankietu o konkretnej symbolice (chociażby: przynależności). Nie można więc nazwać orderu odznaką, natomiast jego materialną oznakę - jak najbardziej.

Warto jednak zwrócić uwagę, ze sprawa posiada także nieco inny kontekst. Bowiem akt prawny, na który powołuje się wnioskodawca, nadając prowincjom konkretną możliwość nadawania odznak nie zabrania im kreowania i nadawania innych odznaczeń. Z tego co wiem, żaden inny obowiązujący akt prawny — po nieszczęsnym zniesieniu Dekretu Księcia Sarmacji o tytułach, orderach i odznaczeniach (łącze do bodaj ostatniego z tych dekretów — nr 611) — który by zabraniał prowincjom, krajom Korony, czy jakimkolwiek podmiotom kreowanie i nadawanie orderów i odznaczeń. Co więcej — w ogóle nie ma regulacji w tej sprawie (pomijam odznaczenia wojskowe, jako jedyne obecne dziś w prawie: łącze). Być może więc działania podjęte przez Sclavinię (bo tutaj faktycznie teutoński medal da się obronić - można ludziom na pamiątkę wręczać jedynie krążek ze wstęgą, trochę jak na Igrzyskach Olimpijskich i uznaniowo potraktować jako rozdział odznak/oznak upamiętniających bycie Teutończykiem — czy jeszcze coś innego — w ciągu tego 10-lecia, choć przyznam, że lekko to naciągane skoro reguluje się to prawnie ustawą/uchwałą itd.) są nie tyle złamaniem, co ominięciem przepisów. Korzysta się tu raczej z braku wyraźnego zakazu.

Co zaś się tyczy samego przepisu Konstytucji — jest w istocie dziwny. W rozumieniu wprost, literalnym oznacza dla mnie tyle, ze prowincja (i KK) może określić, jakie nadaje (pamiątkowe) symbole, oznaczające przynależność, czy posiadanie umiejętności. Ewentualnie — mają prowincje (i KK), na podstawie tego przepisu, możliwość specyfikacji oznaki jakiegoś orderu centralnego na swoim terenie. Co to wszystko oznacza w duchu - nie mam pojęcia.
Obrazek
Obrazek
(—) Ignacy Urban de Ruth
Sɪᴇʀᴏᴛᴀ Bᴀʀɪᴅᴀsᴋᴀ Pᴏ Zᴅʀᴏᴡʏᴍ Rᴏᴢsᴀ̨ᴅᴋᴜ Mᴀᴊᴀ̨ᴄᴀ Zᴀᴛᴡᴀʀᴅᴢᴇɴɪᴇ
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wykładnie

Postprzez MAP 10 sty 2014, o 16:42

Jeśli uczestnicy postępowania chcą odnieść się do opinii wicehrabiego Chojnackiego-Ferskiego proszę o zamieszczenie wpypowiedzi do 13 stycznia br.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Sąd Najwyższy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron