Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Korona v. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy

Korona v. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Postprzez suchy 27 cze 2012, o 22:43

Wielkie Oczy, 27.06.2012 r.

Wnioskodawca: Prefekt Generalny Mateusz mar. Suszek-Chojnacki (A2715)
Oskarżony: Prezerwatyw Tradycja Radziecki (A3163)


Wysoki Sądzie,

Dnia 5 czerwca br. o godzinie 00.34 oskarżony, na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu, znieważył Jego Książęcą Mość Piotra II Grzegorza, używając wobec niego sformułowania "dziwko" (dowód nr 1).
Zdaniem Prefektury czyn ten w zupełności wyczerpał znamiona przestępstwa określonego w art. 42 pkt 1 Kodeksu Sprawiedliwości.

Wysoki Sądzie,

Zdaniem Prefektury obrazy Księcia nie można usprawiedliwiać w żaden sposób - czy to specyficzną atmosferą danego miejsca czy też w inny sposób. Książę, jako głowa Państwa, zasługuje na szczególny szacunek.
Dlatego też Prefektura wnosi o wymierzenie najwyższej możliwej kary, tj. miesiąca więzienia.

Materiał dowodowy:
1. Link do wypowiedzi oskarżonego na ldmw - http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/48789
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Korona v. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Postprzez Hugo 30 cze 2012, o 19:46

Nadaję bieg sprawie oraz wyznaczam do składu orzekającego JKW Michała Feliksa, jako przewodniczącego, oraz siebie.

Oskarżonego, Pana Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego (A3163) informuję o możliwości odniesienia się do Aktu oskarżenia w zawitym terminie do dnia 5 lipca 2012 r., do godziny 23.30 (chyba, że nadzwyczajne okoliczności to uniemożliwią, w takim przypadku proszę o kontakt przez wiadomość prywatną).
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Korona v. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Postprzez Senior 4 lip 2012, o 19:35

Szanowny Sądzie!

W pierwszych słowach pragnę zaznaczyć, że odniesienie do Polskiego Związku Wędkarskiego w podpisie asesora obraża moje uczucia religijne jako wandeisty i upraszam o usunięcie nawiązania do tej niewandnej praktyki z sali sądowej.

Z upoważnienia tow. Radzieckiego (http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/48996) podejmuję się jego obrony.

Oskarżenie ob. prefekta jest niesłużne i ociera się o absurdalność.

Używanie podpisu na listach dyskusyjnych w swoim czasie było zapisane w prawie sarmackim, i jest wystaczająco długo oczekiwane na liście LDMW, żeby uznać to za prawo zwyczajowe.

Ob. Khand podpisu rzeczywiście nie użył - http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/48729

Chciałbym zwrócić uwagę, że ob. Khand nie jest delikatnym nowicjuszem, ale weteranem walk o fajność i regres społeczny (jak również inne cele), który od wielu, wielu lat jest świadomy używania podpisu.

Powyżej wykazałem niezbicie, że tow. Radziecki miał powód, żeby zwrócić uwagę ob. Khandowi.

W świetle doskonale znanej ob. Khandowi kultury wandejskiej określenie "dziwka bez szkoły" nie wyczerpuje znamion art. 42. Jest to pieszczotliwy epitet wzywający ob. Khanda do bycia lepszym listonautom.

W związku uważam, że wniosek ob. prefekta powinien być oddalony w całości.

Dodatkowo uważam, że tow. Radzieckiemu należą się przeprosiny z tytułu strat moralnych poniesionych w wyniku bezzasadnego oskarżenia o obrazę majestatu. Wniosek ob. prefekta to wyraz czystej dyskryminacji kulturalnej mniejszości narodowych, wyraźna szykana wymierzona w niezależne ośrodki kulturalne i moim zdaniem działanie na szkodę księstwa. Przekomarzanie się nie jest obrazą majestetatu, a ob. Khand nie jest szklaneczką nitrogliceryny grożącą wybuchem przy najmniejszej ekscytacji.

Rzekłem. Bananów i słodkości,

kreska kreska spacja
dr Helmut Walterycz
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Soli
Karakachanow Senior
działacz społeczny, kulturalny i sportowy

I wyszedl Wanda na pole, Mimo ze pizgauo całkiem mocno, I zakrzyknal: Tego, co me papióry znów cenzurować będzie, Kopne w pupeczkę! I kto mi znów zabrał fajki (Mchs 32,1-5)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Senior
 

Re: Korona v. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Postprzez Michal_Feliks 4 lip 2012, o 23:39

Wielki Róg, 5 lipca 2012 roku

Informuję przedstawiciela Prefektury Generalnej o możliwości odniesienia się do wyjaśnień pełnomocnika oskarżonego w terminie do 8 lipca br. do godziny 23.59, lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od odniesienia się do wyjaśnień.

Po tym terminie Sąd wezwie strony do wygłoszenia mów końcowych lub złożenia oświadczeń o odstąpieniu od ich wygłoszenia.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona v. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 5 lip 2012, o 09:24

Do Sądu Koronnego
w sprawie, w której publikuję post.


Wysoki Sądzie,

Jako pokrzywdzony przez zarzucany oskarżonemu czyn pragnę zająć stanowisko w sprawie.

W mojej ocenie bezspornym jest, że w zarzucanym dniu oskarżony opublikował list zarzucanej treści.

Powyższy stan faktyczny wynika jednoznacznie z archiwum LDMW, obrona okoliczność przyznała.

Zgodnie z podanym w a/o przepisem przestępstwem jest znieważenie osoby księcia.

W niniejszej sprawie spór dotyczy tego, czy do zniewagi doszło. W mojej ocenie nie ulega to wątpliwości. Zwrócenie się do kogokolwiek słowami "dziwko bez szkoły" ma na celu zniewagę i faktycznie znieważa adresata. Wszelkie okoliczności takie jak przyjęte zwyczaje mogą co najwyżej wpływać na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu. W przedmiotowej sprawie - nie jest on znikomy - bo zniewaga dotarła do adresata, nadto stała się przedmiotem dyskusji publicznej, co zresztą było objęte zamiarem samego oskarżonego, który licząc się z taką możliwością, godził się na taki społeczny odzew na swoją zniewagę.

Dlatego, jako pokrzywdzony, wnoszę o wyrok skazujący.

Kluczową kwestią jest w tej sprawie - tak naprawdę, wbrew - w mojej ocenie mocno chybionej obronie pełnomocnika - nie sam fakt popełnienia przestępstwa, co wymiar kary.

W sprawie okolicznością obciążającą jest jakikolwiek brak skruchy u oskarżonego. Oskarżony w żadnej wypowiedzi, w żaden sposób nie żałował swojej wypowiedzi. Nawet będąc przekonany o braku bezprawności (w sensie karnym) mógł wyrazić skuchę opartą o zasady moralne i zwykłą przyzwoitość.

Istnieje jednak także szereg okoliczności łagodzących - tu faktycznie pewna specyfika Wandystanu, która w stosunku do osoby Monarchy nie powinna mieć zastosowania, jednakże od unii mija niewiele czasu i zanim karząca ręka sarmackiego wymiaru sprawiedliwości wypleni takie zachowania, jak chwasty, które nawet najpiękniejszy ogród czynią ugorem, to tymczasowo, można założyć, że stopień społecznej szkodliwości przy uwzględnieniu tej specyfiki nie był znaczny.

Przede wszystkim okolicznością łagodzącą jest jednak fakt, iż z całego serca oskarżonemu, jako pokrzywdzony, czyn powyższy wybaczam. Tulę przestępną duszę oskarżonego ojcowskim, monarszym uściskiem i liczę, że ciepło które promieniuje z mojej Korony skłoni oskarżonego do autorefleksji i sam fakt skazania - będzie wystarczającą dolegliwością dla oskarżonego.

Dlatego wnoszę o skazanie a jednocześnie wymierzenie oskarżonemu na zasadzie art. 32 ust. 1 ks jedynie kary grzywny.
(—) Piotr II Grzegorz,
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona v. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Postprzez Senior 5 lip 2012, o 22:07

Piotr_II_Grzegorz napisał(a):

Kluczową kwestią jest w tej sprawie - tak naprawdę, wbrew - w mojej ocenie mocno chybionej obronie pełnomocnika - nie sam fakt popełnienia przestępstwa, co wymiar kary.Niski* Sądzie,

chciałbym zwrócić uwagę, że pokrzywdzony udowadnia pewne luki w swojej edukacji, powyższe zdanie nie ma właściwie sensu w takiej formie! Wbrew sam fakt?

Brak skruchy u oskarżonego jest podyktowany przekonaniem, że było to żartobliwe, tak jak mówienie "ty tyranie i despoto" czy "ty sprzedajnie ścierwo". Przyznaję, oskarżonemu brakuje finezji i ogłady, ale to nie jest karalne.


kreska kreska spacja
dr Helmut Walterycz
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Soli

*to taki gnomi komplement, jego przeciwieństwo jest w moich ustach zniewagą
Karakachanow Senior
działacz społeczny, kulturalny i sportowy

I wyszedl Wanda na pole, Mimo ze pizgauo całkiem mocno, I zakrzyknal: Tego, co me papióry znów cenzurować będzie, Kopne w pupeczkę! I kto mi znów zabrał fajki (Mchs 32,1-5)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Senior
 

Re: Korona v. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Postprzez suchy 6 lip 2012, o 06:08

Wysoki Sądzie,

Informuję, że w świetle słów JKM Piotra II Grzegorza Prefektura nie ma nic więcej do dodania.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Korona v. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Postprzez Michal_Feliks 6 lip 2012, o 08:22

suchy napisał(a):Wysoki Sądzie,

Informuję, że w świetle słów JKM Piotra II Grzegorza Prefektura nie ma nic więcej do dodania.Wielki Róg, 6 lipca 2012 r.

Sąd wzywa strony do wygłoszenia mów końcowych w terminie do 9 lipca br. do godziny 23.59 . Po tym terminie Sąd wyda wyrok.

(-)
Michał Feliks ASK
Przewodniczący Składu
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona v. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Postprzez suchy 6 lip 2012, o 08:35

Wysoki Sądzie,

Informuję, że Prefektura rezygnuje z wygłaszania mowy końcowej. Czyn oskarżonego świadczy sam o sobie.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Korona v. Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Postprzez Senior 9 lip 2012, o 20:32

Wandakabana, 9 lipca AW 2012


Drogi Sądzie!

Zarzuty stawiane oskarżonemu nie są absurdalne. Przyznajemy, że słowa "dziwka bez szkoły" zostały względem ob. Khanda wypowiedziane.

Jednakże uważamy, że interpretacja tych słów idzie zbyt daleko. Zostały one wypowiedziane w charakterze żartobliwym, w uzasadnione są niedoskonałością pana na Grodzisku, Baranim Polu itd. oraz nie miały charakteru zamierzanej zniewagi.

Co więcej, uważamy, że wszystkie prawa ograniczające wolność słowa są sprzeczne z duchem wolności i sprawidliwości. Trudno jest wyrysować granicę pomiędzy zniewagą a krytyką, Lepiej pozwolić maluczkim na brak respektu i odciąć ich od konfiturek niż ograniczać ich prawo do wypowiedzi.

Pozostaje z rewerencją,

dr Helmut Walterycz
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Soli
Karakachanow Senior
działacz społeczny, kulturalny i sportowy

I wyszedl Wanda na pole, Mimo ze pizgauo całkiem mocno, I zakrzyknal: Tego, co me papióry znów cenzurować będzie, Kopne w pupeczkę! I kto mi znów zabrał fajki (Mchs 32,1-5)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Senior
 

Następna strona

Powrót do Sąd Koronny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron