Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

KN 3/21 - kontrola działalności Namiestnika Starosarmacji

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

KN 3/21 - kontrola działalności Namiestnika Starosarmacji

Postprzez Esteladio 23 sie 2021, o 08:51

Zawiadomienie ws. możliwości wystąpienia nieprawidłowości w działaniach organu władzy publicznejKonrad von Chamier-Gliszczyński
Marszałek Trybunału Koronnego


Poważany Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale,


Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r. - Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym - składam zawiadomienie w związku z podejrzeniem nieprawidłowości działań Namiestnika Starosarmacji przy wydaniu
Uniwersału Namiestnika Starosarmacji w sprawie zwołania Sejmiku Koronnego z dnia 19 sierpnia 2021 r.


Uzasadnienie:

Art. 6 ust. 2 Konstytucji Starosarmacji z dnia 6 czerwca 2020 r. expressis verbis ustala obowiązującą kadencję Namiestnika Starosarmacji na okres 6 miesięcy. Ostatnim opublikowanym w Dzienniku Praw aktem wyboru Namiestnika jest Postanowienie Regenta z dnia 5 lutego 2021 r w sprawie wyboru Namiestnika Starosarmacji. Nasuwa się zatem wniosek, iż kadencja urzędującego Namiestnika wygasła 5 sierpnia. W związku z wcześniejszym, istnieje poważna obawa, że uniwersał został wydany przez osobę do tego nieuprawnioną, a postanowienia tak zwołanego Sejmiku mogą zostać w przyszłości uznane za nieważne, stąd niniejsze zawiadomienie.

Z wyrazami estymy
(—) Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
(—) Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Zawiadomienie

Postprzez K.W.v.Ch.G. 23 sie 2021, o 15:41

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 6., art. 7. § 1. i art. 7. § 5. Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
  1. na wniosek Severina wicehrabiego Verwaltung-Esteladio (AG763) złożony w dniu 23 sierpnia 2021 r., wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym ww. wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: KN 3/21;
  3. do rozpoznania ww. sprawy wyznaczam: MTK Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego oraz ATK Janusza Zabieraja;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: MTK Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego.

(—) Konrad von Chamier-Gliszczyński
Marszałek Trybunału Koronnego


Do wiadomości: @Esteladio @BvTJ @Zabieraj
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji, Kanclerz
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: KN 3/21 - kontrola działalności Namiestnika Starosarmacj

Postprzez K.W.v.Ch.G. 23 sie 2021, o 16:02

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 17 Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
  1. Otwieram rozprawę,
  2. Wzywam organ władzy publicznej, Namiestnika Starosarmacji Bartosza hrabiego von Thorn-Janiczka (A3199), do udziału w sprawie i odniesienia się do kwestii zawartych we wniosku o podjęcie kontroli działalności organu, tj. wygaśnięcia kadencji Namiestnika Starosarmacji oraz umocowania w prawie Uniwersału Namiestnika Starosarmacji w sprawie zwołania Sejmiku Koronnego z dnia 19 sierpnia 2021 r. w terminie 5 dni.

(-) MTK Konrad von Chamier-Gliszczyński
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @Esteladio @BvTJ @Zabieraj
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji, Kanclerz
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: KN 3/21 - kontrola działalności Namiestnika Starosarmacj

Postprzez von Thorn-Janiczek 23 sie 2021, o 16:10

Stawiam się na wezwanie.

Uniwersał został wydany w związku ze zwołaniem Sejmiku. Zwołuje się go na wezwanie obywatela Starosarmacji - a jestem nim. Uniwersał jest zatem technicznym efektem zwołania Sejmiku. Został zresztą przeze mnie zwołany w celu wyboru Namiestnika (najpierw musiał być wybrany Marszałek, który takie wybory by zarządził).

Zrobiłbym to wcześniej, gdyby nie fakt, iż dzień zwołania Sejmiku, tj. 19.09.2021, był moim pierwszym wolnym dniem (realnie) od 1 lipca.

W związku z tym powstrzymałem się od wydawania jakichkolwiek innych dokumentów jako Namiestnik.

Chciałbym również zauważyć, iż art. 6 Konstytucji STS nie precyzuje faktu, iż po upływie opisanego czasu Namiestnik przestaje nim być z automatu.
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta
Hrabia Vinety

płk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: KN 3/21 - kontrola działalności Namiestnika Starosarmacj

Postprzez K.W.v.Ch.G. 23 sie 2021, o 17:06

Prześwietny Panie Namiestniku,

Dziękuję za odniesienie się do wniosku złożonego w tej sprawie. Na podstawie art. 20 § 1 kpptk chciałbym zadać Panu pytanie. Jako że art. 2 ust. 4 Dekretu Namiestnika o Sejmiku Koronnym stanowi, iż: "obligatoryjnym jest zwołanie Sejmiku na dwa tygodnie przed zakończeniem kadencji urzędującego Namiestnika", a ustawowa kadencja urzędującego Namiestnika zakończyła się dnia 5 sierpnia 2021 r., Sejmik Koronny winien był zostać zwołany de iure do dnia 22 lipca 2021 r. w celu wyboru m. in. nowego Namiestnika. Czy wobec tego w istocie doszło do nieprawidłowości w tej materii? Jednakowoż Trybunał uznaje argument uczestnika postępowania, Namiestnika Starosarmacji, iż po upływie kadencji nadal pełni funkcję Namiestnika do czasu wyboru nowego Namiestnika lub reelekcji, interpretując w ten sposób art. 6 Konstytucji Starosarmacji.


Z wyrazami szacunku,
(-) MTK Konrad von Chamier-Gliszczyński,
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @Esteladio @BvTJ @Zabieraj
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji, Kanclerz
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: KN 3/21 - kontrola działalności Namiestnika Starosarmacj

Postprzez von Thorn-Janiczek 23 sie 2021, o 17:09

Jak napisałem powyżej, zwołałem Sejmik w pierwszym wolnym realnie dniu. Wcześniej, z powodów zawodowych, dokonać tego nie mogłem, mimo iż proceduralnie powinien być to lipiec.
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta
Hrabia Vinety

płk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: KN 3/21 - kontrola działalności Namiestnika Starosarmacj

Postprzez K.W.v.Ch.G. 23 sie 2021, o 17:15

Zamykam rozprawę. Postanowienie w tej sprawie zostanie wydane w terminie 5 dni.

(-) MTK Konrad von Chamier-Gliszczyński,
Przewodniczący Składu Orzekającego
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji, Kanclerz
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: KN 3/21 - kontrola działalności Namiestnika Starosarmacj

Postprzez von Thorn-Janiczek 23 sie 2021, o 17:19

K.W.v.Ch.G. napisał(a):
Zamykam rozprawę. Postanowienie w tej sprawie zostanie wydane w terminie 5 dni.

(-) MTK Konrad von Chamier-Gliszczyński,
Przewodniczący Składu OrzekającegoPozwolę sobie dopytać - czy trwające głosowanie za kandydaturą Marszałka Sejmiku jest zatem zawieszone czy ma trwać? Bo ewentualnie przydałaby się jakaś decyzja z podstawą prawną, bo głosowanie trwa do środy...
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta
Hrabia Vinety

płk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: KN 3/21 - kontrola działalności Namiestnika Starosarmacj

Postprzez K.W.v.Ch.G. 23 sie 2021, o 17:30

Prześwietny Panie Namiestniku,

Przepisy nie przewidują sytuacji, by bieg spraw w danym organie publicznym został wstrzymany ze względu na procedowaną sprawę kontrolującą działalność tegoż organu publicznego, wobec czego trwające głosowanie za kandydaturą Marszałka Sejmiku ma prawo trwać.

Z wyrazami szacunku,

(-) MTK Konrad von Chamier-Gliszczyński,
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @BvTJ
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji, Kanclerz
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: KN 3/21 - kontrola działalności Namiestnika Starosarmacj

Postprzez Esteladio 29 sie 2021, o 20:33

W związku z tym, że na 90 % TK nie wyrobi się z wydaniem wyroku w rozsądnym terminie, czyli w moim mniemaniu do dzisiaj (przy okazji polecam nie nakładać sobie terminów - bo to średnio wygląda i jak widać, średnio wychodzi), to gdybym mógł, cofnąłbym to zawiadomienie, a de facto wniosek o rozpatrzenie sprawy.

Motywacją niniejszego zawiadomienia była chęć: po pierwsze - zrobienia jakiegoś contentu dla TK, po drugie sprawdzenie jak TK podejdzie do tak błahej sprawy, jak spóźnienie się raptem o 2 tygodnie z zarządzeniem wyborów w zasadzie jedynego organu władzy w prowincji, która funkcjonuje tak 2 na 10, a po trzecie - bo miałem ochotę strollować - do czego się bez krztyny autokrytyki przyznaję.

Gdyby w uniwersale zawarto cel zwołania Sejmiku, zawiadomienia bym nie złożył. Składając zawiadomienie pomyślałem, że Namiestnik po prostu zapomniał, że skończyła mu się kadencja, a teraz po prostu znalazł czas na zrobienie contentu w STS. Sytuacja jednak się rozjaśniła i wyszło: szydło z worka oraz fakt, że celem zwołania Sejmiku był wybór Namiestnika, co mnie niezmiernie ucieszyło. Najlepsze w tym jest to, że w ogóle są chętni i to nie dwóch a nawet trzech. Nie tylko to się jednak rozjaśniło. W tym samym czasie doznałem też olśnienia. Obywatelom brakuje wolności. Obywatele powinni mieć przyrodzone, niederegowalne i niezbywalne prawo do olewania wszystkiego. Jeśli żyją w błogiej nieświadomości, że coś nie działa jak trzeba, niech tak żyją i niech nie działa. Jeśli Im nie przeszkadza, Trybunałowi czy postronnym trollom nie powinno. Jeśli Oni, z różnych i często słusznych względów, mają coś w dupie, Trybunał i troll mojego pokroju powinien mieć to głębiej.

Z racji tego, że Trybunał nie zdecydował się nawet na wstrzymanie obrad tak zwołanego Sejmiku, a Sejmik ten zdążył już dojść do pewnych konkluzji, to uchylenie Uniwersału spowodowałoby tylko skutki negatywne, a ja nie będę mieć z tego satysfakcji.

Z uwagi na powyższe wnioskuję o utrzymanie w mocy rzeczonego Uniwersału i uznanie działalności Namiestnika Starosarmacji za zgodną z prawem.
(—) Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość