Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 4/21 - Muhamad ibn Abd Allah

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

K 4/21 - Muhamad ibn Abd Allah

Postprzez Federico 19 maja 2021, o 17:14

Fer, 19 maja 2021 r.

Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Federico, AH319

Trybunał KoronnyAKT OSKARŻENIA
oskarżyciela publicznego

Oskarżam Muhamada ibn Abd Allaha (paszport: AG617) o to, że naruszył niniejsze przepisy Kodeksu Sprawiedliwości:
 • podejmowania działań mających na celu pozbawienie Księstwa Sarmacji niepodległości, oderwanie od niego części obszaru lub zmianę środkami bezprawnymi konstytucyjnego ustroju Księstwa Sarmacji (tj. Art. 40 Ust. 1 Pkt. 1 K. S.)
 • podejmowanie działań zmierzających bezpośrednio do bezprawnego usunięcia konstytucyjnego organu Księstwa Sarmacji (tj. Art. 40 Ust. 1 Pkt. 2 K. S.)
 • wywieranie środkami bezprawnymi wpływu na organ władzy publicznej (tj. Art. 41 Ust. 1 Pkt. 1 K. S.)
 • przywłaszczanie sobie władztwa nad terenami Sarmacji (tj. Art. 41 Ust. 1 Pkt. 7 K. S.)
 • posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej (tj. Art. 40 Ust. 1 Pkt. 3 K. S.)
Wobec czego wnoszę o wymierzenie kary banicji.


U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17 maja 2021 Prefekt Generalny wszczął postępowanie przygotowawcze wobec Muhamada ibn Abd Allaha.
Przesłankami do jego wszczęcia były Posty napisane przez oskarżonego (Dowód 1). Prefektura uznała, iż słowa "postanawiam, na Konstytucję Księstwa Sarmacji, o przejęciu obowiązków Księcia." stanowią naruszenie opisane w Art. 41 Ust. 1 Pkt. 1 Kodeksu Sprawiedliwości.
W tym samym wątku, oskarżony zamieścił również informację "Zawiesza się moc obowiązującą Konstytucji Księstwa Sarmacji do czasu przygotowania nowej." co według Prefektury, stanowi naruszenie Art. 40 Ust. 1 Pkt. 1 Kodeksu Sprawiedliwości.

Tego samego dnia, o godzinie 18:30 oskarżony przekazał, za pomocą swojego konta-klona, kolejne Orędzie (Dowód 2). Następnie, o godzinie 20:18 przekazał kolejną wiadomość, również za pomocą kolejnego konta-klona (Dowód 3). O godzinie 20:24 w dziale Jego Książęcej Mości pojawił się kolejny wątek, który znowu został przekazany za pomocą konta-klona (Dowód 4). Pojawił się kolejny post o godzinie 21:12, również z pomocą konta-klona (Dowód 5).
W dniu 19 maja, około godziny 17:15, oskarżony, za pomocą konta-klona, przekazał kolejną wiadomość (Dowód 6).

Oskarżony założył dokładnie sześć kont-klonów (Dowód 7). Wprowadzał w błąd funkcjonariuszy publicznych, m.in. Prefekta Generalnego, przez to, iż w każdym wątku kont-klonów pisał "[...] został wydane w imieniu Muhamada [...]". Prefektura uznała, iż naruszył Art. 40 Ust. 1 Pkt. 3 Kodeksu Sprawiedliwości.

W dniu 17 maja, oskarżony napisał drogą prywatną do Prefekta Generalnego, słowa "uznaj mnie za Regenta" oraz Heweliusz to zdrajca i uzurpator". Prefekt, w celu prowokacji, oznajmił, iż uznaje go za "Regenorata" Sarmacji. Po tym zdarzeniu, oskarżony napisał "to napisz na stronie Prefektury" oraz dodał "błagam" (Dowód 8). Prefektura uznaje, iż stanowi to naruszenie Art. 41 Ust. 1 Pkt. 1 Kodesku Sprawiedliwości.

Wobec czego, wnoszę jak w sentencji.
Prefektura informuje, iż oskarżony został natychmiastowo zatrzymany w dniu 17 maja.

MATERIAŁ DOWODOWY

Dowód 1: viewtopic.php?f=1028&t=32237
Dowód 2: viewtopic.php?f=1073&t=32241
Dowód 3: viewtopic.php?f=1073&t=32244
Dowód 4: viewtopic.php?f=1073&t=32245
Dowód 5: viewtopic.php?f=1073&t=32247
Dowód 6: viewtopic.php?f=1028&t=32256
Dowód 7: Grafika
Dowód 8: Grafika

(—) Federico,
Prefekt Generalny

Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs. Muhamad ibn Abd Allah

Postprzez Antoni 23 maja 2021, o 10:51

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 6., art. 7. § 1. i art. 7. § 5. Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
 1. na wniosek oskarżyciela publicznego - Prefekta Generalnego, Federico (AH319), złożony w dniu 19 maja 2021 r., wszczynam postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym ww. wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 4/21;
 3. do rozpoznania ww. sprawy wyznaczam: ATK Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego;
 4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Marszałek Trybunału Koronnego


Do wiadomości: @corrado @MateuszKrajewke @pawel
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: K 4/21 - Muhamad ibn Abd Allah

Postprzez K.W.v.Ch.G. 23 maja 2021, o 14:08

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie Art. 17 Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
 1. Otwieram rozprawę,
 2. Wzywam oskarżyciela publicznego, Prefekta Generalnego Federico (AH319), oraz pozwanego, Muhamada ibn Abd Allah (AG617), do udziału w sprawie i zajęcia stanowisk do dnia 25.05.2021 r.

(-) Konrad von Chamier-Gliszczyński
Przewodniczący Składu Orzekającego

Do wiadomości: @MateuszKrajewke @pawel
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
Kanclerz, Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, Asesor TK
kawaler Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: K 4/21 - Muhamad ibn Abd Allah

Postprzez AG617 24 maja 2021, o 15:11

Wnoszę o wyłączenie sędziego Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego, w związku z funkcją Kanclerza oraz kontrolą na działalnością Prefektury.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
AG617
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: K 4/21 - Muhamad ibn Abd Allah

Postprzez K.W.v.Ch.G. 24 maja 2021, o 21:00

Czy oskarżony ma coś do dodania?
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
Kanclerz, Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, Asesor TK
kawaler Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: K 4/21 - Muhamad ibn Abd Allah

Postprzez Federico 25 maja 2021, o 10:54

Wysoki Trybunale,

Odpowiem równie krótko - podtrzymuję stanowisko wyrażone w akcie oskarżenia. W dalszym ciągu wnoszę o karę banicji.

Co do odwołania Pana Konrada - odmawiam. PSO Konrad jest jednym z najlepszych asesorów, i nie został przekupiony, zmanipulowany czy też zhipnotyzowany przez Prefekturę Generalną, w celu wymierzenia wnioskowanej kary lub osiągnięcia korzyści.
mgr net. Poważany Federico Max Hugo van Adertis
herbu Zastęp


Opiekun Wielkich Oczu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 4/21 - Muhamad ibn Abd Allah

Postprzez K.W.v.Ch.G. 26 maja 2021, o 00:02

Zamykam rozprawę.
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
Kanclerz, Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, Asesor TK
kawaler Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: K 4/21 - Muhamad ibn Abd Allah

Postprzez K.W.v.Ch.G. 26 maja 2021, o 00:11

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

 • ATK Konrad von Chamier-Gliszczyński,

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 4/21 wszczętą na wniosek oskarżyciela publicznego, Prefekta Generalnego Federico (AH319), złożony w dniu 19 maja 2021 r. przeciwko Muhamadowi ibn Abd Allah (AG617) oskarżonego o czyny z art. 40 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 oraz z art. 41 ust. 1 pkt. 1, pkt. 7 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej KS) tj. podejmowanie działań mających na celu pozbawienie Księstwa Sarmacji niepodległości, oderwanie od niego części obszaru lub zmianę środkami bezprawnymi konstytucyjnego ustroju Księstwa Sarmacji; podejmowanie działań zmierzających bezpośrednio do bezprawnego usunięcia konstytucyjnego organu Księstwa Sarmacji; wywieranie środkami bezprawnymi wpływu na organ władzy publicznej; przywłaszczanie sobie władztwa nad terenami Sarmacji oraz posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej,


rozstrzygniecie

 • uznaje oskarżonego Muhamada ibn Abd Allah (AG617) za winnego tego, że dnia 17 maja 2021 r. podejmował działania mające na celu zmianę środkami bezprawnymi konstytucyjnego ustroju Księstwa Sarmacji, co stanowi przestępstwo z art. 40 ust. 1 pkt. 1 KS i za to skazuje go na karę miesiąca więzienia,
 • uznaje oskarżonego za winnego tego, że dnia 17 maja 2021 r. podejmował działania zmierzające bezpośrednio do bezprawnego usunięcia konstytucyjnego organu Księstwa Sarmacji, Księcia Sarmacji, co stanowi przestępstwo z art. 40 ust. 1 pkt. 2 KS i za to skazuje go na karę miesiąca więzienia,
 • uznaje oskarżonego za winnego tego, że w dniach 17-19 maja 2021 r. przywłaszczał sobie władztwo nad terenami Sarmacji, tytułując się Regentem Księstwa Sarmacji, co stanowi przestępstwo z art. 41 ust. 1 pkt. 7 KS i za to skazuje go na karę miesiąca więzienia,
 • uznaje oskarżonego za winnego tego, że w dniach 17-19 maja 2021 r. posługiwał się łącznie sześcioma tożsamościami w Księstwie Sarmacji w celu wprowadzenia w błąd innych osób oraz organu władzy publicznej, Prefektury Generalnej, co stanowi przestępstwo z art. 40 ust. 1 pkt. 3 KS i za to skazuje go na karę banicji,
 • uznaje oskarżonego za niewinnego tego, że w dniu 17 maja 2021 r. wywierał środkami bezprawnymi wpływ na organ władzy publicznej, Prefekturę Generalną, co stanowi przestępstwo z art. 41 ust. 1 pkt. 1 KS.

uzasadnienie


Trybunał ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 17 maja o godz. 12:39 oskarżony Muhamad ibn Abd Allah, tytułując się Regentem, oskarżył Jego Książęcą Mość Księcia Sarmacji Arkadiusza Maksymiliana o „zdradę stanu” oraz bezprawnie postanowił o przejęciu władzy książęcej, powołując się na Konstytucję Księstwa Sarmacji. Wydał on Decyzję, w której m. in. postulował „zawieszenie mocy obowiązującej Konstytucji Księstwa Sarmacji do czasu przygotowania nowej” oraz ułaskawił sam siebie z kary orzeczonej wyrokiem Trybunału Koronnego o sygnaturze K 3/21. Tego samego dnia o godz. 12:43 Prefekt Generalny Federico (AH319) zdecydował o zatrzymaniu oskarżonego na 72 godziny „w związku z obawą, że dalsze pozostawanie na wolności ww. osoby będzie godziło w dobra chronione prawem”. O godz. 13:32 Prefekt Generalny poinformował o wszczęciu postępowania przygotowawczego wobec oskarżonego. O godz. 13:36 konto-klon oskarżonego, Marta Lempart-Winnicka (AH362), zostało zatrzymane na 72 godziny decyzją Prefekta Generalnego.

O godz. 18:30 Vladimir Ulianov (AH365) przekazał do wiadomości „orędzie” oskarżonego. Na podstawie rejestru klonów Prefektura udowodniła, iż powyższe konto zostało założone przez oskarżonego. W ww. wiadomości oskarżony nazwał Jego Książęcą Mość „uzurpatorem” oraz zwrócił się do Książęcych Sił Zbrojnych w celu „obalenia” Jego Książęcej Mości, tytułując się Regentem. O godz. 18:55 Prefektura zatrzymała konto o numerze AH365 na 72 godziny.

O godz. 20:18 oskarżony ogłosił „amnestię generalną”, posługując się tożsamością Jana Kochanowskiego-Korwin (AH368). O godz. 20:24 z tego samego konta oskarżony opublikował kolejny „dekret”, tytułując się Regentem, w którym zapowiadał wypłatę 10 000 libertów każdemu obywatelowi Księstwa Sarmacji. O godz. 20:27 Prefektura zatrzymała ww. konto na 72 godziny.

O godz. 21:12 oskarżony opublikował z konta Straszny Korwin-Mikke (AH369) informację o proteście przed siedzibą Prefektury w Ferze oraz kolejną wiadomość o godz. 21:18, w której twierdził, iż wolna elekcja (8-9 maja 2021 r.) została sfałszowana, a Jego Książęca Mość Arkadiusz Maksymilian to „uzurpator”, tytułując się Regentem.
Dnia 19 maja 2021 r. o godz. 17:15 oskarżony opublikował kolejny „dekret”, tytułując się Regentem, w którym obiecywał świadczenie finansowe dla każdego obywatela, poprzez konto Jedward (AH370).

W dniu 19 maja o godz. 19:47 zatrzymane zostało kolejne konto założone przez oskarżonego: Siły Zbrojne Sarmacji (AH371).

Łącznie w dniach 17-19 maja 2021 r. oskarżony stworzył 6 różnych tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób oraz po to, by ominąć sankcję zatrzymania wyegzekwowaną przez Prefekturę w dniu 17 maja.

Także w dniu 17 maja 2021 r. oskarżony zwrócił się prywatnie do Prefekta Generalnego Federico z żądaniem uznania oskarżonego za Regenta oraz błagał Prefekta Generalnego, by poinformował o tym opinię publiczną na stronie Prefektury.


Wobec czego Trybunał zważył, jak następuje:

Dowody przedstawione przez Prefekturę w postaci wiadomości na Forum Centralnym opublikowanych przez oskarżonego, a także wypisy z rejestru klonów bezspornie wykazują to, iż oskarżony posługiwał się sześcioma różnymi tożsamościami na terenie Księstwa Sarmacji. Ze względu na fakt, iż oskarżony dopuścił się przestępstwa z art. 40 ust. 1 pkt. 3 KS aż sześciokrotnie w krótkich odstępach czasu, dodatkowo próbując uniknąć zatrzymania przez Prefekturę Generalną, co zasługuje na szczególne potępienie, Trybunał orzekł karę banicji.

Dodatkowo z wiadomości publikowanych przez oskarżonego wynika, iż pragnął on znieść moc obowiązującą Konstytucji Księstwa Sarmacji, tj. podejmował on działania mające na celu zmienić środkami bezprawnymi konstytucyjny ustrój Księstwa Sarmacji, co stanowi naruszenie art. 40 ust. 1 pkt. 1 KS, poprzez prowokowanie społecznych niepokojów. Zaadresował także Książęce Siły Zbrojne z postulatem obalenia Jego Książęcej Mości, co stanowi naruszenie art. 40 ust. 1 pkt. 2 KS, czyli podejmował on działania mające na celu usunięcie organu władzy publicznej, Księcia. W każdej z ww. wiadomości oskarżony tytułował się Regentem Księstwa Sarmacji, wobec czego przywłaszczał sobie władztwo nad terenem Sarmacji, co stanowi naruszenie art. 41 ust. 1 pkt. 7 KS. Za każde powyższe przestępstwo Trybunał orzekł karę miesiąca pozbawienia wolności z uwagi na nieudolność oskarżonego w podejmowanych działaniach i mały rozmiar wyrządzonej szkody.

Natomiast Trybunał postanowił orzec niewinność Muhamada ibn Abd Allah w związku z oskarżeniem o przestępstwo z art. 41 ust. 1 pkt. 1 KS, ponieważ nie wywierał on środkami bezprawnymi wpływu na osobę Prefekta Generalnego – oskarżony zwrócił się jedynie z pisemną prośbą o zaakceptowanie jego postulatu, jednakże nie mającego umocowania w prawie.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.


pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od momentu wydania orzeczenia.

(—) Konrad von Chamier-Gliszczyński
Przewodniczący Składu Orzekającego

Do wiadomości: @Federico @pawel
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
Kanclerz, Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, Asesor TK
kawaler Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron