Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

C 3/21 - Muhamad ibn Abd Allah vs Korona Księstwa Sarmacji

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: C 3/21 - Muhamad ibn Abd Allah vs. Korona Księstwa Sarma

Postprzez K.W.v.Ch.G. 17 maja 2021, o 17:44

Zamykam rozprawę.
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
Kanclerz, Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, Asesor TK
kawaler Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: C 3/21 - Muhamad ibn Abd Allah vs. Korona Księstwa Sarma

Postprzez K.W.v.Ch.G. 17 maja 2021, o 22:14

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • ATK Konrad von Chamier-Gliszczyński,

rozpoznawszy sprawę cywilną o sygnaturze C 3/21 wszczętą na wniosek Muhamada ibn Abd Allah (AG617), złożony w dniu 9 maja 2021 r., przeciwko Koronie Księstwa Sarmacji o odszkodowanie za bezprawne zatrzymanie powoda przez Prefekturę Generalną w dniach 7-8 maja 2021 r.,


rozstrzygniecie

  • uznaje, że zatrzymanie Muhamada ibn Abd Allah (AG617) decyzją Prefekta Generalnego Federico (daw. Mateusza Hugo – AH319) z dnia 7 maja 2021 r. stanowiło błąd proceduralny z art. 6 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. (Dz. P. poz. 4993 z późn. z., dalej UoP),
  • w pozostałym zakresie oddala powództwo.

uzasadnienie


Trybunał ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 26 kwietnia o godz. 22:29 Podprefekt Generalny diuk starosta Prokrustes (A1217) postanowił o zatrzymaniu: Jezusa Chrystusa (AH323), Pawła Platy (AG533) oraz Radzimira Krasnodębskiego (po zmienionych personaliach, Muhamada ibn Abd Allah – AG617) w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 40 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 115 – Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. (Dz. P. poz. 5833, dalej KS) tj. posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej.

Dnia 7 maja o godz. 20:26 Prefekt Generalny Federico (AH319) zatrzymał Muhamada ibn Abd Allah na podstawie ww. decyzji Podprefekta Generalnego z dnia 26 kwietnia, ze względu na to, iż powód nie znajdował się w tym czasie w rejestrze osób zatrzymanych. W związku z tym Prefekt Generalny Federico uznał, że powód nie znajdował się tego dnia w areszcie przez niedopatrzenie Podprefekta Generalnego diuka starosty Prokrustesa.

Dnia 8 maja o godz. 13:09 Podprefekt Generalny Prokrustes poinformował publicznie, iż wcześniej zawarł porozumienie z powodem o „zarzuceniu nadmiarowych tożsamości”, po czym powód został zwolniony z aresztu. Tego samego dnia o godz. 13:16 powód został zwolniony z aresztu przez Prefekta Generalnego Federico, co również zostało oznajmione publicznie. Tym samym powód znalazł się ponownie w areszcie od dnia 7 maja godz. 20:26 do dnia 8 maja godz. 13:16.


Wobec czego Trybunał zważył, co następuje:

Zebrany materiał dowodowy w postaci wątku na Forum Centralnym zawierającego ww. komunikaty Prefektury Generalnej przekazanego przez powoda oraz oświadczeń Prefekta Generalnego Federico dowodzi, iż w istocie doszło do błędu proceduralnego wynikłego z braku publicznego ogłoszenia treści, czasu oraz formy zawartej ugody między powodem a Podprefektem Generalnym Prokrustesem w związku z zatrzymaniem powoda na podstawie art. 6 UoP.

Jednocześnie powód domagał się odszkodowania w wysokości 25 000 lt. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy libertów) za bezprawne zatrzymanie przez Prefekturę Generalną. Powód jednakże nie przedstawił dowodów na wyrządzenie szkody materialnej, która miałaby charakter wymierny, wynikłej w związku z zatrzymaniem powoda przez Prefekturę na skutek błędu proceduralnego, wobec czego Trybunał odstąpił od przyznania odszkodowania.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.


pouczenie


Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.

(—) Konrad von Chamier-Gliszczyński
Przewodniczący Składu Orzekającego

Do wiadomości: @pawel @MateuszKrajewke
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
Kanclerz, Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, Asesor TK
kawaler Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron