Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 2/21 - Krasnodębski vs Cudzoziemiec vol. 2

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

K 2/21 - Krasnodębski vs Cudzoziemiec vol. 2

Postprzez Brunon Krasnodębski 16 mar 2021, o 14:02

Angemont, dn. 16 marca 2021 roku


AKT OSKARŻENIA
z oskarżenia prywatnego


Niniejszym oskarżam Vanderleia àla Triste v. H. dela Sparasan legitymującego się paszportem o numerze AG287 o to, że w dn. 16 marca 2021 roku:
1) w poście z dn. 16 marca 2021 roku z godz. 09:36 w wątku "Czy jestem jeszcze księciem?" w dziale "Polityka, zagranica" na Forum Centralnym pomówił mnie o takie postępowanie lub właściwości, które mogą mnie poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu oraz znieważył mnie, tj. o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s. w zw. z. art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s. w zw. z art. 25 ust. 1 k.s.;
2) w poście z dn. 16 marca 2021 roku z godz. 11:53 w wątku "Czy jestem jeszcze księciem?" w dziale "Polityka, zagranica" na Forum Centralnym pomówił mnie o takie postępowanie lub właściwości, które mogą mnie poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu oraz znieważył mnie, tj. o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s. w zw. z. art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s. w zw. z art. 25 ust. 1 k.s.

Wobec powyższego, wnoszę o:
1) rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy karnej;
2) dopuszczenie dowodów ze zrzutów ekranu (załączniki 1-9 do niniejszego prywatnego aktu oskarżenia);
3) wyłączenie ATK Vanderleia àla Triste v. H. dela Sparasan z rozpoznawania niniejszej sprawy, z uwagi na pozostawanie przez niego stroną postępowania.

Wnioskowane rozstrzygnięcie:
1) za czyn ujęty w punkcie pierwszym aktu oskarżenia: kara dwóch tygodni więzienia więzienia oraz kara dodatkowa grzywny wymierzona obok kary więzienia w wysokości 25.000 Ⱡ;
2) za czyn ujęty w punkcie drugim aktu oskarżenia: kara dwóch tygodni więzienia więzienia oraz kara dodatkowa grzywny wymierzona obok kary więzienia w wysokości 25.000 Ⱡ.


Uzasadnienie


1. Stan faktyczny.

W dn. 15 marca 2021 roku o godz. 23:51 JKM Piotr II Grzegorz, po niemal trzymiesięcznej nieobecności w Sarmacji, napisał w dziale "Polityka, zagranica" post o treści:


Jak w temacie. Miałem duże, nieoczekiwame problemy zdrowotne (helwetyk może potwierdzić). Wszedłem na stronę KS po raz pierwszy od bardzo dawna. Sytuacja uległa poprawie. Przepraszać nie będę, bo nie miałem wyboru.


Dowód numer 1: zrzut ekranu posta

W odpowiedzi, w dn. 16 marca 2021 roku o godz. 00:35 w tym samym wątku odpowiedziałem JKM:


Cóż, referendum i tak się odbędzie - chyba że WKM znajdzie 30 sekund na opublikowanie aktu abdykacji, coby nie być drugim Księciem zdjętym z Tronu. Bo, szczerze mówiąc, innego wyniku sobie nie wyobrażam.


Dowód numer 2: zrzut ekranu posta

Co stanowiło moją osobistą opinię na temat tego, jak, w mojej ocenie, wyglądać będzie wynik referendum. Informacja o tym, że referendum i tak się odbędzie, opierała się z kolei na fakcie znanym Trybunałowi z urzędu, iż udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o jego przeprowadzenie i stosownie do przepisów powszechnie obowiązujących zarządzenie referendum w tej sytuacji jest obowiązkiem władzy.

W odpowiedzi na mój post, oskarżony w dn. 16 marca 2021 roku o godz. 09:36 napisał post, w którym:
1) publicznie nazwał mnie skurwysynem i najgorszym sortem człowieczeństwa, jak również insynuował mi, że powrót JKM stoi w sprzeczności z moimi celami i ambicjami politycznymi, w związku z czym jestem tym faktem rzekomo sfrustrowany, nie mając ku temu żadnych dowodów ani przesłanek: "Przepraszam, ale pisanie czlowiekowi, który wraca po chorobie, że ma abdykować, albo zostanie zdjęty z tronu to jest SKURWYSYŃSTWO i najgorszy sort człowieczeństwa - zarówno wirtualnego jak i realnego. Nie wiem, na ile Pan Minister się z tym skurwysyństwem identyfikuje, a na ile ta chamska wypowiedź była jedynie mocnym podszeptem złych emocji, zrodzonych z frustracji, że być może nie uda się Panu Ministrowi w najbliższym czasie zrealizować ambicji politycznych, które miał marzenie zrealizować, ale tak czy inaczej, wypowiedź jest poniżej jakiegokolwiek poziomu";
2) publicznie uznał, że nie mam szans być lepszym Księciem niż JKM: "Bo NIKT, ani Antoni ani JanuszekvHP ani BrunonKrasnodebski nie ma potencjału by być lepszym Księciem (...)".

Dowód numer 3 i 4: zrzuty ekranu posta

Dalej, oskarżony w dn. 16 marca 2021 roku o godz. 11:53 napisał post, w którym:
1) publicznie nazwał mnie piwniczakiem oraz stwierdził, że jestem osobą wyzutą z ludzkich uczuć i żywiącą się niedolą innych: "To nie są emocjonalne dywagacje, a stwierdzenie faktu. Zresztą moje dywagacje nie dotyczyły wypowiedzi Wielmożnego a Pana Ministra, który w mojej ocenie dalece przekroczył limes dobrego smaku i zachował się w sposób właściwy dla - wyzutych z ludzkich uczuć i żywiących się niedolą innych - piwniczaków";
2) publicznie insynuował mi, że chciałbym kandydować w elekcji, a kampania przeciwko JKM jest tego wynikiem, nie mając ku temu żadnych dowodów ani przesłanek: "Moim zdaniem nie jest, a kampania, która rozstała rozpętana służy tylko temu żeby Wielmożny albo @BrunonKrasnodebski mogli startować w elekcji";
3) publicznie zarzucił mi złamanie roty przysięgi obywatelskiej: "Jak na razie jedyny ewidentny przejaw braku szacunku, który zaobserwowałem, ocierający się o złamanie roty przysięgi obywatelskiej, to zachowanie Ministra Sprawiedliwości...".

Dowód numer 5, 6 i 7: zrzuty ekranu posta

W odpowiedzi, w poście o godz. 12:33 wezwałem oskarżonego do polubownego zakończenia sporu.

Dowód numer 8: zrzut ekranu posta

Oskarżony nie zechciał polubownie rozwiązać istniejącego sporu.

Dowód numer 9: zrzut ekranu posta


2. Stan prawny.

Art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s. penalizuje pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu. Oskarżony swoim zachowaniem wypełnił znamiona tego typu czynu zabronionego.

Insynuowanie mi, że powrót JKM stoi na przeszkodzie moich politycznych ambicji i z tego powodu jestem sfrustrowany, jak również, iż mam zamiar kandydować w elekcji i złożenie JKM z Tronu jest mi na rękę, sugeruje, że jestem osobą niepanującą nad swoimi emocjami (vide zarzucona mi "frustracja") oraz nastawioną na osiąganie celów mimo wszystko, bez patrzenia na inne osoby, z pogardą wobec ich problemów - co naraża mnie na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości oraz Rektora Akademii Neksjalistycznej.

Stwierdzenie, że nie mam szans być lepszym Księciem niż nieaktywny Książę daje do zrozumienia, że w ocenie oskarżonego jestem tak złym działaczem, że nawet monarcha nieobecny byłby lepszy ode mnie - co również naraża mnie na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości oraz Rektora Akademii Neksjalistycznej.

Sugerowanie, że złamałem rotę przysięgi obywatelskiej naraża mnie na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości oraz Rektora Akademii Neksjalistycznej, ponieważ implikuje, że jestem osobą niegodną bycia obywatelem jako naruszającą przysięgę obywatelską; sugeruje także, że jestem osobą łamiącą przysięgę, co podważa moją wiarygodność.

Na marginesie należy wspomnieć, że art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s. nie wymaga, aby faktycznie doszło do poniżenia poszkodowanego w oczach opinii publicznej lub utraty zaufania do niego. Przestępstwem jest już samo narażenie na poniżenie lub utratę zaufania - samo to, że potencjalnie ktoś może tak odczytać słowa oskarżonego, ryzyko, że zostanę poniżony lub zaufanie do mnie zostanie utracone, jest wystarczające do uznania zachowania oskarżonego za przestępne.

Art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s. penalizuje publiczne znieważanie innej osoby. Oskarżony zrealizował znamiona tego typu czynu zabronionego.

Niewątpliwie nazwanie innej osoby skurwysynem oraz najgorszym sortem człowieczeństwa, jak również osobą wyzutą z uczuć i żyjącą niedolą innych, oraz piwniczakiem, stanowią obelgi i inwektywy - a zatem mają charakter zniewagi.

Obu czynów oskarżony dopuścił się umyślnie w zamiarze bezpośrednim. Oskarżony chciał popełnić przestępstwo - pisząc post miał wiele czasu na zastanowienie się, jaki słów użyć; mógł również edytować posty lub odpowiedzieć na moje wezwanie do polubownego zakończenia sporu. Oskarżony nie uczynił tego jednak, lecz dalej brnął w to, że postąpił słusznie ("Drogi Panie, ja mogę to wszystko co powiedziałem (ale powtarzam - co powiedziałem, a nie to co Pan Minister już sobie dosyć osobliwie po swojemu zinterpretował) powtórzyć raz jeszcze co najwyżej, tylko dobitniej, bo swoim postem pokazał Pan, że słowa które do Pana i Pana sumienia skierowałem, są nie tylko aktualne, ale wręcz stokroć bardziej aktualne niż myślałem").

Art. 25 ust. 1 k.s. przyjmuje zasadę, że jedno zachowanie może stanowić jedno przestępstwo. Należy uznać, że słowa zawarte w jednym poście stanowią jeden czyn. Wobec tego, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dwoma czynami, spośród których każdy realizuje znamiona dwóch typów czynów zabronionych.

Stopień zawinienia i społecznej szkodliwości czynu nie budzą wątpliwości. Oskarżony nie tylko z premedytacją, wulgarnie i publicznie znieważył mnie oraz naraził mnie na utratę zaufania lub poniżenie, lecz także podtrzymał swoje obraźliwe stwierdzenia po wezwaniu do zawarcia ugody. Pokazuje to, że oskarżony nie widzi nic złego w swoim zachowaniu. Wymierzona mu kara musi zatem być na tyle dolegliwa, aby mógł przemyśleć swoje postępowanie. Stąd też karę więzienia uznaję za adekwatną do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości, jak również warunków osobistych osoby oskarżonego, jego postawy oraz okoliczności dopuszczenia się przez niego przestępstwa.


Obrazek


Materiał dowodowy:
1) http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/15nU7Ed4.png
2) http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/5sEqMRs0.png
3) http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/LILD1reU.png
4) http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/byeVRIBN.png
5) http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/tG7nZ315.png
6) http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/707imKMH.png
7) http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/JqtF0kw6.png
8) http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/iT16x5xF.png
9) http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/2XQ0UhqF.png
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Akt oskarżenia z oskarżenia prywatnego - Krasnodębski vs

Postprzez GFvH 29 mar 2021, o 10:07

Na podstawie art. 11. § 4 pkt 3. k.p.p.T.K. Trybunał pozostawia wniosek bez rozpoznania

Uzasadnienie

Trybunał uznał iż bezcelowe jest rozpoznawanie sprawy gdyż oskarżony AG287 złożył wniosek o zanonimizowanie/usunięcie konta i trwale opuścił granice Księstwa Sarmacji. Nie jest on już także obywatelem sarmackim. Wobec powyższego nie byłby w stanie zabrać głosu przed Trybunałem, oraz ewentualne ukaranie byłoby nie możliwe z racji na powyższe działania. Zatem wobec poniższego rozpatrywanie sprawy w obecnej sytuacji jest bezcelowe

Pouczenie


Na postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania, przysługuje zażalenie do Księcia.
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Akt oskarżenia z oskarżenia prywatnego - Krasnodębski vs

Postprzez Brunon Krasnodębski 29 mar 2021, o 11:49

Angemont, dn. 29 marca 2021 roku


ZAŻALENIE


Niniejszym składam zażalenie na postanowienie Marszałka Trybunału Koronnego z dn. 29 marca 2021 roku w sprawie z oskarżenia prywatnego przeciwko osobie legitymującej się paszportem o numerze AG287.

Wnoszę o:
- uchylenie postanowienia Marszałka TK;
- wszczęcie postępowania.


Uzasadnienie


Marszałek TK uznał, że w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek do nadania jej biegu. Rozstrzygnięcie to jest dalece nieprawidłowe i rażąco narusza sarmacki porządek prawny, bowiem wydane zostało jedynie pozornie z podstawą prawną, a w rzeczywistości bez żadnego umocowania w przepisach. Marszałek arbitralnie, dowolnie i błędnie dokonał wykładni przepisu art. 11 § 4 pkt 3 k.p.t.k., uznając, że brak jest przesłanek do nadania biegu sprawie, mimo że przesłanki istnieją.

Kodeks sprawiedliwości reguluje, że odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, jeżeli można mu przypisać winę w czasie czynu, a społeczna szkodliwość czynu nie jest znikoma (por. art. 23 k.s.). Nie istnieje żaden przepis, który regulowałby, że postępowania nie prowadzi się, jeśli strona postępowania opuści Księstwo Sarmacji lub straci obywatelstwo. Prowadziłoby to do absurdu polegającego na tym, że nie moglibyśmy sądzić cudzoziemców popełniających przestępstwa (jako że nie mają obywatelstwa) albo osób, które po dopuszczeniu się czynu zabronionego zadeklarowałyby opuszczenie państwa. Nie na tym polega prawo karne i jego funkcja ochronna. Bez znaczenia jest, czy strona postępowania jest aktywna w Księstwie Sarmacji - istotnym prawnie czynnikiem jest wyłącznie skazanie na karę banicji i tylko to może stanowić podstawę umorzenia (por. art. 30 ust. 3 in fine k.s.), jednak oskarżony nie został na karę banicji skazany.

Marszałek nie wskazał żadnej podstawy prawnej dla twierdzenia, że nie zachodzą przesłanki nadania biegu sprawie oraz kompletnie zignorował art. 23 k.s. Arbitralnie, bez podstawy prawnej, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie, uniemożliwiając mi skuteczną ochronę moich naruszonych dóbr. Naruszył przy tym zasadę praworządności, która stanowi, że organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa - ponieważ jedynie pozornie wskazał podstawę prawną swojego działania, jako że podstawa ta nie może mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Nie jest również prawdą, że oskarżony nie mógłby bronić się w postępowaniu. Jak wynika z informacji dostępnych w profilu oskarżonego i znanych Trybunałowi z urzędu, oskarżony regularnie loguje się w Księstwie Sarmacji, ostatnie logowanie miało miejsce w dniu dzisiejszym ok. godz. 11:00-11:30. Wobec tego, Marszałek nie ma racji, iż oskarżony nie mógłby skutecznie się bronić, jednak nawet gdyby okoliczność taka miała miejsce - pozostaje ona bez znaczenia dla sprawy, jako że nie istnieje żaden przepis umożliwiający odmowę wszczęcia postępowania lub umorzenie postępowania już wszczętego z uwagi na nielogowanie się strony takiego postępowania.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że ukaranie oskarżonego byłoby niemożliwe. W Kodeksie sprawiedliwości zawarty został szereg kar mogących mieć zastosowanie nawet do osoby niezamieszkującej na stałe w Księstwie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oskarżonego ukarać.

Wobec powyższego stoję na stanowisku, że postanowienie Marszałka TK obarczone jest istotnym błędem i wnoszę jak we wstępie.


Obrazek


Do wiadomości: @Prokrustes
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Akt oskarżenia z oskarżenia prywatnego - Krasnodębski vs

Postprzez VAT 29 mar 2021, o 14:27

Wysoki Trybunale,

na wstępie potwierdzam, że złożyłem wniosek o animizację danych i blokadę konta. Podtrzymuję tę prośbę i mam nadzieję, że niezwłocznie dojdzie do trwałego usunięcia/zablokowania konta AG287 na sarmackich serwerach. Nie mam jednocześnie pojęcia, kiedy NIA ( @Prokrustes @PornoBotka) przychyli się do mojego wniosku i podda mnie v-eutanazji.

W związku z powyższym, proszę żeby Trybunał rozpoznając zażalenie miał na względzie następujące okoliczności:

1) Osobowość Pana Oskarżyciela i Jego delikatną konstrukcję psychiczną.

Świadomość tego, jak Pan Oskarżyciel funkcjonuje oraz ogólnie respektowane w cywilizowanych społeczeństwach względy humanizmu i humanitaryzmu w stosunkach międzyludzkich, wymagają w mojej ocenie od osób trzecich, w tym od Trybunału, by w miarę możliwości starały się Panu Oskarżycielowi i jego zachciankom ulegać. Dla osoby postronnej bowiem, dane zachowanie może być nic nieznaczącym detalem, dla Pana Oskarżyciela zaś, będzie to coś szalenie ważnego, co konstytuuje jego godność, poczucie własnej wartości i sens działania w mikronacjach.

2) Fakt, że Pan Oskarżyciel naprawdę się postarał, pisząc bardzo ładny prywatny akt oskarżenia.

Starań tych nie można zbyć milczeniem i trzeba je wyraźnie docenić poprzez tzw. silne wzmocnienie pozytywne. W wirtualnym świecie nie da się nikogo pogłaskać po głowie ani poklepać po plecach, więc naturalnym sposobem by Pan Oskarżyciel poczuł się doceniony przez Trybunał jest rozpoznanie sprawy.

3) Fakt, że Pan Oskarżyciel naprawdę się postarał po raz drugi, pisząc bardzo ładne zażalenie.

Pokazuje to determinację Pana Oskarżyciela i potwierdza okoliczności, o których piszę w pkt 1 powyżej.

4) Panu Oskarżycielowi naprawdę bardzo zależy na tym, żeby jakiś bezstronny organ, wszem i wobec potwierdził, że Pan Oskarżyciel:
a) nie jest skurwysynem i najgorszym sortem społeczeństwa;
b) nie jest wyzutym z ludzkich uczuć i żywiącym się niedolą innych piwniczakiem;
c) ma potencjał by być lepszym księciem niż Piotr II Grzegorz.


Nie ulega wątpliwości, że bez takiego potwierdzenia, Pan Oskarżyciel może nie być przekonany co do prawdziwości/fałszu wskazanych wyżej kwestii i się nimi gryźć. Trybunał ma więc moralny obowiązek by utwierdzić Pana Oskarżyciela w przekonaniu, że jest on dobrym człowiekiem z wielkim potencjałem.

Przez wzgląd na powyższe popieram zażalenie i wnoszę o niezwłoczne rozpoznanie sprawy. Wnoszę również o wydanie orzeczenia o dokładnie takiej treści, jaką zaproponował Pan Oskarżyciel. Wnoszę też o odstąpienie od przeprowadzania rozprawy w przedmiotowej sprawie (znowelizowane KppTK na to pozwala i nowelizacja ta została wprowadzona właśnie z myślą o takich przypadkach), tak żeby Pan Oskarżyciel miał przyjemność doczekania wyroku skazującego nim moje konto zostanie anihilowane.

/-/ Cudzoziemiec vol. 2,
profesor net. prawa, administracji, prawa kanonicznego i administracji kanonicznej


dw. @Prokrustes @GFvH
/-/ VAT
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Akt oskarżenia z oskarżenia prywatnego - Krasnodębski vs

Postprzez Prokrustes 2 kwi 2021, o 19:22

DECYZJA


Postanawiam o pozytywnym rozpatrzeniu zażalenia.

UZASADNIENIE


Konstytucja Księstwa Sarmacji gwarantuje każdemu Sarmacie prawo do pozywania kogo i za co tylko chcą. Mogą więc pozywać żywych i v-umarłych. Mężczyzn, kobiety, dzieci i innych. Mogą pozywać rano i wieczorem a nawet w środku nocy. Pozywanie jest kręgosłupem naszej społeczności który musimy pielęgnować i wzmacniać.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Akt oskarżenia z oskarżenia prywatnego - Krasnodębski vs

Postprzez Antoni 3 kwi 2021, o 00:11

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 6., art. 7. § 1. i art. 7. § 5. Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
  1. na wniosek oskarżyciela prywatnego, Brunona Krasnodębskiego (AH160), złożony w dniu 16 marca 2021 r., wszczynam postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 2/21;
  3. do rozpoznania ww. sprawy wyznaczam: MTK Antoniego Kacpra Burbon-Contiego;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: MTK Antoniego Kacpra Burbon-Contiego.


(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Marszałek Trybunału Koronnego


Do wiadomości: @BrunonKrasnodebski @VHS
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: K 2/21 - Krasnodębski vs Cudzoziemiec vol. 2

Postprzez Antoni 6 kwi 2021, o 08:09

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • MTK Antoni Kacper Burbon-Conti

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 2/21 wszczętą na wniosek oskarżyciela prywatnego, Brunona Krasnodębskiego (AH160), złożony w dniu 16 marca 2021 r. przeciwko Cudzoziemcowi vol. 2 (Vanderleia àla Triste v. H. dela Sparasan - AG287) oskarżonego o czyny z art. 43. ust. 1. pkt 3. w zb. z art. 43. ust. 1. pkt 4. w zw. z art. 25. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.) tj. iż oskarżony pomówił Brunona Krasnodębskiego o postępowanie i cechy, które mogą go poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości oraz Rektora Akademii Neksjalistycznej, a także publicznie go znieważył

rozstrzygniecie

  • uznaje czyny wymienione w pkt 1-2 aktu oskarżenia za czyny stanowiące jedno przestępstwo zgodnie z art. 25. k.s.;
  • uznaje oskarżonego Cudzoziemca vol. 2 (Vanderleia àla Triste v. H. dela Sparasan - AG287) za winnego tego, że dnia 16 marca 2021 roku pomówił Brunona Krasnodębskiego o postępowanie i cechy, które mogą go poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania społecznego, a także publicznie go znieważył, używając wulgarnych, pejoratywnych określeń wobec niego, co stanowi przestępstwo z art. 43. ust. 1. pkt 3. w zb. z art. 43. ust. 1. pkt 4. k.s. i za to na podstawie art. 43. ust. 1. k.s. skazuje go na karę dwóch tygodni więzienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 miesiące zgodnie z art. 36a. k.s. oraz na podstawie art. 32. k.s. wymierza karę dodatkową grzywny na rzecz Korony Księstwa Sarmacji w wysokości 40.000 lt (słownie: czterdzieści tysięcy libertów).

uzasadnienie


Trybunał ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 15 marca 2021 roku została publicznie podana informacja o zebraniu wymaganej minimalnej liczby podpisów pod referendum ws. opróżnienia tronu książęcego. Tego samego dnia chwilę przed północą w wątku pt. Czy jestem jeszcze księciem? utworzonym przez JKM Piotra II Grzegorza (vide dowód nr 1) w wyniku tymczasowego powrotu po niemalże trzymiesięcznej nieobecności w przestrzeni publicznej Księstwa Sarmacji rozpoczęła się wymiana opinii pomiędzy obywatelami sarmackimi dotyczącej długotrwałej nieobecności Księcia. Dnia 16 marca 2021 r. chwilę po północy głos we wspomnianym wątku zabrał Brunon Krasnodębski (vide dowód nr 2), który przekazał JKM Piotrowi II Grzegorzowi informację, iż niebawem odbędzie się referendum ws. opróżnienia przez niego tronu książęcego, jednocześnie wyrażając swoją opinię na temat ewentualnego wyniku ów referendum. Tego samego dnia, 16 marca 2021 r., w godzinach porannych (9:36) głos w ww. wątku zabrał Cudzoziemiec vol. 2 (Vanderleia àla Triste v. H. dela Sparasan), swoją wypowiedź bezpośrednio odnosząc do wcześniejszej wypowiedzi Brunona Krasnodębskiego (vide dowód nr 3 i 4). Określił on wypowiedź Brunona Krasnodębskiego, używając bezpośredniego zwrotu "Panie Ministrze", jako "SKURWYSYŃSTWO i najgorszy sort człowieczeństwa - zarówno wirtualnego jak i realnego", swoją wypowiedzią próbował stworzyć wrażenie, że Brunon Krasnodębski, informując Księcia o planowanym referendum oraz wyrażając swoje przewidywania do ewentualnego jego rozstrzygnięcia, sfrustrowanie kierował się chęcią realizacji ambicji politycznych odnoszących się, jak dało się odczytać z następnych wersów wypowiedzi Cudzoziemca vol. 2, do pretendowania do sarmackiego Tronu. Trybunałowi nie udało się ustalić, czy Brunon Krasnodębski jest politycznie zainteresowany przyjęciem Książęcej Mitry, wobec czego należy uznać, iż ów wypowiedź Cudzoziemca vol. 2 nie była oparta na faktycznych informacjach. W dalszej części wypowiedzi Cudzoziemiec vol. 2 zawarł swoją opinię odnośnie ewentualnych kandydatur do Książęcego Tronu, wymieniając przy tym Brunona Krasnodębskiego jako osobę nieposiadającą, jego zdaniem, potencjału do sprawowania tej funkcji. Nie wskazał przy tym cech, jakimi kierował się przy wydawaniu tej opinii.

W kolejnej wypowiedzi z godziny 11:53 tego samego dnia (vide dowody nr 5, 6 i 7) oskarżony ponownie odniósł się w stosunku do Brunona Krasnodębskiego i jego wypowiedzi (vide dowód nr 2 jw.), gdzie ocenił ją jako dalece przekraczającą limes dobrego smaku, a zachowanie - publikację ów wypowiedzi - określił jako zachowanie właściwe dla wyzutych z ludzkich uczuć i żywiących się niedolą innych - piwniczaków. Sformułowania tego nie poparł żadnymi argumentami jakoby Brunon Krasnodębski był wyzuty z ludzkich uczuć, żywił się niedolą innych i był, idąc za definicją z OJ UW, dezapr. «mężczyzną zamkniętym w sobie, bez powodzenia w kontaktach międzyludzkich, o ubogim życiu towarzyskim; często: stereotypowo o programistach».

W dalszej części wypowiedzi Cudzoziemiec vol. 2 powrócił do zarzucenia Brunonowi Krasnodębskiemu w jego wypowiedzi (vide dowód nr 2) kierowanie się ambicjami politycznymi w celu przejęcia przez niego władzy książęcej: "kampania, która rozstała [przyp. została] rozpętana służy tylko temu żeby Wielmożny albo Brunon Krasnodebski mogli startować w elekcji. Tylko właśnie - po co?" oraz "Chcecie kandydować w elekcji? Jeśli się nie uda i Książę nie abdykuje to znikniecie? Próbuje po prostu zrozumieć, co powoduje, oprócz własnych ambicji, że nie chcecie dać Księciu, który wraca po chorobie, nie wiem, dwóch tygodni na udowodnienie, że może być aktywny jak przed zniknięciem...".

Na końcu wypowiedzi oskarżony zarzucił Brunonowi Krasnodębskiemu złamanie roty przysięgi obywatelskiej (vide dowód nr 7). Trybunałowi nie jest znany przypadek złamania jej treści przez Brunona Krasnodębskiego, a oskarżony nie przedstawił argumentów potwierdzających jego słowa.

Cudzoziemiec vol. 2 został wezwany przez Brunona Krasnodębskiego do polubownego zakończenia sporu. Propozycja jego rozwiązania została odrzucona przez oskarżonego (vide dowody nr 8 i 9).

W czasie rozpatrywania zażalenia na postanowienie wydane w niniejszym postępowaniu sądowym Cudzoziemiec vol. 2 opublikował oświadczenie, w którym nie odniósł się bezpośrednio do zarzucanych mu czynów - stworzył wypowiedź, której prawdopodobnym celem było prześmiewcze potraktowanie aktu oskarżenia oraz zarzucanych mu czynów, a także określenie Brunona Krasnodębskiego jako osoby z "delikatną konstrukcją psychiczną". Cudzoziemiec vol. 2 wniósł o odstąpienie od przeprowadzenia rozprawy w niniejszej sprawie.

Wobec czego Trybunał zważył, co następuje:

Po analizie materiału dowodowego Trybunał stwierdził, iż czyny zarzucane w pkt 1-2 aktu oskarżenia stanowiły jedno przestępstwo zgodnie z art. 25. k.s.. Wypowiedź druga, opublikowana o godzinie 11:53 16 marca 2021 r., stanowiła uzupełnienie i rozszerzenie wypowiedzi pierwszej, opublikowanej o godzinie 9:36 16 marca 2021 r.. Treść wypowiedzi z godziny 11:53 w dużej części przywoływała również opinie, cechy i postępowania przypisywane Brunonowi Krasnodębskiemu w wypowiedzi pierwszej, a obie wypowiedzi opublikowane były w niewielkiej różnicy czasu, wobec czego należało uznać, iż opublikowanie dwóch wypowiedzi stanowiło jeden czyn. Obie wypowiedzi wyczerpywały znamiona czynu zabronionego z art. 43. ust. 1. pkt 3. k.s. oraz art. 43. ust. 1. pkt 4. k.s., wobec czego zgodnie z art. 25. ust. 1. k.s. należało uznać, iż czyn ten stanowił tylko jedno przestępstwo.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Trybunał bez wątpliwości stwierdził, iż oskarżony dnia 16 marca 2021 roku o godzinie 9:36 oraz 11:53 opublikował na forum Księstwa Sarmacji w wątku pt. Czy jestem jeszcze księciem? wypowiedzi, w których zwracał się do Brunona Krasnodębskiego oraz odnosił się do jego wypowiedzi z tego samego dnia godziny 00:35.

Ponadto Trybunał stwierdził, że Cudzoziemiec vol. 2 we wspomnianej wypowiedzi przypisywał Brunonowi Krasnodębskiemu zachowania i cechy, które przez Trybunał nie zostały stwierdzone jako prawdziwe, a więc pomówił Brunona Krasnodębskiego o: (I) podejmowanie działań mających na celu bezprawne odsunięcie JKM Piotra II Grzegorza od pełnienia funkcji i przejęcie przez niego władzy książęcej w chwili, gdy Tron Książęcy nadal pozostaje zajęty przez JKM Piotra II Grzegorza, (II) złamanie roty przysięgi obywatelskiej oraz (III) zachowanie właściwe dla wyzutych z ludzkich uczuć i żywiących się niedolą innych - piwniczaków, co mogło poniżyć Brunona Krasnodębskiego w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości oraz Rektora Akademii Neksjalistycznej, wobec czego oskarżonemu należało przypisać czyn z art. 43. ust. 1. pkt 3. k.s..

Zgromadzony przez oskarżyciela prywatnego materiał dowodowy umożliwił również stwierdzenie, iż oskarżony używał słów i określeń, również wulgarnych, wobec Brunona Krasnodębskiego powszechnie uznawanych jako szkodliwe i uznawane przez opinię społeczną jako zachowanie, które nie powinno mieć miejsca w przestrzeni publicznej, a więc oskarżony znieważył Brunona Krasnodębskiego, używając następujących słów w stosunku do niego: (I) "SKURWYSYŃSTWO i najgorszy sort człowieczeństwa - zarówno wirtualnego jak i realnego" oraz (II) "zachowanie właściwe dla wyzutych z ludzkich uczuć i żywiących się niedolą innych - piwniczaków", wobec czego oskarżonemu należało przypisać czyn z art. art. 43. ust. 1. pkt 4. k.s..

Należy jednak zauważyć, iż prywatna ocena możliwości i posiadanego potencjału przez Brunona Krasnodębskiego oraz innych wymienionych osób nie stanowiło pomówienia czy znieważenia, bowiem była to wyłączenie publicznie podana informacja o subiektywnej ocenie poszczególnych osób.

Oskarżyciel prywatny uzasadnił w sposób wystarczający, że czyny oskarżonego były dokonane umyślnie, a opublikowanie drugiej części wypowiedzi po niemalże 2,5 h oraz odrzucenie zaproponowanego przez Brunona Krasnodębskiego polubownego zakończenia sporu jednoznacznie wskazują, że intencją oskarżonego było znieważenie oraz pomówienie Brunona Krasnodębskiego.

Powyższe przesłanki wskazują, że oskarżony bez wątpienia swoimi czynami miał na celu słowne zaatakowanie Brunona Krasnodębskiego tj. pomówienie oraz znieważenie jego osoby, działał umyślnie i ani przed złożeniem aktu oskarżenia, ani w czasie trwania postępowania sądowego nie zreflektował swojego zachowania wobec Brunona Krasnodębskiego, nie przeprosił i nie wyraził skruchy. Oskarżony nie był dotychczas karany, a cytowane wypowiedzi oskarżonego były nacechowane silnymi emocjami w związku z informacją o tymczasowym powrocie Księcia i przekazaniem informacji o jego pobycie w szpitalu; oskarżony pełnił wiele funkcji publicznych oraz dotychczas cieszył się dobrą opinią publiczną o jego osobie, co należało uznać za okoliczności łagodzące i wymierzyć karę więzienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz karę dodatkową grzywny jako karę doraźną. Kara ta nie przekracza stopnia winy i jest adekwatna do stosunkowo niewielkiego stopnia społecznej szkodliwości czynu.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

pouczenie


Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @BrunonKrasnodebski @VHS @JanuszekvHP (egzekucja)
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron