Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

C 2/21 - Mkbewe Czarniecki vs Korona

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: C 2/21

Postprzez K.W.v.Ch.G. 24 mar 2021, o 22:23

Art. 16 par. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 388 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym stanowią:

§ 1. Uczestnik postępowania może działać przez pełnomocnika.
§ 2. Udzielenie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą podjęcia przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa czynności procesowych.


Przez brak określenia dokładnej formy udzielania pełnomocnictw do reprezentowania strony przed Trybunałem Koronnym przez prawo Księstwa, w tym przez powyższą ustawę, nieformalna umowa na piśmie winna być uznana za wiążącą.

Z poważaniem,

rm. Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński,
Prefekt Księstwa Sarmacji
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
Kanclerz, Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, Asesor TK
kawaler Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: C 2/21

Postprzez Antoni 25 mar 2021, o 13:45

1. Na podstawie art. 17. k.p.p.t.k. otwieram rozprawę.
2. Na podstawie art. 17. k.p.p.t.k. pkt 3. wzywam przedstawiciela Prefektury Generalnej w osobie Prefekta Generalnego, JKW Filipa I Gryfa (AG866), w celu zajęcia stanowiska wobec powództwa w ww. sprawie w terminie 2 dni, tj. do 27 marca 2021 roku.


(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @JanuszekvHP @AvdCGI @Mkbewe
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: C 2/21

Postprzez Filip I Gryf 27 mar 2021, o 17:20

Wysoki Trybunale,

Z przyczyn natury realnej proszę Trybunał o przesunięcie terminu odpowiedzi o 2 dni (do 29 marca br.).
Z góry dziękuję.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: C 2/21

Postprzez Antoni 27 mar 2021, o 19:22

Na podstawie art. 15. k.p.p.t.k. wydłużam czas na zabranie głosu przez wezwanego Prefekta Generalnego, JKW Filipa I Gryfa, o dwa dni tj. do 29 marca 2021 r., na wniosek wezwanego.


(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @JanuszekvHP @AvdCGI @Mkbewe
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: C 2/21

Postprzez Filip I Gryf 28 mar 2021, o 12:57

Wysoki Trybunale,

Zanim zajmę stanowisko w sprawie pozwolę sobie przypomnieć parę faktów, które mają wpływ na to, że obecna sprawa wylądowała na wokandę.

27 lutego 2021 r. o godz. 16:41 przedstawiciel Akademii Neksjalistycznej - Prorektor Brunon Krasnodębski złożył w dziale prefektury wniosek o podjęcie czynności.
Pan Mkbewe Czarniecki umieścił w dziale należącym do Akademii Neksjalistycznej post z obrazkiem przedstawiającym zmodyfikowany obraz Matki Bożej (obrazek został usunięty z oryginalnej wypowiedzi, jednak jeśli Trybunał sobie życzy mogę udostępnić łącze do obrazka).

27 lutego 2021 r. o godz. 17:00 Prefektura w mojej skromnej osobie wydała decyzję o wymierzeniu kary (kara 2 dni więzienia oraz usunięcie obrazka z oryginalnej wypowiedzi).

27 lutego 2021 r. o godz. 17:06 Prefekt powiadomił Pana Mkbewe Czarnieckiego o wydaniu decyzjio wymierzeniu kary.

27 lutego 2021 r. o godz. 17:08 Pan Mkbewe Czarniecki został umieszczony w więzieniu.

27 lutego 2021 r. o godz. 17:16 został usunięty obrazek z wypowiedzi.

27 lutego 2021 r. o godz. 18:00 Pan Mkbewe Czarniecki złożył zażalenie na decyzję Prefektury Generalnej (w dziale więziennym).

27 lutego 2021 r. o godz. 21:51 Departament Postępowania Przygotowawczego postanowił o wszczęciu postępowania przygotowawczego wobec Pana Mkbewe Czarnieckiego. Powodem było wypowiadanie się poza działem więziennym w trakcie odbywania kary.

1 marca 2021 r. o godz. 20:15 Departament Postępowania Przygotowawczego postanowił o zamknięciu postępowania przygotowawczego wobec Pana Mkbewe Czarnieckiego. Wobec zgromadzenia pokaźnego materiału dowodowego Prefektura postanowiła o skierowaniu katu oskarżenia.

2 mar 2021 r. o godz. 08:30 został do Trybunału skierowany akt oskarżenia wobec Pana Mkbewe Czarnieckiego.


To tyle jeśli chodzi o suche fakty. Teraz chciałby odnieść się do pozwu.

Pragniemy pozwać Koronę Księstwa Sarmacji za bezprawne osadzenie w Więzieniu Książęcym na okres dwóch dni Powoda oraz wynikłego bezprawnego odebrania prawa do wypowiadania się na forum Księstwa Powodowi. Prefekt Generalny nie rozpatrzył odwołania od wykonania kary przed jej wymierzeniem.


1. Prefektura wszelkie czynności dokonała na podstawie obowiązującego prawa.
Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 383 o nauce i szkolnictwie, art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach prefektura wymierzyła karę Panu Czarnieckiemu na wniosek władz instytucji naukowej.

Wykroczenie opisane w art. 44 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 - Kodeks Sprawiedliwości podlega karze więzienia do 3 dni. Prefektura postanowiła wymierzyć 2-dniową karę więzienia. Co za tym idzie prawo do wypowiadania się na forum Księstwa zostało ograniczone do działu więziennego.

Jak Trybunał widzi Powód podczas odbywania kary więzienia złamał zakaz wypowiadania się w systemie informatycznym Księstwa podczas odbywania kary więzienia. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie potwierdziło, że czyn zabroniony został popełniony kilkukrotnie. Skierowany został akt oskarżenia.

Prefektura wymierza kary za wykroczenia automatycznie. Nie jest to przestępstwo i nie potrzebne jest kierowanie aktu oskarżenia (co za tym idzie Trybunał nie rozstrzyga o wydaniu kary). Powód został odpowiednią drogą poinformowany o wydaniu decyzji jak również o możliwości odwołania się.

Prefektura nie uważa, jakoby bezprawnie osadziła w Więzieniu Książęcym na okres dwóch dni Powoda oraz wynikłego bezprawnego odebrania prawa do wypowiadania się na forum Księstwa Powodowi. Organem odwoławczym - organem do którego zażalenie powinno być skierowane jest Trybunał Koronny (art. 32b pkt 6 KonstytucjiKsięstwa Sarmacji).

Prefektura nie może rozpatrywać odwołania od własnej decyzji. To należy do kompetencji Trybunału.
Członkowie Trybunału Koronnego mają dostęp do działu Więziennego. Prefektura nie odpowiada za źle skierowane zażalenie oraz brak odpowiedzi ze strony odpowiedniego organu odwoławczego.

Dziękuję za przychylenie się do prośby o przedłużenie terminu zajęcia wstępnego stanowiska. Pozostaję do dyspozycji Trybunału Koronnego.

Z poważaniem,
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: C 2/21

Postprzez Antoni 28 mar 2021, o 13:26

1. Na podstawie art. 22. k.p.p.t.k. zamykam rozprawę.
2. Na podstawie art. 25. § 2. k.p.p.t.k. odraczam naradę i wydanie orzeczenia w niniejszej sprawie w związku z postanowieniem o złożeniu wniosku na ręce Marszałka Trybunału Koronnego o rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej celem dokonania wykładni prawa przepisów prawa bezpośrednio wpływających na ostateczne rozstrzygnięcie powyższej sprawy tj. art. 5. Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach.


(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @AvdCGI @Mkbewe
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: C 2/21

Postprzez Antoni 28 mar 2021, o 15:19

Informuję o złożeniu wniosku o wykładnię prawa w związku z postanowieniem z dn. 28 marca o odroczeniu narady i wydania orzeczenia do momentu rozstrzygnięcia sprawy ustrojowej.


(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @AvdCGI @Mkbewe
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: C 2/21

Postprzez Antoni 14 kwi 2021, o 23:59

Informuję o rozstrzygnięciu sprawy ustrojowej z mojego wniosku. Orzeczenie zostanie opublikowane wkrótce.


(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @AvdCGI @Mkbewe
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: C 2/21 - Mkbewe Czarniecki vs Korona

Postprzez Antoni 20 kwi 2021, o 08:38

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • MTK Antoni Kacper Burbon-Conti

rozpoznawszy sprawę cywilną o sygnaturze C 2/21 wszczętą na wniosek pełnomocnika Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego (AG883), Auguste'a Jeana Gabriela de Caulaincourt (AH175), złożony w dniu 4 marca 2021 r. przeciwko Koronie Księstwa Sarmacji o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za bezprawne osadzenie Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego (AG883) w Więzieniu Książęcym na okres dwóch dni, odebrania wynikłego z powodu osadzenia w Więzieniu Książęcym prawa do wypowiadania się na forum Księstwa Sarmacji oraz nierozpatrzenia odwołania od wymierzenia kary przed jej wykonaniem

rozstrzygniecie

  • uznaje, że osadzenie Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego (AG883) w Więzieniu Książęcym decyzją Prefekta Generalnego z dnia 27 lutego 2021 r. w dniu wydania decyzji było niezgodne z obowiązującym prawem i stanowiło naruszenie art. 5. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dn. 11 grudnia 2011 r. (Dz. P. poz. 4993 z późn. z., dalej Ustawa o prefektach) oraz konstytucyjnego prawa do domniemania niewinności;
  • uznaje, że nieprzekazanie zażalenia na decyzję Prefektury Generalnej przez Prefekta Generalnego do Trybunału Koronnego miało charakter zaniechania i było naruszeniem art. 29. ust. 7. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.);
  • zasądza od Korony Księstwa Sarmacji na rzecz powoda Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego (AG883) kwotę 1000 lt (słownie: tysiąc libertów) tytułem zwrotu kosztów poniesionych na pełnomocnictwo w niniejszej sprawie;
  • w pozostałym zakresie oddala powództwo.

uzasadnienie


Trybunał ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 27 lutego 2021 r. na wniosek władz Akademii Neksjalistycznej Prefekt Generalny, Filip I Gryf (AG866) podjął czynności porządkowe wobec wypowiedzi Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego w postaci grafiki w dziale Akademii Neksjalistycznej. O godzinie 17:00 tego samego dnia Prefekt Generalny, działając na podstawie art. 5. ust. 1. Ustawy o prefektach wydał decyzję o wymierzeniu kary 2 dni więzienia (oraz podjęciu czynności porządkowej w postaci usunięcia grafiki z wypowiedzi Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego, zgodnie z art. 7. ust. 2. Ustawy o prefektach). Kilka minut po wydaniu decyzji Prefekt Generalny poinformował Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego, wobec którego wypowiedzi zostały podjęte czynności porządkowe i wymierzona kara, o wydaniu decyzji ws. wymierzenia kary 2 dni więzienia. Następnie o godzinie 17:08 dn. 27 lutego 2021 r. Prefekt Generalny umieścił Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego w Więzieniu Książęcym, o czym poświadczył Prefekt Generalny przed Trybunałem.

27 lutego 2021 r. o godzinie 18:00 Mkbewe Maciej Michał Czarniecki - Potocki w dziale Więzienia Książęcego złożył zażalenie na decyzję Prefektury Generalnej. Wniosek ten nie został przekazany przez Prefekta Generalnego do Trybunału Koronnego.

27 lutego 2021 r. o godzinie 20:45 Mkbewe Maciej Michał Czarniecki - Potocki napisał post na forum poza działem Więzienia Książęcego, następnie jeszcze kilka wypowiedzi w ciągu następnej godziny. W związku z domniemanym naruszeniem zasad przebywania w Więzieniu Książęcym, dnia 2 marca 2021 r. został wniesiony akt oskarżenia do Trybunału Koronnego przeciwko Mkbewe Maciejowi Michałowi Czarnieckiemu - Potockiemu, sprawie została przypisana sygn. K 1/21.

Wobec czego Trybunał zważył, co następuje:

W czasie rozpoznawania sprawy z powództwa Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego przeciwko Koronie Księstwa Sarmacji Trybunał stwierdził rozbieżność pomiędzy wykładnią prawa zastosowaną przez Prefekturę Generalną a Przewodniczącym Składu Orzekającego, wobec czego dnia 28 marca 2021 roku złożony został wniosek o rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej celem dokonania wykładni prawa przepisów prawa bezpośrednio wpływających na ostateczne rozstrzygnięcie niniejszej sprawy tj. art. 5. Ustawy o prefektach. Trybunał Koronny dnia 13 kwietnia 2021 roku opublikował wyrok w sprawie ustrojowej, dokonując wykładni w brzmieniu: Prefekci egzekwują wymierzone kary na podstawie art. 5 Ustawy Sejmu o prefektach w następstwie uprawomocnienia się decyzji o wymierzeniu kary przez prefekta. Decyzja prefekta ma charakter prawomocny po upływie 7-dniowego terminu na złożenie zażalenia, a jeżeli owe zażalenie zostało złożone - po odrzuceniu zażalenia przez uprawniony organ.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego oraz stanowiska przedstawionego przez Prefekta Generalnego, Filipa I Gryfa (AG866), Trybunał stwierdził, że osadzenie Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego w dniu wydania decyzji przez Prefekta Generalnego było naruszeniem art. 5. ust. 2. Ustawy o prefektach oraz konstytucyjnego prawa do domniemania niewinności.

Zebrany materiał dowodowy oraz informacje dostępne Trybunałowi z urzędu pozwoliły również stwierdzić, że Prefektura Generalna dopuściła się zaniechania w postaci nieprzekazania złożonego w dziale Więzienia Książęcego zażalenia na decyzję Prefekta Generalnego, naruszając tym samym art. 29. ust. 7. k.s..

Powód domagał się odszkodowania w wysokości 20 000 lt z tytułu nierozpoznania zażalenia Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego od decyzji Prefektury Generalnej i bezprawne osadzenie w więzieniu oraz odebranie prawa do obrony podczas procedury odwoławczej. Ani pełnomocnik, ani powód nie przedstawili dowodów na wyrządzenie szkody materialnej, która miałaby charakter wymierny i dający się wyliczyć i która mogłaby nastąpić w wyniku osadzenia Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego w Więzieniu Książęcym z naruszeniem 7-dniowego terminu na uprawomocnienie się decyzji Prefekta Generalnego, wobec czego Trybunał odstąpił od przyznania odszkodowania.

Trybunał zasądził od Korony Księstwa Sarmacji na rzecz powoda Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego kwotę 1000 lt tytułem zwrotu kosztów poniesionych na pełnomocnictwo Auguste'a Jeana Gabriela de Caulaincourt (AH175) w niniejszej sprawie.

Powód domagał się jednocześnie zadośćuczynienia w kwocie 5000 lt za każdy dzień osadzenia Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego w Więzieniu Książęcym i odebranie powodowi prawa głosu na forum Księstwa Sarmacji, w sumie 10 000 lt. W związku z wypowiadaniem się powoda poza działem Więzienia Książęcego mimo decyzji Prefekta Generalnego, należy uznać, że krzywda wyrządzona poprzez umieszczenie Mkbewe Macieja Michała Czarnieckiego - Potockiego w Więzieniu Książęcym, mimo niedochowania 7-dniowego terminu na uprawomocnienie się decyzji Prefekta Generalnego, była znikoma, zatem Trybunał odstąpił od przyznania zadośćuczynienia.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

pouczenie


Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @AvdCGI @Mkbewe @JanuszekvHP

Zwrot kosztów na rzecz Pana Mkbewe został wykonany.

(—) Mateusz Hugo,
Prefekt Generalny
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość