Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

C 2/21 - Mkbewe Czarniecki vs Korona

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

C 2/21 - Mkbewe Czarniecki vs Korona

Postprzez K.W.v.Ch.G. 4 mar 2021, o 16:51

Grodzisk, dnia 04.03.2021 r.

Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński

Jaśnie Wielmożny Markiz Daniel January von Tauer-Krak
Marszałek Trybunału Koronnego
Gmach Trybunału Koronnego
Angemont


WNIOSEK O ROZPOZNANIE I ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY


Powództwo cywilne: Mkbewe Maciej Michał Czarniecki-Potocki (AG883), reprezentowany przez pełnomocnika: Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński (Sarmatia Justice League).


Pragniemy pozwać Koronę Księstwa Sarmacji za bezprawne osadzenie w Więzieniu Książęcym na okres dwóch dni Powoda oraz wynikłego bezprawnego odebrania prawa do wypowiadania się na forum Księstwa Powodowi. Prefekt Generalny nie rozpatrzył odwołania od wykonania kary przed jej wymierzeniem.

Domagamy się od Korony Księstwa:

- odszkodowania w wysokości 20 000 lt. (słownie: dwadzieścia tysięcy libertów) z tytułu nierozpoznania odwołania Pana Mkbewe Czarnieckiego-Potockiego od decyzji Prefektury Generalnej i bezprawne osadzenie w więzieniu oraz odebranie prawa do obrony podczas procedury odwoławczej;

- zadośćuczynienia w wysokości 5 000 lt. (słownie: pięć tysięcy libertów) za każdy dzień bezprawnego odebrania Powodowi prawa głosu na forum Księstwa, w sumie 10 000 lt. (słownie: dziesięć tysięcy libertów) za dwa dni rzeczonego bezprawnego odebrania głosu.

Łączna suma całości roszczenia: 30 000 lt. (trzydzieści tysięcy libertów).

Uzasadnienie wniosku:

Okoliczności sprawy:
Dnia 27 lutego 2021 r. w Ferze została wydana Decyzja o wymierzeniu kary dwóch dni więzienia Powodowi, sporządzona przez Jego Książęcą Wysokość Prefekta Generalnego, Filipa I Gryfa. Decyzja ta nie zawierała stosownego uzasadnienia.

Według Art. 5. ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach: "Od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji". Jak zeznał Powód, Pan Mkbewe Czarniecki-Potocki, niezwłocznie złożył on odwołanie od decyzji Prefekta, jednak wniosek ten nie został rozpoznany.

Tego samego dnia Departament Postępowania Przygotowawczego wydał Postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego (Sygn. akt PG Ds 1.2021). Owo postanowienie dowodzi, iż kara została wykonana niezwłocznie po ogłoszeniu Decyzji Prefekta Generalnego:
27 lutego 2021 r. o godz. 17 Prefektura wydała Decyzję o wymierzeniu kary. Kara została wykonana chwilę po wydaniu decyzji.

Wobec tego Powodowi odebrano prawo do odwołania się od decyzji Prefekta. Tym samym został on osadzony w więzieniu na dwa dni i odebrano mu prawo do wypowiadania się.

Poparcie prawne de lege ferenda:

Według Art. 29. ust. 1. Kodeksu Sprawiedliwości: "Odbywający karę więzienia nie może wypowiadać się poza więzieniem ani korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem ust. 2–4.". Równocześnie według Art. 29. ust. 7.: "Odbywający karę więzienia może składać wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o zwolnienie z odbycia reszty kary. Wnioski składa się w niepublicznym dziale Więzienia Książęcego." Stosownie do powyższych artykułów, Powód miał prawo wnieść w czasie bezprawnego zatrzymania w więzieniu wniosek odwoławczy. Jego nierozpoznanie przez osobę Prefekta Generalnego godzi w konstytucyjne prawo do obrony, według Art. 42 Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz konstytucyjną zasadę domniemania niewinności według Art. 43 ust. 2. Konstytucji: "Oskarżony będzie uważany za niewinnego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd o jego winie lub upłynięcia terminu przewidzianego na odwołanie się do sądu od kary wymierzonej przez organ administracji publicznej." Do czasu rozpatrzenia przez Prefekturę odwołania od rzeczonej decyzji prefekta ws. wymierzenia kary, Powód uznany jest niewinnym i Prefektura nie miała prawa niezwłocznie osadzić Powoda w więzieniu oraz odebrać mu prawa do wypowiadania się. Należy pamiętać, że Prefekt "wymierzył karę" stosownie do Art. 5. Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach, a nie "zatrzymał" Powoda stosownie do Art. 6. Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach, co potwierdza wydana przez Prefekta Decyzja o wymierzeniu kary z 27.02.2021 r.

Spór ten ma charakter cywilny i jest odrębny od toczącego się postępowania karnego przeciwko osobie Mkbewe Czarnieckiego-Potockiego (Sygn. akt PG Ds 1.2021).

Materiał dowodowy:

Decyzja o wymierzeniu kary z dnia 27.02.2021 r.
Postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego z dnia 27.02.2021 r. (Sygn. akt PG Ds 1.2021)
viewtopic.php?f=1048&t=14233&p=347594&hilit=mkbewe#p347594
Ustawa Sejmu nr 146 o prefektach
Ustawa Sejmu nr 115 - Kodeks Sprawiedliwości
Konstytucja Księstwa Sarmacji z 2011 r.

Z poważaniem,

podpis mikro-podpisany-1.jpg
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
Kanclerz, Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, Asesor TK
kawaler Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: WNIOSEK O ROZPOZNANIE I ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY - spr. 1

Postprzez Gilbert I 10 mar 2021, o 07:44

Prosimy o rozpoznanie sprawy i ew. jej rozstrzygnięcie
mgr.net.
Rekrut KSP
Auguste Jean Gabriel de Caulaincourt
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: WNIOSEK O ROZPOZNANIE I ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY - spr. 1

Postprzez GFvH 23 mar 2021, o 13:48

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie cywilnej z oskarżenia prywatnego Mkbewe Maciej Michał Czarniecki-Potocki (AG883), reprezentowanego przez Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński (AH174) przeciwko Koronie Księstwa Sarmacji. Sprawie przypisuje sygnaturę C 2/21. Powołuję jednoosobowy skład orzekający, a w związku z tym i przewodniczącego składu: ATK Antoni Kacper Burbon-Conti.

Konrad Einsiedler von Hippogriff
pełniący funkcję Marszałka Trybunału
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: C 2/21

Postprzez Antoni 23 mar 2021, o 16:14

W E Z W A N I E


Na podstawie art. 11. § 3. k.p.p.t.k.: wzywam Konrada Woytowicza von Chamier-Gliszczyńskiego (AH174) do przedstawienia udzielonego mu pełnomocnictwa w terminie 2 dni tj. do 25.03.2021 r. zgodnie z art. 16. k.p.p.t.k. do występowania w niniejszej sprawie jako pełnomocnik Mkbewego Macieja Michała Czarnieckiego-Potockiego (AG883) w związku z wystąpieniem przesłanek do uznania, iż Wnioskodawca nie uzyskał pełnomocnictwa. Informuję, iż w przypadku nieuzupełnienia wniosku zgodnie z art. 11. § 4. k.p.p.t.k. wniosek może pozostać bez rozpoznania.

Ponadto pragnę pouczyć, iż Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński (AH174) nie może występować jako pełnomocnik w roli uczestnika postępowania zgodnie z art. 16. § 4. k.p.p.t.k. w związku z pełnieniem funkcji Prefekta.


(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Składu Orzekającego

Do wiadomości: @corrado oraz @Mkbewe
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: C 2/21

Postprzez Gilbert I 24 mar 2021, o 07:53

Jako iż pan Konrad sprawy dalej prowadzić nie może oświadczam iż ja Auguste Jean Gabriel de Caulaincort zastąpie pana Konrada. (Jeśli nie macie nic przeciwko)
mgr.net.
Rekrut KSP
Auguste Jean Gabriel de Caulaincourt
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: C 2/21

Postprzez Antoni 24 mar 2021, o 08:34

W E Z W A N I E


Na podstawie art. 11. § 3. k.p.p.t.k.: wzywam Auguste Jean Gabriel de Caulaincourt (AH175) do przedstawienia udzielonego mu pełnomocnictwa w terminie 2 dni tj. do 26.03.2021 r. zgodnie z art. 16. k.p.p.t.k. do występowania w niniejszej sprawie jako pełnomocnik Mkbewego Macieja Michała Czarnieckiego-Potockiego (AG883) w związku z wystąpieniem przesłanek do uznania, iż obecny Wnioskodawca nie uzyskał pełnomocnictwa. Informuję, iż w przypadku nieuzupełnienia wniosku zgodnie z art. 11. § 4. k.p.p.t.k. wniosek może pozostać bez rozpoznania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Składu Orzekającego

Do wiadomości: @AvdCGI oraz @Mkbewe
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: C 2/21

Postprzez Gilbert I 24 mar 2021, o 09:50

Pan Mkbewe zgłosił się do nas i jako nasz pierwszy klient przedstawił całą sprawę. Może i jego czynu były godne karze, ale to co się stało nie może mieć miejsca następnym razem. Otóż mój klient złożył wniosek w specjalnym utajnionym dziale Więzienia Książecęgo. Niestety tenże wniosek nie został wogóle rozpatrzony. Naraziło to mojego klienta na bezpodstawne przetrzymywanie go w więzieniu oraz na bezprawny zakaz wypowiadania się. Rozumiem jakby wniosek został rozpatrzony negatywnie, ale on nie został rozpatrzony wcale. I wiem, że pieniądze w 100% nie zrekompensują mojemu klientowi tego bezprawnego przetrzymywania w więzieniu oraz zakazu wypowiadania się, ale mój klient i ja prosimy o 30 000Ⱡ odszkodowania tak jak jest to we wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy.
mgr.net.
Rekrut KSP
Auguste Jean Gabriel de Caulaincourt
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: C 2/21

Postprzez Antoni 24 mar 2021, o 10:15

Szanowny Panie Caulaincourt,

dopóki Pan Mkbewe Maciej Michał Czarniecki-Potocki nie udzieli Panu pełnomocnictwa w powyższej sprawie, dopóty wnioskowana sprawa nie zostanie rozpatrzona niezależnie od jej okoliczności i ewentualnego wyniku nierozpoczętego jeszcze postępowania. Zgodnie ze złożonym publicznie oświadczeniem Pan Czarniecki-Potocki jest reprezentowany przez JKM Aleksandra (A8770) a nie przez Pana Konrada Woytowicza von Chamier-Gliszczyńskiego czy Pana Auguste Jean Gabriel de Caulaincourt.

Informuję, iż przedstawione powyżej wezwanie do przedstawienia pełnomocnictwa pozostaje skuteczne i wyznaczony termin na przedstawienie pełnomocnictwa dalej biegnie, a w przypadku nieprzedstawienia pełnomocnictwa w wyznaczonym terminie, wniosek pozostanie bez rozpoznania.


(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @AvdCGI
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: C 2/21

Postprzez K.W.v.Ch.G. 24 mar 2021, o 15:50

Wielmożny Panie Przewodniczący,

Upoważnienie zostało udzielone przez Pana Czarnieckiego-Potockiego w prywatnej wiadomości. Sprawę tę przyjąłem zanim mianowano mnie na Prefekta Księstwa i otrzymałem zapłatę za pełnomocnictwo w tej sprawie. JKM Aleksander reprezentuje Pana Czarnieckiego-Potockiego w sprawie karnej, a kancelarii Sarmatia Justice League zostało jasno udzielone pełnomocnictwo w powyższej sprawie cywilnej. Z powodu pełnienia przeze mnie funkcji sądowej, Pan de Caulaincourt ma prawo reprezentować klienta jako właściciel Sarmatia Justice League, której to kancelarii udzielono pełnomocnictwa. Pozwolę sobie zacytować istotne fragmenty z wypowiedzi Pana Czarnieckiego-Potockiego, spełniającej warunki wiążącej umowy: "Kwestia wynagrodzenia - moim zdaniem sprawa jest prosta do udowodnienia, problem leży w niesprawiedliwym systemie. Dlatego proponuję, że zapłacę Wam 1000 kr za wniesienie pozwu i reprezentację mnie przed sądem." oraz "Ta strategia mi odpowiada. Przesyłam Panom 1000 lt na konto kancelarii. Dodatkowe dowody możecie znaleźć w sprawie karnej przeciwko mnie. Pozdrawiam serdecznie, Maciuś." Proszę @AvdCGI o wysłanie potwierdzenia przelewu od Pana Czarnieckiego-Potockiego na konto Sarmatia Justice League. W przypadku wątpliwości, jestem gotów wysłać zdjęcia konwersacji z Panem Czarnieckim-Potockim, która udowadnia udzielone nam pełnomocnictwo i zawiera zacytowane fragmenty.

Z poważaniem,

rm. Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński,
Prefekt Księstwa Sarmacji
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
Kanclerz, Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, Asesor TK
kawaler Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: C 2/21

Postprzez Gilbert I 24 mar 2021, o 21:18

Obrazek
mgr.net.
Rekrut KSP
Auguste Jean Gabriel de Caulaincourt
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron